DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

28 august 2012

1. CE ESTE PRIVEGHIUL CRESTINESC?

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...PRIVEGHEREA LÂNGA TRUPUL REPAUSATULUI!Priveghiul crestinesc este o împreuna-petrecere sau priveghere a rudelor, prietenilor si cunoscutilor repausatului, pe lânga trupul sau neînsufletit, pe parcursul zilelor si noptilor pe care el le petrece în casa pâna la înmormântare, unde se rostesc rugaciuni si se citesc Sfintele Scripturi, Vietile Sfintilor si alte carti folositoare de suflet, care lumineaza pe asistenti, îi trage la sentimente mai crestinesti si îi îmbogateste în toate cele bune. In vechime, dupa repausarea unui crestin, se adunau credinciosii în casa lui. Acolo savârseau rugaciuni sub conducerea unui Preot sau Diacon. Rugaciunile acelea durau si peste noapte. De aici îsi trage numirea de priveghi sau priveghere la morti.
Dupa vechea datina, la casa repausatului, Preotul citeste Sfânta Evanghelie si Stâlpii; cântaretul citeste Apostolul; paraclisierul citeste Psaltirea. în lipsa acestora se aleg si citesc dintre credinciosii care-s mai în etate, mai cinstiti, evlaviosi, care citesc mai clar, carti sfinte, alese, bune, pentru a folosi si lumina cât se poate mai mult pe ascultatori. Deasemenea acestia pot sa citeasca si Psaltirea.

2. CÂND SE POATE CONSIDERA PRIVEGHIUL PAGÂNESAC?

Priveghiul se poate considera pagânesc, atunci când se aduc lautari care cânta, iar cei prezenti, si mai cu seama tinerii joaca, atunci când se fac glume care sa stârneasca râsul celor prezenti, atunci când se împlinesc si se respecta anumite datini si obiceiuri superstitioase si pagânesti, atunci când se manânca mult si se bea pâna la îmbatare, când
se rostesc vorbe desarte, când se aduc bocitoare care joaca teatru, sau atunci când rudele repausatului îl bocesc cu disperare, asemenea necredinciosilor care nu au nici o nadejde de viata vesnica.

3. CE ÎNSEMNATATE ARE CITIREA SFINTEI EVANGHELII... A APOSTOLULUI, A PSALTIRII?

Citirea Sfintei Evanghelii, a Apostolului, înseamna cuvintele lui Hristos, care deschid perdeaua ce acopera soarta mortilor de vederea semenilor. Acestea ne poruncesc a nu mai jeli mortii, nici a ne întrista de ei peste masura, cum fac necredinciosii (i Tcs. 4, 13). Citirea Sfintei Evanghelii, a Apostolului si a Psaltirii, sa facut si se face, pentru usurarea de pacate a repausatului si odihna lui vesnica. A treia zi, dupa iesirea din trup, se slujeste Dumnezeiasca Liturghie, pentru usurarea, mântuirea si odihna repausatului. Cei ce sunt cu stare mai buna, fac în sir patruzeci de Sfinte Liturghii.

4. CE ESTE SFÂNTA LITURGHIE?

Sfânta Liturghie este partea cea mai însemnata a tuturor slujbelor sfinte, din Biserica lui Dumnezeu. Aceasta e o lucrare superioara, Dumnezeiasca. Lucrarea aceasta Divina se face întru pomenirea Domnului Dumnezeului si Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Care S-a adus pe Sine Jertfa vie, pentru mântuirea noastra. Ea se face de catre Preoti în Sf. Altar din Sf. Biserica, la mare nevoie se face si în afara de Sf. Altar.

5. CE ÎNSEMNATATE ARE SFÂNTA LITURGHIE PENTRU REPAUSATI?

Sfânta Liturghie este cea mai pretioasa Jertfa din cer si de pe pamânt, pentru milostivirea lui Dumnezeu, usurarea si iertarea pacatelor celor repausati.

DRUMUL REPAUSATULUI DE ACASA PÂNA LA SFÂNTA BISERICA

1. CE SE FACE CU TRUPUL REPAUSATULUI A TREIA ZI DE LA MOARTEA LUI?

Dupa ce s-au împlinit cele trei zile, în care timp repausatul mai petrece în mijlocul rudelor, prietenilor si cunoscutilor sai din viata aceasta* el este pregatit pentru a fi condus pe ultimul sau drum, spre Sf. Biserica si de acolo spre cimitir, pentru a fi înmormântat.

2. DE CE SE TINE REPAUSATUL TREI ZILE?

Repausatul se tine de regula neîngropat trei zile, în situatii deosebite si mai mult, sau mai putin, pentru mai multe motive: Pentru a fi timp sa se faca pregatirile necesare înmormântarii; pentru ca despartirea sa nu se faca dureros si violent, si mai cu seama pentru ca, în acest timp sa se poata constata ca moartea a fost adevarata si nu aparenta sau clinica.

3. CE SLUJBA SE FACE LA CASA MORTULUI?

In data dupa moarte sau înainte de înmormântare, Preotul savârseste la casa mortului panihda sau panahida. Numele acestei ierurgii vine din greceste, si însemneaza priveghere sau slujba de toata noaptea, deoarece panihida înlocuieste priveghiile, adica rugaciunile din timpul noptii, care se faceau odinioara în biserici,la ajunul praznicelor mari, sau în case, la capatâiul celor morti. Aceasta slujba e o prescurtare a slujbei înmormântarii, fiind alcatuita din rugaciunile începatoare obisnuite, troparele de la
începutul slujbei înmormântarii, rugaciunea „Dumnezeul duhurilor si a tot trupul..." în care ne rugam pentru iertarea si odihna celor raposati, apoi vesnica pomenire" (înv. Cred. Ort. a. 1952, pg. 365).

4. CUM SE DESFASOARA CORTEGIUL FUNERAR, DE LA CASA REPAUSATULUI LA SFÂNTA BISERICA?

Cortegiul funerar se formeaza si porneste spre Sf. Biserica, astfel: Mai întâi porneste crestinul care duce Sf. Cruce. Dupa Sf. Cruce merg purtatorii felinarilor. Dupa felinare merg cei ce duc steagurile bisericesti. între steagurile bisericesti se duce coliva, apoi pomenile si pomul. Dupa toate acestea urmeaza Preotii si cântaretii, apoi repausatul, si dupa el rudele si cunoscutii. Preotii, care aici pe pamânt sunt conducatorii celor vii în învatatura credintei si împlinirea faptelor bune, dupa moarte merg înaintea sicriului, cerând de la Dumnezeu iertarea pacatelor repausatului si odihna vesnica. Ceilalti credinciosi merg dupa sicriu, rugându-se pentru usurarea repausatului si odihna lui vesnica. Lumânarile aprinse din mâinile clerului si poporului binecredincios, sunt simbolul credintei luminate semn de bucurie ca repausatul si-a împlinit lupta cea buna. A luptat si a biruit. A facut ce a putut pentru slava lui Dumnezeu, binele obstesc, mântuirea lui si a poporului.

5. CE FAC PREOTII DUPA SCOATEREA PEPAUSATULUI DIN CASA?

Dupa scoaterea repausatului din casa rostesc o ectenie si tamâiaza de jur-împrejur Sfânta Cruce, steagurile Bisericii, clerulsi poporul. Tamâierea aceasta multa de la scoaterea repausatului din casa si în anumite locuri unde se fac ectenii, serveste, pe lânga faptul de a birui duhoarea putrejunii si ca simbol al rugaciunilor, care se înalta la Dumnezeu. Aceasta ne-o adevereste si Sf. Ap. si Evanghelist Ioan zicând: „Alt înger a venit si a statut la jertfelnic având cadelnita de aur. Acestui înger luminat i sa dat tamâie multa cu rugaciunile tuturor sfintilor, (crestinilor) peste Jertfelnicul (altarul) de aur, care este înaintea Tronului Dumnezeirii. Fumul cu mireasma tamâiei, dimpreuna cu rugaciunile Sfintilor (crestinilor) s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu" (Apc. 8,3-4).

6. CUM ESTE CONDUS REPAUSATUL SPRE SF. BISERICA?

Repausatul în drum spre Sf. Biserica este condus cu pas domol, cântându-i-se cu glas duios cântarea Trisaghion (Sfinte Dumnezeule...). Ajungând aici, sicriul cu repausatul se trasporta cu o nasalie în Sf. Biserica si este asezat pe o masa, în mijlocul nosului. Dupa aceasta se începe prohodirea, sau slujba înmormântarii. Daca rudele vor si se are în vedere lucrul acesta, mai înainte de prohodire se' poate sluji Sf. Liturghie, care foloseste foarte mult, atât pe repausat, cât si pe rudele care se straduiesc sa se oficieze aceasta Slujba Dumnezeiasca.

7. CE ÎNSEMNATATE ARE SFÂNTA CRUCE PURTATA ÎN FATA?

Crucea purtata în fruntea cortegiului ne reaminteste de Sfânta Cruce pe care Mântuitorul a purtat-o în spate pe drumul Golgotei, si pe care S-a rastignit pentru mântuirea noastra. De-asemenea ne mai aminteste ca repausatul în viata lui a fost pecetluit cu Semnul Crucii si pe parcusul vietii acesteia a fost si el un purtator al Crucii lui Hristos, al crucii spirituale, nadajduind astfel sa aiba si el parte de învierea cea împreuna cu Hristos.

8. CE ÎNSEMNATATE SIMBOLICA AU FELINARELE?

Felinarele simbolizeza pe Hristos, Lumina universala a lumii, Care lumineaza tuturor si pe Sfintii lui Hristos, purtatorii de lumina. Lumina acestor felinare ne mai
amintesc de coborârea în iad a Mântuitorului Hristos, care a izbavit sufletele dreptilor din temnitele întunecoase ale iadului, de lumina lumânarilor cu care primii crestini luminau bezna de nepatruns a catacombelor si ca repausatul în aceasta viata a fost lumina pentru semenii sai.

9. CE ÎNSEMNATATE AU STEAGURILE BISERICESTI?

Steagurile bisericesti ne reamintesc ca noi murim cu speranta în Preaslavita învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a Maicii Sale Preacurate, a Sfintilor si a tuturor oamenilor.

10. CE ESTE COLIVA SI CE ÎNSEMNATATE ARE?

Coliva este o ofranda facuta din grâu fiert, îndulcit cu miere sau cu zahar, si amestecat cu nuca si diferite mirodenii. Ea simbolizeaza nemurirea sufletelor repausatilor nostri si a noastra, dupa trecerea din aceasta viata, dupa cum ne încredinteaza însusi Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: „Amin. Amin, zic voua: grauntul de grâu, cazut pe pamânt, de nu va muri, el singur ramâne; iar de va muri, multa roada aduce" (Ioan 12,24). Grauntele de grâu îndulcite cu zahar sau cu miere, înseamna credinta si nadejdea ca sufletul celui ce a murit, va avea o viata dulce si placuta, dincolo de mormânt. Zaharul si mierea întrebuintate în coliva, va sa zica în general ca, pentru toti crestinii ortodocsi si piosi, va sosi în fine un timp de dulceata si fericire. Astfel, coliva este expresia vizibila a credintei viilor în nemurirea repausatilor, în reînvierea lor si viata lor de fericire vesnica ce o vor obtine prin intermedierea lui Iisus Hristos, care a acordat tuturor credinciosilor Sai servitori, învierea si viata vesnica.

11. CE ÎNSEMNATATE ARE POMUL REPAUSATULUI?

Pomul cu felurite bunatati atârnate în el, înseamna Paradisul din care au fost scosi protoparintii nostri: Adam si Eva; dar în care va petrece acum sufletul repausatului, ori de nu a putut ajunge în el, cerem mila de la Dumnezeu ca sa-i usureze sufletul de pacate si sa-l aseze acolo. Pomul acesta mai înseamna si Pomul cunostintei binelui si raului, din care au mâncat Adam si Eva, contra poruncii dumnezeiesti, careia a urmat moartea, împreuna cu tot neamul omenesc, de care e cuprins si repausatul, însa numai pentru un timp limitat, scurt; deoarece Iisus Hristos, prin moartea Sa, a biruit moartea si nea daruit Raiul.

12. CE ÎNSEMNATATE AU LUMÂNARILE APRINSE LA CAPUL REPAUSATULUI?

Aceste lumânari aprinse simbolizeaza: dreapta credinta a repausatului într-un singur Dumnezeu. Cele trei lumânari de la capul repausatului înseamna: Dumnezeu Tatal, Fiul si Duhul Sfânt. Cele patru lumânari în cele patru parti ale sicriului, înseamna cele patru evanghelii care lumineaza lumea în cele patru parti ale pamântului, cele patru virtuti cardinale: întelepciunea, dreptatea, cumpatarea si barbatia. Lumânarile aprinse din sfesnicul cel mare înseamna pe Domnul Dumnezeu Iisus Hristos cu Sfintii Sai, Lumina lumii, care lumineaza pe tot omul venit în lume. Lumânarile aprinse mai însemneaza lumina credintei nostre crestinesti, rugaciunile noastre fierbinti si dorinta aprinsa i ca sufletul repausatului sa petreaca înaintea fetei lui Dumnezeu în bine, fericire vremelnica si vesnica.

13. CE ÎNSEMNATATE AU PROSOAPELE SAU BATISTELE CU LUMÂNARI APRINSE DATE PREOTILOR, DIACONILOR Si POPORULUI?

Prosoapele sau batistele albe ce se împart, însemneaza mahrama pusa pe capul Mântuitorului, iar cele de la steagurile bisericesti (prapuri) însemneaza dumnezeiescul
Semn al biruintei lui Hristos (în chipul steagului) asupra pacatului, mortii si a diavolului (Ioan 3, 16; Le. 15; Rom. 5, 12, 18-19).

14. CE ÎNSEMNATATE AU ASTERNUTURILE, LAICERELE, PROSOAPELE SAU BUCATILE DE PÂNZA ALBA CE SE DAU DE POMANA, CÂND FAC PREOTII ECTENIILE?

Toate acestea se împart în acest timp ca milostenie pentru repausat, cu dorinta de a fi ajutat în a depasi feluritele piedici satanice pe care diavolul le pune în calea sa la trecerea prin vamile vazduhului. Ca ori ce milostenie acestea trebuie sa se împarta celor saraci, iar pentru a evita unele cârtiri, suparari si neorânduieli, aceasta sa se faca, pe cât e posibil, tainuit, pentru a nu pagubi pe repausat si pe noi cei ce facem acestea (Mt 6,14; ic. 14,12-14),

15. PENTRU CE SE FACE TAMÂIEREA?

Tamâierea se face în amintirea înfasurarii Trupului Domnului Hristos în giulgiu curat cu miresme si punerea în mormânt (Ioan 19,39-40); cu dorinta, ca sufletul repausatului sa fi bineplacut lui Dumnezeu, ca mireasma tamâiei care se aduce înaintea Lui.

16. CE ÎNSEMNEAZA ECTENIILE FACUTE PE DRUM?

Ecteniile facute pe drum, de acasa pâna la Sf. Biserica si apoi pâna la groapa, însemneaza cele 24 de tribunale sau vami prin care trebuie sa treaca si sa fie cercetat cu amanuntime sufletul, a treia zi dupa moarte, când merge sa se închine înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. De-asemenea ne mai amintesc de îngrijorarea de care este cuprins repausatul pe tot parcursul celor 40 de zile, când este judecat si asezat provizoriu pâna la Judecata Universala. Ecteniile se fac pentru usurarea trecerii sufletului de aici la viata vesnica.

17. CE ÎNSEMNATATE ARE COLACUL CEL MARE?

Colacul facut din faina de grâu curata, împletit în diferite feluri, se aseamana cununei de spini a Mântuitorului Hristos. El înseamna dorinta ce o avem, ca repausatul sa primeasca cununa cereasca. Colacul acesta mai înseamna si viata cea vesnica, pentru ca prin forma sa circulara, nu are nici început nici sfârsit, ca'si viata cea vesnica.

18. CE ÎNSEMNEAZA CEI NOUA COLACEI SI CELE TREI LUMÂNARI APRINSE?

Rânduiala aceasta, de a face noua colaci mai mici, care sunt adusi la Sfânta Biserica si pusi pe masa împreuna cu celelalte prinoase, însotiti de trei lumânari aprinse, ne arata dorinta ce si-o exprima prin aceasta rudele, ca Domnul sa-l numere pe repausatul lor iubit, împreuna cu cele noua cete îngeresti, care lauda pururea în ceruri pe Dumnezeu cel în Treime închinat: Tatal, Fiul si Duhul Sfânt.

Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV

Cum se cunosc icoanele MD


Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în naştere şi după naştere.

CATEGORII

—Care sunt cele 12 vineri din an care se tin; ce semnifica (1) .Icoana Maicii Domnului „Slovenskaia” (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 15 octombrie (1) 486 Întrebări din Biblie cu răspuns (1) 8 martie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) Acatist al Sfintei Icoane a Maicii Domnului Ognevidnaia din Areovind (1) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA PUTNA (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 ianuarie) (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DINTR-UN LEMN (1) ACATIST PENTRU COPII AVORTATI (1) Acatistul Acoperamantul Maicii Domnului (1) Acatistul Bunei Vestiri (25 martie ) (1) Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa (1) ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI (1) Acatistul Izvorul Tămăduirii (1) ACATISTUL MAICII DOMNULUI – Bucuria tuturor celor necajiti (1) Acatistul Nasterii Domnului (1) Acatistul Nasterii Maicii Domnului (1) Acatistul Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie) (1) Acoperamantul Maicii Domnului (5) ADORMIREA MAICII DOMNULUI (6) Adormirea Maicii Domnului in iconografie (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (3) AICI 24 ORE ORTODOXE -PROGRAMUL UNEI ZILE (1) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (7) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (16) AICI GASESTI POVESTIRI ORTODOXE (5) AICI GASESTI RUGACIUNI SI ACATISTE (13) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (7) AICI-NOUL TESTAMENTIN FORMAT AUDIO (1) al Născătoarei de Dumnezeu (1) ALTARUL ORTODOX (1) Altă minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) APOCALIPSA (2) ARGHIROFILIA (1) ARGUMENTE PENTRU CINSTIREA MAICII DOMNULUI (1) ASCULTAREA DE PREOTUL DUHOVNIC (1) Aș colinda…POEZII DE ANUL NOU (2) Axion la Adormirea Maicii Domnului (1) BIBLIA CEA ADEVĂRATĂ (2) BISERICA ORTODOXA WIENA (3) BISERICI (48) BLESTEMUL (1) BOBOTEAZA (10) Braul Maicii Domnului (1) BUNA VESTIRE (4) Bunavestire (1) CANDELĂ ŞI MÂNTUIRE (3) Canon de mulțumire către Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu (1) Canon la Pavecernița mică (1) Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. (1) CANTARI BISERICESTI- LITURGICE (1) CANTEC DE SLAVA CATRE MAICA DOMNULUI CANTĂ CORUL APOSTOLIA (2) CARTI (1) CE SANT ICOANELE? (10) CELE 10 PORUNCI (1) Cele 500 de nume ale Maicii Domnului şi semnificaţiile lor (1) Cele 7 cauze care duc la aparitia bolilor (1) Cine a fost Fecioara Maria? (1) Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia" -5 iunie (1) Cinstirea Maicii Domnului (1) CITATE DIN SF. EVANGHELIE (7) Completare la cateheza „Despre Pururea Fecioria Maicii Domnului“ (1)