24 mai 2016

Rugăciuni către Maica Domnului

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...Izvor de tămăduiri te-am dobândit pe tine, Stăpână curată, noi, cei bolnavi de setea păcatelor, la tine alergăm şi mântuire luăm.
În multe feluri , Fecioară, L-am mâniat pe Hristos, cu mintea, cu cuvântul şi cu faptele şi mă tem de înfricoşătorul acela scaun de judecată, dar tu, vino mai înainte şi degrab izbăveşte de chinuri, cu rugăciunile tale de maică şi cu îndrăznirea ta cea către Dumnezeu, pe cel ce se roagă ţie, Născătoare de Dumnezeu.
Cine altul ca mine a păcătuit, cu totul lăudată, mintea mi-am omorât-o, trupul mi l-am întinat şi toate simţirile mi le-am înegrit, eu, ticălosul.
Pe mine cel cu totul risipitor, pe mine, ticălosul, miluieşte-mă, Stăpână, şi dă-mi iertare pentru greşelile de mai înainte, ca să te slăvesc pe tine cu dor.
Prin închipuirile visurilor, vrăjmaşul mă amăgeşte şi mă impinge în căderea mândriei, dar tu, Născătoare de Dumnezeu, din meşteşugirile lui izbăveşte-mă.
Cu toiagul compătimirii tale şi al acoperământului tău mângâie-mă şi pe mine, Curată şi cu untdelemnul tău, al dumnezeieştii milostiviri, unge capul meu.
Harul dumnezeieştii înfieri primindu-l la dumnezeiescul botez, l-am pierdut făcând nelegiuri într-o viaţă de păcat, pentru aceea te rog pe tine, Fecioară, miluieşte-mă.
Vlăstarii rădăcinii neruşinate a iubirii de sine odrăslesc obrăznicia şi uşurătatea. De aici cresc roiuri de patimi felurite. Pe tine, aşadar, te rog, usucă rădăcina lor.
Ridic glasul meu cu plângere ţie strigând: Cu vinul pocăinţei, Curată, adapă-mă, satură-mă aici cu pâine de lacrimi, ca să nu flămânzesc şi să nu însetez dincolo.
Dăruieşte, Curată, simţire înţelegătoare sufletului meu, omoară plăcerile cele necuvenite de mai înainte pe care obişnuiesc să le nască simţirile cele trupeşti, ca să mă fac şi eu locaş al Duhului Sfânt.
Nicidecum nu am încetat, Maica lui Dumnezeu, să fac fapte de ruşine, din pruncie arătându-mă casă patimilor şi măcar acum, la bătrâneţele mele, dă-mi mie gând de pocăinţă şi poate aş scăpa de pedepsele care mă aşteaptă.
În prăpastia păcatelor cumplite alunecând, am căzut din înălţimea virtuţilor, Stăpână, Curată. Aşadar, tu, ceea ce eşti apărarea celor neputincioşi şi a păcătoşilor, tinde mână de ajutor celui ce se roagă ţie.
Mă spăimântez, Maica lui Dumnezeu, de stăpânescul scaun de judecată şi mă tem ca unul care sunt plin de multe rele; totuşi la tine scap, ceea ce eşti păcătoşilor scăpare şi nu mă lepăda pe mine, ci mântuieşte-mă cu mila ta.
Singură bucurie a celor întristaţi, vino mai înainte şi izbăveşte-mă şi pe mine, robul tău, din toate isiptele cele de multe feluri care mă cuprind, de bolile cele arzătoare şi din răutăţile vrăjmaşilor care caută să mă înghită pe mine cel slăbănogit, de toată întristarea şi de partea cea de-a stânga, a demonilor, de deznădejde şi de cumplita osândă. Aşadar, nu mă da pe mine până în sfârşit necazurilor, ca să nu mă acopere pe mine, nenorocitul, adâncul răutăţii, căci întru tine mi-am pus toată nădejdea mea, de Dumnezeu dăruită.”
(Sfântul Andrei Criteanul)
(Culegere selectivă)
16 mai 2016

.Icoana Maicii Domnului Odighitria (Indrumatoarea) de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, Egipt

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...====================================================
Odighitria icon of Virgin Mary from St. Catherine's Monastery in Sinai, Egypt++Odighitria icona della Vergine Maria dal Monastero di Santa Caterina nel Sinai, Egitto++Odighitria ღვთისმშობლის ხატი წმინდა ეკატერინეს მონასტერი სინას, ეგვიპტე++Οδηγήτριας εικόνα της Παναγίας από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, Αίγυπτος++Odighitria икона Богородицы из монастыря Святой Екатерины на Синае, Египет

Icoana Maicii Domnului "Indrumatoarea" a fost zugravita in veacul al XIII-lea și se afla in faimosul muzeu din Manastirea Sfanta Ecaterina, Sinai, Egipt. Asezata la poalele Muntelui Sinai, pe care odinioara Moise a primit Tablele Legii, Manastirea Sfanta Ecaterina este, de aproape un mileniu si jumatate, unul din cele mai celebre centre de pelerinaj ale Ortodoxiei si o cetate a spiritualitatii patristice si filocalice.
In anul 337, Sfanta Imparateasa Elena a construit un sanctuar in jurul locului in care, dupa traditie, s-a aflat rugul ce ardea si nu se mistuia, unde Dumnezeu a vorbit prima oara cu Dreptul Moise. Paraclisul a atras mii de pelerini si eremiti, ce isi cautau siguranta si mantuirea in pustiul Sinai, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor.
In secolul al VI-lea, atacurile permanente ale triburilor nomade vecine l-au facut pe imparatul bizantin Iustinian cel Mare sa transforme sanctuarul intr-o adevarata manastire fortificata.
Prestanta manastirii a facut ca pana si profetul Mahomed, califii arabi, sultanii turci sau chiar cuceritorul Napoleon sa o ia sub protectia lor, aparand-o de eventualii pradatori. Astfel, ea nu a fost cucerita, jefuita sau distrusa niciodata in lunga ei istorie, pastrandu-si de-alungul veacurilor imaginea de loc sfant biblic, unde intelesul simbolic al evenimentelor din Vechiul Testament este descoperit si interpretat potrivit invataturii Domnului nostru Iisus Hristos.
Manastirea Sfanta Ecaterina detine una dintre cele mai celebre si mai importante biblioteci ale lumii, cu peste 3.000 de manuscrise in limbile greaca, araba, siriaca, georgiana, armeana, slavona si latina. In muzeul manastirii sunt asezate, cu mare grija si in conditii specifice, un unmar insemnat de opere de arta si documente istorice, la care se adauga colectiile de icoane unice, candele din argint, mozaicuri si miniaturi, multe datand din secoleleV-VI.
"Imparateasa mea preabuna si nadejdea mea, Nascatoare de Dumnezeu ajutatoarea saracilor si primitoarea strainilor, bucuria celor intristati si acoperamantul celor necajiti, vezi nevoia mea si necazul meu; ajuta-ma ca pe un neputincios, hraneste-ma ca pe un strain. Necazul meu il stii, dezleaga-l precum vrei, ca n-am ajutor afara de tine, Maica lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin!"

Sursa

https://www.facebook.com/pios.marian/posts/1364548540223775?notif_t=close_friend_activity&notif_id=1463409073939508

15 mai 2016

Femeile Mironosiţe

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


                           ==Myrrh-bearing women==Μυροφόρες γυναίκες==Жен Мироносиц==

             Duminica a III-a după Paşti (a Femeilor Mironosiţe) Marcu 15, 43-47, 16, 1-8.
            "În vremea aceea, venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."
                                                                   Femeile mironosiţe
Femeile mironosiţe (purtătoare de miruri) au fost, potrivit Tradiţiei, în număr de opt. Fiecare din cele patru Evanghelii atribuie acestor femei roluri diferite, atât în vremea Răstignirii Domnului cât şi în dimineaţa Învierii, la mormântul Domnului, poate şi din cauză că cele opt femei au ajuns în mai multe grupuri şi la momente diferite în locurile respective. Cele opt femei sunt:

Maria Magdalena
Maria, Maica Domnului.
Ioana
Salomeea (soţia lui Zevedei)
Maria lui Cleopa (sau a lui Alfeu)
Suzana
Maria din Betania
Marta din Betania

Dintre acestea, primele cinci sunt cele mai cunoscute şi mai vizibile încă din textul Scripturii. Acestora, Tradiţia le adaugă pe ultimele trei. Cinci din aceste femei erau şi foarte bogate – Maria Magdalena, Ioana, Suzana şi surorile Maria şi Marta din Betania.
Faptul că mai multe din aceste femei purtau numele Maria, iar cel puţin două din aceste Marii au avut câte un fiu pe nume Iacov a dus la unele neclarităţi. Astfel, Maria, soţia lui Cleopa a fost mama lui Iacov, unul din cei Doisprezece Apostoli; o altă Marie a fost mama „fraţilor Domnului” : Iacov, Iosi (numit şi Barsaba sau Iustus), Iuda şi Simon. Dacă aceştia au fost fiii dreptului Iosif din prima căsătorie, e posibil ca Maica Domnului, ca mamă vitregă, să fie cea numită „mama lui Iacov şi a lui Iosi”, Iacov fiind Sf. Apostol Iacov cel Drept (Matei 13, 55, Galateni 1, 19), iar Iosi fiind cel numit şi Barsabas, Iustus sau Iuda (Fapte 1, 23 şi 15, 22). Unii autori ortodocşi consideră însă că mama „fraţilor Domnului”, identificabilă cu „sora mamei lui” Iisus, poate tocmai „Maria lui Cleopa” [1].
În tradiţia occidentală, Sf. Iacov al lui Alfeu este uneori identificat cu Sf. Iacov, „fratele Domnului”. În tradiţia răsăriteană, fratele Domnului a fost episcop al Ierusalimului între anii 30-60 d. Hr. şi nu a plecat niciodată din zona Ierusalimului. El este acel Iacov care a formulat hotărârile sinodului apostolic de la Ierusalim din anul 48 d. Hr. (Fapte 15, 13-21). În tradiţia răsăriteană, Iacov, fiul lui Alfeu a fost unul din propovăduitorii Evangheliei către neamuri, îndeosebi în Egipt, unde a primit şi mucenicia.
Cele opt femei au petrecut multă vreme alături de Domnul, slujindu-I vreme de trei ani, cât a durat propovăduirea Sa. Despre Maria Magdalena, Ioana, Suzana şi celelalte se spune că slujeau Domnului „din avutul lor” (Luca 8,3). Ele Îl urmează pe Iisus din Galileea şi vin împreună cu El la Ierusalim (Matei 27,55, Marcu 15,40-41, Luca 23,55).
În Duminica a treia după Paşti, numită şi "Duminica Femeilor Mironosiţe", prăznuim potrivit sinaxarului din Penticostar pomenirea femeilor purtătoare de miruri de mare preţ care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morţi. Tot în această Duminică se face pomenire de Iosif cel cu bun chip sau de neam nobil şi de Nicodim, care au fost martori ai îngropării Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


sursa

Maica durerilor

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...E fum de lumânări pe zugrăveală?...
Un întuneric greu cernit-a zarea,
Când iconaru-n sfânta lui sfială,
Temutu-s-a să-ţi vadă-ndurerarea.

La cruce stai. Pe haina cenuşie
Mâini albe, mult prea albe, se-mpreună.
În tine doar durerea mai e vie,
Căci lacrimi nu mai ai, să plângi, Prea-Bună.

În bezna mută faţa ta-i lumină;
Pe ea nu-i scris doar chinul unei mume;
E toată răstignirea Lui deplină.
E toată suferinţa fără nume.

Că le-ai purtat în Fiul tău pe toate
Şi-i Crucea Lui în ochii tăi răsfrântă.
Aşa a vrut să zugrăvească, poate,
Un iconar, făptura ta preasfântă.

Şi ca să bei şi tu întreg paharul,
Pe frunte, peste lunga ta maramă,
În loc de spini, cu raze iconarul

A scris în răni durerea ta de mamă.

Zorica  Lațcu


13 mai 2016

Rugăciunea mamei

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

Teodor Castrişanu

Copilaşi din toată lumea, ştiţi voi cum se roagă mama
Pentru voi în orice seară? Nu ştiţi? Sigur! N-aţi luat seama
Când cu ochii plini de lacrimi, la icoana Maicii sfinte
Îşi şopteşte-n blânde şoapte rugăciunea ei fierbinte.

Uite-aşa grăieşte dânsa: " Maică sfântă, Preacurată,
Vezi-i ce frumos dorm dânşii?...Ei îmi sunt averea toată.
Pentru ei din greu mă zbucium, pentru ei trăiesc în lume
Şi îndur atât noianul de dureri fără de nume!

I-am culcat şi-acum spre tine vin ca ei să nu mă vază
Şi te rog, Măicuţă sfântă, să cobori o blândă rază,
Raza bunătăţii tale, pe frumoasele lor plete,
Ca să n-aibă vise rele şi nici pleoapele muiete.

Şi le-adu în suflet raiul liniştit al vieţii tale
Şi mi-i fă ca-n zori de ziuă, când o fi ca să se scoale
Să-i văd blânzi, cuminţi şi veseli, îndreptând spre mine paşii
Cum i-ndreaptă către tine, colo-n cer, sus, îngeraşii"


Rugăciune către Iisus Hristos

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE..

O, Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu! Cela Ce din preamultă bunătatea Ta pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire Te-ai îmbrăcat cu trup, şi Te-ai răstignit, şi Te-ai îngropat, şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru păcatele ce le-am făcut şi auzi cuvintele mele: păcătuit-am, Doamne, la cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu sufletul şi cu trupul şi cu cugetul minţii mele; am călcat rânduielile Tale, nu am ascultat poruncile Tale, am mâniat Bunătatea Ta, Dumnezeul meu - dar fiindcă a Ta este zidirea, nu mă  deznădăjduiesc pentru mântuirea mea, ci către nemărginita Ta Milostivire îndrăznind alerg şi mă rog Ţie: Doamne!        Întru pocăinţă dă-mi inimă înfrântă, şi primeşte-mă când mă rog, şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi de umilinţă,
 Doamne, dă-mi după harul Tău să pun început bun.

 Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, cea căzută, şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa roaba Ta, întru Împărăţia Ta. Amin.

ARHIVA BLOG

MD. POCEAEV