DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

16 august 2010

PILDA DE ASCULTARE                                                                     Doamne ajuta!
Povestit-a cineva din părinţi, că un oarecare filosof însemnat din
Cetatea lui Dumnezeu, bărbat cucernic, a venit la un sihastru şi-l
rugă să-l primească spre a-l face călugăr. Şi i-a zis bătrânul: de
pofteşti să te primesc, mergi şi vinde averea ta şi o dă lipsiţilor
şi te voi primi ! Şi mergând, a făcut după cuvântul bătrânului.


După aceea i-a dat o altă poruncă: să te păzeşti a nu vorbi cu
nimeni ! Iar el s-a făgăduit să nu grăiască, şi doi ani n-a grăit.
Au început după aceea oamenii să-l laude şi i-a zis bătrânul: nu-ţi
este de folos să stai aici, ci te trimit la o mănăstire de obşte. Şi
l-a trimis. Dar trimiţându-l, nu i-a zis să grăiască, sau să nu
grăiască. Deci, acela păzind porunca ce i s-a dat, a petrecut fără
să vorbească. Egumenul, după ce l-a primit, vrând a-l ispiti cu
fapta, ca să-şi dea seama de este mut, sau se preface, l-a trimis cu
o trebuinţă, în vremea revărsării apei râului, ca, vrând să treacă
apa, să spună că n-a putut trece apă, şi a trimis după dânsul în
taină, să vadă ce va face. Acela, dacă a ajuns la rău şi a văzut că
nu poate trece, a plecat genunchii spre rugăciune şi, venind un
crocodil, l-a luat în spinare şi a trecut în cealaltă parte a apei.
După împlinirea ascultării pentru care a fost trimis, a venit iarăşi
la apă şi iarăşi l-a luat în spate crocodilul şi l-a trecut
dincoace. Deci, venind fratele cel trimis după dansul să-l
urmărească, a spus stareţului şi fraţilor ce a văzut şi s-au mirat.


Nu după multă vreme, a murit călugărul ce nu grăia. Şi a trimis
egumenul la bătrânul lui, grăind: mut de ar fi fost, însă îngerul
Domnului a fost. Atunci a vestit stareţului că n-a fost mut, ci mult
vorbitor, dar păzind porunca ce i-a dat dintru început a petrecut
negrăind. Şi s-au mirat toţi şi l-au proslăvit pe Dumnezeu.
(Patericul Egiptean)

CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV