DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

6 iulie 2018

FRAGMENTE DIN PSALTIRE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

 CARE SE POT CITI ÎN TOATE ZILELE PENTRU ÎMBLÂNZIREA VRĂJMAŞILOR VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI- După rugăciunile începătoare spune cu credinţă şi evlavie:

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc ! Mulţi se scoală asupra mea.(Ps.3,1)

Mulţi zic sufletului meu: “Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui!”.(Ps.3,2)

Iar Tu Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu.(Ps.3,3)

Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.(Ps.3,4)

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini.(Ps.3,5)

Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară.(Ps.3,6)

Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi ce-mi vrăjmăşesc mie în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.(Ps.3,7)

A Domnului este mântuirea, şi peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.(Ps.3,8)Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele ! Întru necaz m-ai desfătat ! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.(Ps.4,1)

Graiurile mele ascultă-le, Doamne ! Înţelege strigarea mea !(Ps.5,1)

Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne !(Ps.5,2)

Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.(Ps.5,3)

Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.(Ps.5,8)

Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne.(Ps.5,10)

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte.(Ps.7,1)

Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.(Ps.7,2)

Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit,(Ps.7,6)

Şi adunare de popoare Te va înconjura.(Ps.7,7)

Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.(Ps.7,9)

Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.(Ps.7,17)

Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul ! Că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri (Ps.8,1)

Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.(Ps.9,1)

Veseli-mă-voi şi mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău, Preaînalte.(Ps.9,2)

Când se vor întoarce vrăjmaşii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa Ta.(Ps.9,3)

Miluieşte-mă, Doamne ! Vezi smerenia mea, de către vrăjmaşii mei, Cel ce mă înalţi din porţile morţii,(Ps.9,13)

Ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mântuirea Ta !(Ps.9,14)

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu ! Înalţă-se mâna Ta ! nu uita pe săracii Tăi până în sfârşit !(Ps.9,32)

Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla.(Ps.9,35)

Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit ?Până când vei întoarce faţa Ta de la mine ?(Ps.12,1)

Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea ?(Ps.12,2)

Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea ?(Ps.12,3)

Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte.(Ps.12,4)

Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit.(Ps.15,1)

Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea.(Ps.15,5)

Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.(Ps.16,1)

Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.(Ps.16,5)

Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă.(Ps.16,8)

Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.(Ps.16,12)

Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.(Ps.16,13)

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,(Ps.17,1)

Dumnezeul meu, ajutorul meu, şi voi nădăjdui spre Dânsul;(Ps.17,2)

Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele, şi sprijinitorul meu.(Ps.17,3)

Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui.(Ps.17,8)

Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine.(Ps.17,20)

Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere şi a pus fără prihană calea mea.(Ps.17,35)

Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi.(Ps.17,41)

Zdrobi-i-voi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele.(Ps.17,42)

Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei.(Ps.17,46)

Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi.(Ps.17,51)

Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne; şi numele Tău îl voi cânta.(Ps.17,53)

Află-se mâna Ta, peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.(Ps.20,8)

Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;(Ps.20,9)

Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul.(Ps.20,10)

Rodul lor de pe pământ îl vei pierde, şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.(Ps.20,11)

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşealelor mele.(Ps.21,1)

Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat.(Ps.21,12)

Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte.(Ps.21,13)

Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat.(Ps.21,17)

Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte.(Ps.21,21)

Izbăveşte de sabie sufletul meu, şi din gheara câinelui viaţa mea.(Ps.21,22)

Izbăveşte-mă din gura leului, şi din coarnele taurilor smerenia mea.(Ps.21,23)

Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc.(Ps.22,6)

Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice, şi va intra Împăratul slavei.(Ps.23,9)

Cine este acesta Împăratul slavei ? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.(Ps.23,10)

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.(Ps.24,1)

Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei,(Ps.24,2)

Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina.(Ps.24,3)

Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.(Ps.24,7)

După mila Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.(Ps.24,8)

Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele.(Ps.24,16)

Vezi pe vrăjmaşii mei, ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.(Ps.24,20)

Păzeşte Sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. (Ps.24,21)

Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu, şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea.(Ps.25,1)

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?(Ps.26,1)

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa ?(Ps.26,2)

De s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.(Ps.26,5)

Auzi, Doamne, glasul meu, cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.(Ps.26,12)

Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău.(Ps.26,14)

Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.(Ps.26,18)

Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândului lor.(Ps.27,5)

După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor.(Ps.27,6)

Binecuvântat este Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele.(Ps.27,8)

Înălţa-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşul meu împotriva mea.(Ps.29,1)

Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea.(Ps.30,9)

Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat.(Ps.30,10)

La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frica cunoscuţilor mei.(Ps.30,11)

Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu eşti Dumnezeul meu !”(Ps.30,14)

În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc.(Ps.30,15)

Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta !(Ps.30,16)

Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad.(Ps.30,17)

Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare.(Ps.30,18)

Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele.(Ps.31,1)

Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug.(Ps.31,2)

Păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea.(Ps.31,5)

Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat.(Ps.31,8)

Iată, ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor, şi să-i hrănească pe ei în foamete.(Ps.32,18)

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.(Ps.33,1)

Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.(Ps.33,6)

Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i va izbăvi pe ei.(Ps.33,7)

Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.(Ps.33,18)

Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine;(Ps.34,1)

Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu;(Ps.34,2)

Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: “Mântuirea ta sunt Eu !”(Ps.34,3)

Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gândesc rău de mine.(Ps.34,4)

Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare, şi îngerul Domnului să-i prigonească.(Ps.34,5)

Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc, şi cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei şi chiar în laţul lor să cadă.(Ps.34,7)

Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este asemenea Ţie ? Cel ce izbăveşte pe sărac din mâna celor mai tari decât el, şi pe sărac şi pe sărman de cei ce-l răpesc pe el.(Ps.34,9)

Să nu zică întru inimile lor: “Bine, bine, sufletului nostru”, nici să zică: “L-am înghiţit pe el”.(Ps.34,24)

Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce se bucura de necazurile mele; să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se laudă împotriva mea.(Ps.34,25)

Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine.(Ps.35,11)

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.(Ps.37,1)

Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.(Ps.37,9)

Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,(Ps.37,15)

Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.(Ps.37,16)

Că eu spre bătăi gata sunt, şi durerea mea înaintea mea este pururea.(Ps.37,17)

Că fărădelegea mea eu o voi vesti, şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;(Ps.37,18)

Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.(Ps.37,19)

Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea(Ps.37,20)

Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine,(Ps.37,21)

Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.(Ps.37,22)

Depărtează de la mine bătăile Tale.(Ps.38,13)

De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârşit.(Ps.38,14)

Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci.(Ps.38,16)

Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, şi nu este cine să se asemene gândurilor Tale.(Ps.39,7)

Binevoieşte, Doamne, ca să mă izbăveşti; Doamne, spre ajutorul meu ia aminte.(Ps.39,18)

Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el.(Ps.39,19)

Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele;(Ps.39,20)

Să fie ruşinaţi îndată cei ce-mi zic mie: “Bine, bine”.(Ps.39,21)

Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicând: “Când va muri şi va pieri numele lui?”.(Ps.40,5)

Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmaşul meu de mine.(Ps.40,11)

Tu eşti Însuţi Împăratul meu şi Dumnezeul meu, Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob;(Ps.43,6)

Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.(Ps.43,7)

Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui şi sabia mea nu mă va mântui.(Ps.43,8)

Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat.(Ps.43,9)

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi, pentru numele Tău.(Ps.43,28)

Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate toiagul împărăţiei Tale.(Ps.44,8)

Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară.(Ps.45,1)

Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.(Ps.45,7)

Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi(Ps.46,6)

Să se veselească Muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecăţile Tale, Doamne.(Ps.47,10)

Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi a chemat pământul,(Ps.49,1)

De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui.(Ps.49,2)

Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea.(Ps.49,3)

Foc înaintea Lui va arde şi împrejurul Lui vifor mare.(Ps.49,4)

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,(Ps.50,1)

Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.(Ps.50,2)

Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele.(Ps.53,2)

Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.(Ps.53,3)

Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei.(Ps.53,5)

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.(Ps.54,1)

Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului.(Ps.54,2)

Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmăşit.(Ps.54,3)

Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii,(Ps.54,16)

Că vicleşug este în locaşurile lor, în mijlocul lor.(Ps.54,17)

Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci (Ps.54,21)

Că nu este în ei îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile lor împotriva aliaţilor lor.(Ps.54,22)

Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.(Ps.54,26)

Miluieşe-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit.(Ps.55,1)

Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime.(Ps.55,2)

Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu.(Ps.55,9)

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu(Ps.56,1)

Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.(Ps.56,2)

Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!(Ps.56,14)

Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.(Ps.57,10)
Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.(Ps.58,1)

Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sânge mă izbăveşte.(Ps.58,2)

Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;(Ps.58,12)

Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.(Ps.58,13)

Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. (Ps.58,20)

Ajutorul meu eşti, Ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea.(Ps.58,21)

Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.(Ps.59,13)

Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog Ţie; de la frica vrăjmaşului scoate sufletul meu.(Ps.63,1)

Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulţimea celor ce lucrează fărădelege.(Ps.63,2)

Grăit-au ca să ascundă curse; spus-au: “Cine ne va vedea pe noi?”.(Ps.63,5)

Iscodit-au fărădelegi şi au pierit când le iscodeau.(Ps.63,6)

Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.(Ps.63,3)

Tot pământul să se închine Ţie, şi să cânte Ţie, să cânte numelui Tău.(Ps.65,3)

Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea mea şi mila Lui de la mine.(Ps.65,19)

Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte,(Ps.66,1)

Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta (Ps.66,2)

Să se scoale Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El.(Ps.67,1)

Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu.(Ps.67,2)

“Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă.(Ps.67,29)

Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercaţi ca argintul.(Ps.67,31)

Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu.(Ps.68,1)

Afundatu-m-am în noroiul adâncului, care n-are fund.(Ps.68,2)

Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşealele mele de la Tine nu s-au ascuns.(Ps.68,7)

Să nu fie ruşinaţi, din pricina mea, cei ce Te aşteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine, cei ce Te caută pe Tine. Dumnezeul lui Israel.(Ps.68,8)

Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale auzi-mă, întru adevărul milei Tale (Ps.68,16)

Mântuieşte-mă din noroi, ca să nu mă afund; izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc şi din adâncul apelor.(Ps.68,17)

Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la credinciosul Tău, când mă necăjesc. Degrab mă auzi.(Ps.68,20)

Ia aminte la sufletul meu şi-l mântuieşte pe el; din mâinile vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă,(Ps.68,21)

Că Tu cunoşti ocara mea şi ruşinea mea şi înfruntarea mea.(Ps.68,22)

Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi.(Ps.69,8)

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac.(Ps.70,1)

Întru dreptatea Ta, izbăveşte-mă şi mă scoate, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte.(Ps.70,2)

Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă mântuieşti,(Ps.70,3)

Că întărirea şi scăparea mea eşti Tu.(Ps.70,4)

Nu mă lepăda la vremea bătrâneţilor; când va lipsi tăria mea, să nu mă laşi pe mine.(Ps.70,10)

Că au zis vrăjmaşii mei mie şi cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună,(Ps.70,11)

Zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe el, că nu este cel ce izbăveşte.(Ps.70,12)

Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte !(Ps.70,13)

Să se ruşineze şi să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu ruşine şi înfruntare cei ce caută să-mi facă rău.(Ps.70,14)

Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele, şi eu şi astăzi vestesc minunile Tale.(Ps.70,18)

Bucura-se-vor buzele mele când voi cânta Ţie şi sufletul meu pe care l-ai mântuit.(Ps.70,26)

Încă şi limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău.(Ps.70,27)

Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni.(Ps.71,19)

Binecuvântat este numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului.(Ps.71,20)

Adu-ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început.(Ps.73,2)

Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că rău a făcut vrăjmaşul în locul cel sfânt al Tău.(Ps.73,4)

Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de prăznuire al Tău. (Ps.73,5)

Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul, până când va huli potrivnicul numele Tău, până în sfârşit?(Ps.73,11)

Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi până în sfârşit.(Ps.73,20)

Nu uita strigătul vrăjmaşilor Tăi ! Răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine se urcă pururea spre Tine.(Ps.73,24)

Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni !(Ps.76,13)

Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta ?(Ps.78,5)

Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult; degrabă să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte.(Ps.78,8)

Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău; Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre pentru numele Tău. (Ps.78,9)

Să intre înaintea Ta suspinul celor ferecaţi.(Ps.78,11)

După măreţia braţului Tău, păzeşte pe fiii celor omorâţi.(Ps.78,12)

Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.(Ps.79,3)

Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui!(Ps.79,4)

Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta,(Ps.79,15)

Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule !(Ps.82,1)

Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul. (Ps.82,2)

Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi.(Ps.82,3)

Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară.(Ps.82,16)

Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.(Ps.82,17)

Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi.(Ps.84,4)

Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viaţa, şi poporul Tău se va veseli de Tine.(Ps.84,6)

Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă.(Ps.84,7)

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu.(Ps.85,1)

Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine.(Ps.85,2)

Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.(Ps.85,5)

Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac.(Ps.85,11)

Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.(Ps.85,13)

Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc ! Să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.(Ps.85,16)

Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie? Tare eşti, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul Tău.(Ps.88,9)

Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în sânul meu, de la multe neamuri.(Ps.88,49)

Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele.(Ps.89,17)

Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea.(Ps.91,9)

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.(Ps.93,1)

Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri.(Ps.93,2)

Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit şi moştenirea Ta au apăsat-o.(Ps.93,5)

Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea, la Tine să ajungă!(Ps.101,1)

Să nu întorci fata Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta !(Ps.101,2)

În orice zi Te voi chema, degrab auzi-mă !(Ps.101,3)

Toata ziua m-au ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau.(Ps.101,9)

Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.(Ps.103,36)

Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta.(Ps.105,4)

Păcătuit-am cu părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.(Ps.105,6)

Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta.(Ps.105,47)

Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor.(Ps.106,15)

Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt.(Ps.106,16)

Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri.(Ps.107,3)

Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii noştri.(Ps.107,14)

Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au deschis.(Ps.108,1)

Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană şi cu cuvinte de ură m-au înconjurat şi s-au luptat cu mine în zadar.(Ps.108,2)

Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. (Ps.108,20)

Ei vor blestema şi Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se ruşineze, iar robul Tău să se veselească.(Ps.108,27)

Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară şi cu ruşinea lor ca şi cu un veşmânt să se învelească.(Ps.108,28)

Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,(Ps.113,20)

A binecuvântat pe cei se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari (Ps.113,21)

Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se pogoară în iad (Ps.113,25)

Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac (Ps.113,26)

Întoarce-te, suflete, al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine; (Ps.114,7)

Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi picioarele mele de la cădere.(Ps.114,8)

Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.(Ps.114,9)

Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?(Ps.115,3)

O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.(Ps.113,7)

Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul (Ps.117,6)

Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei!(Ps.117,7)

“Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!”(Ps.117,16)

Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.(Ps.117,17)

Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.(Ps.117,18)

Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.(Ps.117,28)

Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale (Ps.118,7)

Îndreptările tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.(Ps.118,8)

Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.(Ps.118,19)

Îndepărtează ocara de care mă tem, căci judecăţile Tale sunt bune.(Ps.118,39)

Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău (Ps.118,41)

Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale.(Ps.118,42)

Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale.(Ps.118,71)

Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit.(Ps.118,75)

Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri (Ps.118,122)

Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit.(Ps.118,131)

Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc numele Tău.(Ps.118,132)

Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi sa nu mă stăpânească nici o fărădelege.(Ps.118,133)

Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.(Ps.118,134)

Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale.(Ps.118,135)

Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie (Ps.118,175)

Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.(Ps.118,176)

Către Domnul am strigat, când m-am necăjit, şi m-a auzit.(Ps.119,1)

Doamne, izbăveşte sufletul meu de buzele nedrepte şi de limba vicleană (Ps.119,2)

Mult a pribegit sufletul meu.(Ps.119,6)

Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar.(Ps.119,7)

Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.(Ps.120,2)

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare,(Ps.122,3)

Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri.(Ps.122,4)

Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor (Ps.123,6)

Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.(Ps.123,7)

Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea. Pace peste Israel !(Ps.124,5)

Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne ! Doamne, auzi glasul meu ! (Ps.129,1)

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.(Ps.129,2)

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?(Ps.129,3)

Că la Tine este milostivirea.(Ps.129,4)

Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale.(Ps.131,8)

Doamne, numele Tău este în veac şi pomenirea Ta, în neam şi în neam (Ps.134,13)

Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim.(Ps.134,21)

Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.(Ps.135,1)

Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, ca în veac este mila Lui.(Ps.135,2)

Lăudaţi pe Domnul domnilor, ca în veac este mila Lui.(Ps.135,3)

Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.(Ps.135,24)

Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele, şi înaintea îngerilor îţi voi cânta.(Ps.137,1)

Să Te laude pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când vor auzi toate graiurile gurii Tale.(Ps.137,4)

Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.(Ps.138,14)

Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte (Ps.139,1)

Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.(Ps.139,4)

Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească (Ps.139,8)

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară.(Ps.140,2)

Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşa de îngrădire, împrejurul buzelor mele.(Ps.140,3)

Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine (Ps.141,6)

Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne ! La Tine am scăpat,(Ps.142,9)

Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-te de munţi, şi fă-i să fumege.(Ps.143,5)

Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.(Ps.143,11)

Inălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului.(Ps.144,1)

Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam.(Ps.144,13)

Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi gârboviţi.(Ps.144,14)

Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cel ce-L cheamă pe El întru adevăr.(Ps.144,18)

Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul Tău, Sioane, în neam şi în neam (Ps.145,10)

Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar.(Ps.146,5)

Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi.(Ps.149,1)

Să se veselească Israil de Cel ce l-a făcut pe el, şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.(Ps.149,2)

Amin !

Niciun comentariu:

MD. POCEAEV