DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

8 februarie 2015

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

Bucură-Te, oglinda dreptilor si nebiruita apărătoare a celor necăjiti, sub acoperământul Tău cel strălucitor primeste-ne pe noi, cei întunecati la suflet de multe păcate, ca să lăudăm milostivirea Ta cea negrăită si să ne facem părtasi vietii celei vesnice. Îndulceste amărăciunea păcatelor noastre cu dulceata darului Tău, căci viata noastră de iad s-a apropiat si suntem lipsiti de ajutor omenesc.
       Ceea Ce ai născut pe Raza slavei Tatălui, cu raza rugăciunii Tale luminează inima mea, ca să pornesc cu tot sufletul spre Soarele dreptătii si să mă izbăvesc de umbrele patimilor. Întoarce blânda Ta privire si spre noi, cei cufundati în cumplite boli si necazuri, ca să aflăm dezlegare de neputintele noastre prin stăruitoarele Tale rugăciuni către Împăratul Cel milostiv si iubitor de oameni. Usurează suferinta, conteneste întărâtările bolilor si cu pacea lui Hristos întăreste inimile noastre cele tulburate de multe griji lumesti.
    Bucură-Te, fântâna cea adâncă a rugăciunii, chimvalul pocăintei, vasul cel ales al darurilor Duhului, cununa lumii îngeresti, mângâierea pământenilor, slava dreptilor, întărirea monahilor, dorirea pustnicilor, mireasma întelepciunii, pecetea darului, casa Cuvântului, lumina celor smeriti, raza povătuitoare spre pământul făgăduintei, grădină a Raiului plină de florile virtutilor, munte înalt al sfinteniei, calea mântuirii credinciosilor, mijlocitoare fierbinte la tronul ceresc, tămăduirea neputinciosilor, mângâi
erea celor străini, acoperitoarea celor necăjiti, limanul odihnei ceresti, nu ne lăsa pe noi singuri în întunericul acestei lumi, ci ne povătuieste pe căile cele drepte ale poruncilor Domnului.
Nu ne lăsa pe noi în viforul primejdiilor, Preacurată, Ceea Ce prin nasterea Ta ai adus în lume adierea milostivirii dumnezeiesti, pe care o dăruieste si nouă, celor ce Te cinstim pe Tine.
Bucură-Te, întărirea credinciosilor, suspinul binecuvântat al pustnicilor, lumina nevoitorilor, călăuza dreptilor, limanul credinciosilor, floarea desăvârsirii, poarta mântuirii, vasul de taină al fecioriei, casa Împărătiei, oglinda Adevărului, nu ne lăsa pe noi în mijlocul ispitelor, ci ne miluie?te după mare mila Ta.
Pe calea poruncilor lui Hristos îndreptează-ne Preacurată, Ceea Ce cu na?terea Ta ai îndreptat căile noastre cele rătăcite către Calea mântuirii. Ceea Ce esti Ploaie a milostivirii, picură si spre noi a Ta îndurare, ca să nu fim noi înghititi de furtuna deznădăjduirii. Cu semintele rugăciunilor tale hrăneste si inimile noastre, ca să aducă roadele cele bogate ale darurilor ceresti. Cu trâmbita pocăintei deschide ochii inimii noastre, ca să căutăm totdeauna pe Soarele dreptătii.

Vai mie, căci boala cea trupească si-a întins tentaculele si rău mă chinuie, trăgându-mă spre adâncul deznădăjduirii. Nu mă lăsa, Preacurată, ci alungă de la mine cumplitele dureri ale bolii trupesti. ia împreună rugători cu Tine pe toti doctorii fără de argint, care s-au arătat sluji milostive ale Doctorului Celui Mare si vino si mă slobozeste pe mine din cumplita neputintă în care am alunecat din pricina păcatelor mele.Caută cu milostivire spre mine, căci robul Tău sunt, măcar de am covârsit pe toti oamenii cu răutatea, cu nesupunerea, cu lenevirea si cu toate patimile cele spurcate. stiu că pentru multimea fărădelegilor mele Milostivul Dumnezeu a îngăduit Crucea bolii, ca să mă curătesc de cumplitele păcate si să-mi văd greselile si să mă păzesc de pricinile păcatelor. Stiu că peste măsură am gresit si cu cuvântul, si cu fapta si cu poftele cele dobitocesti, dar zidirea mâinilor Sale sunt. Roagă-Te să nu mă piardă pe mine în fărădelegile mele, că desi pedepseste ca un Dumnezeu si Părinte pe tot cel ce greseste, iarăsi Se întoarce, fiind biruit de a Sa milostivire. Căci zis-a Preabunul Ziditor să nădăjduim în mila Sa si nu ne va pierde în necazuri si boli. deci, pe Acesta pleacă-L spre milă, Fecioară, ca să ridice povara cea cumplită a neputintei mele si să-mi dea a-i multumi pentru a Sa tămăduire si să-L slăvesc în veci. Amin.


CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV