DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

31 decembrie 2014

RUGĂCIUNE DE POCĂINȚĂ

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...Doamne, iartă-mă, căci mai rău decât viperele care se târăsc pe pământ împrăști veninul răutății mele, nesuferit făcându-mă și oamenilor și tuturor viețuitoarelor. Din prisosul răutății inimii dau la iveală cuvinte de ocară cu care vânez mereu cinstea aproapelui.
Doamne, iartă-mă, căci pentru răutatea mea mă chinui cumplit sub apăsarea jugului bolii, dar cu toate acestea nu mă înțelepțesc, ci cu și mai multă răutate mă pornesc asupra lucrurilor și oamenilor.
Doamne, iartă-mă, că pururea fug de mine, nesuferind a-mi privi sufletul în oglinda pocăinței și a vedea starea cea jalnică a vieții mele.
Doamne, iartă-mă, că mai păcătos decât toți oamenii care au viețuit vreodată pe pământ m-am arătat, din invidia diavolului și din slăbiciunea firii mele căzute făcând cele împotriva bunătății Tale. Vai mie, în zadar mă tânguiesc, căci nimic nu mai poate întoarce înapoi păcatul meu, dar Te rog pe Tine, Adâncul milostivirii ca măcar de acum înainte să mă ajuți a mă îndrepta, ca să viețuiesc în pace și să nu mai pizmuiesc pe nimeni.
Doamne, iartă-mă, și dă-mi putere a-mi duce fără cârtire Crucea mea, căci cu adevărat Stăpâne, în toată vremea mânii bunătatea Ta pentru greutatea Crucii și mă simt ca un osândit la moartea, care rău mă chinuiesc în pământul acestei lumi trecătoare.
Doamne, iartă-mă, căci m-am lenevit în toată vremea a păzi măcar o poruncă a Ta. Nu mă pedepsi pe mine, Stăpâne, căci de vei intra la judecată cu robul Tău vrednic sunt eu a moșteni focul cel veșnic. Dar totuși, iubirea Ta de oameni să umple adâncul nevredniciei mele și să mă slobozească de mânia cea veșnică întru întunericul cel de jos.
Doamne, iartă-mă, că sunt plin de fumul mândriei și nu voiesc a face cele ce sunt de folos sufletului meu. Cu sabia osândirii am depărtat de inima mea pe oameni și m-am ascuns în turnul răutăților, din care mă slobozește cu iubirea Ta de oameni și mă călăuzește pe calea adevărului Tău.
Doamne, iartă-mă că port în inima mea gânduri de răutate asupra aproapelui și nu aflu pace întru tirania răutății mele. Doamne, dă-mi a ierta din tot sufletul meu pe cei care m-au nedreptățit, căci Însuți Tu ai zis Stăpâne, să iubim pe vrăjmașii noștri, ca să fim adevărați fii ai Tăi.
Doamne, depărtează-mă de toate grijile lumești și dă-mi mie a sluji Ție întru curăție. Ajută-mă a lepăda jugul iubirii de sine și a viețui de acum încolo numai pentru Tine, Cel Ce ne-ai chemat a Te urma pe Tine cu smerenie. Din temnița iubirii de sine mă slobozește și dă-mi trecere netulburată prin pământul mântuirii, ca să ajung și la lumina vieții celei veșnice întru Împărăția Ta.

Bucură-Te, Maica Domnului, slava sihaștrilor, lumina drepților, nădejdea păcătoșilor, sub acoperământul rugăciunii Tale mă păzește de toate tulburările lumești. Rușinează pe vrăjmașii mei știuți și neștiuți și îmi dă trece fără osândire pe calea acestei vieți. Poartă-mă deasupra valurilor lumești și casa sufletului meu o împodobește cu smerenie. Tinde mâna Ta cea tare și surpă toate sfaturile cele viclene ale celor răi și fățarnici. Nu mă lăsa pe mine în viforul ispitelor, ci întărește-mă a aduce Ție pururea rugăciuni pentru iertarea și mântuirea mea.

CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV