DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

1 decembrie 2014

Icoana Maicii Domnului "Izvoratoarea de untdelemn" - Elaiovrytissa

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...
Aceasta icoana veche a Maicii Domnului, pictata in secolul al XIV-lea, se afla astazi in crama Manastirii Vatoped. Este o icoana de mici dimensiuni: 28 cm inaltime si 22 cm latime. Un dreptcredincios mirean, avand evlavie mare la aceasta icoana, a ferecat-o cu o imbracaminte din argint, astfel ca icoana pare mai mare decat este de fapt. Deasupra ei, spre aducere aminte de o insemnata minune, sta scris: "Imnultirea uleiului". Icoana este cinstita, in mod special, in Vinerea din Saptamana Luminata.
O minunea savarsita de Maica Domnului a dat numele acestei icoane din camara. Cuviosul Ghenadie din Vatoped se afla pe atunci in slujba de chelar, el fiind responsabil cu gestionarea alimentelor. Zilele fiind grele in acea perioada, uleiul din manastire s-a imputinat foarte mult. Cuviosul a mers la parintele staret si l-a instiintat despre situatia uleiului. Totodata, el l-a sfatuit pe staret sa nu mai foloseasca ulei la bucatarie si masa, pentru a ajunge la aprinderea candelelor din Sfantul Altar.
Icoana Maicii Domnului - Elaiovrytissa - Izvoratoarea de Mir si Untdelemn
Staretul nu a primit sfatul Cuviosului Ghenadie, iar uleiul a fost folosit in continuare ca si pana atunci. Cuviosul Ghenadie a facut ascultare de staret, cunoscand puterea ascultarii si a smereniei. Intre timp, staretul s-a rugat mult Maicii Domnului, sa nu-i lipseasca pe calugarii din obstea sa de putinele alimente necesare traiului in manastire.
Intr-o zi, cand chelarul Ghenadie a pornit spre magazie, pentru a lua ultima masura de ulei din butoi, el a ramas uimit cand a vazut butoaiele pline cu ulei, iar uleiul umpland pivinita, pana aproape de usa. Deasupra butoaielor se afla inca de pe atunci o icoana veche a Maicii Domnului. Aceasta icoana, numita mai apoi "Elaiovrytissa", adica "Izvoratoarea de ulei", raspandeste si astazi o frumoasa mireasma de mir. Pentru ca icoana a ramas in pivnita manastirii, ea a fost numita si "Docheiarissa", adica "cea din crama".

Teodor Danalache

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI ELAIOVRYTISSA DE LA MĂNĂSTIREA VATOPED
CONDAC 1
Către Tine alergăm în necazurile și nevoile noastre, căci nu avem altă păzitoare tare, fără numai pe Tine, Ceea Ce ne păzești pururea de toate cursele vrăjmașilor nevăzuți și reverși cu îmbelșugare mirul minunilor tuturor celor care se bucură de mireasma cântărilor de: Aliluia !
ICOS 1
Mănăstirea Ta nu ai uitat să o cercetezi Preacurată Stăpână, plinind lipsa de untdelemn spre bucuria nevoitorilor, ca să ne înveți a ne pne nădejdea numai în ajutorul dumnezeiesc prin care ne vine tot darul desăvârșit și înțelepciune pentru a Te mări pe tine așa:
Bucură-Te, untdelemnul cel bun al milostivirii;
Bucură-Te, curmarea suferințelor noastre trupești;
Bucură-Te, bogăție necheltuită a milostivirii;
Bucură-Te, vas plin de darurile Duhului;
Bucură-Te, fântână a îndurărilor dumnezeiești;
Bucură-Te, pacea celor înconjurați de necazuri;
Bucură-Te, liniștirea celor din primejdii;
Bucură-Te, ridicarea celor istoviți de întristare;
Bucură-Te,mângâietoarea celor greu încercați;
Bucură-Te, bogăție duhovnicească dăruită credincioșilor;
Bucură-Te, liniștea celor săraci cu duhul;
Bucură-Te, miluitoarea grabnică a monahilor,
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 2
Fiind noi cu totul săraci de fapte bune, către Tine alergăm cu credință, ca să ne împodobești cu darul rugăciunii Tale spre a cânta cu bucurie: Aliluia !
ICOS 2
Cuviosul Ghenadie, cel ce se afla în slujba de chelar, foarte s-a minunat de purtarea Ta de grijă pentru cei care se nevoiau în mănăstirea Vatoped, iar noi de mângâierea rugăciunilor Tale bucurându-ne cântăm Ție cu bucurie:
Bucură-Te, bucuria neașteptată a Cuviosului Ghenadie;
Bucură-Te, apărătoarea cea tare a celor necăjiți;
Bucură-Te, acoperământul milostivirii oamenilor;
Bucură-Te, cetate împărătească a Luminii;
Bucură-Te,vasul cel ales al fecioriei;
Bucură-Te, zid de apărare al monahilor;
Bucură-Te, ocrotitoarea mănăstirii Vatoped;
Bucură-Te, liniștea celor tulburați de ispite;
Bucură-Te, oglinda frumuseții celei neapropiate;
Bucură-Te, luminătoarea gândurilor noastre;
Bucură-Te, tainica înțelepțire a credincioșilor;
Bucură-Te, scară către Adevărul mai presus de minte;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 3
Întristarea cuprinsese obştea mănăstirii Vatoped, căci untdelemnul se terminase şi din inimile lor izvora untdelemnul rugăciunii lor către Tine, Ceea Ce mijloceşti iertare şi milă celor care cântă Domnului : Aliluia !
ICOS 3
Cuviosul Ghenadie mers-a la stareţ, povestindu-i că doar puţin untdelemn a mai rămas, a cerut binecuvântare să nu se mai pună la masă ulei, ci să se păstreze pentru nevoile Bisericii; nouă, celor cărora ne lipseşte de la masa sufletelor untdelemnul iubirii, cerem a Ta ocrotire de Maică şi biruinţă aspura împietririi inimii, ca să-Ţi cântăm:
Bucură-Te, untdelemn al milostivirii Stăpânului;
Bucură-Te, mângâietoare rănilor noastre sufleteşti;
Bucură-Te, ajutătoare grabnică în necazuri;
Bucură-Te, ridicarea neputinţelor noastre;
Bucură-Te, mir al iubirii cereşti;
Bucură-Te, mireasmă duhovicească a păcii;
Bucură-Te, lumină călăuzitoare spre Adevăr;
Bucură-Te, mirarea Cuviosului chelar Ghenadie;
Bucură-Te, podoaba cetelor îngereşti;
Bucură-Te, vas al milostivrii celor din nevoi;
Bucură-Te, fântână nesecată de daruri cereşti;
Bucură-Te, grabnică ajutătoare a celor nedreptăţiţi;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 4
Nu a voit părintele stareţ al mănăstirii Vatoped ca să nu se mai dea untdelemn la masă monahilor, cerând întrebuinţarea puţinului ulei, ca toţi să slăvească pe Adâncul milostivirii cântând : Aliluia !
ICOS 4
Când voia Cuviosul Ghenadie a lua ultima picătură de ulei, foarte s-a minunat văzând butoaiele pline de untdelemn, care ajungea până la uşa pivniţei şi cunoscând minunea Ta a cântat cu glas mulţumitor de bucurie aşa :
Bucură-Te,ploaie a minunilor cereşti;
Bucură-Te, ajuătoare tare a celor din nevoi;
Bucură-Te, mireasmă a minunilor dăruită credincioşilor;
Bucură-Te, stâlp de nădejde al Cuviosului Ghenadie;
Bucură-Te, cercetătoarea grabnică a celor necăjiţi;
Bucură-Te, bogăţia credinţei celor smeriţi;
Bucură-Te, floarea cea rară a înţelepciunii;
Bucură-Te, munte al minunilor mai presus de minte;
Bucură-Te, untdelemnul darurilor din vasele sufletelor;
Bucură-Te, cunună a preoţilor cucernicilor;
Bucură-Te, plinitoarea rugăciunii celor necăjiţi;
Bucură-Te, ştergerea lacrimilor celor din nevoi;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 5
Icoana Ta Preacurată, răspândește minunată mireasmă spre amintirea minunii Tale, Preacurată, iar noi aducem Ție cu dragostea mireasma cântărilor de: Aliluia !
ICOS 5
Cu acoperământul milostivirii Tale păzești mănăstirea Ta de toate urzelile celui rău, iar casa sufletelor noastre o îngrădești cu sabia rugăciunii Tale, ca să nu fim prădați de tâlharii patimilor, ci să cântăm cu inimă curată:
Bucură-Te, acoperământul milostivirii credincioșilor;
Bucură-Te, povățuitoare pe cărările desăvârșirii;
Bucură-Te, lumina înțelepciunii monahilor;
Bucură-Te, grabnică ajutătoare a celor din primejdii;
Bucură-Te, râu pururea curgător de minuni;
Bucură-Te, pecetea mântuirii celor smeriți;
Bucură-Te, pământ roditor de daruri cerești;
Bucură-Te, stăpâitoare a înălțimilor duhovnicești;
Bucură-Te, munte umbrit de lumina Treimii;
Bucură-Te, casă cerească a milostivirii;
Bucură-Te, ospăț duhovnicesc al călătorilor;
Bucură-Te, al mănăstirii Vatoped zid de apărare;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 6
Pe Cel Bogat în milostivire ai purtat în brațele Tale și sărăcia sufletelor noastre o a cercetat spre bucuria celor care cu mulțumire cântă Stăpânului: Aliluia !
ICOS 6
Cu îmbelșugare reverși mirul darurilor Tale obștei Tale care Te cinstește cu dragoste și pururea veghezi mântuirea monahilor, împreună cu care Te roagă Ziditorului a toate ca să ne dea nouă iertare păcatelor, ca să-Ți cântăm:
Bucură-Te, călăuzitoarea obștilor de monahi;
Bucură-Te,carte nescrisă de mână omenească;
Bucură-Te, slava iubitorilor de feciorie;
Bucură-Te, icoană a darurilor duhovnicești;
Bucură-Te, îmblânzirea celor biruiți de răutate;
Bucură-Te, strălucire a iubitorilor de înțelepciune;
Bucură-Te, pom înțelegător plin de roadele rugăciunii;
Bucură-Te, povățuitoare către muntele desăvârșirii;
Bucură-Te, a muntelui sfânt podoabă de mare preț;
Bucură-Te, foc ce mistuie toată urzeala patimilor;
Bucură-Te, stingerea cumplitelor dureri ale necazurilor;
Bucură-Te, pod către cereasca Împărăție a Luminii;         
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 7
Pe scara minții suie gândurile rugăciunii către Tine, Scară a desăvârșirii înfricoșătoare și vederii îngerești, dar pe Care toți într-un glas o împodobim cu florile cântărilor de: Aliluia !
ICOS 7
Porțile mântuirii deschide-ne nouă Preanevinovată, Ceea Ce ne-ai deschis porțile împăcării cu Dumnezeu, iar noi, cu dragoste, nădăjduind la mila Ta, Îți cântăm unele ca acestea :
Bucură-Te, poartă a mântuirii credincioșilor;
Bucură-Te, legământ al păcii dumnezeiești;
Bucură-Te, risipitoarea întunericului neștiinței;
Bucură-Te, rugătoare caldă pentru cei smeriți;
Bucură-Te, mână nevăzută ce ne apără de cădere;
Bucură-Te, ușă de aur a milostivirii negrăite;
Bucură-Te, fereastră către Împărăția luminii;
Bucură-Te, hotar de netrecut al sfințeniei;
Bucură-Te, liniștea celor tulburați de ispite;
Bucură-Te, cununa iubitorilor de rugăciune;
Bucură-Te, vasul plin de darurile Cuvântului;
Bucură-Te, mireasma cântărilor duhovnicești;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 8
Întinde mâna Ta cea puternică și ne scoate din valurile multor necazuri care caută să ne cufunde în adâncul deznădăjduirii, ca să cântăm Ție: Aliluia !
ICOS 8
Acoperă-mă cu darul Tău de toate tulburările vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca să alerg cu tot sufletul în căutarea Adevărului și să dobândesc inimă înfrântă și smerită, cu suspinuri de taină călătorind pe calea mântuirii și mărindu-Te pe Tine așa:
Bucură-Te, surpătoarea ispitelor diavolești;
Bucură-Te, cărare sfințită a rugăciunii;
Bucură-Te, lumina dreptății credincioșilor;
Bucură-Te, îmblânzirea celor răniți de răutate;
Bucură-Te, ajuătoarea celor asupriți de nevoi;
Bucură-Te, cununa biruitorilor asupra patimilor;
Bucură-Te, binecuvântarea pocăinței celor greșiți;
Bucură-Te, ridicarea celor din mlaștina deznădejdii;
Bucură-Te, pământ roditor de daruri cerești;
Bucură-Te, soare al slavei strălucind cu minuni mari;
Bucură-Te, chemarea celor din întunericul întristării;
Bucură-Te, risipitoarea sfaturilor celor viclene;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 9
Nu se pricepe nici o minte îngerească și pământească a mări minunea nașteri Tale, iar noi ne plecăm cu gând smerit înaintea tainei, strigând Ție cu dragoste: Aliluia !
ICOS 9
Pe Cel mai presus de minte ai născut și din păcat ne-ai ridicat pe noi, cei care eram osândiți pentru nevrednicie, iar acum Îți cântăm cu glas smerit :
Bucură-Te, Maica Celui Ce stăpânește peste toate;
Bucură-Te, oglinda vieții celei curate;
Bucură-Te, chemarea celor de pe căile păcatului;
Bucură-Te, trâmbiță ce ne trezești la pocăință;
Bucură-Te, scăparea celor din primejdii;
Bucură-Te, născătoarea Celui Care nea izbăvit din moarte;
Bucură-Te, revărsarea milostivirii dumnezeiești;
Bucură-Te, ploaie cerească a înțelepciunii;
Bucură-Te, carte ce ascunde cuvintele Vieții;
Bucură-Te, munte neapropiat de mintea omenească;
Bucură-Te, înălțime mai presus de suișul gândurilor;
Bucură-Te, liman prea dorit al iubitorilor de feciorie;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
 CONDAC 10
Cer înțelegător Te cunoaștem pe Tine, Stăpână, Ceea Ce ai purtat pe Soarele Cel veșnic, Care ne-a adus pe noi la lumina mântuirii, ca să-I cântăm: Aliluia !
ICOS 10
Pântecele Tău a slujit drept cămară Celui Care dă viață pruncilor în pântece, iar noi, cei sloboziți prin a Ta mijlocire din chitul păcatului, Îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-Te, slobozitoarea noastră din necazuri;
Bucură-Te, risipitoarea întunericului necredinței;
Bucură-Te, întărirea noastră întru pocăință;
Bucură-Te, măslin roditor în casa Domnului;
Bucură-Te, Rai al darurilor cerești;
Bucură-Te, adânc de judecăți cerești;
Bucură-Te, mare nesecată a milostivirii;
Bucură-Te, îndreptarea celor căzuți în păcat;
Bucură-Te, ajutătoarea celor năpăstuiți;
Bucură-Te, întărirea noastră în răbdare;
Bucură-Te, cort al mântuirii noastre;
Bucură-Te, întărirea celor slăbănogiți de neputințe;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 11
Mintea se cutremură înaintea tainei nașterii Tale, iar gândurile noastre se ofilesc, neștiind cum să laude minunea purtării Tale de grijă pentru neamul omenesc, ci doar Îți cântăm: Aliluia !
ICOS 11
Întru Tine ne-am pus toată nădejdea mântuirii, Preabinecuvântată, căci nu avem altă grabnică sprijinitoare în încercările noastre, ci numai pe Tine, Ceea Ce ștergi lacrimile celor din nevoi și îmblânzești pornirile patimilor, ca să-Ți cântăm:
Bucură-Te, apărătoarea noastră la judecata Mântuitorului;
Bucură-Te, rușinarea celor ce stăruie în păcat;
Bucură-Te, întărirea celor bântuiți de ispite;
Bucură-Te, comoară duhovnicească a monahilor;
Bucură-Te, izvor de milă pentru credincioși;
Bucură-Te, floare de aur a înțelepciunii;
Bucură-Te, glas ce cheamă la pocăință;
Bucură-Te, îmblânzirea relelor cugetări;
Bucură-Te, mireasmă a cereștilor gânduri;
Bucură-Te, hotar neapropiat al smereniei;
Bucură-Te, dragoste nebiruită în apărarea credincioșilor;
Bucură-Te, scăparea celor biruiți de neputință;
Bucură-Te, Maica Domnului, untdelemn al milostivirii mângâind sufletele noastre !
CONDAC 12
Înalță mâinile Tale la rugăciune și oprește valurile ispitelor îndreptate asupra noastră, ca să Îți din inimi smerite aducem ploaia cântărilor de : Aliluia !


Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV