DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

12 ianuarie 2014

Întrebări şi răspunsuri din credinţa creştin ortodoxă şi din Noul Testament

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

         Întrebări şi răspunsuri din credinţa creştin ortodoxă şi                            din Noul Testament 
                                                                                                          Preot Ioan
 1.Cum a fost creat omul? Muritor, nemuritor sau nici muritor, nici nemuritor? Răspuns: Omul la creaţie nu era nici muritor, nici nemuritor. Dacă ar fi fost creat nemuritor, el ar fi fost creat Dumnezeu. Dacă ar fi fost creat muritor ar fi părut că Dumnezeu este pricinuitorul morţii sale. Aşadar, dacă alegea calea nemuririi primea nemurirea că răsplată, dacă se îndrepta spre fapta morţii, devenea pricinuitorul morţii sale.
2. Care sunt cele 3 mari religii ale lumii?
Răspuns: Cele trei mari religii ale lumii sunt: CREŞTINISMUL, MOZAISMUL şi MAHOMEDANISMUL. 
3. Cine s-a născut, dar n-a murit?
Răspuns: Sfântul Ilie şi Sfântul Enoh n-au murit, ci sunt cu trupurile în cer (4 Regi 2:1; Evrei 11:5).
4. Cine a murit, dar nu s-a descompus? Răspuns: Soţia lui Lot (Sara), care s-a prefăcut într-un stâlp de sare pentru că s-a uitat înapoi spre cetăţile Sodoma şi Gomora (Facerea 19:26).
 5. Care poruncă dumnezeiască dată primilor oameni, a adus omului calitatea de părinte (tată sau mamă)? Răspuns: Porunca dumnezeiască: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi (Facerea 1:28). 2
 6. Ce este moartea? Răspuns: Din punct de vedere fizic, moartea este destrămarea vieţii. Din punct de vedere spiritual, moartea este trecerea din timp în veşnicie... o veşnicie a raiului sau o veşnicie a iadului în funcţie de felul în care şi-a trăit viaţa creştinul.
7. Care sunt cele 3 confesiuni ale religiei creştine? Răspuns: Cele 3 confesiuni (ramuri) ale religiei creştine sunt: ORTODOXIA, CATOLICISMUL şi PROTESTANTISMUL.
8. Ce înseamnă Iis. Hr. Ni. Ka.? Răspuns: înseamnă Iisus Hristos Învingătorul. Adică, Iis. Hr. înseamnă Iisus Hristos, iar Ni. Ka. vin de la nikao = a învinge.
9. Cine nu s-a născut, dar a murit? Răspuns: Adam nu s-a născut (a fost creat de Dumnezeu), dar a murit.
10. Ce este harul? Răspuns: Harul este o energie necreată ce emană din Dumnezeu şi care se împărtăşeşte celor ce cred în El prin mijlocirea episcopilor şi preoţilor creştin ortodocşi.
11. Care fiinţă are conştiinţa morţii sale şi repulsie faţă de non-existenţă? Răspuns: Singura fiinţă care are conştiinţa morţii sale este omul. De aceea creştinismul mai este numit: JINDUL NEMURIRII EULUI.
 12. În ce an s-a născut Iisus Hristos? Răspuns: Iisus Hristos s-a născut în anul 753 de la întemeierea Romei.
13. Prin căderea din Rai, Adam a pierdut tot harul? Răspuns: Nu a pierdut tot harul pentru că a căzut din ispita diavolului; astfel harul şi arvuna mântuirii au rămas în el. Numai celui ce se leapădă de Dumnezeu i se ia tot harul Duhului Sfânt.
14. S-a arătat Sfântul Duh în chip văzut? Dacă da, de câte ori? Răspuns: Sfântul Duh s-a arătat în chip văzut de două ori. O dată în chip de porumbel la Botezul Domnului Hristos (Luca 3:22), a două oară s-a arătat sub chipul limbilor de foc şi s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime (Faptele Apostolilor 2:1-4).
15. De câte ori este spus în Biblie cuvântul fie? Răspuns: În Biblie cuvântul fie este spus de două ori. La început, când Dumnezeu a 3 poruncit să fie lumină (Facerea 1:3) şi a două oară, când Maica Domnului a primit să-L nască pe Mântuitorul nostru (Luca 1:38).
16. De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu şi nu Tatăl şi nici Duhul? Răspuns: Sfântul Ioan Damaschin spune aşa: Tatăl este Tată şi nu Fiu; Fiul este Fiu şi nu Tată; Duhul Sfânt este Duhul Sfânt şi nu este nici Tată şi nici Fiu. Căci însuşirea este imobilă. Pentru aceea Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al Omului, că să rămână imobilă însuşirea. Fiul lui Dumnezeu întrupându-se din Fecioara Maria s-a făcut Fiu al omului, iar prin aceasta nu S-a depărtat de însuşirea de Fiu.
17. Când Cuvântul a fost numit Hristos? Răspuns: Sfântul Ioan Damaschin spune: În momentul în care Cuvântul s-a făcut trup, în acelaşi moment a şi fost numit Iisus Hristos.
18. Când a apărut credinţa în Dumnezeu? Răspuns: Credinţa în Dumnezeu a apărut după căderea din Rai a protopărinţilor noştri Adam şi Eva. Câtă vreme erau acolo, erau în directa comuniune cu Dumnezeu, nu era nevoie de credinţă fiindcă fiind faţă către faţă exista doar iubirea. Dar după cădere au apărut nădejdea şi credinţa.
19. Maica Domnului a dat vreo poruncă? Răspuns: Da, Maica Domnului a dat o singură poruncă la nunta din Cana Galileii, atunci când a spus: Faceţi orice vă va spune El (Hristos) (Ioan 2:5).
20. Numele cărei femei este cel mai des menţionat în Biblie? Elisabeta, Sara ori Maria? Răspuns: Sara (apare în Biblie de 56 de ori).
21. Cine şi în ce an a descoperit Sfântă Cruce pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos? Răspuns: Sfântă Cruce pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos a fost descoperită de Sfântă împărăteasă Elena, în anul 326 d. Hr.
22. Cum se numeşte şi în ce an a sfinţit Biserica Sfântului Mormânt pentru prima dată? Răspuns: Biserica Sfântului Mormânt a fost sfinţită de Sfântul împărat Constantin cel Mare în anul 335 d. Hr. 4
23. Ce înseamnă Amin? Răspuns: Amin este o formulă de încheiere a unei rugăciuni şi înseamnă aşa să fie!
24. Ce înseamnă Aliluia? Răspuns: Aliluia este o expresie liturgică de bucurie şi slăvire şi înseamnă mărit să fie Domnul!
25. Care sunt cei trei munţi cu importanţă religioasă? Răspuns: Cei trei munţi sunt: Sinai (unde Dumnezeu Tatăl a dat cele 10 porunci), Tabor (unde Iisus Hristos S-a schimbat la faţă) şi Athos (muntele Dumnezeu Duhului Sfânt).
26. Care sunt cele trei condiţii pentru a ne mântui sufletele? Răspuns: Pentru a ne mântui sufletele trebuie să împlinim trei condiţii: credinţă, har şi fapte bune. Credinţa se cuprinde pe scurt în Crez. Harul Duhului Sfânt care ne curăţeşte de păcate şi ne sfinţeşte îl primim prin cele 7 Sfinte Taine: Botez, Mirungere, Spovedanie, Împărtăşanie, Cununie religioasă, Sfântul Maslu şi Preoţie. Faptele bune înseamnă să împlinim cele 10 porunci.
27. Pe Sfântă Cruce, Mântuitorul a zis: Săvârşitu-s-a! (Ioan 19:30). Ce voia să spună Mântuitorul prin acest cuvânt? Răspuns: Prin acest cuvânt Mântuitorul a vrut să spună că mântuirea lumii s-a săvârşit.
28. Ce înseamnă Bobotează? Răspuns: În limba ebraică bo înseamnă vino, tea vine de la theos care în limba greacă înseamnă Doamne, iar ză înseamnă sfânt. Deci, Bobotează înseamnă: Vino, Vino, Doamne Sfânt... şi sfinţeşte şi apele acestea!
29. Cum se numeşte prima persoană care a primit din gura lui Iisus Hristos vestea Învierii Sale? Răspuns: Sfânta Maria Magdalena (Marcu 16:9).
 30. Câte persoane cu numele Maria sunt întâlnite în Noul Testament? 5, 6 sau 7 persoane? Răspuns: În Noul Testament 6 persoane poartă numele Maria: Maria, Maica Domnului, Maria Magdalena, Maria, soţia lui Cleopa, Maria, sora Martei şi a lui Lazăr, Maria, mama lui Ioan Marcu, Maria, creştină din Roma.
31. Care verset biblic dovedeşte instituirea Tainei Sfântului Maslu? Răspuns: Taina Sfântului Maslu este instituită în Epistola 5 Sfântului Apostol Iacov: Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav (Iacov 5:14-15).
32. Care sunt cele 3 virtuţi teologice care mai sunt numite şi armele luminii? Răspuns: Credinţa, Nădejdea şi Dragostea (1 Corinteni 13:13).
 33. De ce ar trebui să punem icoanele pe peretele de la răsărit? Răspuns: Pentru că de acolo vine lumina şi fiindcă Hristos este numit în rugăciunile Sfintei Biserici Răsăritul cel de sus şi Soarele dreptăţii.
 34. Cum se traduce cuvântul Betleem? Răspuns: Betleem se tâlcuieşte cu casă a pâinii, care simbolic este o profeţie despre Mesia, Pâinea vieţii veşnice.
 35. Ce însemna la evrei anul sabatic? Răspuns: Anul sabatic însemna anul de odihnă al pământului. Pământul nu era cultivat în acel an şi nu se făcea niciun fel de muncă agricolă. Ce producea pământul era pentru animale, păsări, oameni săraci...(Levitic 25:3-7).
36. Ce era anul jubileu la evrei? Răspuns: După 7 ani sabatici urma anul jubileu. Era anul eliberării şi în acel an, pământul nu se lucra (se refăcea microflora şi microfauna) (Levitic 25:11).
37. Există un destin, o soartă a omului? Răspuns: Nu, nu există destin, nu există o predestinare a omului. Există doar preştiinţa lui Dumnezeu. Sfântul Ieronim spune: Preştiinţa lui Dumnezeu nu afectează libera hotărâre a oamenilor. După cuvântul Sfântului Damaschin: Dumnezeu preştie totul, dar nu predetermină nimic.
38. Care este diferenţa dintre jertfele materiale ale evreilor din Vechiul Testament şi Jertfa Mântuitorului? Răspuns: Jertfele evreilor purificau corpurile, iar jertfa Mântuitorului curăţă sufletele de păcate şi împacă pe om cu Dumnezeu (Evrei 9:14).
39. Cum putem defini Sfântă Tradiţie? Răspuns: Sfântă Tradiţie sau Predania este acea învăţătură divină, păstrata de Biserica şi transmisă apoi prin viu grai, din generaţie în generaţie. Întreaga 6 învăţătură a Mântuitorului Iisus Hristos a fost o Sfântă Tradiţie, pentru că El nu a scris nimic. Din această învăţătură orală, pentru diverse nevoi, o parte s-a scris (Sfântă Scriptură), iar alta parte nu s-a scris imediat (Sfântă Tradiţie propriu-zisă), ci în timp. Indiscutabil, atât Sfântă Scriptură cât şi Sfântă Tradiţie AVEAU ŞI AU aceeaşi valoare mântuitoare (2 Tesaloniceni 3:6-14).
40. Cunoaşteţi versetul biblic prin care este adeverită credinţa creştinilor - ortodocşi în Sfântă Tradiţie? Răspuns: Da: Fraţilor, staţi neclintiţi şi tineti predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră (2 Tesaloniceni 2:15).
 41. De care moarte ne-a scăpat Taina Sfântului Botez? Răspuns: De moartea cea veşnică.
42. Care sunt (după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur) cele trei lucruri prin care a căzut omul şi care sunt cele trei prin care va fi mântuit? Răspuns: Omul a căzut prin: femeie, lemn şi neascultare. Va fi mântuit prin Maica Domnului, Cruce şi ascultare.
43. Ce înseamnă Ortodoxia? Răspuns: Ortodoxia înseamnă dreapta credinţă.
44. Ştiţi câte porunci se spune că are înţelepciunea? Răspuns: Se spune că înţelepciunea are 10 porunci: de nouă ori să taci şi o dată să vorbeşti, şi atunci SĂ VORBEŞTI CÂT MAI PUŢIN.
 45. În timpul celor trei ani şi jumătate de propovăduire, Iisus Hristos a înviat trei oameni. Care este numele celor înviaţi? Răspuns: Lazăr din Betania, fiul văduvei din Nain şi fiica lui Iair.
46. Care este singurul om care a îndeplinit toate cele trei demnităţi: Împărat, Prooroc şi Arhiereu? Răspuns: Mântuitorul Iisus Hristos este singurul care a îndeplinit toate aceste trei demnităţi.
47. De câte feluri este moartea? Răspuns: Moartea este de trei feluri: trupească, sufletească şi veşnică.
 48. Păgânii, evreii, musulmanii şi creştinii vor fi judecaţi toţi la fel? Răspuns: Nu, nu vor fi judecaţi toţi la fel. Păgânii vor fi 7 judecaţi după legea morală, evreii după legea mozaică, musulmanii după Coran, iar creştinii după Sfântă Evanghelie.
49. Ce înseamnă Evanghelie? Răspuns: Evanghelie înseamnă Vestea cea bună.
 50. Când ţineau evreii post? Răspuns: Evreii ţineau post luni şi joi. Joi a urcat Moise pe Muntele Sinai şi luni a coborât cu Tablele Legii, după 40 de zile.
 51. Cum îl numesc pe Dumnezeul lor, evreii, musulmanii şi creştinii? Răspuns: Evreii îl numesc pe Dumnezeul lor Iehova (Dumnezeu-Tatal), musulmanii îl numesc Allah (Dumnezeu-Tatal), iar creştinii îl numesc Sfântă Treime sau Dumnezeu. Deşi cele trei religii îl mărturisesc pe Dumnezeu - Tatăl, potrivit Bibliei nu putem despărţi pe Tatăl de Fiu: Eu şi Tatăl Meu una suntem (Ioan 10:30), Oricine tăgăduieşte pe Fiul, nu are nici pe Tatăl (1 Ioan 2:23). Şi dacă toate trei religiile Îl numesc TATĂ, al cui TATĂ este cu adevărat? Dumnezeu este Tată al acelora care cred în Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos (Ioan 1:12).
52. De câte feluri pot să fie rugăciunile? Răspuns: Rugăciunile pot să fie de laudă, de mulţumire şi de cerere.
 53. Care sunt cei trei munţi despre care se vorbeşte în Noul Testament? Răspuns: Cei trei munţi despre care se vorbeşte în Noul Testament sunt: Muntele Fericirilor (Matei 5:1-11), unde Mântuitorul a rostit cele 9 Fericiri, Muntele Ispitirii (Carantania - Matei 4:1), unde a fost dus Iisus Hristos de Duhul pentru a fi ispitit de satana; Muntele Măslinilor (Eleon)
 54. Care este Cartea Sfântă a evreilor, a musulmanilor şi a creştinilor?
Răspuns: Cartea sfântă a evreilor este Pentateuhul (sau Tora), cartea sfântă a musulmanilor este Coranul, iar cartea sfântă a creştinilor este EVANGHELIA.
55. Iisus Hristos a condamnat poligamia? Răspuns: Da, Iisus Hristos a condamnat poligamia atunci când a fost ispitit de farisei despre desfacerea căsătoriei (Matei19:6). 8
 56. Când a fost ridicată căsătoria monogamă la rang de Taină şi de cine? Răspuns: Căsătoria a fost instituita că Taina de Iisus Hristos la nunta din Cana Galileii (Ioan 2:1-10).
57. În câte categorii pot fi împărţite pildele Mântuitorului? Răspuns: Pildele Mântuitorului pot fi împărţite în: dogmatice, morale şi profetice. 58. Ce înseamnă eshatologie? Răspuns: Eshatologia este învăţătură creştină referitoare la a două venire a Mântuitorului.
 59. Ce înseamnă Iisus, ce înseamnă Hristos şi ce înseamnă Mesia? Răspuns: Iisus înseamnă evreieşte Mântuitor (Ioan 1:21). Hristos înseamnă în limba greacă uns, iar Mesia în limba evreiască înseamnă Răscumpărător .
60. De câte ori au voie să se cunune oamenii? Răspuns: Sfântul Grigorie Teologul spune că nunta cea dintâi este lege, cea de-a două este iertare iar cea de-a treia este călcare de lege. Cea de-a patra nu se poate face sub nicio formă. Într-un sinod care s-a ţinut la Constantinopol în anul 920 s-a interzis căsătoria a patra, hotărâre aplicată la noi în ortodoxie.
61. Ce este dogma? Răspuns: Dogma este învăţătură, teza, principiul fundamental al unei religii, obligatoriu pentru toţi adepţii ei, care nu poate fi supus criticilor şi obiecţiilor.
62. Ce înseamnă anatema? Răspuns: Anatema se aplică atât laicilor cât şi clericilor şi înseamnă excluderea din Biserică, osândit de Biserică.
 63. Ce înseamnă exegeza biblică? Răspuns: Exegeza biblică înseamnă interpretarea, explicarea unui text biblic.
 64. Cui îi sunt specifice nenaşterea, naşterea şi purcederea? Răspuns: NENAŞTEREA este specifică lui Dumnezeu Tatăl, NAŞTEREA este specifică lui Iisus Hristos iar PURCEDEREA este specifică Duhului Sfânt.
 65. Adam în sens propriu înseamnă primul om. Dar în sens tipic spiritual la cine se referă? Răspuns: Se referă la Hristos (Romani 5:14).
66. Mana care cădea în pustie, în sens propriu este hrana obişnuită. Dar după sens tipic spiritual la ce se referă? Răspuns: Se referă la Sfântă Euharistie.
 67. Ce înseamnă Apostol? Răspuns: Cuvântul Apostol înseamnă trimis. Deci Sfânt Apostol înseamnă Sfânt trimis.
68. Cum putem defini Raiul? Răspuns: Raiul este fericirea tainică pe care o simte sufletul întru Dumnezeu.
69. Care sunt cele 7 laude? Răspuns: Cele 7 laude sunt: Ceasul întâi, Ceasul al treilea, Ceasul al şaselea, Ceasul al nouălea, Vecernia, Miezonoptica şi Utrenia.
70. Ce înseamnă cele trei litere greceşti de pe aureola Mântuitorului, respectiv o, omega, n ? Răspuns: Cele trei litere înseamnă, Cel ce este (Exod 3:14), adică altfel şi foarte frumos spus: EXISTENŢA CARE NU ARE CONTRAR NEEXISTENŢA. 
71. De ce se pun cununii pe capul mirilor? Răspuns: Cununiile care se pun pe capul mirilor închipuiesc podoaba, cinstea şi răsplata care se aduc curăţiei şi fecioriei mirilor pentru care aceştia sunt încununaţi ca nişte împăraţi. De aceea se cântă pentru dânşii: Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire şi cu cinste încununează-i pe dânşii...
72. Care este dogma esenţială a musulmanilor? Răspuns: Dogma esenţială a musulmanilor spune aşa: Nu există Dumnezeu afară de Allah şi Mahomed este profetul său. Pentru ei Iisus Hristos este doar un profet (grav este că-L socotesc mai mic decât Mahomed), este doar fiul Mariei, şi nu Fiul lui Dumnezeu pentru că după concepţia lor, Dumnezeu nu poate avea un fiu. Duhul Sfânt pentru musulmani nu este decât un înger, identificat în persoana îngerului Gavriil.
73. La ce dată Biserica creştină s-a despărţit în două, respectiv ortodoxă şi catolică? Răspuns: Despărţirea (marea schisma) a avut loc la 16 iulie 1054.
74. În ce an s-au ridicat anatemele rostite de cardinalul Humbert şi patriarhul Mihail Cerularie? Răspuns: Anatemele rostite la 16 iulie şi 24 iulie 1054 s-au ridicat la 7 decembrie 1965 în Catedrala Sfântul Petru din Roma de Papa Paul al VI-lea şi în 10 Catedrala Sfântul Gheorghe a Patriarhiei ecumenice din Constantinopol de către patriarhul Atenagora I.
75. Mielului pascal nu trebuia să i se sfarme oasele. Dar după sensul tipic spiritual la ce se referă? Răspuns: Se referă la nesfărâmarea oaselor Mântuitorului răstignit pe cruce.
 76. Iadul are mai multe trepte? Răspuns: După cum reiese din Sfântă Scriptura treptele iadului sunt în număr de cinci: Tartarul, scrâşnirea dinţilor, viermele cel neadormit, întunericul cel mai dinafară şi talpa iadului.
 77. Câte şi care sunt darurile Sfântului Duh? Răspuns: Darurile Sfântului Duh sunt în număr de 7: Duhul înţelepciunii, Duhul înţelegerii, Duhul sfatului, Duhul tăriei, Duhul cunoştinţei, Duhul bunei-cinstiri, Duhul temerii de Dumnezeu (Isaia 11:2-3).
78. Ce înseamnă fariseu? Răspuns: Dacă la început fariseu însemna ales de Dumnezeu, pus deoparte mai târziu a luat alt sens, acela de făţarnic.
79. Ştiţi trei nume de Sfinte muceniţe care au fost date la moarte chiar de taţii lor? Răspuns: Da, numele acestor Sfinte muceniţe sunt: Varvara, Hristina şi Filofteia.
80. Ce înseamnă Apocalipsa? Răspuns: Numele de apocalipsa vine de apokalypsis, adică acţiunea de a dezvălui, de a da la o parte vălul care acoperă tainele lui Dumnezeu.
81. Ce înseamnă filocalie? Răspuns: Numele de filocalie vine de la filos - iubire şi kalos - bun, frumos. Deci, filocalie înseamnă iubire de frumos.
 82. Ce înseamnă pateric? Răspuns: Pateric înseamnă cartea bătrânilor.
83. Care a fost prima minune şi care a fost ultima din cele săvârşite de Domnul Iisus Hristos? Răspuns: Prima minune a fost transformarea apei în vin la nunta din Cana Galileii, iar ultima, transformarea vinului în Sânge la Cina cea de Taină. Evoluţia apă - vin - sânge exprimă metamorfoza crescătoare a spiritualităţii umane de la 11 Legea Veche la învăţătura lui Hristos, de la viaţă la nemurire, de la cunoaştere la iubire.
84. Cine a fost primul interpret al adevărurilor dumnezeieşti? Răspuns: Primul interpret al adevărurilor dumnezeieşti a fost Însuşi Iisus Hristos, căci Sfinţii Apostoli i-au adresat cuvintele: Lămureşte-ne noua pilda aceasta (cu neghina din ţarină) (Matei 13:36).
85. Unde au început să se strângă prima dată creştinii din Filipi? În casa Lidiei, a Evodiei sau a Priscilei? Răspuns: În casa Lidiei (Faptele Apostolilor 16:40).
86. Cunoaşteţi care a fost principiul lansat de reforma protestantă? Răspuns: Principiul lansat de reforma protestantă era: interpretarea individuală şi liberă a Bibliei.
87. Care dintre păgâni ar putea fi consideraţi primii reprezentanţi ai Bisericii creştine? Răspuns: După părerea lui Uspenski, dintre păgâni primii reprezentanţi ai Bisericii creştine sunt magii.
88. Când a apărut pentru prima dată termenul de parohie şi ce înseamnă? Răspuns: Termenul de parohie a apărut pentru prima dată în veacul al II-lea şi înseamnă o unitate bisericească locală care are în fruntea ei un preot.
 89. Ce înseamnă antinomie şi daţi exemple de câteva antinomii. Răspuns: Antinomie înseamnă opoziţie faţă de lege, contradicţie între două legi sau simplu contradicţie. Pentru a se exprima această idee se mai foloseşte şi cuvântul paradox. În antinomie ambele afirmaţii sunt adevărate şi împreună reflectă realitatea în complexitatea ei. Exemple: 1. Maica Domnului este în acelaşi timp Fecioară şi Mamă. 2. Dumnezeu este Unul în fiinţă dar întreit în Persoane. 3. Iisus Hristos este Dumnezeu şi Om. 4. Astăzi se spânzură pe cruce, Cel ce spânzură pământul pe ape.
90. Cel fel de credinţă este creştinismul? Răspuns: Creştinismul este o credinţă Hristocentrică. Adică toate dogmele se bazează pe credinţa în Iisus Hristos. 12 91. Care este cel mai preţios instrument de autoinstruire şi autoeducare? Răspuns: Cel mai important instrument de autoinstruire şi autoeducare este cartea.
92. Câte feluri de părinţi are un creştin ortodox? Răspuns: Un creştin ortodox are patru feluri de părinţi: 1. Părinţii trupeşti, care lau născut. 2. Părinţii sufleteşti, naşii de botez şi cununie. 3. Părinţii duhovniceşti, adică preoţii şi duhovnicii. 4. Tatăl nostru cel ceresc.
93. Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire? Răspuns: Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfântă Biserică Ortodoxă, care este stâlpul şi temelia adevărului (1 Timotei 3:15).
94. Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă? Răspuns: Cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija pentru mântuirea sufletului său: Căci cei foloseşte omului să câştige lumea întreagă, Dacă-şi va pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? (Marcu 8: 36-37).
95. Sfântă Tradiţie a luat naştere înainte sau după Sfânta Scriptură? Răspuns: Sfânta Tradiţie a luat naştere înainte de a fi scrisa Sfânta Scriptură.
96. De ce se bat clopotele Sfintei Biserici când moare cineva? Răspuns: Clopotele Sfintei Biserici se bat din 3 motive: 1. că să se vestească celorlalţi membrii ai parohiei că unul dintre ei a murit; 2. să-i îndemne la rugăciune pentru iertarea păcatelor celui ce a murit; 3. să ne aducă aminte că toţi suntem muritori.
 97. Cum l-a numit Iisus pe Irod? Ucigaşul Sfântului Ioan Botezătorul, desfrânat sau vulpe? Răspuns: Vulpe (Luca 13: 32).
98. Câte Liturghii avem în Sfântă Biserică Ortodoxă? Răspuns: În Sfântă Biserică Ortodoxă avem trei Sfinte Liturghii: 1. Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului; 2. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei; 3. Liturghia darurilor mai înainte 13 sfinţite, care se mai numeşte a Sfântului Grigorie cel Mare, episcopul Romei.
99. Ce este păcatul? Răspuns: Păcatul este călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă a voii lui Dumnezeu.
100. Care este suprema virtute teologică? Credinţa, nădejdea sau dragostea? Răspuns: Dragostea (1 Corinteni 13:13).
101. Cum se numeşte ucenicul cel iubit al lui Iisus, care la Cina cea de Taină a stat cu capul pe umărul Mântuitorului? Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Evanghelistul sau Sfântul Apostol Petru? Răspuns: Sfântul Ioan Evanghelistul (Ioan 13:23).
102. Care poruncă am putea spune că este culmea Evangheliei lui Hristos? Răspuns: Culmea Evangheliei lui Hristos este porunca iubirii vrăjmaşilor.
103. Care sunt numele celor 12 Sfinţi Apostoli? Răspuns: Numele celor 12 Sfinţi Apostoli sunt: Petru, Andrei, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Filip, Vartolomeu, Toma, Matei, Marcu, Iacov al lui Alfeu, Simon Cananeul şi Matia (Faptele Apostolilor 1:15-26).
104. Care este boldul morţii? Răspuns: Păcatul (1 Corinteni 15:56).
105. Prin ce ne deosebim noi, creştinii ortodocşi, de evreii care L-au răstignit pe Iisus Hristos? Răspuns: Ne deosebim de evreii care L-au răstignit pe Iisus Hristos prin faptul că aceia L-au răstignit o singură dată (în mod real) pe când noi, creştinii ortodocşi, Îl răstignim zilnic (în mod virtual) prin păcatele pe care le săvârşim.
106. Care era numele celor doi tâlhari răstigniţi odată cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Răspuns: Dismas, era cel din dreapta şi Gestas era cel din stânga.
 107. Cine a scris Faptele Apostolilor? Răspuns: Sfântul evanghelist Luca (Faptele Apostolilor 1:1; Luca 1:1-4).
108. Ce este sabia Duhului Sfânt? Răspuns: Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17).
109. Ce simbolizează sămânţa din Pilda semănătorului? Răspuns: Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:11).
110. Cine sunt cei ce trăiesc în lume şi totuşi nu fac parte din ea? Răspuns: Ucenicii Domnului Iisus Hristos (Ioan 15:19).
 111. Cine este Păstorul cel bun? Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Ioan 10:11).
112. Ce este discernământul? Răspuns: După cuvântul Sfântului Ioan Scărarul, discernământul este acea stare a minţii când pricepem bine care este voia lui Dumnezeu, astfel încât să lucrăm aşa cum se cuvine în fiecare moment, loc sau împrejurare.
113. Cum mai numeşte Domnul Iisus Hristos pe Sfântul Duh? Răspuns: Mângâietorul (Ioan 14:26).
114. Cum se numea cel care a dus Crucea lui Iisus Hristos? Răspuns: Simon din Cirene (Luca 23:26).
115. Cine şi în ce an a introdus în Biserica Bizantină ziua de 25 Decembrie ca zi de Naştere a Domnului Iisus Hristos? Răspuns: Sfântul Ioan Gura de Aur a introdus această sărbătoare în anul 386.
 116. De cine a fost scrisă prima epistolă a Sfântului Apostol Petru? Onisim, Silvan sau Eutihie? Răspuns: Silvan (1 Petru 5:12).
117. Ce cuplu dădea ca exemplu Sfântul Apostol Petru, atunci când vorbea despre familie? Moise şi Sefora, Avraam şi Sarra sau Ioachim şi Ana? Răspuns: Avraam şi Sarra (1 Petru 3:6).
118. Unde este comoara noastră? În Cer, pe pământ sau unde este şi inima noastră? Răspuns: Unde este şi inima noastră (Luca 12:34).
119. După cuvântul Domnului Iisus Hristos, oricine zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor? Da, nu sau nu se ştie? Răspuns: Nu oricine va zice Doamne, va intra ín Rai (Matei 7:21).
120. Care este începutul virturţilor? Credinţa, nădejdea sau dragostea? Răspuns: Începutul virtuţilor este credinţa.
121. De ce locurile cele mai sfinte şi mai vizitate de pe pământ: Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, Biserica Naşterii Domnului din Betleem, Biserica de pe Muntele Taborului, Biserica de pe Muntele Ispitirii (Carantania) din Ierihon, sunt Ortodoxe? Răspuns: Deoarece singura credinţă adevărată este cea Ortodoxă, precum ne spune şi versetul biblic: Un Domn, o Credinţă şi un Botez (Efeseni 4:5).
122. Care este cel mai de preţ dar al lui Dumnezeu oferit omului? Răspuns: Cel mai de preţ dar oferit omului de către Dumnezeu este viaţa.
 123. Viaţa este cel mai de preţ dar făcut omului de către Dumnezeu. Care este următorul mare dar? Răspuns: Următorul mare dar este Duhul Sfânt.
124. Care sunt cele trei lucruri imposibile pe care ni le propune Sfânta Scriptură? Răspuns: Cele trei lucruri pe care le propune Sfânta Scriptură sunt: Mergi şi cântăreşte greutatea focului, măsoară suflarea vântului şi adu înapoi ziua care a trecut.
125. Care este definiţia dogmaticii? Răspuns: Dogmatica este disciplina teologică ce tratează adevăruri eterne divine revelate de Iisus Hristos, transmise sub inspiraţia Duhului Sfânt în scrierile Noului Testament, stabilite de sinoadele ecumenice şi păstrate de Părinţi şi Scriitori Bisericeşti.
126. Care este definiţia teologiei? Răspuns: Teologia este învăţătura despre fiinţa lui Dumnezeu în Sine.
127. Care sunt cele trei facultăţi ale sufletului? Răspuns: Cele trei facultăţi ale sufletului sunt: intelectul (raţiunea), afectivitatea (sentimentul) şi voinţa.
128. Care este primul ortodox (dreptslăvitor) după căderea din rai? Răspuns: Primul dreptslăvitor după căderea din rai este Abel.
129. Ştiaţi că kerygma înseamnă propovăduirea apostolică; paradosis = predania de la început; didascalia = învăţătură de credinţă; 16 homoousios = de o fiinţă cu Tatăl; teologumene = opinii, ipoteze; apocatastaza = restaurarea tuturor la sfârşitul lumii; apofatic = cunoaşterea supranaturală; epectaza = înaintarea în viaţa spirituală; didahie = învăţătură ; oikonomia = taina voii lui Dumnezeu concepută înainte de crearea lumii; kenoza = condiţia umană de umilire şi de micşorare pe care Fiul şi-a asumat-o prin întruparea Sa; katarsis = eliberare de patimi; eshaton = sfârşitul; euharistia = frângerea pâinii; ontologie = teorie a existenţei; epifanie = arătare a Sfintei Treimi.
130. Care este definiţia religiei? Răspuns: Religia poate fi definită ca fiind comuniunea filială de iubire sfântă dintre Dumnezeu şi om, trăită înlăuntrul inimii şi manifestata în afară prin credinţă, cult, virtuţi şi fapte bune.
131. Unde au fost numiţi prima dată ucenicii Sfinţilor Apostoli creştini? În Efes, în Antiohia sau în Roma? Răspuns: În Antiohia (Faptele Apostolilor 11:26).
132. Cum se numeau cei patru magi? Răspuns: Numele lor era: Melchior, Baltazar, Caspar şi Artaban.
133. Care este doxologia mică? Răspuns: Doxologia mică este: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 134. Care este doxologia mare? Răspuns: Doxologia mare este: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat noua lumina! Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire...
135. Între îndatoririle faţă de noi înşine care stă la loc de frunte? Răspuns: La loc de frunte stă îndatorirea faţă de sufletul nostru pentru că reprezintă partea cea mai valoroasă a fiinţei umane.
136. Cine a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul? Răspuns: Matia (Faptele Apostolilor 1:15-26).
137. Cum s-a depărtat Lucifer de Dumnezeu? Prin loc sau prin voinţă? Răspuns: Lucifer s-a îndepărtat de Dumnezeu prin voinţă şi nu prin loc.
 138. Arca lui Noe avea cârmă? Avea cârmă, nu avea sau nu se ştie? Răspuns: Nu avea cârmă, căci cârmaciul ei a fost Însuşi Dumnezeu.
139. Paradisul şi Edenul sunt acelaşi lucru? Răspuns: Nu, nu se poate confunda Paradisul cu Edenul. Paradisul este creaţia directă a lui Dumnezeu, pe când Raiul este răsplata pentru efortul nostru de a ne mântui sufletele. Paradisul nu se repetă şi a fost vremelnic pentru prima familie (Adam şi Eva), pe când Raiul este câştigat, este asigurat de Harul lui Dumnezeu în colaborare cu credinţa cea adevărată şi cu faptele noastre bune.
 140. Ce înseamnă eremit? Răspuns: Eremit înseamnă pustnic, sihastru sau altfel spus, călugăr care s-a retras într-un loc pustiu.
141. Cu ce verset biblic am putea demonstra că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt o singură fiinţă? Răspuns: Versetul biblic este acesta: Căci trei sunt care mărturisesc în Cer: Tatăl, Cuvântul (Fiul) şi Sfântul Duh, şi Aceştia trei Una sunt (1 Ioan 5:7).
142. Ce au în comun persoanele dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh? Răspuns: Au în comun fiinţa, însuşirile şi lucrarea dumnezeiască. 143. Prin ce se deosebesc persoanele dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh? Răspuns: Se deosebesc prin însuşirile lor personale şi anume: Tatăl este de la Sine însuşi, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Sfântul Duh purcede din veci din Tatăl.
144. Cum se numesc aceste persoane Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, împreună? Răspuns: Se numesc Sfânta Treime.
145. Cum poate să preamărească un om pe Dumnezeu? Rugându-se, postind sau împlinind poruncile Lui? Răspuns: Împlinind poruncile Lui.
 146. Cine şi când a împărţit cărţile Sfintei Scripturi în capitole şi versete? Răspuns: Langton, cancelar al Universităţii din Paris, în secolul al XIII-lea.
147. Care sunt numele celor trei Sfinţi Părinţi capadocieni? Răspuns: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Grigorie de Nyssa.
148. Când a fost vindecat bolnavul de dropica şi unde se afla el? În zi de sabat la sinagoga iudeilor, în zi de sabat într-o casă a fariseilor sau nu se prezicează nici ziua nici locul? Răspuns: În zi de sabat, într-o casă a fariseilor (Luca 14:1).
149. A cui preînchipuire am putea spune că era toiagul lui Moise? Răspuns: Toiagul lui Moise era o preînchipuire a lui Hristos, care prin Cuvântul Său a despărţit lumea în credincioşi şi necredincioşi, aşa cum a despărţit Moise, Marea Roşie în două.
150. Când Dumnezeu i-a arătat lui Adam vina sa, acesta a aruncat-o asupra femeii şi chiar asupra lui Dumnezeu. Eva, la rândul său, a aruncat vina asupra şarpelui. Dar pe şarpe de ce nu l-a mai întrebat Dumnezeu de ce a făcut-o? Răspuns: Pe şarpe (diavol) nu l-a mai întrebat Dumnezeu pentru că el căzuse prin sine, neispitit de nimeni, căzuse din mândrie şi nu mai exista posibilitatea cainţei.
151. Cum se numesc cei trei reformatori ai bisericii din secolul al XVI-lea şi în ce ţări au propovăduit reforma? Răspuns: Cei trei sunt: Luther, care a propovăduit reforma în Germania, Calvin în Franţa şi Zwingli în Elveţia.
152. Cu ce se ocupa tatăl Sfântului Apostol Pavel? Făcea corturi, era fariseu sau negustor? Răspuns: Era fariseu (Faptele Apostolilor 23:6).
153. Care sunt cele 7 Cuvinte rostite de Iisus Hristos pe Sfânta Cruce? Răspuns: Cele 7 Cuvinte rostite de Hristos pe Sfânta Cruce sunt: 1. Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac (Luca 23:34). 2. Astăzi vei fi cu Mine în rai (Luca 23:43). 3. Femeie, iată fiul tău! Iată mama ta! (Ioan 19:26-27). 4. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit? (Matei 27:46). 5. Mi-e sete (Ioan 19:28). 6. Savarsitus- a (Ioan 19:30). 7. Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu (Luca 23:46).
 154. Care este numele celor şapte Sfinţi Arhangheli? Răspuns: Numele celor 7 Sfinţi Arhangheli sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil.
155. Cum deosebim crucea Ortodoxă de cea catolică? Răspuns: Pe crucea Ortodoxă Mântuitorul este pironit cu patru cuie, iar pe cea catolică cu trei (un picior peste celălalt cu un singur cui). Ascetul Gheorghe Zăvorâtul spune: Mărturisiţi împreună cu Biserica Ortodoxă că Iisus Hristos a fost pironit cu patru cuie şi nu cu trei.
156. Câte părţi avea templul din Ierusalim? O parte, două părţi sau trei părţi? Răspuns: Templul avea trei părţi: Curtea, Sfânta şi Sfânta Sfintelor.
157. Preoţia Vechiului Testament, câte trepte avea? Răspuns: Preoţia Vechiului Testament avea trei trepte: arhiereul, preotul şi levitul.
158. Preoţia Noului Testament câte trepte are? Răspuns: Preoţia Noului Testament are tot trei trepte: arhiereu (Faptele Apostolilor 20:28), preot (Faptele Apostolilor 14:23) şi diacon (Faptele Apostolilor 6:6).
159. Ce deosebire există între religie şi ştiinţă? Răspuns: Religia este pomul vieţii, iar ştiinţa este pomul cunoaşterii binelui şi răului. Religia este legătura cu Dumnezeu, iar ştiinţa este legătura cu universul.
160. Cum se numeşte păcatul primilor oameni Adam şi Eva? Răspuns: Păcatul primilor oameni Adam şi Eva se numeşte păcat strămoşesc sau păcat ereditar, căci prin naştere îl moştenim împreună cu urmările lui.
 161. La musulmani există preoţi? Răspuns: Nu. La musulmani nu a existat niciodată preoţia.
162. Despre câte cutremure se vorbeşte în Evanghelia după Matei? Răspuns: Două cutremure: unul a vestit moartea lui Iisus Hristos, iar celalalt a vestit învierea Sa (Matei 27:51; Matei 28:2).
163. Care este numele celor trei persoane iubite ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament cu care El a refăcut 20 comuniunea cu oamenii prin încheierea de legăminte? Răspuns: Numele lor sunt: Noe, Avraam şi Moise.
164. Dumnezeu este Atotprezent, este pretutindeni şi totuşi este un loc unde nu este. Care este acel loc? Răspuns: Dumnezeu nu este în inima NECREDINCIOSULUI. 
165. Scrie în Biblie (Evrei 11:17): Prin credinţă, Avraam, când a fost încercat, a adus pe Isaac (jertfă). La ce se referă cuvântul prin credinţă? Răspuns: Cuvântul prin credinţă se referă la faptul că Avraam a socotit că Dumnezeu este puternic să-l învieze şi din morţi; drept aceea l-a dobândit înapoi că un fel de pildă (a învierii) Lui (Evrei 11:19).
166. Ce este un paraclis? Răspuns: Paraclisul este o slujbă prin care îi cerem Sfântului respectiv, ajutorul în problemele concrete cu care ne confruntăm în viaţa noastră sufletească şi trupească.
167. Care conducător a fost mâncat de viermi înainte de a muri? Nero, Irod sau Felix? Răspuns: Irod (Faptele Apostolilor 12:21-23).
 168. Enumeraţi trei concepţii contrare învăţăturii creştine şi definiţi-le. Răspuns: a. Panteismul - este o concepţie sistematizată la începutul secolului al XVIII-lea care susţine ideea că Dumnezeu se află în interiorul creaţiei Sale şi se identifică cu ea. b. Deismul - este concepţia conform căreia Dumnezeu a creat lumea şi ulterior s-a retras, lăsând-o să evolueze potrivit legilor proprii acestei lumi. c. Ateismul - este concepţia care neagă existena lui Dumnezeu, considerat produsul imaginaţiei omului.
 169. Ce înţelegem prin pericopă evanghelică? Răspuns: Numele de pericopă vine de la PERIKON, un cuvânt grecesc folosit pentru a numi partea ce a fost scoasă din întreg.
170. Dacă Adam şi Eva erau în rai goi de ce nu se ruşinau? Răspuns: Adam şi Eva nu se ruşinau fiindcă nici nu ştiau că sunt 21 goi, căci erau acoperiţi de slava cea neapusă, care îi împodobea mai bine decât orice haină.
 171. De când s-au făcut toate neamurile? De la potopul lui Noe, de la Turnul Babel sau de la Avraam? Răspuns: Toate neamurile s-au făcut de la Turnul Babel (Facerea 11:1-9).
172. Cum se numeşte muntele de pe înălţimea căruia a văzut Moise, Ţara Cannanului? Muntele Măslinilor, Nebo sau Carantania? Răspuns: Nebo (Deuteronom 34:1).
 173. Ce este arborele lui Iesei? Răspuns: Arborele lui Iesei este o reprezentare simbolică a genealogiei lui Iisus, atât în iconografia apuseană cât şi în cea răsăriteană.
174. Care sunt cele trei naşteri prăznuite de Sfânta Biserică Ortodoxă? Răspuns: Cele trei naşteri prăznuite de Sfânta Biserică Ortodoxă sunt: Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Naşterea Maicii Domnului ai Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.
175. Ce se înţelege prin canon? Răspuns: Prin canon se înţelege normă, regulă.
176. Ce înţelegeţi prin cuvântul ajunare? Răspuns: Post negru, fără a mânca nimic toată ziua.
177. Ce este un acatist? Răspuns: Acatistul este o slujbă de laudă închinată Sfântului căruia îl adresăm.
 178. Cui i-a dat Domnul nostru Iisus Hristos cheile raiului? Răspuns: Domnul nostru Iisus Hristos a dat cheile raiului Sfântului Apostol Petru atunci când i-a zis: Şi îţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri (Matei 16:19). Sfântul Petru le-a dat episcopilor, iar episcopii le-au dat preoţilor.
179. În mâinile cui se află cheile iadului? Răspuns: Cheile iadului se află în mâinile lui Iisus Hristos care zice: Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Şi Cel ce sunt viu. Am fost mort, şi , iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului (Apocalipsa 1:17-18).
180. Ce se înţelege prin dumnezeiasca lucrare a lui Hristos? Răspuns: Răscumpărarea şi mântuirea lumii.
181. Ce strigau cei răsculaţi de argintarul Dimitrie? Răspuns: Strigau: Mare este Artemisa efesenilor (Faptele Apostolilor 19:28).
182. Ce trebuie să înţelegem prin chip şi ce să înţelegem prin asemănarea lui Dumnezeu? Răspuns: Chipul indică raţiunea şi liberul arbitru, în timp ce asemănarea lui Dumnezeu se referă la asemănarea cu Dumnezeu în virtute, atât cât este posibil.
183. De ce sunt în puşcărie mai mulţi bărbaţi decât femei? Răspuns: Pentru că în Sfintele Biserici Ortodoxe sunt mai multe femei decât bărbaţi.
 184. În căutarea Adevărului (a Lui Iisus Hristos) care este distanţa cea mai lungă şi cea mai grea pe care o poate parcurge cineva? Răspuns: Distanţa de la minte la inima, deşi este foarte scurtă, are aproximativ 30 de centimetri.
 185. La ce se referă cuvintele Atotputernic este Dumnezeu şi la ce se referă cuvintele atotputernic este omul? Răspuns: Se spune Atotputernic este Dumnezeu în ceea ce priveşte PUTEREA Lui. Se spune atotputernic este omul în ceea ce priveşte LIBERTATEA lui.
186. Cine a instituit Sfintele Taine şi ierurgiile? Răspuns: Sfintele Taine au fost instituite de către Mântuitorul Iisus Hristos, iar ierurgiile (exorcisme, binecuvântările) de către Sfântă Biserică Ortodoxă.
 187. Ce este sufletul? Răspuns: Sufletul este o substanţă vie, simplă, nematerială prin natura sa, invizibilă ochilor trupeşti, nemuritoare, raţională, spirituală, fără de formă, se serveşte de un trup organic şi îi dă acestuia putere de viaţă, de creştere, de simţire şi de naştere.
188. Există în lume vreo Biserică ridicată spre pomenirea unui păcat? Răspuns: Da. În Ierusalim se află Biserica Sfântul Apostol Petru Galicanul, ridicată pe locul unde s-a lepădat Sfântul Petru de Hristos. De fapt ea pomeneşte nu păcatul, ci plânsul, pocăinţa Sfântului Apostol Petru.
 189. Conform cărei porunci săvârşesc creştinii ortodocşi Sfânta Liturghie? Răspuns: Sfânta Liturghie se săvârşeşte conform poruncii date de Mântuitorul, Sfinţilor Săi Apostoli: Aceasta să faceţi spre pomenirea (în amintirea) Mea! (Luca 22 : 19).
190. Când, cum şi unde va trebui să murim este nesigur. Dar care lucru este absolut sigur? Răspuns: Lucrul absolut sigur este că va trebui să murim.
 191. La începuturi, creştinii aveau ca simbol de recunoaştere un peşte. De ce un peşte? Răspuns: Fiindcă în limba greacă peşte se spune IHTIS, fiecare literă însemnând ceva, adică: Iisus Hristos Teon Iios Sotir = IISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU.
192. Ce diferenţa este între Decalog şi Deuteronom? Răspuns: Decalogul cuprinde cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. Deuteronomul este una din cărţile Bibliei, scrisă de Moise şi cuprinde datoriile către aproapele şi datoriile către Dumnezeu.
193. Avem dovezi biblice în ceea ce priveşte cinstirea Sfintei Cruci? Avem, nu avem; nu cunoaştem. Răspuns: Da, mai multe versete ne spun aceasta: Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:18); Iar mie, să nu-mi fie a mă lauda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos (Galateni 6:14).
194. Ce este erezia? Răspuns: Cuvântul erezie provine din verbul eraticare care înseamnă a rătăci şi se poate defini că fiind o doctrină sau credinţă religioasă care ia naştere în sânul unei Biserici, abătându-se de la dogmele consacrate şi care este condamnată de Biserica respectivă.
 195. Ne este îngăduit să minţim? Nu, da, depinde de situaţie. Răspuns: Nu ne este îngăduit, conform cu versetele biblice: Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui (Coloseni 3:9); Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea lui Dumnezeu (Pilde 12:22).
 196. Se vorbeşte în Noul Testament despre preoţi? Da, nu, nu ştim? Răspuns: Da, însuşi Dumnezeu Iisus Hristos spune: Duceţivă şi vă arătaţi preoţilor (Luca 17:14); Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit (Tit 1:5); Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor (1 Petru 5:5).
197. Cum a fost împărţit timpul de către creştini, comunişti şi satanişti? Răspuns: Creştinii au împărţit timpul în două: înainte de Hristos şi după Hristos. Comnuniştii: înaintea erei noastre şi după era noastră. Sataniştii: new age, adică era noua (fără Iisus Hristos).
198. Când a fost instituită Sfânta Liturghie? Răspuns: Instituirea a avut loc în ajunul morţii Domnului pe Cruce, adică joi seara, la Cina cea de Taină, când Iisus a luat pâinea şi mulţumind, a frânt-o şi a dat ucenicilor Săi zicând: Luaţi mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi luând apoi paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi. Că acesta este Sângele Meu al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor (Matei 26 : 26 -28).
199. Este oare bine să creadă un creştin ortodox în zodiac şi horoscop? Răspuns: Nu este bine, după cuvântul lui Dumnezeu, care prin gura proorocului Ieremia a spus: Să nu va lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri (cei care compun zodiacele şi horoscoapele) care sunt în mijlocul vostru şi să nu ascultaţi de visele voastre, pe care le veţi visa, căci vă proorocesc minciuna şi EU NU I-AM TRIMIS (Ieremia 29:8-9). Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului spune în Cateheze: Cunoaşte că sufletul tău este liber, are putere să facă ce voieşte. Într-adevăr nu păcătuieşti potrivit zodiei în care te-ai născut, nici nu faci desfrânare potrivit sorţii şi nici nu te silesc conjuncţiile stelelor să te dedai la destrăbălări. Pentru ce eviţi să te spovedeşti la un preot şi dai vina pe stele nevinovate? Căci păcătuim prin voia noastră liberă!
200. Cine a spus aceste cuvinte: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa? Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Ioan 14:6).
201. Cum am putea defini lumânarea (candela)? Răspuns: Lumânarea (candela) este un simbol şi o jertfă. Simbol pentru că flacăra ei simbolizează lumina pe care o dorim atât în viaţă şi mai ales după moarte şi jertfă pentru că dam bani pe ea.
202. Este păcat să se tatueze un om şi dacă da, unde scrie în Biblie că este păcat? Răspuns: Iată cuvântul lui Dumnezeu împotriva tatuajelor: În trupul vostru să nu faceţi tăieturi pentru sufletele morţilor, nici să scrieţi pe voi cu împunsături de ac (tatuaje) (Levitic 19: 28).
203. De câte ori a plâns Iisus Hristos în viaţa Sa pământească? Răspuns: Iisus Hristos a plâns de două ori. Prima dată asupra Ierusalimului, dar nu pentru zidurile care urmau să fie dărâmate ci pentru miile de cadavre pe care le vedea cu anticipaţie. A două oara a plâns la moartea lui Lazăr, dar nu pentru prietenul său mort căci ştia că îl va învia peste câteva clipe, ci a plâns pentru toţi morţii lumii.
204. Chiar este păcat să spunem: Am avut noroc? Răspuns: În fapt noroc nu există, fiindcă niciun bine nu este la întâmplare pe lumea aceasta, după cum spune şi preotul în rugăciunea amvonului de la sfârşitul Sfintei Liturghii: Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit DE SUS ESTE, POGORÂND DE LA TINE, PĂRINTELE LUMINILOR (Iacov 1:17). 
205. Ştiţi ce spune porunca întâia bisericească? Răspuns: Porunca întâia spune aşa: Să participăm cu evlavie la Sfânta Liturghie, în duminici şi în sărbători.
206. Ce înseamnă Sinaxar? Răspuns: Sinaxar înseamnă Vieţile Sfinţilor pe scurt.
207. Toata darea cea bună şi tot darul desăvârşit este de la Dumnezeu (Iacov 1:17). Care este singurul bine pe care poate să-l facă omul? Să ţină post, să fie milostiv sau să se pocăiască? Răspuns: Singurul bine pe care poate să-l facă omul este să se pocăiască.
208. Este păcat să-şi găurească cineva urechile şi să-şi pună cercei? Răspuns: Da, acest lucru fiind un semn de robie, dar în niciun caz rob al lui Dumnezeu din moment ce El este împotriva acestei practici: Iar Dacă robul va zice: îmi iubesc stăpânul, să-i găurească urechea stăpânul şi -l va robi pe veci (Ieşirea 21: 5-6).
209. Păcatul sinuciderii este mare? Răspuns: Da, este păcat împotriva Dumnezeu Duhului Sfânt şi nu se iartă în veac (Marcu 3:28- 29). Chiar spune Arhimandritul Nicodim Sachelarie în Pravila Bisericească: Sinucigaşul de bună voie nu trebuie slujit sau pomenit la vreo slujbă, căci şi -a dat sufletul Satanei ca şi Iuda Iscarioteanul.
 210. Dumnezeu ne iartă absolut toate păcatele? Răspuns: Dacă sunt spovedite şi se face canon pentru ele, toate păcatele, cu siguranţă, le iartă Hristos prin preot în Duhul Sfânt, cu excepţia a două dintre ele: SINUCIDEREA (cel ce-şi curmă firul vieţii) şi ATEISMUL (cel ce moare susţinând că nu există Dumnezeu).
 211. O persoană cleveteşte pe alta. Cea care ascultă această cleveteală păcătuieşte? Răspuns: Sfântul Varsanufie ne spune că cel ce ascultă cu plăcere cleveteala şi judecata savârşeşte acelaşi păcat şi cade sub aceeaşi osândă cu clevetitorul, căci: UNUL PĂCĂTUIEŞTE CU GURA, IAR CELĂLALT PĂCĂTUIEŞTE CU URECHEA, ASCULTÂNDU-L! Şi -apoi aşa ne îndemna şi psalmistul David: Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său pe acela l-am izgonit (Psalm 100:6).
212. Este greşită credinţa în reîncarnare? De ce? Răspuns: Este totalmente greşită deoarece pentru creştini nu există reîncarnare. După moarte vine judecata particulară, iar la sfârşitul lumii, Judecata de Apoi (Luca 16: 19-31; Luca 23: 42-43; Matei 25: 31-46).
 ÎNTREBARE: Dacă ne-am fi purificat de păcatele noastre prin reîncarnări succesive cum susţin practicile indiene, ce rost ar mai fi avut să vină Iisus Hristos să ia trup din Fecioara Maria şi să pătimească ca nimeni altcineva pentru a plăti păcatele întregului neam omenesc???
213. Păcatul desfrânării este mare? Răspuns: Da, aşa cum rezultă din porunca lui Dumnezeu: Să nu fii desfrânat şi după cuvântul  Sfântului Apostol Pavel: Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 6: 9-10).
214. Cum am putea defini un ateu? Răspuns: Ateu este omul care nu crede în Dumnezeul cel adevărat, Creator şi Mântuitor şi în învăţătură Lui, revelată. Ateu: A= fără şi teo=Dumnezeu
215. Ce este spiritismul şi de ce este păcat să meargă cineva la şedinţe de spiritism? Răspuns: Spiritismul este un amestec ciudat de hinduism, politeism, panteism, animism şi creaţionism. Spiritismul este total osândit de către Sfânta Scriptură: Să nu găzduieşti pe cei ce cheamă duhurile morţilor, căci aceasta-i urâciune înaintea Domnului (Deuteronom 18:11); Dacă vă trimite cineva la cei ce cheamă morţii să-i spuneţi: Nu se cuvine oare poporului să alerge la Dumnezeul său? Să întrebe oare pe cei morţi pentru soarta celor vii? (Isaia 8:19).
216. În Faptele Apostolilor 1:14 scrie: Maria, mama lui Iisus şi fraţii săi. A mai avut Iius Hristos fraţi? Da, nu sau nu se ştie. Răspuns: Termenul de frate a fost folosit într-o accepţiune largă, chiar şi între verişori, cumnaţi, nepoţi sau alte rude. Ca dovadă la Facerea 12:5 scrie: Şi a luat Avraam pe Sara, femeia sa şi pe LOT, FIUL FRATELUI SĂU. Deci Lot îi era nepot. Dacă citim în capitolul următor, la Facerea 13:8 scrie: Atunci a zis Avraam către Lot: Să nu fie sfadă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tai căci SUNTEM FRAŢI.
 217. Ştiţi când este un om înţelept pentru Iisus Hristos? Răspuns: Un om este înţelept pentru Hristos când ascultă cuvintele Sale, le îndeplineşte şi le poartă mai departe: De aceea, cine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă (Matei 7:24).
218. În Noul Testament se face vreo referire la ateism? Răspuns: Da. Se face referire la ateism o singură dată , acolo unde Sfântul Apostol Pavel le spune efesenilor: „Eraţi, în vremea aceea, în afară de Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel şi străini de 28 aşezămintele făgăduinţei, lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu în lume“ (Efeseni 2:12).
219. De ce l-a sculptat Michelangelo pe Moise cu coarne în cap? Răspuns: Pentru că termenul keren din Sfânta Scriptură se putea traduce prin raze sau coarne.
220. Este bine să purtăm un talisman (acea cărţulie mică) la noi? Răspuns: Nu este bine, fiindcă nu ne este de niciun folos, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă (1Timotei 4:7). Iată ce spune şi Canonul 65, Sinodul Trulan, anul 692: Să cadă sub canon cei ce spun norocul, cei care se numesc vrăjitori şi cei făcători de talismane şi ghicitorii.
 221. Ce este Visul Maicii Domnului? Este bine să-l purtăm mereu cu noi? Răspuns: Nu ne este de niciun folos. Visul Maicii Domnului este o cărţulie apocrifă pe care mulţi dintre credincioşi sunt atraşi să o cumpere pentru că are pe copertă o icoana a Maicii Domnului şi chiar o cruce. Oamenii o cumpără îndeosebi pentru că au auzit de la alţii că aşa e bine. Adam şi Eva nu au fost împinşi direct spre păcat, ci au fost mai întâi amăgiţi, convinşi că aşa e bine.
222. Ce se înţelege prin mătanie (metanie)? Răspuns: Prin mĂtanie (metanie) se înţelege o închinare cu îngenunchere şi o aplecare până la atingerea frunţii de pământ, în semn de veneraţie şi pocăinţă. Tot prin mătanii (metanii) se înţelege şi un şirag de mărgele sau bobiţe împletite prin încrucişarea firelor de lână sau de mătase cu ajutorul cărora rugătorii îmbină rugăciunea buzelor şi a minţii cu lucrarea rugătoare a degetelor.
223. Mătaniile (metaniile) pe care le purtăm la mână ne ajută fiinţa sunt sfinţite? Răspuns: Nu. Nu ne ajută cu nimic fiindcă nu există în moliftelnic rugăciune de sfinţire a mătaniilor (bobiţelor de bumbac sau de lână). Ne ajută în schimb Dumnezeu, pentru RUGĂCIUNEA PE CARE O SPUNEM LA FIECARE BOBIŢĂ: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (a).
 224. În a cui casă era Sfântul Apostol Pavel când a spus că el era gata nu numai să fie legat, şi chiar să şi moara în Ierusalim, pentru numele Domnului Iisus Hristos? A lui Acuila, a lui Filip sau a lui Blast? Răspuns: A lui Filip (Faptele Apostolilor 21:8-13).
225. Este adevărat că cel care a murit cu lumânarea aprinsă lângă el s-a mântuit? Răspuns: Nu, fiindcă lumânarea n-a botezat pe nimeni, n-a miruns pe nimeni, n-a cununat pe nimeni, n-a iertat păcatele nimănui şi nici nu este Sfânta Împărtăşanie, nu poate da viaţa veşnică. Chiar dacă moare fără lumânare un om are mare nădejde de mântuire dacă a murit spovedit şi împărtăşit.
226. Este păcat să practicăm yoga? Răspuns: Da, pentru că Yoga ca şi reîncarnarea se situează într-o clara opoziţie cu învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe, şi deci, cu întreg creştinismul. Cunoaşterea autentică înseamnă cunoaşterea lui Dumnezeu: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17:3), iar nu cunoaşterea de sine sau stăpânirea unei tehnici pe care o propune yoga.
227. Primăvara oamenii cumpără din pieţe vâsc, şi -l duc acasă să aibă noroc, crezându-i pe cei ce-l vând şi strigă: Ia vascu’ cu norocu’! Este adevărat că aduce noroc în casă? Răspuns: Nu. Vâscul este o plantă medicinală (semiparazită), însă ea nu poate să aducă noroc sau sănătate celor din casa în care se află, doar prin simpla lui prezenţă, ci aduce sănătate, numai sub formă de preparate după anumite reţete. Noroc este un idol (diavol) care se chema Gad în Vechiul Testament (Isaia 65:11).
228. Este păcat să meargă cineva la ghicitoare, fermecătoare sau vrăjitoare? Răspuns: Da, este un mare păcat, căci iată ce a poruncit Dumnezeu în această privinţa: Bărbatul sau femeia, de vor chema morţii sau de vor vrăji, să moară neapărat: cu pietre să fie ucişi, că sângele lor este asupra lor (Levitic 20:27); Pe fermecători să nu-i lăsaţi să trăiască (Ieşirea 22:10).
229. Ce culoare avea primul cal din Apocalipsă? Alb, gălbui sau gri? Răspuns: Alb (Apocalipsa 6:2).
230. Ce va secera omul? Răspuns: Va secera ceea ce va semăna (Galateni 6:7).
231. Unde se afla Sfântul Apostol Pavel când a fost asigurat de un înger că va trebui să stea în faţa Cezarului? În Antiohia, pe o corabie, în furtună sau în Creta? Răspuns: Pe o corabie, în furtună (Faptele Apostolilor 27:23-24).
232. Care este dogma pe care se sprijină întreaga învăţătură creştină? Răspuns: Dogma pe care se sprijină întreaga învăţătură creştină este cea a Sfintei Treimi, din care rezultă nemijlocit dogma întrupării lui Dumnezeu în Persoana lui Iisus Hristos şi toate adevărurile legate de Naşterea, Moartea şi Învierea Dumnezeului-om.
233. Hristos îi spune Sfântului Apostol Petru: Şi Îţi voi da ţie cheile Împărăţiei cerurilor. Şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri (Matei 16:19). Care sunt aceste chei? Răspuns: Aceste chei sunt cele şapte Sfinte Taine din Biserica Ortodoxă: Botezul, Mirungerea, Cununia, Spovedania, Împărtăşania, Maslul şi Preoţia.
 234. Părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, adică Zaharia şi Elisabeta aveau darul proorocirii? Răspuns: Da. Zaharia a proorocit când a spus: Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui (Luca 1:76). Iar Elisabeta a proorocit când a zis către Maica Domnului: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceast, ca să vină la mine Maica Domnului meu? (Luca 1:42-43).
235. Care este mărturisirea de credinţă a Sfântului Apostol Petru? Răspuns: Mărturisirea de credinţă a Sfântului Apostol Petru este aceea pe care a făcut-o în numele celorlalţi Apostoli: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16:16).
 236. De ce se numeşte Deisis, icoana în care Iisus Hristos are în dreapta sa pe Maica Domnului şi în stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Se numeşte aşa pentru că deisis înseamnă ruga de mijlocire pentru alţii.
237. Care sunt cele două nopţi sfinte ale creştinătăţii în care sufletele creştinilor ar trebui să vibreze puternic? Răspuns: Naşterea Mântuitorului şi Învierea Mântuitorului.
238. Cum se mai numea Sfântul Apostol Toma, cel care s-a îndoit de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos? Apostolul iubirii, Geamănul sau Fiul tunetului? Răspuns: Geamănul (Ioan 20:24).
239. Diavolul L-a ispitit pe Iisus Hristos pe muntele Carantania, făgăduindu-I lucruri mari: îmbelşugare, slava omenească şi stăpânire asupra lumii întregi. Făcea multe făgăduinţe, dar putea el, oare, să dea ceva? Răspuns: Nu, pentru că el însuşi nu are nimic, decât numai răutatea, mândria şi focul iadului.
 240. Cum se traduce numele Iuda? Răspuns: Iuda se traduce prin Lăudat să fie Domnul.
 241. Ce se face cu apa din cristelniţă după ce a fost botezat un copil? Răspuns: Apa din cristelniţă nu se aruncă oriunde, ci se toarnă în umivalniţă.
242. Ce este umivalniţa? Răspuns: Umivalniţa este un orificiu de scurgere care se află în peretele vestic al Bisericii, în interiorul ei. Când Biserica nu este prevăzută cu aşa ceva, apa de la Botez se poate turna într-un puţ mic, făcut din tuburi şi prevăzut cu capac pentru a fi ferit de întinare.
 243. Cei vii se pot boteza în locul celor morţi? Răspuns: Nu. Nu se pot boteza cei vii în locul celor morţi din două motive: 1. Dacă cel ce doreşte să se boteze în locul celui nebotezat este botezat deja, s-ar repeta botezul, ceea ce este inacceptabil. 2. Cei morţi nu pot beneficia de darurile care se oferă prin Sfintele Taine, care se săvârşesc doar celor vii.
244. Care sunt cele trei taine mari ale lui Dumnezeu, acompaniate de tăcere (pentru a fi ascunse diavolului) şi care ar fi trebuit să fi fost vestite cu voce tare întregii lumi? Răspuns: Cele trei mari Taine sunt: Fecioria Maicii Domnului, Naşterea şi Moartea Domnului nostru Iisus Hristos.
245. Ce se înţelege prin asceză? Răspuns: Prin asceză se înţelege descrierea metodelor înfrânării trupului.
246. Cine merge dimineaţa în patru picioare, la prânz în două şi seara în trei? Răspuns: Omul, deoarece copil fiind, până învaţă să meargă, merge în patru labe, în tinereţe merge în două picioare, iar la bătrâneţe în trei, pentru că se foloseşte şi de baston.
 247. Cum se numea iudeul de la care a învăţat Sfântul Apostol Pavel, cele ale credinţei mozaice? Răspuns: Se numea Gamaliel (Faptele Apostolilor 22:3).
 248. Ce vârstă a avut Domnul Iisus când a mărturisit pentru prima dată în Templu despre Domnul? 7 ani, 12 ani sau 33 de ani? Răspuns: 12 ani (Luca 2:42).
249. De unde vine numele lunii Ianuarie? Răspuns: Ianuarie vine de la zeitatea romanilor, Ianus, reprezentată cu două feţe: una către trecut, iar alta privind înainte spre viitor.
250. Care rege l-a ucis pe Iacov şi l-a arestat pe Sfântul Apostol Petru? Răspuns: Irod Agripa (Faptele Apostolilor 12:1-3).
 251. Care este cea mai scurtă carte a Sfintei Scripturi? Răspuns: Cea mai scurtă carte a Sfintei Scripturi este cartea proorocului Avdie care are un singur capitol format din 21 de versete.
252. Mântuitorul Iisus Hristos fiind ispitit de satana în pustie să prefaca pietrele în pâini, i-a răspuns aşa: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4:4). La ce se referă Mântuitorul când spune aşa? Răspuns: Se referă la faptul că trupul are o hrană şi sufletul altă hrană. Hrana trupului este cunoscută, iar hrana sufletului 33 este cuvântul lui Dumnezeu: rugăciunile, citirea Psaltirii, cântarea Sfântă religioasă...
253. Ce se înţelege prin mistica creştină? Răspuns: Prin mistica creştină se înţelege ştiinţa îmbunătăţirii omului lăuntric.
254. Cine a scris ucenicilor din Corint să-l primească bine pe Apollo? Sfântul Apostol Pavel, Acvila şi Priscila sau Timotei? Răspuns: Acvila şi Priscila (Faptele Apostolilor 18:26-27). 255. Despre cine se spune în Biblie că şi-a părăsit dragostea cea dintâi? Iuda, Biserica din Efes sau Cain? Răspuns: Biserica din Efes (Apocalipsa 2:4).
256. Există în Biblie îndemnul: „Veniţi la lumină!“ ? Răspuns: Da, există la proorocul Isaia 49:9.
257. Care este cea dintâi şi cea din urmă zi în care Mântuitorul S-a lăsat să fie sărbătorit pe pământ? Răspuns: Cea dintâi şi cea de pe urmă zi în care Mântuitorul S-a lăsat să fie sărbătorit pe pământ este praznicul Floriilor.
 258. În ce perioadă din Postul Sfintelor Paşti nu se mai trag clopotele ci se bate doar toaca? Răspuns: Clopotele nu se bat din Joia Mare şi până la Înviere.
259. Arestarea lui Iisus Hristos a fost legală? Răspuns: Arestarea lui Hristos a fost ilegală pentru că la ea au participat, pe lângă soldaţii romani şi garda templului formată din cetăţeni evrei cărora legea le interzicea să aresteze în timpul nopţii.
 260. Cain a pus începutul uciderii în lume. Cine este cel prin care se va pune capăt uciderii? Răspuns: Hristos va pune capăt uciderii în lume, adică, odată cu moartea lui Antihrist, uciderea se va sfârşi.
261. Care era dilema din sufletul Sfântului Apostol Toma, pentru care şi-a manifestat îndoiala în legătură cu Învierea Mântuitorului Iisus Hristos? Răspuns: Dilema din sufletul Sfântului Apostol Toma era următoarea: Dacă El (Iisus Hristos) este materie, cum poate să străbată prin pereţi, cum poate să treacă prin 34 uşile încuiate, adică cum poate să treacă materia prin materie? Iar dacă nu este trup real, cum de se lăsa pipăit?
262. Care este cauza acestei dileme din sufletul Sfântului Apostol Toma? Răspuns: Cauza acestei dileme din sufletul Sfântului Apostol Toma este că nu ştia despre natura Trupului cu care a înviat Iisus Hristos. Prin Înviere, Trupul natural al Mântuitorului s-a transfigurat şi s-a îndumnezeit. Adică a trecut dintr-o stare de existenţă într-o altă stare de existenţă. Exemplu: Apa rămâne în aceeaşi formulă chimică: două părţi hidrogen şi o parte oxigen, însă poate avea trei stări: lichidă , solidă şi gazoasă.
263. Care dintre fiinţele raţionale, create de Dumnezeu nu ştie să plângă şi nici n-ar putea? Răspuns: Diavolul nu ştie să plângă şi nici nu poate, căci nu are inimă şi suflet să-i fie dor. Lui îi este doar poftă de a face rău, o poftă neostoită în veci.
264. În versetul de la Ioan 5:39 scrie: Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. La ce se referă cuvintele viaţa veşnică? Răspuns: Aceste cuvinte viaţa veşnică se referă la cunoaşterea lui Dumnezeu, după cum rezultă şi din versetul: Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17:3).
 265. Sfântul Apostol Toma a pipăit rănile din mâini şi din coasta lui Hristos? Răspuns: Nu a ajuns să pipăie rănile, căci Dacă le-ar fi pipăit, atunci i-ar fi spus Hristos aşa: Pentru că M-ai pipăit Tomo, ai crezut. Fericiţi cei care nu M-au pipăit şi au crezut!
 266. Aşa scrie în Sfânta Scriptură : Nimeni nu poate sluji la doi domni. Dar există oare cineva care a slujit la trei domni? Răspuns: Da, Avraam a slujit la Trei Domni (Facerea 18:2-3), dar aceşti trei Domni erau Unul în Fiinţă şi în Duh (Sfânta Treime).
267. Există vreun caz în Evanghelie când Mântuitorul, omeneşte vorbind, a produs o anumită pagubă materială? Răspuns: Da, Mântuitorul a produs o anumită pagubă materială, atunci când a îngăduit ca diavolii ieşiţi din cei doi demonizaţi din 35 ţinutul Gadarenilor să intre în turma de porci care s-au aruncat în mare şi s-au înecat (Matei 8:28-32).
268. Când şi -a pierdut poporul evreu tradiţia preoţiei şi de ce nu a fost restabilită? Răspuns: Poporul ales şi-a pierdut tradiţia preoţiei, zisă a lui Aaron, în anul 70 d.Hr., când au fost omorâţi de armatele romane ultimii preoţi, pe vremea lui Titus şi Vespasian şi nu a fost restabilită această preoţie pentru că ea se transmitea doar de la preot la preot.
269. De ce a murit Hristos? Răspuns: Hristos a murit pentru păcatele noastre (1 Corinteni 15:3).
270. Botezul Sfântului Ioan Botezătorul era un botez al lacrimilor, al sângelui sau al pocăinţei? Răspuns: Era botezul pocăinţei (Faptele Apostolilor 13:24).
271. Cum se numeşte primul episcop al Ierusalimului? Răspuns: Primul episcop al Ierusalimului a fost Iacov, ruda Domnului.
 272. Cine este a patra faţă duhovniceasca în Împărăţia lui Dumnezeu? Răspuns: După Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, a patra faţă duhovnicească este Maica Domnului.
273. Există în Sfânta Evanghelie după Ioan vreun capitol care ar putea fi numit euharistic? Răspuns: Da. Capitolul 6 poate fi numit euharistic, căci zice: Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi... (Ioan 6:53-54).
 274. Până când a ţinut epoca de aur a creştinismului şi care a fost caracteristica acestei epoci? Răspuns: Epoca de aur a creştinismului a ţinut până la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, caracteristica acestei epoci fiind martiriul.
 275. În Vechiul Testament s-a descoperit complet Sfânta Treime? Răspuns: Nu. Nu s-a descoperit complet pentru că lipsea pentru înţelegerea noastră elementul uman, adică întruparea Mântuitorului.
276. Sfânta Treime a fost preînchipuită şi în religiile necreştine? Dacă da, puteţi să dati câteva exemple?  Răspuns: Sfânta Treime a fost preînchipuită şi în religiile necreştine, deşi există deosebiri esenţiale. În hinduism: Trimurti- Brahma, Visnu, Siva. La egipteni: Triada - Osiris, Isis, Horus.
 277. Cum a biruit Iisus Hristos pe diavolul prin Cruce, când El a murit pe Cruce? Răspuns: Ne răspunde Sfântul Maxim Mărturisitorul asa: Iisus Hristos a biruit pe diavolul prin cruce tocmai fiindcă El, când era pe cruce, a Răspuns urii cu iubire şi răutăţii cu bunătate, în timp ce diavolul voia să-L despartă pe Hristos de Dumnezeu prin neascultare, iar de oameni, prin neiubire.
 278. Câţi sutaşi, amintiţi în Biblie (ofiteri păgâni ) au crezut în Hristos? Răspuns: Trei sutaşi sunt amintiţi în Sfânta Scriptură: sutaşul din Capernaum (Matei8:5), sutaşul care a stat de strajă lângă Sfânta Cruce (Matei 27:54) şi Corneliu, sutaşul din Cezareea, cel botezat de Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 10:1).
279. Sfânta Treime mărturisită de catolici este aceeasi cu cea mărturisită de ortodocşi? Dacă nu, care este motivul? Răspuns: Sfânta Treime mărturisită de catolici nu este aceeaşi cu cea mărturisită de ortodocşi din cauza ereziei Filioque.
280. Care Sfinţi au încreştinat Serbia şi ai cui ucenici au fost? Răspuns: Serbia a fost încreştinată de Sfintii Clement şi Naum, fiind ucenici ai Sfinţilor Chiril şi Metodie.
281. A primit vreunul dintre Sfinţii Apostoli vreo sarcină administrativă? Răspuns: Da. Iuda a primit această sarcină, fiind paznicul pungii comune, iar urmarea s-a văzut: casierul cel lacom a sfârşit cu capul în ştreang.
 282. Cine era mare preot când Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan au fost duşi înaintea Sinedriului pentru că au învăţat poporul şi au vestit învierea dintre cei morţi? Caiafa, Anna sau Zaharia? Răspuns: Anna (Faptele Apostolilor 4:6).
283. Care erau cele trei partide care s-au unit împotriva lui Iisus Hristos? Răspuns: Cele trei partide erau irodienii, saducheii şi fariseii.
284. Ce împotriva prin porunca Mântuitorului: Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor (Matei 8:22)? Răspuns: Domnul Iisus îi priveste drept morţi pe toti cei care n-au o comuniune vie cu Dumnezeu, indiferent dacă sunt vii sau morţi din punct de vedere biologic.
 285. Cui i-a spus Domnul Iisus aşa: Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug? Lui Iuda, Natanael sau Filip? Răspuns: Lui Natanael (Ioan 1:47).
286. Cine a spus: Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac şi eu creştin! Agripa, Eutihie sau argintarul Dimitrie? Răspuns: Agripa (Faptele Apostolilor 26:28).
287. Cum se numea evreul din Alexandria, cu darul vorbirii şi tare în Scripturi care a venit la Efes? Apollo, Onisim sau Agripa? Răspuns: Apollo (Faptele Apostolilor 18:24).
288. Ce se află în Sfântul Altar, după Noul Testament? Răspuns: În Sfântul Altar se află: Sfânta masă, Sfânta Evanghelie, Sfânta Împărtăşanie şi Sfânta Cruce.
 289. Cine a fost primul revoluţionar din Univers? Răspuns: Primul revoluţionar a fost Lucifer.
290. Cum se mai numeşte Sfânta Masa, cea din Sfântul Altar şi de ce se numeşte asa? Răspuns: Sfânta Masa din Sfântul Altar se mai numeşte Pristol sau Prestol şi i se spune aşa pentru că pe ea Mântuitorul Iisus Hristos este prezent în chip tainic, că Împărat.
291. Ce înseamnă cuvântul Proscomidie? Răspuns: Proscomidie înseamnă aducere şi se numeşte aşa datorită obisnuinţei creştinilor de a aduce ca jertfă la Sfântul Altar, pentru Sfânta Liturghie, prescuri şi vin pentru săvârşirea Sfintei Taine.
292. Cine a venit ca martor ca să marturisească despre Lumină? Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ioan Botezatorul sau Sfântul Apostol Petru? Răspuns: Sfântul Ioan Botezatorul (Ioan 1:7).
293. La ce se referă cuvântul Sion pe care-l întâlnim foarte des în slujbele din Sfânta Biserică Ortodoxă? Răspuns:  Cuvântul Sion este un nume dat Ierusalimului de la Muntele Sionului, una din colinele vechiului oraş, la nord de scăldătoarea Siloamului.
294. Care este numele celor şapte diaconi amintiţi în Faptele Apostolilor? Răspuns: Numele celor sapte diaconi sunt: Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena şi Nicolae (Faptele Apostolilor 6:5).
295. Care sunt cele trei căi pe care un călugăr nu poate merge fără chemarea deosebită a lui Dumnezeu? Răspuns: Cele trei căi sunt: pustnicia, nebunia pentru Hristos şi stăreţia.
 296. Ce zice preotul după otpustul de la Sfânta Liturghie? Răspuns: Preotul zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Domne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milueşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
 297. Unde există egalitate, pe pământ sau în cer? Răspuns: Egalitatea nu există nici în cer, nici pe pământ şi nici nu poate exista. Egalitate există doar în Sfânta Treime.
298. Cum se adevereşte sfinţenia preoţiei lui Aaron şi cum se adevereşte cea a preoţilor din Noul Testament? Răspuns: În Vechiul Testament sfinţenia preoţiei lui Aaron s-a adeverit prin înverzirea în chip minunat a toiagului său. În Noul Testament, Dumnezeu adevereşte sfinţenia preoţiei prin apa de la Bobotează care nu se strică niciodată.
299. Care sunt cele două nume pe care evreii nu le pronunţă niciodată? Răspuns: Iahve şi Iisus Hristos.
300. Din punct de vedere al credinţei cum era împărţită lumea în Vechiul Testament şi cum este împărţită lumea în Biserica Noului Testament? Răspuns: Din punct de vedere al credinţei, în Vechiul Testament lumea era împărţită în iudei şi neiudei (păgâni ). În Biserica Noului Testament, lumea se împarte în credincioşi şi necredincioşi.
301. Scrie în Biblie: Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu (Iisus Hristos) lucrez. Dar ce lucrează Domnul Iisus Hristos? Răspuns: Lucrează mântuirea noastră, căci doar ne-a spus: Fiul Omului a venit să caute şi să MÂNTUIASCĂ pe cel pierdut (Luca 19:10).
302. La Bobotează, glasul Tatălui l-a mărturisit zicând: „Acesta este Fiul meu iubit, întru El am binevoit“. Atunci Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus Hristos. Cum s-a pogorât: în trup de porumbel sau în chip de porumbel? Răspuns: S-a pogorât în chip de porumbel.
303. Ce se înţelege prin Hristoitie? Răspuns: Hristoitie înseamnă trăire conform moralei creştine, după modelul vietii lui Hristos.
 304. Ce trebuie să facă cel care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus? Să creadă; să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-L urmeze sau să se pocăiască? Răspuns: Să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-L urmeze (Marcu 8:34).
305. Cum se numeşte femeia care prin căderea în ispită a deschis calea spre căderea tuturor? Răspuns: Femeia se numeşte Eva.
306. La ce oră a zilei va fi Înfricoşata Judecată? Răspuns: După învăţătura Sfinţilor Părinţi, Înfricoşata Judecată va fi la miezul nopţii (1 Tesaloniceni 5:2).
 307. Ce este dogmatica? Răspuns: Dogmatica este disciplina teologică care expune în mod ştiinţific şi sistematic învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe şi arată deosebirile dogmatice dintre confesiunile creştine (Ortodoxă, catolică şi protestantă).
308. Ce înseamnă Doxologie? Răspuns: Înseamnă slăvire, mărire, imn de slavă.
309. Care este cea mai mare lipsă, am putea spune lipsa lipsurilor, în viaţa unui om? Lipsa banilor, lipsa familiei sau lipsa lui Iisus Hristos? Răspuns: Lipsa lipsurilor în viaţa unui om este lipsa lui Iisus Hristos.
310. Ce se înţelege prin Teofanie? Răspuns: Prin Teofanie se înţelege apariţia sau manifestarea divinităţii.
 311. Ce se înţelege prin Epifanie? Răspuns: Prin Epifanie se înţelege arătarea lui Iisus Hristos, oamenilor (sau celor 3 magi).
312. Câte zile se ia agheasma mare, dimineaţa pe nemâncate? Şase zile, trei zile sau nouă zile? Răspuns: Agheasma mare se ia vreme de nouă zile, adica până în ziua de odovanie (sfârşit, încheiere) a praznicului.
313. Ce au văzut Adam şi Eva din cele făgăduite de Satana, după ce au gustat din pomul binelui şi al răului? Au văzut pe Dumnezeu, au văzut că era bun sau au văzut că erau goi? Răspuns: Au văzut că erau goi.
 314. Ce sunt ierurgiile? Răspuns: Ierurgiile sunt sfinte slujbe.
 315. Puteţi da exemple de ierurgii? Răspuns: Cele mai însemnate ierurgii sunt sfinţirea apei (agheasma mică) - mai cu seamă cea de la bobotează (agheasma mare), târnosirea sau sfinţirea unei Biserici, slujba înmormântării, acastistele şi paraclisele.
 316. Cine i-a spus Domnului Iisus Hristos aceste cuvinte: Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu? Sfântul Apostol Pavel, Petru sau Iuda? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Matei 16:16).
317. Ce înseamnă Osana? Răspuns: Osana înseamnă Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului.
318. Care au fost cuvintele cu care Domnul Iisus i-a chemat pe Petru, Andrei, Matei şi Filip să lase pescuitul şi să-L urmeze? Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor, Fiţi Sfinţi precum şi Eu sunt Sfânt sau Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni? Răspuns: Veniţi după Mine şi va voi face pescari de oameni (Matei 4:19).
319. Care este momentul hirotonirii celor 12 Sfinţi Apostoli? Răspuns: Momentul hirotonirii celor 12 Sfinţi Apostoli este după Învierea Mântuitorului când El, Arhiereul ceresc, le-a transmis direct şi personal: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute (Ioan 20:22-23). Acesta este momentul instituirii preoţiei.
320. Mântuitorul Iisus Hristos, după trup se trage numai din Israel sau şi din alte neamuri? Răspuns: După trup, Mântuitorul Iisus Hristos se trage şi din alte neamuri prin intrarea moabitencei Rut în familia lui Booz, din neamul căruia se va naste Iisus Hristos (Matei 1:5).
321. Un pictor credincios a pictat într-o icoană pe Iisus Hristos stând în faţa unei uşi şi aşteptând să I se deschidă. Ştiţi de ce nu are clanţă pe dinafară această uşă? Răspuns: Această uşă nu are clanţă pe dinafară, ci numai pe dinăuntru, fiindcă Iisus Hristos întră doar acolo unde i se deschide, nu forţează uşa niciunui suflet.
322. Când a răspuns Iisus Sfinţilor Apostoli Andrei şi Filip: A venit ceasul să fie preaslăvit Fiului Omului? (Ioan 12:23). Răspuns: Iisus Hristos a răspuns aşa după ce elinii (grecii) care erau atunci în Ţara Sfânta, şi-au exprimat dorinţa de a-L vedea pe Iisus.
 323. Care este steagul creştinătăţii? Icoana, Sfânta Cruce sau Biserica? Răspuns: Steagul creştinătăţii este Sfânta Cruce, pentru că pe ea S-a răstignit Domnul Iisus Hristos. Ea este semnul Fiului Omului şi al Bisericii Sale (Matei 24:30).
324. Ce culoare şi ce gust avea mana pe care au mâncat-o evreii în pustie? Răspuns: Numele de mană a fost dat de casa lui Israel şi era albă ca sămânţa de coriandru, iar la gust ca turta cu miere (Ieşirea 16:31).
325. În Biblie, (Facerea 2:17) ni se spune că pedeapsa pentru cel ce mănâncă din pomul cunoşţintei binelui şi răului este moartea (... căci în ziua în care veţi mânca din el, veţi muri negreşit). Au murit Adam şi Eva atunci când au mancat din pomul oprit? Răspuns: Da, au murit chiar în ziua în care au mâncat din pomul oprit, dar au murit doar spiritual, adică nu au mai avut comuniune cu Dumnezeu . Fizic ei au continuat să trăiască şi încă mult timp.
 326. Care era doctrina lui Luther despre harul care iartă absolut toate, fără cooperarea cu faptele credincioşilor? Răspuns: Doctrina greşită a lui Luther era: Pecca fortifer et crede firmius - adică, păcătuieşte grozav şi crede grozav.
 327. Ce diferenţă de vârstă era între Iisus Hristos şi Sfântul Ioan Botezatorul? Aproximativ şase luni, un an sau trei ani? Răspuns: Aproximativ şase luni (Luca 1:36).
 328. Care a fost ultimul oraş vizitat de Sfântul Apostol Pavel? Roma, Efes sau Listra? Răspuns: Roma (Faptele Apostolilor 28:14).
329. Sfântul Apostol Pavel a semănat, Apollo a udat, dar cine a făcut să crească? Pământul bun, soarele şi ploaia la bună vreme ori Dumnezeu? Răspuns: Dumnezeu (1 Corinteni 3:6).
 330. Ce este viaţa viitoare? Răspunsul părintelui Staniloae: Viaţa viitoare va fi o Duminică fără sfârşit, o lumină fără asfinţit în care Dumnezeu va fi totul în toate (Teologia dogmatica, vol. 3).
331. În ce oraş nu a putut să facă Domnul Iisus prea multe minuni din cauza necredinţei? Betleem, Nazaret sau Ierusalim? Răspuns: Nazaret (Matei 13:58). 332. Când este timpul potrivit şi ziua mântuirii? De azi înainte, acum sau nu se ştie? Răspuns: Acum (2 Corinteni 6:2).
333. Cum se numeşte cel care i-a spus Domnului Iisus Hristos: Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice? Sfântul Apostol Pavel, Petru sau Ioan? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Ioan 6:68).
334. Cine este sfârşitul Legii? Noe, Domnul Iisus Hristos sau Iacov? Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Romani 10:4).
335. La a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când va şedea pe scaunul de domnie, cine va sta în faţa Lui? Evreii, Păgânii sau toate neamurile? Răspuns: Toate neamurile (Matei 24:30).
 336. Câte capitole are epistola către Filimon? Unul, două sau trei? Răspuns: Unul (vezi epistola către Filimon).
337. Domnul nostru Iisus este Împăratul păcii. Şi totuşi îi place foarte mult un razboi. Ştiţi care este acest razboi? Răspuns: Războiul omului cu păcatul.
 338. Ce trebuie să facă cineva care doreşte să fie cel dintâi? Să fie foarte bogat, să fie sluga tuturor sau să fie stăpân peste ceilalţi? Răspuns: Să fie sluga tuturor (Marcu 10:44).
 339. Ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni că trebuie să locuiască din belşug în noi? Dorinţa de îmbogăţire, Cuvântul lui Hristos sau dorinţa de a trăi bine? Răspuns: Cuvântul lui Hristos (Coloseni 3:16).
 340. În care Sfântă Evanghelie este descrisă prima minune făcută de Domnul Iisus Hristos? Sfânta Evanghelie după Matei, Ioan sau Marcu? Răspuns: Sfânta Evanghelie după Ioan (Ioan 2:11).
341. Ce faceau ucenicii în timp ce Domnul Iisus se ruga în Gradina Ghetsimani? Se rugau, dormeau sau mâncau? Răspuns: Dormeau (Matei 26:40).
 342. Cultul care se aduce lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Sfinţilor este acelaşi? Răspuns: Nu. Cultul care se aduce lui Dumnezeu este cel de ADORARE (latria), pentru Maica Domnului este cel de VENERARE (hiperdulia), iar pentru Sfinţi este cel de CINSTIRE ( dulia).
343. Cine a spălat picioarele ucenicilor? Sfântul Apostol Petru, Pavel sau Domnul Iisus Hristos? Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Ioan 13:5).
344. Cui îi este imposibil să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu? Celor păcătoşi sau cărnii şi sângelui? Răspuns: cărnii şi sângelui (1 Corinteni 15:50).
345. Cine este proorocul pocăinţei? Răspuns: Sfântul Ioan Botezatorul (Matei 3:2).
 346. Pe care femeie a înviat-o Sfântul Apostol Petru? Tavita, Priscila sau nici una? Răspuns: Tavita (Faptele Apostolilor 9:36-41).
347. Cine a spus că un profet este mai puţin preţuit în ţara sa? Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel sau Iacob? Răspuns: Iisus Hristos (Matei 13:57).
348. Care binevestitor a avut patru fete profetese? Ioan, Marcu sau Filip? Răspuns: Filip (Faptele Apostolilor 21:8-9).
 349. Ce culoare avea balaurul cu 7 capete şi 10 coarne din Apocalipsa capitolul 12? Negru, roşu sau verde? Răspuns: Roşu (Apocalipsa 12:3).
350. Cine l-a condus pe Natanael la Domnul Iisus? Sfântul Apostol Pavel, Filip sau Petru? Răspuns: Filip (Ioan 1:45-46).
351. Care este cea mai lungă carte din Noul Testament? Evanghelia după Matei, Luca sau Ioan? Răspuns: Evanghelia după Luca (vezi Noul Testament).
352. Care epistolă este adresată unei femei? 1 Ioan, 2 Ioan sau 3 Ioan? Răspuns: 2 Ioan (vezi Biblia).
 353. Care a fost numele iniţial al lui Barnaba? Simeon, Iosif ori Saul? Răspuns: Iosif (Faptele Apostolilor 4:36).
354. Care carte din Biblie spune să nu dam crezare oricărui duh, ci să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu? 3 Ioan, 1 Ioan sau 2 Ioan? Răspuns: 1 Ioan (1Ioan 4:1).
355. Cine a spus soldaţilor romani să fie mulţumiţi cu soldele lor? Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Botezatorul sau Iisus Hristos? Răspuns: Sfântul Ioan Botezatorul (Luca 3:14).
356. Cui i s-a opus Sfântul Apostol Pavel în Antiohia? Lui Elima, lui Barnaba sau Sfântului Apostol Petru? Răspuns: Sfântului Apostol Petru (Galateni 2:14).
357. Cine a fost primul Apostol martirizat? Petru, Iacov sau Stefan? Răspuns: Iacov (Faptele Apostolilor 12:1-2).
358. Care evreică creştină a trăit în Corint? Acvila, Safira sau Priscila? Răspuns: Priscila (Faptele Apostolilor 18:2).
359. Care epistolă spune că vrăjitoria este o faptă a cărnii (naturii pământeşti)? Galateni, Coloseni sau Efeseni? Răspuns: Galateni (Galateni 5:19-20).
360. Câţi Apostoli a avut Domnul Iisus? Răspuns: 12 (Matei 10:2).
361. Ce este omul? Răspunsul lui Valeriu Gafencu (un Sfânt al închisorilor comuniste): „Omul este o fiinţă creată de Dumnezeu din iubirea Lui cea nemarginită, om căruia i-a fost pusă în faţă fericirea şi moartea, fiind lăsat să aleagă. Dumnezeu îl îndeamna mereu să aleagă fericirea prin smulgerea din păcat. Dar vrăjmaşul diavolul, îi suceşte mintea omului, şi-i împietreşte inima, spre a-i pierde şi a-i nimici sufletul“.
362. Cum se numea Tatăl Sfântului evanghelist Matei? Alfeu, Zelot sau Zevedeu? Răspuns: Alfeu (Marcu 2:14).
363. Care au fost primele persoane care L-au vizitat pe pruncul Iisus Hristos? Magii, păstorii sau evreii? Răspuns: Pastorii (Luca 2:15).
 364. Cine l-a aşteptat pe Sfântul Apostol Pavel în timp ce el postea 3 zile în Damasc? Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Ioan sau Anania? Răspuns: Anania (Faptele Apostolilor 9:9-17).
365. În care oraş se afla Sfântul Apostol Pavel când i-a ieşit înainte o slujnică cu duh de ghicire? Filipi, Pergam sau Listra? Răspuns: Orasul Filipi (Faptele Apostolilor 16:12).
 366. Cum l-au numit oamenii pe Barnaba în Listra? Hermes, Zeus sau Poseidon? Răspuns: Zeus (Faptele Apostolilor 14:12).
 367. Poetul Nichifor Crainic vorbeste despre Nostalgia după Dumnezeu. Ce se înţelege prin cuvântul nostalgie? Răspuns: Cuvântul nostalgie este format din alte două cuvinte greceşti: nostos= întoarcere şi argos = durere. Deci prin nostalgie se înţelege durerea de a nu mai fi unde ai fost odinioară.
368. Ce înseamnă ierarhie? Răspuns: Cuvântul ierarhie este format din două cuvinte: ieros care înseamnă Sfântă şi to arheon care înseamnă căpetenie. Deci ierarhie înseamnă capetenie Sfântă, sau mai corect căpetenie sfinţită.
369. Zice Hristos: Feriţi-vă de plămada fariseilor. Ce este plămada? Răspuns: Plămada este o substanţă care fermentează, care pătrunde în tot aluatul, îl dospeşte şi-l umflă. În cazul nostru plămada se referă la mandria şi făţărnicia fariseilor.
370. Care este diferenţa dintre sfătuitor şi duhovnic? Răspuns: Sfătuitorul face legătura dintre om şi om, pe când duhovnicul mijloceşte între Dumnezeu şi om.
371. Care este fiinţa desăvârşită creată de Dumnezeu? Răspuns: Fiinţa desăvârşită, creată de Dumnezeu, este o femeie: MAICA DOMNULUI.
372. Ce este viaţa? Răspuns: Este un dar al lui Dumnezeu, dat nouă oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de mizeria păcatelor şi a ne pregăti prin Iisus Hristos, pentru a primi viaţa veşnică, fericirea veşnică.
 373. La cine se referă proorocul Isaia în capitolul 9:5 când spune: ÎNGER DE MARE SFAT, SFETNIC MINUNAT? Răspuns: Se referă la Domnul Iisus Hristos.
374. Ce este untdelemnul Bucuriei sau al Mântuirii? Răspuns: Este untdelemnul binecuvântat cu care preotul unge trupul celui ce urmează să primeasca Sfântul Botez.
375. Este diferenţă între mirul sfinţit şi Sfântul şi Marele Mir? Răspuns: Da. Sfântul mir îl poate folosi orice mirean pe când Sfântul şi Marele Mir se foloseşte doar în Sfânta Taină a Mirungerii, imediat după Botez şi se mai foloseşte la sfinţirea şi resfinţirea Bisericilor.
 376. Despre care oraş a spus Hristos că este tronul lui Satan? Nazaret, Sodoma sau Pergam? Răspuns: Pergam (Apocalipsa 2:13).
377. Dumnezeu ştia unde s-a ascuns Adam după ce a păcătuit. De ce i-a mai fost pusă întrebarea: Adame, unde eşti (Facerea 3:9)? Răspuns: Întrebarea i-a fost pusă pentru a-i trezi conştiinţa, pentru a-l face pe acesta să-şi mărturisească păcatul.
 378. Puteţi da trei exemple de pocăinţă întâlnite în Noul Testament? Răspuns: Da. Pocăinţa fiului risipitor, a vameşului şi a tâlharului de pe cruce (Luca 15:11-32; Luca 23:39-43).
379. Cu câte pâini a hrănit Domnul Iisus Hristos pe cei 4.000 de bărbaţi? Cinci, două ori şapte? Răspuns: Şapte pâini (Matei 15:36-38).
380. Cum îl chema pe vecinul sinagogii din Corint? Iustus, Cadmiel sau Husai? Răspuns: Iustus (Faptele Apostolilor 18:7). 381. Care este numele profetesei care L-a văzut pe Iisus când a fost adus la Templu? Maria, Ana sau Elisabeta? Răspuns: Ana (Luca 2:36-38).
 382. Pe cine a scos Iisus Hristos afară din Templu? Pe văduve şi orfani, pe şchiopi sau pe cei ce vindeau şi cumpărau acolo? Răspuns: Iisus Hristos a scos afară din Templu pe cei ce vindeau şi cumpărau acolo (Matei 21:10-17).
383. Cum îl chema pe Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul? Răspuns: Pe Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul îl chema Zaharia (Luca1:5-13).
 384. Cum o chema pe sotia preotului Zaharia din Noul Testament? Ana, Maria sau Elisabeta? Răspuns: Elisabeta (Luca 1:5).
 385. Cine a spus că, deoarece el nu găseşte nicio vină în acuzatul ce i s-a adus (Iisus Hristos), îi va da drumul? Răspuns: Aşa a spus Pontiu Pilat (Luca 23:20-22).
386. Ce s-a întâmplat când Petru şi Ioan şi-au pus mâinile pe credincioşii din Samaria? Au fost vindecaţi, au primit Duhul Sfânt sau s-au deschis cerurile? Răspuns: Au primit Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 8:14-17).
 387. Ce meserie aveau Acvila şi Priscila? Confecţionau corturi, pânze pentru corăbii sau mreje? Răspuns: Confecţionau corturi (Faptele Apostolilor 18:2-3).
388. Câte zile şi câte nopţi a postit Iisus în pustie? Trei zile, şapte zile sau patruzeci de zile şi patru zeci de nopţi? Răspuns: Patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi (Matei 4:2).
389. Cum se numea conducătorul sinagogii din Corint care s-a convertit la creştinism? Crispus, Onisim sau Acvila? Răspuns: Crispus (Faptele Apostolilor 18:8).
390. Este adevărat când se spune uneori că un preot are har mai mult decât altul? Răspuns: Nu este adevărat! Haru-i har şi daru-i dar. Harul este unul singur, toţi preoţii au acelaşi har, doar darurile sunt diferite şi sunt împărţite. Un preot poate avea darul de a cânta minunat, altul darul duhovniciei, altul darul picturii, altul darul slujirii, altul darul de a predica frumos, altul darul de a scrie cărţi de teologie, altul poate fi un bun sfătuitor duhovnicec ....
 391. Cine a profeţit întoarcerea din Egipt a Domnului Iisus? Maleahi, Osea sau Zaharia? Răspuns: Proorocul Osea (Osea 11:1).
392. Pe a cui fiică a înviat Iisus Hristos? Nicodim, Iair sau Eutihie? Răspuns: A înviat pe fiica lui Iair (Luca 8: 41-42; 8:49-55).
 393. Cum se numeşte cel care a pregătit calea Domnului? Sfântul Apostol Petru, Sfântul Ioan Botezătorul ori Sfântul Apostol Pavel? Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Marcu 1:1-4).
394. Ce vârsta avea fiica lui Iair cu ocazia morţii şi învierii ei de către Iisus: 10 ani, 12 ani sau 18 ani? Răspuns: 12 ani (Luca 8:42).
 395. De ce se mai numeşte Muntele Athos şi Sfântul Munte? Răspuns: Se numeşte aşa pentru că singurul mod de viaţă care există aici este cel monahal şi singurele aşezări sunt Sfintele Manastiri în care călugării trăiesc şi se roagă de peste 1300 de ani.
 396. Pe cine au câştigat de partea lor cei din Tir şi Sidon că să facă pace cu Irod? Festus, Felix sau Vlast? Răspuns: Vlast (Faptele Apostolilor 12:20)
. 397. Ce înţeles are cuvântul Barnaba? Dumnezeu este bun, fiul mângâierii sau plăcut Domnului? Răspuns: Fiul mângâierii (Faptele Apostolilor 4:36).
 398. Unde a fost lăsat Tit să aşeze preoţi? În Cipru, în Malta sau în Creta? Răspuns: În Creta (Tit 1:5).
399. În ce zi a fost judecat şi condamnat la moarte Iisus Hristos? Vineri, sabat sau duminica? Răspuns: Într-o zi de vineri (Luca 23:54).
400. Care epistolă le cere creştinilor ca râsul lor să se prefacă în plâns? 1 Timotei, Evrei sau Iacov? Răspuns: Iacov (Iacov 4:9).
401. Cum se numea omul din Betania pe care l-a înviat Iisus Hristos? Zaheu, Lazar sau Iair? Răspuns: Lazar (Ioan 11:14-18).
402. Ce spune porunca a treia bisericească? Răspuns: Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în cele patru posturi mari ale anului şi ori de câte ori ne simţim conştiiţa încărcată de păcate.
403. Care epistolă îi sfatuieşte pe Părinţi să nu-i întărâte spre mânie pe copiii lor? Efeseni, Galateni sau 1 Timotei? Răspuns: Efeseni (Efeseni 6:4).
 404. Ce mâncare va fi la ultimul ospăţ menţionat în Biblie? Verdeţuri, legume sau carne de om şi de cal? Răspuns: Carne de om şi de cal (Apocalipsa 19:18).
 405. În ce ţară a întâlnit Domnul Iisus Hristos o femeie la fântână? Decapole, Samaria sau Iudeea? Răspuns: În Samaria (Ioan 4:5-15).
406. Cine l-a văzut pe Sfântul Apostol Pavel în Templul din Ierusalim şi a îndemnat oamenii să pună mână pe el? Nişte soldaţi romani, mai marii preoţilor sau iudeii din Asia? Răspuns: Iudeii din Asia (Faptele Apostolilor 21:27).
 407. Unde au suferit un mare eşec exorciştii iudei care încercau să scoată duhurile necurate folosindu-se de Numele Domnului? În Creta, în Antiohia sau în Efes? Răspuns: În Efes (Faptele Apostolilor 19:13-17).
408. Care Apostol l-a vindecat pe Enea din Lida? Petru, Ioan sau Pavel? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 9:32-34).
 409. Care soldat roman a fost ajutat de Sfântul Apostol Petru să-L primească pe Domnul Iisus? Claudius Lisias, un temnicer sau Corneliu? Răspuns: Corneliu (Faptele Apostolilor 10:30-33).
 410. Cine a scris Apocalipsa? Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan evanghelistul sau Sfântul Apostol şi evanghelist Matei? Răspuns: Sfântul Ioan Evanghelistul (Apocalipsa 1:1).
411. Cine îl aştepta pe Sfântul Apostol Pavel în timp ce el postea de trei zile în Damasc? Anania, Sfântul Apostol Petru sau Sfântul Ioan? Răspuns: Anania (Faptele Apostolilor 9:9-17).
412. Cine l-a salvat pe Sfântul Apostol Pavel din faţa Sinedriului de teamă să nu fie sfâşiat în bucăţi? Tertul, un căpitan roman sau Felix? Răspuns: Un căpitan roman (Faptele Apostolilor 23:10).
413. Cine l-a adus pe Natanael la Iisus? Ioan, Filip sau Petru? Răspuns: Filip (Ioan 1:48).
414. Care grup de credincioşi cercetau scripturile că să vadă Dacă Sfântul Apostol Pavel le spunea adevărul? Cei din 51 Antiohia, cei din Bereea sau cei din Listra? Răspuns: Cei din Bereea (Faptele Apostolilor 17:10-11).
415. Cine a văzut cerurile deschise şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu? Sfântul Arhidiacon Ştefan, Sfântul Apostol Pavel sau Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Sfântul Arhidiacon Ştefan (Faptele Apostolilor 7:55).
416. Cine i-a spus Maicii Domnului că Fiul ei se va numi Iisus Hristos? Sfânta Elisabeta, Sfântul Arhanghel Gavriil sau Marele preot de la Templu? Răspuns: Sfântul Arhanghel Gavriil (Luca 1:26-31).
417. Pe cine şi-a adus că avocat marele preot Anania că să vorbească înaintea lui Felix, împotriva Sfântului Apostol Pavel? Mercur, Alexandru căldăraru sau Tertul? Răspuns: Tertul (Faptele Apostolilor 24:2).
418. Care este rădăcina tuturor relelor? Neascultarea, iubirea de lume sau dragostea de bani? Răspuns: Dragostea de bani (1 Timotei 6:10).
419. Unde a intrat Iisus calare pe măgăruş? În Nazaret, în Betleem sau în Cetatea Ierusalimului? Răspuns: În Cetatea Ierusalimului (Marcu 11:7-11).
420. Care Biserică a fost martoră a arderii unor cărţi de vrăjitorie? Corint, Colose sau Efes? Răspuns: Biserica din Efes (Faptele Apostolilor 19:19).
 421. Ce asemănare este între Bisericile din Smirna şi Filadelfia? Au primit aceeaşi făgăduinţă, nu au primit nicio apreciere sau nu au fost mustrate? Răspuns: Nu au fost mustrate (Apocalipsa 2:8-10; 3:7-11).
422. De câţi ani vierul nu a mai găsit rod în smochin? De un an, de doi ani sau de trei ani? Răspuns: De 3 ani ( Luca 13:7).
423. Cine l-a înmormântat pe Sfântul Arhidiacon Ştefan? Sfântul Petru, Sfântul Ioan sau niste oameni temători de 52 Dumnezeu? Răspuns: Nişte oameni temători de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 8:2).
424. În care epistolă se spune că cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce? 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni sau 1 Timotei? Răspuns: În epistola a 2-a către Tesaloniceni (2 Tesaloniceni 3:10).
425. Cine i-a scris lui Felix o scrisoare cu privire la Sfântul Apostol Pavel? Sfântul Apostol Petru, Claudius Lysias sau Claudiu? Răspuns: Claudius Lysias (Faptele Apostolilor 23:26).
426. Pe soacra carui Apostol a vindecat-o Domnul Iisus Hristos? Pe soacra Sfântului Apostol Petru, Ioan sau Matei? Răspuns: A vindecat-o pe soacra Sfântului Apostol Petru (Matei 8:14-15).
427. Potrivit cu epistola Sfântului Apostol Iacov, cine trebuie să ungă pe bolnavi cu untdelemn? Tinerii, preoţii sau doctorii? Răspuns: Preoţii (Iacov 5:14).
428. Din care Biserică provenea Sila? Efes, Milet sau Antiohia? Răspuns: Din Biserica Antiohiei (Faptele Apostolilor 15:30-36).
429. Preoţii cărei Bisericii au postit înainte de a-i trimite la propovaduire pe Sfântul Apostol Pavel şi Barnaba? Pergam, Efes sau Antiohia? Răspuns: Preoţii din Antiohia (Faptele Apostolilor 13:1-2).
 430. Ce era Bartimeu? Un fariseu, un centurion roman sau un cerşetor orb? Răspuns: Bartimeu era un cerşetor orb (Marcu 10:46-52).
431. În care epistolă scrie despre cei ce batjocoresc ceea ce nu cunosc? Filimon, Iuda sau Tit? Răspuns: Epistola Sfântului Apostol Iuda (Iuda 1).
432. Potrivit cuvintelor lui Iisus, ce anume îi bucura pe îngeri? Rugăciunile oamenilor, pocăinţa unui păcătos sau 53 cântările celor credincioşi? Răspuns: Pocăinţa unui păcătos (Luca 15:10).
433. Căror creştini le-a spus Sfântul Apostol Pavel să nu mai fie copii la minte? Tesalonicenilor, Corintenilor sau Romanilor? Răspuns: Corintenilor (1 Corinteni 14:20).
434. Care sunt Sfinţii Apostoli care au cerut locuri speciale în Împărăţia lui Iisus? Iacob şi Ioan, Petru şi Iacob sau Petru şi Ioan? Răspuns: Iacob şi Ioan (Marcu 10:35-37).
435. Pe cine a vindecat Iisus la scăldătoarea Vitezda? Un orb, un slăbanog sau un lepros? Răspuns: Iisus a vindecat un slăbanog (Ioan 5:1-9).
436. Cine i-a informat pe soldaţi că Sfântul Apostol Pavel este în pericol de a fi atras într-o cursa? Matia, nepotul Sfântului Apostol Pavel sau Iuda? Răspuns: Nepotul Sfântului Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 23:12-21).
437. Care carte compară vocea Domnului cu vuietul unor ape mari? Psalmii, Isaia sau Apocalipsa? Răspuns: Apocalipsa (Apocalipsa 1:15).
438. Cum se numeşte insula pe care au ajuns Sfântul Apostol Pavel şi tovaraşii săi după naufragiu? Malta, Cipru sau Creta? Răspuns: Malta (Faptele Apostolilor 28:1).
439. Care carte din Vechiul Testament este cel mai des citată în Noul Testament, (de 419 ori)? Proverbele, Psalmii sau Isaia? Răspuns: Cartea Isaia (vezi Noul Testament).
440. Ce se înţelege prin cuvântul transcedental? Răspuns: Prin cuvântul transcedental se înţelege mai presus de lume, inaccesibil cunoaşterii prin experienţă.
 441. Care Sfânt Apostol a tăiat urechea unui om? Iacob, Iuda sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Ioan 18:10-11).
442. Care este instinctul cel mai profund înrădăcinat în sufletul omului? Răspuns: Instinctul nemuririi.
443. Unde a fost asemănat Sfântul Apostol Pavel cu zeul Hermes (Mercur)? În Listra, Malta sau Antiohia? Răspuns: În Listra (Faptele Apostolilor 14:6-20).
 444. Cine a fost cu Iisus în timpul schimbării la faţă? Petru, Ioan şi Iacov; Petru, Marcu şi Ioan sau Petru, Iacob şi Andrei? Răspuns: Petru, Ioan şi Iacov (Marcu 9:2).
445. Care sunt numele celor două surori ale lui Lazar pe care l-a înviat Domnul Iisus? Marta şi Priscila; Marta şi Maria sau Maria şi Safira? Răspuns: Marta şi Maria (Ioan 11:32-42).
446. Care zeiţă avea un templu vestit la Efes? Zeiţa Vasti, Artemisa sau Afrodita? Răspuns: Zeiţa Artemisa (Faptele Apostolilor 19:27-28).
447. Care Sfânt Apostol a fost trimis la Cezareea împreună cu 70 de călăreţi şi 200 de suliţaşi? Sfântul Aposol Pavel, Petru sau Matia? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 23:26).
448. În care oraş din Cipru a vestit Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol Pavel şi Barnaba, în sinagogile evreilor? Pafos, Seleucia sau Fenicia? Răspuns: În orasul Seleucia (Faptele Apostolilor 13:4).
449. În faţa cui a spus Sfântul Apostol Pavel: Vor intra între voi lupi răpitori? În faţa preoţilor din Efes, a preoţilor din Ierusalim sau a preoţilor din Antiohia? Răspuns: În faţa preoţilor din Efes (Faptele Apostolilor 20:17-29).
450. Care om a fost vindecat de dizenterie? Tatăl lui Vlast, Tatăl lui Acuila sau Tatăl lui Publius? Răspuns: Tatăl lui Publius (Faptele Apostolilor 28:8).
 451. Cum îl chema pe omul din Efes care avea o şcoală în care Sfântul Apostol Pavel îi învăţa zilnic pe oameni? Blast, Tiranus sau Gamaliel? Răspuns: Tiranus (Faptele Apostolilor 19:9).
452. Cine a avut o viziune cu nişte animale necurate când se ruga pe acoperiş? Sfântul Apostol Ioan, Pavel sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 10:9-16).
453. Care este înţelesul cuvântului Elimas? Nebun, Vrăjitor sau Potrivnic? Răspuns: Vrăjitor (Faptele Apostolilor 13:8).
 454. Unde apare cuvântarea lui Iisus Hristos despre pâinea vieţii ? Matei 5, Ioan 6 sau Luca 4? Răspuns: Ioan, capitolul 6 (Ioan 6:38-51; 33-35).
455. Cine a fost alături de Mântuitorul la Schimbarea la faţă? Sfântul Apostol Pavel, Moise sau Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Moise (Matei 17:3).
456. Câţi dintre cei 10 leproşi s-au întors să-i mulţumească lui Dumnezeu? Trei, doi sau unul? Răspuns: Un singur lepros (Luca 17:11-19).
457. Câte ore a durat întunericul în timpul răstignirii? Două ore, trei ore sau patru ore? Răspuns: Trei ore (Luca 23:44).
458. Care este primul om care a murit din îngăduinţa lui Dumnezeu pentru că era rău? Cain, Ir sau Tubal? Răspuns: Ir este numele acestui om (Facerea 38:7).
459. Pe cine a cunoscut Sfântul Apostol Pavel? Pe Timotei, pe Sila sau nu stim? Răspuns: Şi pe Sila şi pe Timotei (Faptele Apostolilor 15:40; 16:1).
 460. Ce înseamnă Adonai? Răspuns: Adonai este un alt nume dat lui Dumnezeu la evrei şi înseamnă Stăpânul, Domnul nostru.
461. Unde a transformat Iisus apa în vin? La fântâna lui Iacov, la Templu sau la nunta din Cana Galileii? Răspuns: În Cana Galileii (Ioan 2:1-11).
 462. Pe cine era furios Irod înainte de a muri lovit de un înger? Pe cei din Tir şi Sarepta, pe cei din Tir şi Sidon sau pe cei din Sarepta şi Sidon? Răspuns: Pe cei din Tir şi Sidon (Faptele Apostolilor 12:20).
 463. Ce s-a întâmplat cu vrăjitorul Elimas când s-a întâlnit cu Sfântul Apostol Pavel? A surzit, a orbit, sau a amuţit? Răspuns: A orbit (Faptele Apostolilor 13:8-11).
464. Cine rupea toate lanţurile cu care era legat? Samson, Saul sau demonizatul din Gadara? Răspuns: Demonizatul din Gadara (Marcu 5:1-4).
465. Din ce oraş a scăpat Sfântul Apostol Pavel, fiind dat peste zid într-o coşniţă? Damasc, Iope sau Bereea? Răspuns: Din oraşul Damasc (2 Corinteni 11:33).
466. Cum se numeau cele două femei din Filipi pe care le îndemna Sfântul Apostol Pavel să se împace? Sintihi şi Priscila, Evodia şi Priscila sau Evodia şi Sintihi? Răspuns: Evodia şi Sintihi (Filipeni 4:2).
 467. Cine a fost văduvă timp de trei ore? Safira, Ana sau Maria? Răspuns: Safira (Faptele Apostolilor 5:7).
468. Câte capitole are epistola lui Iuda? Trei, două sau unul? Răspuns: Are un capitol (Noul Testament).
469. În care Evanghelie vorbeşte Hristos despre separarea oilor de capre? Evanghelia după Ioan, Matei sau Marcu? Răspuns: În Evanghelia după Matei (25:32).
470. A câta poruncă interzice furtul? Răspuns: Poruncă a opta (Exod 20:15).
471. În care ucenic al lui Iisus Hristos a intrat satana? Iacov, Iuda Iscarioteanul sau Petru? Răspuns: Iuda Iscarioteanul (Luca 22:3).
472. Care Sfânt Apostol l-a vindecat pe Enea din Lida? Sfântul Apostol Pavel, Ioan sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 9:32-34).
473. Din care Biserică provenea Sila? Din Antiohia, Efes sau Milet? Răspuns: Din Antiohia (Faptele Apostolilor 15:30-35).
 474. În care Epistolă spune Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu răsplăteşte cu necaz celor care ne necăjesc pe 57 noi? 1 Corinteni, Matei sau 2 Tesaloniceni? Răspuns: Epistola a 2-a către Tesaloniceni (2 Tesaloniceni 1:6).
475. Care epistolă vorbeşte despre fraţi falşi strecuraţi printre creştini că să-i ducă în sclavie? Efeseni, Galateni sau 1 Timotei? Răspuns: Galateni (2:4).
476. Cine a avut o viziune cu patru îngeri care ţineau cele patru vânturi că să nu bată pe pământ? Isaia, Sfântul Apostol Ioan ori Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Sfântul Apostol Ioan (Apocalipsa 7:1).
477. Care carte spune că în zilele din urmă mulţi oameni îşi vor lua învăţători după poftele lor? 1 Corinteni, 2 Timotei sau 2 Corinteni? Răspuns: 2 Timotei (2 Timotei 4:3).
478. În care epistolă scrie: foc este şi limba, lume a fărădelegii! ? Epistola către Romani, Iacov sau evrei? Răspuns: Epistola Sfântului Iacov (Iacov 3:6).
 479. Cine le-a pus întrebări lui Anania şi Safirei înaintea morţii lor? Sfântul Apostol Ioan, Petru sau Pavel? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 5:1-9).
480. Care cuvânt ebraic din Noul Testament înseamnă învăţător? Paidion, Eli sau Rabi? Răspuns: Rabi înseamnă învăţător (Ioan 1:38).
481. Credincioşii din care localităţi au primit două epistole de la Sfântul Pavel? Filipi, Corint sau Tesalonic? Răspuns: Credincioşii din Corint şi Tesalonic (vezi Biblia).
482. Cine a primit o scrisoare de la Sfântul Apostol Pavel că să mijloceasca pentru Onisim? Tit, Filimon sau Timotei? Răspuns: Filimon ( Filimon 1:10-12).
 483. Care fariseu, un fruntaş al iudeilor, L-a căutat pe Iisus? Iosif, Nicodim sau Simon? Răspuns: Nicodim (Ioan 3:1-3).
484. Despre cine a spus Iisus că vor striga Dacă vor tăcea oamenii care îl aclamau? Zidurile, pietrele sau finicii? Răspuns: Pietrele (Luca 19:40).
485. Care credincioasă vindea purpură? Priscila, Lidia sau Evola? Răspuns: Credincioasa Lidia (Faptele Apostolilor 16:14).
486. Câte zile a stat Lazăr în mormânt înainte de a fi înviat? Patru zile, trei zile sau două zile? Răspuns: Patru zile (Ioan 11:17).
487. Pe cine i-a înviat Iisus, văduvei din Nain? Soţul, fiul sau fratele? Răspuns: Hristos l-a înviat pe fiul ei (Luca 7:11-17).
488. Cine l-a înviat pe tânărul Eutihie? Sfântul Apostol Pavel, Ioan sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 20:7-12).
489. Cu cine vorbea Domnul Iisus când s-a schimbat la faţă? Cu Enoh şi Moise, cu Moise şi Ilie sau cu Enoh şi Ilie? Răspuns: Cu Moise şi Ilie (Luca 9:30).
 490. Cine a spus că Iisus trebuia să moară, deoarece este mai bine să moară un om decât un popor? Caiafa, Pilat sau Ana? Răspuns: Caiafa (Ioan 11:49-50).
491. Care este singurul Sfânt Apostol despre care ştim cu certitudine că a fost căsătorit? Pavel, Petru sau Ioan? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Marcu 1:30).
 492. Sub ce nume este cunocut Saul, care a ajuns Apostolul neamurilor? Saul este cunoscut sub numele de Andrei, Pavel sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 13:9).
493. Cum l-au primit ucenicii prima dată pe Sfântul Apostol Pavel, după convertirea acestuia? Cu încredere, cu suspiciune sau nu se menţionează? Răspuns: Cu suspiciune (Faptele Apostolilor 9:26).
494. Pe cine era Sfântul Apostol Pavel gelos cu o gelozie după voia lui Dumnezeu? Pe tesaloniceni, evrei sau corinteni? Răspuns: Pe corinteni (2 Corinteni 11:2).
495. Câte capitole are Apocalipsa? 20, 21 sau 22? Răspuns: 22 de capitole (vezi Biblia).
 496. Care a fost numele celor doi Apostoli închişi în Ierusalim din cauza Sfintei Evanghelii? Petru şi Pavel, Petru şi Barnaba sau Petru şi Ioan? Răspuns: Petru şi Ioan (Faptele Apostolilor 4:5-22).
 497. Unde a văzut Moise rugul aprins? Hur, Garizim sau Horeb? Răspuns: Moise a văzut rugul aprins pe Horeb (Ieşirea 3:1- 2).
498. De unde s-a înălţat Iisus Hristos la cer? Din Gradina Ghetsimani, de pe Muntele Măslinilor sau de pe Muntele Sinai? Răspuns: De pe Muntele Măslinilor (Faptele Apostolilor 1:1- 14).
499. Potrivit cu Apocalipsa, care este locul rezervat celor care nu sunt scrişi în Cartea vieţii ? Seolul, Hadesul sau Iezerul cel de foc? Răspuns: Iezerul cel de foc (Apocalipsa 20:15).
500. Unde a mâncat Iisus Hristos împreună cu ucenicii după Înviere? La Emaus, lângă Marea Galileii sau pe ţărmul Mării Tiberiadei? Răspuns: Pe ţărmul Mării Tiberiadei (Ioan 21:1- 13).
501. Când s-a facut pogorârea Duhului Sfânt? În timpul sărbătorii Corturilor, Paştelui sau Cincizecimii? Răspuns: În timpul Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2:1-4).
502. Din care femeie a scos Domnul şapte demoni? Dintr-o gadareancă, din Maria Magdalena sau femeia samarineancă? Răspuns: Din Maria Magdalena (Luca 8:2).
503. Cine a criticat pe femeia care l-a uns cu mir pe Domnul Iisus Hristos? Matei, Iuda sau Petru? Răspuns: Iuda (Ioan 12:3-5).
 504. Cine se hrănea cu lăcuste predicând botezul pocăinţei? Isaia, Sfântul Apostol Pavel sau Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:2-4).
 505. Care femeie păcătoasă este asociată cu Biserica din Tiatira? Rahav, Izabela sau soţia lui Lot? Răspuns: Izabela (Apocalipsa 2:20).
506. Cine şi -a dat seama că a păcătuit deoarece a vărsat sânge nevinovat? David, Iuda Iscarioteanul sau Cain? Răspuns: Iuda Iscarioteanul (Matei 27:3-4).
 507. Cine a dat săracilor jumătate din averea sa? Matei, Zaheu sau Zaharia? Răspuns: Vameşul Zaheu (Luca 19:8).
508. Cum L-a trădat Iuda pe Fiul Omului? Arătându-L cu degetul, cu o sărutare sau îmbrăţişându-L? Răspuns: Cu o sărutare (Luca 22:48).
 509. Cum se numea tâlharul care a fost eliberat la Paştele răstignirii lui Iisus? Simon Zelotul, Baraba sau Bartimeu? Răspuns: Baraba (Ioan 18:39-40).
510. De câte ori a fost eliberat Sfântul Apostol Petru din închisoare de către un înger? De patru ori, de trei ori sau de două ori? Răspuns: De două ori (Faptele Apostolilor 5:19; 12:7).
511. Cine nu făcea parte dintre cei 12 ucenici ai lui Hristos? Filip, Iosif sau Toma? Răspuns: Iosif (Matei 10:2-4).
 512. Cum îl cheama pe ucenicul care s-a lepădat de trei ori de Hristos? Iuda Iscarioteanul, Simon Petru sau Toma necredinciosul? Răspuns: Simon Petru (Marcu 14:66-72).
513. Cine a spus despre Domnul Iisus Hristos că este Sfântul Ioan Botezătorul înviat din morţi? Irod, Felix sau Nero? Răspuns: Irod (Matei 14:1-2).
 514. Cine a fost prima persoană care a adormit în timpul unei adunări creştine? Eutihie, Zaheu sau Elima? Răspuns: Eutihie (Faptele Apostolilor 20:9).
 515. Care era numele unuia din cei şapte diaconi? Nicolae, Antioh sau Simon? Răspuns: Nicolae (Faptele Apostolilor 6:5).
 516. Pe cine a trimis Domnul Iisus să pescuiască un peşte în care avea să găsească o monedă? Sfântul Apostol Andrei, Ioan sau Petru? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Matei 17:24-27).
517. Care personalitate politică ce apare în Noul Testament a fost lovită mortal de un înger? Pilat, regele Irod sau Nero? Răspuns: Regele Irod (Faptele Apostolilor 12:23).
 518. În Apocalipsă ce anume cade peste apele pământului că să le facă amare? Un nor, o stea sau pelin? Răspuns: O stea (Apocalipsa 8:11).
519. Cum o chema pe soţia lui Huza, ispravnicul lui Irod, cea care îl slujea pe Domnul Iisus Hristos? Diana, Ioana sau Dorca? Răspuns: Ioana (Luca 8:3).
520. Unde s-a născut Iisus Hristos? În Betleemul Iudeii, în Ierusalim sau în Cetatea Nazaret? Răspuns: În Betleemul Iudeii (Matei 2:1).
521. Cine a spus: Ce am scris, am scris! Pilat, Caiafa sau Iezechia? Răspuns: Ponţiu Pilat (Ioan 19:22).
 522. Ce trebuie să facem pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu? Răspuns: Să ne naştem de sus (Ioan 3:3).
523. Ce culoare avea calul din Apocalipsă care simboliza moartea? Gri, negru sau galben-vânăt? Răspuns: Galben-vânăt (Apocalipsa 6:8).
524. Cum se numeşte ucenicul ales în locul lui Iuda Iscarioteanul? Matatia, Matiz sau Matia? Răspuns: Matia (Faptele Apostolilor 1:15-26).
 525. Cum se tălmăceşte numele Tavita? Zebră, căprioară sau gazelă? Răspuns: Căprioară (Faptele Apostolilor 9:36).
526. Cine a spus că noi trebuie să ne schimbăm şi să devenim ca nişte copii? Sfântul Petru, Domnul Iisus Hristos sau Sfântul Apostol Pavel? Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Matei 18:3).
 527. În ce oraş a avut Sfântul Apostol Petru viziunea animalelor necurate? Milet, Iope sau Filipi? Răspuns: În Iope (Faptele Apostolilor 10:5, 11-12).
 528. Cui i-a spus Iisus Hristos să nu plângă pentru El? Fiicelor Ierusalimului, Mamei Lui sau Ucenicilor Lui? Răspuns: Fiicelor Ierusalimului (Luca 23:28).
529. Care Apostol a fost iniţial un vameş/perceptor în Capernaum? Zaheu, Matei sau Marcu? Răspuns: Sfântul Apostol şi evanghelist Matei (Matei 9:9).
530. Care Biserică ura faptele nicolaiţilor (membri ai unei secte care tăgăduiau divinitatea lui Hristos)? Filadelfia, Tiatira sau Efes? Răspuns: Biserica din Efes (Apocalipsa 2:6).
531. Cum se numea omul bogat care s-a ocupat de înmormântarea lui Iisus? Gamaliel, Iosif sau Nicodim? Răspuns: Se numea Iosif (Matei 27:57).
532. Unde a fost arestat Iisus de gărzi? În camera de sus, Templu sau grădina Ghetsimani? Răspuns: A fost arestat în Grădina Ghetsimani (Matei 26:36-56).
533. De către cine a fost botezat Domnul Iisus în râul Iordan? De către Sfântul Apostol Petru, Sfântul Ioan Botezătorul sau Iuda Iscarioteanul? Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Marcu 1:9).
 534. Care Sfânt Apostol a sosit în lanţuri la Roma? Pavel, Petru sau Ioan? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 28:20).
 535. Cine a spus că a cunoscut un om care a ajuns până în al treilea cer? Sfântul Apostol Pavel, Petru sau Ioan? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (2 Corinteni 12:2).
536. Cine au fost numiţi fiii tunetului? Petru şi Iacov; Iacov şi Ioan sau Petru şi Ioan? Răspuns: Iacov şi Ioan (Marcu 3:17).
 537. Cine a spus că prietenul mirelui este bucuros când aude vocea mirelui? Sfântul Apostol Pavel, Domnul Hristos ori Sfântul Ioan Botezătorul? Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan 3:29).
 538. Cine i-a spus Sfintei Fecioare Maria că este mama Domnului ei? Marta, Elisabeta sau Maria Magdalena? Răspuns: Elisabeta (Luca 1:43).
539. Care Sfânt Apostol a fost eliberat din lanţuri de un înger? Pavel, Petru sau Ioan? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 12:6-7).
 540. Cine i-a cerut lui Iisus Hristos să-i arate pe Dumnezeu Tatăl? Sfântul Apostol Petru, Ioan ori Filip? Răspuns: Sfântul Apostol Filip (Ioan 14:8).
541. Cine i-a găsit foarte evlavioşi pe bărbaţii atenieni? Sfântul Apostol Petru, Barnaba sau Sfântul Apostol Pavel? Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 17:22).
542. Cum a ajuns Sfântul Apostol Filip din Gaza la Azot după ce a botezat un famen? A fost luat într-o trăsură, a fost luat de duhul Domnului sau a fost luat de vânt? Răspuns: A fost luat de duhul Domnului (Faptele Apostolilor 8:39-40).
 543. Care este înţelesul cuvântului Emanuel? Mesia, Iisus sau cu noi este Dumnezeu? Răspuns: Dumnezeu este cu noi (Matei 1:23).
 544. Cine i-a mituit pe soldaţii care păzeau mormântul lui Iisus ca să spună că ucenicii au furat corpul lui Iisus? Pilat, Caiafa sau Arhiereii? Răspuns: Arhiereii (Matei 28:11-15).
545. Cine a auzit o voce care-i spunea să mănânce din animalele necurate puse înainte ? Sfântul Apostol Pavel, Petru sau Daniel? Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 10:13-15).
546. Cine a rămas în închisoarea din Filipi, chiar şi după ce un cutremur a făcut să se deschidă porţile închisorii? 64 Sfinţii Petru şi Pavel, Pavel şi Sila ori Pavel şi Barnaba? Răspuns: Sfinţii Pavel şi Sila (Faptele Apostolilor 16:16-28).
547. Cu ce pasăre şi-a comparat Iisus dragostea pentru Ierusalim? Vulturul, cloşca sau vrabia? Răspuns: Cu cloşca (Matei 23:37).
548. Unde a vindecat Sfântul Apostol Pavel un paralitic (olog)? În Iope, în Ierusalim sau în Listra? Răspuns: În Listra (Faptele Apostolilor 14:8-10).
549. Unde au fugit Sfântul Iosif, Fecioara Maria şi Pruncul Sfânt Iisus Hristos de teama lui Irod cel Mare? Au fugit la Roma, în Egipt sau în Persia? Răspuns: Au fugit în Egipt (Matei 2:14).
550. Ce carte menţionează albirea hainelor (sufletelor) prin spălarea lor cu sânge (mucenicesc)? Maleahi, Apocalipsa sau Ioan? Răspuns: Apocalipsa (7:14).
 551. Care conducător spera să vadă o minune când a fost adus Iisus în faţa lui? Nero, Irod sau Augustus? Răspuns: Regele Irod (Luca 23:8).
 552. În care oraş se aflau Sfântul Apostol Pavel şi Barnaba când şi -au sfâşiat hainele din cauză că oamenii au început să li se închine? Atena, Listra sau Roma? Răspuns: În oraşul Listra (Faptele Apostolilor 14:8-14).
 553. Pe cine au vindecat Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan la Poarta Frumoasă? Un lepros, un olog sau un orb? Răspuns: Un olog (Faptele Apostolilor 3:1-11).
 554. Unde s-a arătat după înviere Iisus înaintea a doi ucenici? În casa Sfântului Petru, înaintea mormântului gol sau pe drumul Emausului? Răspuns: În drum spre Emaus (Luca 24:13-35).
555. Cui îi spune Domnul că este mort deşi îi merge numele că trăieşte? Îngerului Bisericii din Laodiceea, îngerului  Bisericii din Efes sau îngerului Bisericii din Sardes? Răspuns: Îngerului Bisericii din Sardes (Apocalipsa 3:1).
556. Cui i-a spus Domnul că-i va da o piatră albă dacă va învinge? Bisericii din Pergam, Bisericii din Sardes ori Bisericii din Efes? Răspuns: Bisericii din Pergam (Apocalipsa 2: 12-17).
557. Unde trăia Zaheu? În Ierihon, în Ierusalim sau în Betfaghe? Răspuns: În Ierihon (Luca 19:1- 2).
 558. Care este diferenţa dintre mândrie şi slava deşartă? Răspuns: Mândria este când te lauzi tu, iar slava deşartă este când te laşi lăudat de către alţii cu abia disimulată plăcere şi consimţământ.
559. Care Biserică nu era nici rece, nici fierbinte? Laodiceea, Efes sau Smirna? Răspuns: Biserică din Laodiceea (Apocalipsa 3:14-15).
560. Care este numele evreiesc al îngerului Adâncului din Apocalipsă? Apolion, Abaddon sau Azazel? Răspuns: Abaddon (Apocalipsa 9:11).
 561. Care creştină era cunoscută pentru ajutorul pe care-l dădea săracilor din jurul ei? Evodia, Sintichia sau Tavita? Răspuns: Tavita (Faptele Apostolilor 9:36).
 562. În ce localitate au vrut oamenii să-L arunce pe Iisus de pe sprânceana muntelui ? Samaria, Ghenizaret sau Nazaret? Răspuns: Nazaret (Luca 4:29).
563. Care om din Filipi i-a luat acasă pe Sfântul Apostol Pavel şi pe Sila, iar apoi a primit botezul? Aquila, temnicerul sau Elimas? Răspuns: Temnicerul (Faptele Apostolilor 16:26-33).
564. Ce înseamnă avva şi ce înseamnă amma? Răspuns: Avva înseamnă părinte duhovnicesc iar amma înseamnă maică duhovnicească.
565. Câţi oameni erau în timpul potopului în corabia lui Noe? Trei oameni, cinci oameni sau opt oameni? Răspuns: Erau opt oameni (1 Petru 3:20).
566. Cu ce animal l-a comparat Sfântul Apostol Petru pe satana? Şarpe, vulpe sau leu? Răspuns: Cu leul (1 Petru 5:8).
 567. Cât timp a stat Maica Domnului împreună cu Sfânta Elisabeta înainte ca ele să nască? Trei luni, patru luni sau şase luni? Răspuns: Trei luni (Luca 1:56).
568. Cine a poruncit uciderea Sfântului Ioan Botezătorul? Pilat, Nero sau Irod? Răspuns: Regele Irod (Marcu 6:14-28).
569. Cine a înlăturat suspiciunea ucenicilor cu privire la convertirea Sfântului Apostol Pavel? Barnaba, Sfântul Petru sau Barsaba? Răspuns: Barnaba (Faptele Apostolilor 9:27).
570. Cum se numea ologul pe care l-a vindecat Sfântul Petru? Bartimeu, Enea sau nu se ştie numele? Răspuns: Enea (Faptele Apostolilor 9:34).
571. Pe care femeie a înviat-o Sfântul Apostol Petru? Tavita, Priscila sau niciuna? Răspuns: Tavita (Faptele Apostolilor 9:36-41).
 572. În care epistolă spune Sfântul Apostol Pavel că taina fărădelegii a şi început să lucreze? 2 Tesaloniceni, Efeseni sau Iuda? Răspuns: 2 Tesaloniceni (2:7).
 573. Domnul Iisus nu a venit să cheme la pocăinţă pe cei neprihăniţi. Atunci pentru cine a venit? Răspuns: Pentru cei păcătoşi (Matei 9:13).
574. Cine au fost cei care au rostit cuvintele: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor? Sfântul Ilie, Sfântul Ioan Botezătorul sau Iisus Hristos? Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:1-2) şi Domnul Iisus (Matei 4:17).
575. Ce s-ar întampla dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor şi dacă mi-aş da trupul să fie ars, dar n-aş avea dragoste? Răspuns: Nu mi-ar folosi la nimic (1 Corinteni 13:3).
576. Cine a orbit la cuvântul Sfântului Apostol Pavel? Cezarul, Felix sau Elimas? Răspuns: Elimas vrăjitorul (Faptele Apostolilor 13:8-11 ).
 577. Cine este numit în Apocalipsă balaurul cel mare? Răspuns: Diavolul (Apocalipsa 12:9).
578. Cine i-a cerut lui Pilat, din cauza unui vis, să nu aibă nimic de-a face cu Iisus? Soţia lui, un servitor sau sutaşul? Răspuns: Soţia lui (Matei 27:19).
 579. Când a instituit Domnul nostru Iisus Hristos, Taina Sfântului Botez? Răspuns: Domnul nostru Iisus Hristos a instituit Taina Sfântului Botez atunci când a poruncit Sfinţilor Apostoli: Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28:19).
 580. Haina pe care o poartă preotul peste dulamă sau peste reverendă, cum se numeşte? Răspuns: La preotul călugăr se numeşte rasă, iar la preotul mirean se numeşte giubea.
 581. Care păcat nu poate fi iertat în veac? Desfrânarea, crima sau hula împotriva Duhului Sfânt? Răspuns: Hula împotriva Duhului Sfânt (Marcu 3:29).
582. Unde era Iisus Hristos când femeia cea păcătoasă i-a udat picioarele cu lacrimile ei? În Nazaret, în casa lui Simon sau în casa Martei şi Mariei? Răspuns: În casa lui Simon (Luca 7:40).
583. De ce faptă a fost invinuit Sfântul Arhidiacon Ştefan? De minciună, de hulă sau de trădare? Răspuns: De hulă (Faptele Apostolilor 6:11).
 584. Câte suflete au fost botezate în ziua Cincizecimii? 1.000, 2.000 sau 3.000? Răspuns: 3.000 de suflete (Faptele Apostolilor 2:41).
 585. Care este vrăjmaşul care va fi nimicit cel din urmă? Raul, moartea sau diavolul? Răspuns: Moartea (1 Corinteni 15:26).
586. Cine l-a condus pe Simon Petru la Iisus? Filip, Andrei sau Natanael? Răspuns: Andrei (Ioan 1:41-42).
587. De unde veneau magii să se închine pruncului Iisus Hristos? De la apus sau de la răsărit? Răspuns: De la răsărit (Matei 2:1).
 588. Cum este jugul Domnului Iisus Hristos? Bun, rău sau acceptabil? Răspuns: Bun (Matei 11:30).
 590. Cum se numea bunica lui Timotei? Loida, Ana sau Evodia? Răspuns: Loida (2 Timotei 1:5).
591. Din ce ţară era famenul care a fost botezat de Sfântul Apostol Filip? Egipt, Macedonia sau Etiopia? Răspuns: Etiopia (Faptele Apostolilor 8:38).
592. Ce se înţelege prin cuvântul Lavra? Răspuns: Se înţelege mânăstire.
 593. Câte colibe voia să facă Sfântul Apostol Petru pe Muntele Taborului? Cinci colibe, trei colibe sau o colibă? Răspuns: Trei colibe (Matei 17:4).
594. Ce spune porunca a treia bisericească? Răspuns: Să respectăm feţele bisericesti, epicopi, preoţi şi diaconi.
 595. Potrivit cu învăţătura Sfântului Apostol Pavel, cine este îndemnat să-şi păstreze trupul templu al Duhului Sfânt? Preoţii, toţi credincioşii creştini sau copiii? Răspuns: Toţi credincioşii creştini (1 Corinteni 6:19).
 596. Unde a botezat Sfântul Apostol Pavel 12 oameni care mai primiseră botezul Sfântului Ioan Botezătorul? În Troa, în Milet sau în Efes? Răspuns: În Efes (Faptele Apostolilor 19:1-7).
 597. Care epistolă aminteşte despre măgăriţa lui Balaam? 2 Petru, Corinteni sau evrei? Răspuns: 2 Petru (2 Petru 2:16).
 598. Ştiţi cum se numeşte îmbrăcămintea preotului călugăr şi cum se numeşte cea a preotului mirean? Răspuns: Uniforma preotului călugăr se numeşte dulamă, iar cea a preotului mirean se numeşte reverendă.
 599. Cine i-a prezentat lui Iisus cazul ipotetic al femeii căsătorite consecutiv cu 7 bărbaţi? Saducheii, fariseii sau ucenicii? Răspuns: Saducheii (Marcu 12:18-25).
 600. Pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului se aflau în acelaşi loc în Rai? Răspuns: Nu se aflau în acelaşi loc. În timp ce pomul vieţii , adică îndumnezeirea, le era la îndemână, pomul cunoştinţei binelui şi răului nu era în calea lor din motive clare.
601. Care este numele profetesei care l-a văzut pe Iisus când a fost adus în Templu? Maria, Ana sau Elisabeta? Răspuns: Ana (Luca 2:36-38).
. 602. Puteţi da exemple de cărţi apocrife (nerecunoscute de Sfânta Biserică Ortodoxă)? Răspuns: Da. Cartea lui Enoh, Mică Geneza, Psaltirea lui Solomon, Apocalipsa lui Baruh, Cărţile Sibiline....
603. Ce este Panahida? Răspuns: Panahida este o slujbă pentru uşurarea şi iertarea păcatelor, repausaţilor păcătoşi. Ea se face în Sfânta Biserică de către preoti.
 604. Ce este parastasul? Răspuns: Parastasul este o prescurtare a prohodului mirenilor. Parastas se mai numeşte şi coliva care se aduce la Sfânta Biserică şi se slujeşte de către preoţi.
 605. De ce se spune în simbolul de credinţă (Crez) că Fiul lui Dumnezeu s-a născut mai înainte de toţi vecii? Răspuns: Pentru a nu se crede că a existat un timp când El nu a fost.
 606. Ce dovadă avem că fiecărui om botezat în numele Sfintei Treimi i s-a dat la Botez un înger păzitor? Răspuns:  Ne încredinţează cuvintele Mântuitorului: Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri (Matei 18:10).
 607. Ce este pronia lui Dumnezeu? Răspuns: Pronia dumnezeiască este neîncetata lucrare a atotputerniciei, a atotînţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu, prin care El susţine creaţia şi puterile fiinţelor îndreptate către scopuri bune, susţinând orice bine, iar răul născut prin abaterea de la bine, îl curmă ori îl îndreaptă către scopuri bune.
 608. Cum se tâlcuieşte cuvântul înger? Răspuns: Cuvântul înger se tâlcuieşte prin vestitor.
609. Din moment ce Dumnezeu este Atotprezent şi deci este întotdeauna în cer şi pe pământ, ce se înţelege prin cuvântul S-a pogorât? Răspuns: Prin cuvântul S-a pogorât se înţelege că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat în trup.
 610. Ce înseamnă iadul după etimologia termenului? Răspuns: În limba greacă, iadul înseamnă loc lipsit de lumină.
 611. Oamenii au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, şi cum Dumnezeu nu poate greşi, atunci de unde este păcatul în oameni? Răspuns: Păcatul în oameni este de la diavol: Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuieşte ( 1Ioan 3:8 ).
 612. După câte zile de la pierderea Sa a fost găsit Domnul Iisus? 3 zile, 7 zile sau 8 zile? Răspuns: 3 zile (Luca 2:46).
613. În ce zi a fost tăiat împrejur Iisus şi în ce loc? În ziua a 8-a, la Templu; în ziua a 8-a, nu se specifică unde; În ziua a 8-a, la Betleem? Răspuns: În ziua a 8-a, dar nu se specifică unde (Luca 2:21). 71 Întrebări şi răspunsuri pentru creştinii ortodocşi din Vechiul Testament
614. Cum se numeau fii lui Noe? Răspuns: Sem, Ham şi Iafet (Facerea 9:18-24).
615. Cum se numea socrul lui Moise şi ce era el? Răspuns: Se numea Ietro şi era preot în Madian (Ieşirea 18:1).
616. Care este, după Sfânta Scriptură, cea mai veche cetate ridicată de om? Babel, Enoh sau Ninive? Răspuns: Cetatea Enoh (Facerea 4:17).
617. Cum se cheamă prima carte din Biblie? Deuteronom, Levitic sau Facerea? Răspuns: Facerea (vezi Biblia).
618. Care este versetul Biblic care ne dovedeşte că lui Dumnezeu îi este bineplăcut să aprindem candele (sau lumânări) şi tămâie? Răspuns: Când va aprinde Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă, se va face pururea înaintea Domnului din neam în neam (Ieşirea 30:8).
619. De ce a ispitit diavolul pe Eva şi nu pe Adam? Răspuns: Diavolul a ispitit-o pe Eva pentru că ea urma să nască copii spre viaţă. Dar după ce a fost ispitită şi a cazut în păcat, a născut copii spre moarte. Ori tocmai aceasta era dorinţa diavolului.
 620. Care sunt cele două legăminte biblice dintre Dumnezeu şi om? Răspuns: Primul legământ biblic dintre Dumnezeu şi om este curcubeul: Pun curcubeul Meu în nori, că să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ (Facerea 9:13). Al doilea legământ este tăierea împrejur: Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi (Facerea 17:11).
621. Care a fost prima consecinţă a pacatului lui Adam? Primilor oameni li s-au deschis ochii şi au văzut că sunt goi, frica, sau învinuirile reciproce? Răspuns: Li s-au deschis ochii şi au văzut că sunt goi (Facerea 3:7).
622. După cuvântul Bibliei avem voie să credem în vise? Da, nu, sau nu scrie aşa ceva. Răspuns: Nu trebuie să credem în vise fiindcă scrie în Biblie: Că şi cel ce se prinde de umbra şi aleargă după vânt, aşa este şi cel care crede visurilor. De la diavol ce poţi scoate curat? Şi din minciună ce poţi scoate adevărat? (Sirah 34:5).
623. La facere Eva avea chipul lui Dumnezeu? Răspuns: Deşi Eva a fost facută dintr-o coastă a lui Adam şi în faţa ei n-a mai suflat Dumnezeu suflare de viaţă, Eva avea chipul lui Dumnezeu pentru că a zis: Să facem om (Facerea 1:26)... Deci, aici este cuprins şi bărbatul şi femeia.
 624. Scrie în Biblie că după ce Cain l-a omorât pe Abel: Şi a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, că tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare (Facerea 4:15). Care era acest semn? Răspuns: Semnul e chipul desfigurat de ucigaş.
625. Cine a avut un palat cu stâlpi de marmură şi paturi de aur şi de argint? Nabucadnetar, Artaxerxe sau Solomon? Răspuns: Artaxerxe (Estera 1:5-6).
626. Există vreun temei biblic pentru pomenile care le fac creştinii ortodocşi? Da, nu, nu scrie nimic în Biblie. Răspuns: Da, pomenile sunt bine primite de Dumnezeu conform cu versetele: Fii darnic cu pâinea şi cu vinul tău la mormântul celor care ţi-au răposat (Tobit 4:17); Sfânt şi cucernic gând a fost, că a adus  jerfă de curăţie pentru cei morţi (adică pomană), că să se slobozească de păcat (să li se ierte păcatele) (2 Macabei 12:46).
 627. Ce păcat L-a determinat pe Dumnezeu să aducă sfârşitul generaţiei lui Noe? Silnicia, desfrâul sau idolatria? Răspuns: Silnicia (Facerea 6:11).
628. Care fiinţe create de Dumnezeu au pierit cu ocazia potopului? Vieţuitoarele de pe uscat şi păsările, vieţuitoarele de pe uscat şi cele din mări sau toate vieţuitoarele? Răspuns: Vieţuitoarele de pe uscat şi păsările (Facerea 6: 7).
 629. Cum se numeşte persoana a cărei viaţă a fost salvată datorită ospitalităţii sale? Avraam, Lot sau Laban? Răspuns: Lot (Facerea 14:13-16).
630. Conform Legii, câţi martori erau necesari pentru a pedepsi cu moartea un om? Unul; doi sau trei; ori şapte? Răspuns: Doi sau trei martori (Deuteronom 17:6).
631. Care om a trăit cel mai mult pe pământ? Adam, Matusalem sau Set? Răspuns: Matusalem, care a trăit 969 de ani (Facerea 5:27).
 632. Cu ce ocazie se vorbeşte în Biblie pentru prima dată de lacrimi şi la ce persoană se referă? Adam, când a fost izgonit din Eden; Eva, când a aflat de moartea lui Abel sau Agar în pustie, când i s-a terminat apa? Răspuns: Agar în pustie, când i s-a terminat apa (Facerea 21:16).
 633. Cine a fost prima frizeriţă menţionată în Biblie? Dalila sau Rahav? Răspuns: Dalila (Judecători 16:19).
634. Profeţia cu privire la Ismael, copilul care urma să i se nască lui Avraam din Agar, afirmă că acest copil se va asemăna în caracter cu un animal sălbatic. Care este acest animal? Bivol salbatic, lup care sfâşie sau măgar sălbatic? Răspuns: Ismael se va asemăna cu măgarul salbatic (Facerea 16:12).
 635. Cine a vindecat apele Ierihonului? Elisei, Mică sau Ilie? Răspuns: Sfântul prooroc Elisei (4 Regi 2:18-22). 74 636. Depre cine scrie la Pilde: Picioarele ei coboară către moarte; paşii ei duc de-a dreptul în Împărăţia morţii. Răspuns: Despre oricare femeie desfrânată (Pilde 5:4).
637. Ce a făcut Dumnezeu când israeliţii au început să plângă moartea lui Core şi a celor care-i urmau? A îngăduit un cutremur, au căzut pietre din cer sau au murit 14.700 de israeliţi? Răspuns: Au murit 14.700 de israeliţi răzvrătiţi (Numeri 16:49).
638. Care profet a fost trimis să încurajeze reconstruirea Templului sub preotul Iosua? Agheu, Isaia sau Zaharia? Răspuns: Profetul Agheu (Agheu 1:3-4).
 639. Cum se numea soţia lui Moise? Miriam, Sefora sau Abigail? Răspuns: Se numea Sefora (Ie]irea 2:21).
 640. Pe cine a întâlnit Moise în pustie şi l-a sărutat? Aaron, Ietro sau Balaam? Răspuns: L-a întâlnit pe Ietro (Ieşirea 18:5-7).
641. Care a fost cauza, relatată în Facerea, pentru care Avraam nu a primit de la început stăpânirea Canaanului? Canaaniţii nu ajunseseră la culmea nelegiuirii, Avraam nu avea încă urmaşi sau canaaniţii erau mult mai puternici decât Avraam? Răspuns: Canaaniţii nu ajunsesera în culmea nelegiuirii (Facerea 15:16).
 642. Care-i porunca despre pârgă? Răspuns: Pârga din aluatul vostru să înălţaţi Domnului din neam în neam (Numerii 15:21).
643. Cine este primul om despre care Biblia afirma că a fost socotit neprihănit? Enoh, Avraam sau Abel? Răspuns: Avraam (Facerea 15:6).
 644. Care este femeia din Ierihon ce a fost salvată de oamenii lui Iosua? Rahab, Agar sau Rut? Răspuns: Rahab (Iosua 6:17).
 645. Care fiică a lui Faraon s-a căsătorit cu unul din urmaşii lui Iuda? Maaca, Izabela sau Bitia? Răspuns: Bitia (1 Paralipomena 4:18).
646. Care a fost primul copil menţionat în Biblie? Cain, Abel sau Set? Răspuns: Cain (Facerea 4:1).
 647. Care rege din Israel era cunoscut pentru viteza cu care îşi conducea carul de luptă? Ahab, Iehu sau Zedechia? Răspuns: Regele Iehu (4 Regi 9:20).
648. A cui mamă era văduva numită Terua? Ieroboam, Ioas sau Ioab? Răspuns: Ieroboam (3 Regi 11:26).
649. Cui i-au trebuit 13 ani că să-şi construiască palatul? Ioiachim, Solomon sau Ioachim? Răspuns: Lui Solomon (3 Regi 7:1).
650. Care sclavă egipteancă a devenit dispreţuitoare faţă de Sarra, soţia lui Avraam? Agar, Tamar sau Safira? Răspuns: Agar (Facerea 16:4).
 651. Cine a fost primul om despre care Biblia ne informează că a plătit zeciuiala? Noe, după potop, Avraam sau Iacov? Răspuns: Avraam (Facerea 14:20).
652. Cum se numeşte primul om din Biblie care a fost numit evreu: Noe, Avraam sau Iacov? Răspuns: Avraam (Facerea 14:13).
653. Cine întreba pe Dumnezeu: De ce îl cercetezi (pe om) în fiecare dimineaţă şi de ce îl urmăreşti în orice clipă? Răspuns: Dreptul Iov (Iov 7: 18).
 654. Cine a făcut din aurul luat ca pradă de război, un efod pe care l-a pus în Ofra şi a ajuns motiv de păcătuire pentru tot Israelul? Ghedeon, Iefta sau Samson? Răspuns: Ghedeon (Judecători 8:24-27).
 655. Cum se numea mama lui Samuel? Ana, Elisabeta sau Penina? Răspuns: Ana (1 Regi 1:20).
656. Şarpele este primul animal care a vorbit în Biblie, care este al doilea? Un corb, o măgăriţă sau un porumbel? Răspuns: O măgăriţă (Numeri 22:28).
657. Din ce ţară provenea Rut? Din Moab, Egipt sau Filistia? Răspuns: Din Moab (Rut 1:4).
658. Care este numele primilor gemeni amintiţi în Biblie? Iacov şi Isav, Peret şi Zerah ori Cain şi Abel? Răspuns: Iacov şi Isav (Facerea 25:24-27).
 659. Cum se numeau cei doi fii ai lui Aaron care au murit pentru că au folosit cădelniţa fără a fi sfinţiţi? Răspuns: Cei doi se numeau Nadab şi Abiud (Levitic 10:1-2).
660. Care prostituată a salvat viaţa spionilor lui Iosua? Tamar, Rahab ori nu ni se spune numele? Răspuns: Rahab (Iosua 2:1,6).
  661. Cine şi-a sfâşiat hainele când a auzit de căsătoria dintre evrei şi străini? Neemia, Ieremia sau Ezdra? Răspuns: Ezdra (Ezdra 9:2-5).
662. În care carte din Biblie nu este menţionat numele Dumnezeu? Cântarea Cântărilor, Estera sau Rut? Răspuns: Cântarea Cântărilor.
 663. Care armată a fost lovită cu orbire de proorocul Elisei? Filisteană, egipteană sau siriană? Răspuns: Armata siriană (4 Regi 6:18).
664. Care rege a fost asasinat în palatul său de către Pecah? Pecahia, Zimri sau Eglon? Răspuns: Regele Pecahia (4 Regi 15:23-25).
665. La cine au mers oamenii de încredere ai lui Iosia când acesta i-a trimis să-L întrebe pe Domnul cu privire la cuvintele Cărţii Legii? La profeteasa Hulda, la Isaia sau la Ieremia? Răspuns: La profeteasa Hulda (4 Regi 22:14).
 666. Care carte a profeţit despre Alexandru Macedon, dar nu a specificat numele? Osea, Daniel sau Iezechiel? Răspuns: Daniel (Daniel 11:2-4).
667. Care rege asirian a avut o armată de 185.000 de soldaţi, care a fost distrusă de un înger al Domnului? Neco, Ben Hadad sau Senaherib? Răspuns: Regele asirian Senaherib (4 Regi 19:35-36).
668. Care rege a făcut o judecată celebră legată de un copil şi două femei? Solomon, Samson sau David? Răspuns: Solomon (3 Regi 3: 16:28).
 669. Cine a fost însărcinat printr-un înger să salveze pe Israel de sub madianiţi? Samson, Ghedeon sau Ahab? Răspuns: Ghedeon (Judecători 6:11-16).
670. Ce fel de îngeri păzeau intrarea în Gradina Edenului? Arhanghelii, serafimii sau heruvimii? Răspuns: Intrarea era păzită de heruvimi (Facerea 3:24).
671. Cărui profet i-a zis Dumnezeu să-şi radă părul şi barba? Iezechiel, Osea sau Amos? Răspuns: Profetului Iezechiel (Iezechiel 5:1-4).
672. Cine l-a sărutat pe David în timp ce fugea de Saul? Ionatan, Abigail sau Micol? Răspuns: Ionatan (1 Regi 20: 40-41).
673. Cine a văzut, într-o viziune, o vale plină de schelete omeneşti? Ieremia, Amos sau Iezechiel? Răspuns: Iezechiel (Iezechiel 37:1-14).
 674. În care loc era via lui Nabot, râvnită de Ahab? În Izreel, în Samaria sau în Ierusalim? Răspuns: Era în Izreel (3 Regi 21:1).
675. Cum îl chema pe Tatăl lui Avraam? Laban, Terah sau Nahor? Răspuns: Terah (Facerea 11:27).
 676. Care profet l-a mustrat pe David pentru adulterul lui? Ieremia, Osia sau Natan? Răspuns: Profetul Natan (2 Regi 12:1- 14).
 677. Ce trebuie să înţelegem prin expresia FILIOQUE sau ET FILIO? Răspuns: Această expresie exprimă învăţătura greşită a romano-catolicilor, care susţin în mod greşit că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul (Iisus Hristos).
678. Unde au obtinut israeliţii conduşi de Ionatan, o mare victorie împotriva filistenilor? En-Ghedi, Micmas sau Mitpa? Răspuns: Micmas (1 Regi 14:1-23).
679. Cărui rege al lui Israel i-a spus Sfântul Ilie că nu se va mai scula din patul în care zace? Ahaz, Ohozia sau Ezechia? Răspuns: Regelui Ohozia (4 Regi 1:2,4).
680. Cine a fost primul ucigaş? Adam, Cain sau Abel? Răspuns: Cain (Facerea 4:8).
681. În câte zile a creat Dumnezeu cerul şi pământul ? În patru zile, în cinci zile sau în şase zile? Răspuns: În şase zile (Facerea 1:31).
 682. Care slujitor al profetului Elisei a alergat înaintea femeii sunamitence? Ghedeon, Ilie sau Ghehazi? Răspuns: Ghehazi (4 Regi 4:25-26).
683. Care rege şi-a trimis spionii în tot Israelul, spunândule să aştepte sunetul trâmbiţei? Adonia, Samson sau Abesalom? Răspuns: Abesalom (2 Regi 15:10).
684. Ce s-a întâmplat când Ionatan şi purtatorul armurii au atacat filistenii? A avut loc un cutremur, au căzut pietre din cer ori Soarele s-a oprit pe cer? Răspuns: A avut loc un cutremur (1 Regi 14:11-15).
 685. Care judecător a avut 70 de fii? Samgar, Ghedeon sau Otniel? Răspuns: Judecătorul Ghedeon (Judecători 8:30).
686. Care carte spune să-l inveţi pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi de la care să nu se abată? Psalmii, Ecclesiastul sau Proverbele? Răspuns: Proverbele (Pildele lui Solomon).
 687. Cine a prins cinci regi ai amoreilor într-o peşteră în care se ascunseseră? Ghedeon, Moise sau Iosua? Răspuns: Iosua (Iosua 10:5; 10:16-27).
 688. Care rege a fost mustrat de profetul Isaia deoarece arătase solilor babilonieni toate vistieriile sale? Iosia, Zedechia sau Iezechia? Răspuns: Regele Iezechia (4 Regi 20:12- 18).
689. Cărui rege al lui Iuda i s-au scos ochii deoarece a neglijat autoritatea babiloniană? Ioiachim, Sedechia sau Ioiachin? Răspuns: Regelui Sedechia (4 Regi 25:7).
 690. Zice David: Cerurile spun slava lui Dumnezeu (Psalm 18). Există oare mai multe ceruri ? Răspuns: Există un singur cer, însă cuvântul cer se foloseşte doar la plural în limba ebraică.
691. Care popor punea lanţuri de aur la gâtul cămilelor lor? Sirienii, madianiţii sau amaleciţii? Răspuns: Madianiţii (Judecători 8:26).
692. Cum se numea fratele lui Moise? Iacov, Aaron sau Iosif? Răspuns: Se numea Aaron (Ieşirea 7:2).
693. Cine a salvat viaţa soţului ei punând un idol în patul lui, acoperindu-l şi pretinzând că este el? Micol, Abigail sau Batseba? Răspuns: Micol (1 Regi 19:11-17).
694. Cine a spus preoţilor lui Baal că probabil dumnezeul lor a adormit? Elisei, Ilie sau Iona? Răspuns: Sfântul prooroc Ilie (3 Regi 18-27).
 695. Care este primul război menţionat în Biblie? Cel de la Marea Rosie, Câmpia Sinear sau cel din Valea Sidim? Răspuns: Cel din Valea Sidim (Facerea 14:1-3).
 696. În bătălia israeliţilor cu amaleciţii, cine a sprijinit mâinile lui Moise să stea ridicate (sub formă de cruce) până la asfinţitul soarelui, pentru a ieşi învingători? Răspuns: Aaron şi Or (Ieşirea 17:12-13).
 697. Ce obiect au atârnat filistenii în templul lui Dagon? Chivotul, capul lui Saul sau sabia lui David? Răspuns: Capul lui Saul (1 Cronici 10:10).
 698. Care nepot al lui Saul a fost olog de ambele picioare? Isboset, Mefiboset sau Boaz? Răspuns: Mefiboset (2 Regi 4:4; 9:3; 9:6).
 699. Care judecator a fost înmormântat în Samir? Tola, Samson sau Samgar? Răspuns: Tola (Judecători 10:1-2).
 700. Cine a facut o călătorie de 40 de zile după ce a mâncat doar o turtă coaptă? Sfântul Ilie, Sfântul Elisei sau Moise? Răspuns: Sfântul Ilie (3 Regi 19:6-8).
 701. Care rudă a lui Moise a fost preot în Madian? Aaron, Ietro sau Ramses? Răspuns: Ietro, socrul său (Ieşirea 3:1).
702. La care rege filistean a căutat David refugiu când a fugit de regele Saul: Neco, Goliat sau Achis? Răspuns: La regele filistean Achis din Gat (1 Regi 21:10).
703. Cine s-a îmbolnăvit de lepră deoarece l-a minţit pe Sfântul Elisei? Zedechia, Neeman sau Ghehazi? Răspuns: Ghehazi (4 Regi 5:20-27).
704. Uneori Dumnezeu a schimbat numele unor copii ai Săi în momente cruciale ale existenţei lor. La fel s-a întâmplat şi cu numele lui Avraam. Cu ce ocazie s-a întâmplat acest lucru? Cu ocazia ieşirii din Ur, Caldeea, cu ocazia naşterii lui Ismael sau cu un an înaintea naşterii lui Isaac? Răspuns: Cu un an înaintea naşterii lui Isaac (Facerea 17:1-5).
705. Câţi ani avea Iosif când s-a înfăţişat înaintea lui Faraon? 30, 20 sau 35? Răspuns: Treizeci de ani (Facerea 41:46).
706. Care rege persan a dat un decret ce permitea reconstruirea Templului? Nabucadnetar, Darius sau Cirus? Răspuns: Regele persan Cirus (Ezdra 1:1-4).
707. Ce anume a fost pus peste corpul lui Acan după ce israeliţii l-au ucis cu pietre? O grămadă de pietre, o grămadă 81 de pământ sau o mulţime de coroane? Răspuns: O grămadă de pietre (Iosua 8:29).
708. Câţi psalmi sunt în Biblie? 151, 170 sau 250? Răspuns: În Biblie sunt 151 de psalmi (vezi psalmii).
709. Care rege al Tirului a trimis materiale de constructţie lui David? Hiram, Hiran sau Haran? Răspuns: Regele Hiram (2 Regi 5:11).
710. Cine a scris peste 1005 de cântece? David, Solomon sau Asaf? Răspuns: Solomon (3 Regi 4:32).
 711. Care rege a condus măcelarirea a 47.000 de sirieni? Ahab, David sau Solomon? Răspuns: David (1 Paralipomena 19:17-18).
 712. Care este primul rege care a domnit în Ierusalim? Saul, David sau Solomon? Răspuns: David (2 Regi 5:9).
 713. Împotriva cărui om care-şi construia un mormânt (măreţ) a profeţit Isaia? Ioiachim, Sebna sau Omri? Răspuns: Împotriva lui Sebna (Isaia 22:15-17).
 714. Cine a plecat să trăiască împreună cu filistenii în timpul foametei? Iacov, Avraam sau Isaac? Răspuns: Isaac (Facerea 26:1).
715. Unde a plecat Avraam după ce a părăsit oraşul Ur? În Haran, în Canaan sau în Egipt? Răspuns: În Haran (Facerea 11:31).
716. Care preot l-a uns rege pe Solomon? Samuel, Tadoc sau Ahia? Răspuns: Tadoc (3 Regi 1:39).
 717. Care a fost numele iniţial al lui Iosua? Osia, Ioas sau Hosea? Răspuns: Osia (Numeri 13:17).
718. Care rege al lui Israel a încălcat Legea zidind un altar în Betel? Roboam, Ieroboam sau Manase? Răspuns: Ieroboam (3 Regi 12:32).
719. Cine a dormit la poarta casei lui David în timpul unei permisii? Urie sau Acan? Răspuns: Urie (2 Regi 11:9).
 720. De cine a fost înmormântat Isaac? De Isav şi de Iacov, de Iacob şi de Leea sau de Esau? Răspuns: De Isav şi Iacov (Facerea 35:29).
721. Cine a furat de la mama lui 1100 de sicli de argint? Mica, Acan sau Iov? Răspuns: Mica (Judecători 17:1-2).
722. Ce înseamnă: Am pus în faţă ta, foc şi apă, binecuvântare şi blestem? Răspuns: Dumnezeu cheamă pe toţi la mântuire dar nu forţează pe nimeni (Deuternom 11:26).
723. Care preot al Madianului l-a sfătuit pe Moise cum să judece poporul? Ietro, Sefora sau Melchisedec? Răspuns: Ietro (Ieşirea 18:13-27).
724. Cine a urmat ca judecător în Israel, după Otniel care a fost primul? Aod, Samson sau Ghedeon? Răspuns: Aod (Judecători 3:15).
725. În ce timp a pogorât Domnul o ploaie de foc şi pucioasă asupra Sodomei? În revărsatul zorilor, la prânz sau seara? Răspuns: În revărsatul zorilor (Facerea 19:14).
726. Câte zile a fost întuneric la cea de-a noua urgie în Egipt? Cinci zile, o zi sau trei zile? Răspuns: Trei zile (Ieşirea 10:21-23).
727. Care rege al lui Israel se afla în căutarea unei măgăriţe atunci când a fost uns rege? David, Ahan ori Saul? Răspuns: Regele Saul (1 Regi 9:20).
 728. Care bărbat a râs atunci când Dumnezeu i-a spus că va avea un fiu? Iacov, Avraam sau Isaac? Răspuns: Avraam (Facerea 17:17).
729. Care fiu al lui Ghedeon a ucis deodată 70 din fraţii lui? Iehu, Abimelec sau Elimelec? Răspuns: Abimelec (Judecători 9:1-5).
730. Care oraş a fost locul faimosului vis al lui Iacov? Mitpa, Betel sau Ghilgal? Răspuns: Betel (Facerea 28:10-22).
 731. Care rege a fost cel mai tânăr dintre cei opt fraţi ? Saul, David sau Solomon? Răspuns: Regele David (1 Regi 17:12- 14).
732. Cum se numeşte regele care s-a căsătorit cu Estera? Artaxerxe, Mardoheu sau Mefiboset? Răspuns: Regele Artaxerxe (Estera 1:1,2:17).
733. Ce i-a spus Samuel lui Saul că era mai important decât jertfirea unor oi? Faptele bune, ascultarea sau postul? Răspuns: Ascultarea (1 Regi 15:22).
 734. Cine i-a spus lui Saul că neascultarea este ca şi vrăjitoria? David, Samuel ori Elisei? Răspuns: Samuel (1 Regi 15:23).
735. Cine a postit 40 de zile pe muntele Sinai? Domnul Iisus Hristos, Moise sau Sfântul Ilie? Răspuns: Moise (Ieşirea 34:24-29).
736. Cine a spus că mormântul este casa lui? Iov, Eremia sau Osea? Răspuns: Iov (Iov 17:13).
 737. La cuvântul cărui profet soldaţii sirieni au fost loviţi de orbire? Sfântul Ilie, Ghehazi sau Elisei? Răspuns: După cuvântul profetului Elisei (4 Regi 6:18).
738. Care judecător l-a uns rege pe David? Elisei, Samuel sau Ilie? Răspuns: Samuel (1 Regi 16:13).
739. Cine a spus că nu ştie să vorbească, deoarece este doar un copil? Moise, Aaron sau Ieremia? Răspuns: Ieremia (Ieremia 1:6).
 740. Care fiică a regelui Ahab a încercat să distrugă tot neamul regal al lui Iuda? Dina, Atalia sau Naama? Răspuns: Atalia (2 Cronici 22:10).
741. Care a fost cel mai mic fiu al lui Iacov? Iosif, Veniamin sau Ruben? Răspuns: Veniamin (Facerea 35:18).
 742. Pe vremea cărui rege au fost pregătite planurile şi materialele pentru construirea Templului? Solomon, Saul ori David? Răspuns: Pe vremea lui David (1 Cronici 22:1-5).
743. Care este numele singurei femei judecător din Israel? Rut, Debora sau Miriam? Răspuns: Debora (Judecători 4:4).
744. Cine a spus: Sunt eu păzitorul fratelui meu? Abel, Noe sau Cain? Răspuns: Cain (Facerea 4:9).
745. Câţi filisteni au murit împreună cu Samson? Aproximativ 2.000, 3.000 sau 30.000? Răspuns: Aproximativ 3.000 de filisteni (Judecători 16:27).
746. Care este Marea ce s-a deschis înaintea poporului Israel? Marea Moartă, Marea Roşie sau Marea Mediterană? Răspuns: Marea Roşie (Ieşirea 14).
 747. Ce s-a întâmplat cu copiii care l-au batjocorit pe Elisei? I-a omorât grindina, s-au înecat ori au fost ucişi de un urs? Răspuns: Au fost ucişi de un urs (4 Regi 2:23-25).
748. Cine a fost ucis cu pietre pentru că şi -a însuşit nişte lucruri în urma cuceririi cetăţii Ai? Agar, Haman sau Acan? Răspuns: Acan (Iosua 7:10-26).
749. Care profet menţionează că nişte femei îl plângeau pe zeul Tamuz? Iezechiel, Habacuc sau Iezechia? Răspuns: Profetul Iezechiel (Iezechiel8:14).
750. Cum se numeşte cel care a uneltit împotriva lui Mardoheu, i-a pregătit spânzurătoarea, dar a fost chiar el spânzurat acolo? Răspuns: Aman (Ieşirea 20:8).
751. Unde i-a lovit Elisei pe sirieni cu orbire? În Dotan, Endor sau Betel? Răspuns: În Dotan (4 Regi 6:13-18).
752. Care rege a fost eliberat din închisoarea în care se afla în Babilon şi a fost înălţat mai presus de regii care erau cu el în Babilon? Ioiachim, Zedechia sau Ioaiachin? Răspuns: Ioiachim (4 Regi 25:27-30).
753. Care rege al Babilonului a păscut iarba până i-a venit mintea la loc? Darius, Nabucodonosor sau Beltsatar? Răspuns: Nabucodonosor (Daniel 4:30-34).
 754. A câta poruncă opreşte luarea în deşert a numelui Domnului Dumnezeu? A treia, a două sau a cincea? Răspuns: Porunca a treia (Ieşirea 20:7).
 755. Ce a trebuit să facă Iacov că să se poată căsători cu Rahela? Să-l slujească pe Laban 14 ani, să postească 40 de zile sau să-l slujească pe Isaac 7 ani? Răspuns: Să-l slujească pe Laban 14 ani (Facerea 29:16-30).
 756. Cum se numeau surorile Noeminei? Rut şi Mahlon; Orfa şi Rut sau Orfa şi Rebeca? Răspuns: Se numeau Orfa şi Rut (Rut 1:4).
757. Cum numeau evreii şarpele de aramă când au început să i se închine? Baal, Nehustan sau Moloh? Răspuns: Nehustan (4 Regi 18:4).
758. De ce neam era uriaşul Goliat cel ucis de David? Madianit, filistean sau egiptean? Răspuns: Era filistean (1 Regi 17:4).
759. Cine şi -a sfătuit soţul să blesteme pe Dumnezeu şi să moară? Mical, soţia lui Lot sau soţia lui Iov? Răspuns: Soţia lui Iov (Iov 2:9).
760. Care faţă din popor s-a măritat cu un rege persan? Rut, Mical sau Estera? Răspuns: Estera (Estera 2:17).
761. Cine a ars Ierusalimul? Darius, Nabucodonosor sau Cirus? Răspuns: Nabucodonosor (4 Regi 25:9).
762. Cum se numea femeia care a salvat cele două iscoade ale evreilor? Rahav, Rahela sau Rebeca? Răspuns: Rahav (Iosua 2:1-6).
 763. Care rege egiptean l-a adăpostit pe Ieroboam când a fugit de Solomon? Sisac, Neco sau Nebo? Răspuns: Regele egiptean Sisac (3 Regi 11:40).
764. Cine a fost fiul favorit al lui Iacov? Iosif, Veniamin sau Ruben? Răspuns: Iosif (Facerea 37:3).
765. Câţi ani avea Iosif când a fost vândut de fraţii săi? Şaptesprezece, cincisprezece sau douăzeci de ani? Răspuns: Şaptesprezece ani (Facerea 37:2).
766. Cine făcea o mantie mică în fiecare an când se suia să aducă jertfe? Maria, Ana sau Elisabeta? Răspuns: Ana (1 Regi 2:19-21).
767. Pe cine a anunţat Elisei, plângând că va fi rege al Siriei? Pe Sanherib, pe Hazael sau pe Neco? Răspuns: Pe Hazael (4 Regi 8:11-13).
768. Care consilier al lui David era de fapt un om de încredere al lui David? Ahitofel, Ioan sau Husai? Răspuns: Husai (2 Regi 15:32-37).
769. Cum se numea soţul Noeminei? Chilion, Elimelec sau Boaz? Răspuns: Elimelec (Rut 1:2).
770. Cum a curăţit Sfântul prooroc Elisei apa amară? S-a rugat Domnului, a aruncat un lemn în ea ori a aruncat sare în ea? Răspuns: A aruncat sare în ea (4 Regi 19-22).
771. La cuvântul cărui profet au fost hrăniţi 100 de oameni cu 20 de pâini de orz? Ilie, Elisei sau Ieremia? Răspuns: Sfântul prooroc Elisei (4 Regi 4:42-44).
772. Pe care dintre fiii săi l-a blestemat Noe? Pe Sem, Ham sau Iafet? Răspuns: Pe Ham (Facerea 9:25).
773. Cine a avut viziunea unui leu cu aripi de vultur? Zaharia, Osea sau Daniel? Răspuns: Daniel (Daniel 7:4).
774. Care fiu al unui preot a fost ucis din poruncă regelui Ioas? Tadoc, Azaria sau Zaharia? Răspuns: Zaharia, fiul lui Iehoiada preotul (2 Cronici 24:20-22).
775. Cine a avut un servitor care a văzut multe care de foc? Sfântul prooroc Ilie, Sfântul prooroc Elisei sau Ghehazi? Răspuns: Sfântul prooroc Elisei (4 Regi 6:17).
 776. Cum se numea cel ce comanda armata lui Solomon? Benaia, Cadmiel sau Ioab? Răspuns: Benaia (3 Regi 4:4).
777. Care profet a poruncit unui rege să tragă cu săgeţi prin fereastră? Amos, Elisei sau Ilie? Răspuns: Sfântul prooroc Elisei (4 Regi 13:17).
778. Cine a plantat prima grădină? Adam, Dumnezeu sau Noe? Răspuns: Dumnezeu (Facerea 2:8).
 779. Cine a ridicat un stâlp de aducere aminte în Betel? Iacov, Isaac sau Avraam? Răspuns: Iacov (Facerea 35:14).
 780. Cum se numea regele amoreilor care a refuzat să-i lase pe evrei să treacă prin ţara lui? Sihon, Og sau Magog? Răspuns: Sihon (Numerii 21:21-26).
 781. Cine a devenit regele Siriei, ucigându-l pe Ben-Hadad, punându-i pe faţă o cârpă umedă? Ahaz, Hanan sau Hazael? Răspuns: Hazael (4 Regi 8:15).
 782. Unde a pus Nabucodonosor o parte din vasele templului? Răspuns: În capiştea din Babilon (2 Cronici 36:7).
 783. Care rege a ucis pe toţi preoţii care slujeau dumnezeilor străini? Iehu, Ioas sau Iosia? Răspuns: Regele Iosia (4 Regi 23:5).
 784. Unde locuia vrăjitoarea pe care a consultat-o regele Saul? În Endor, Pafos sau în En-Ghedi? Răspuns: În Endor (1 Regi 28:7).
785. Cine l-a urât pe fratele său Amnon pentru ceea ce-i făcuse Tamarei? Solomon, David sau Abesalom? Răspuns: Abesalom (2 Regi 13:22).
 786. Cine s-a căsătorit cu fiica lui Ahab, a domnit peste Iuda şi a făcut rău înaintea Domnului? Iotam, Ioram sau Ioiachim? Răspuns: Ioram (4 Regi 8:16-18).
787. Cine a luat o piatră şi i-a pus numele Eben-Ezer? Samuel, Iosua sau Moise? Răspuns: Samuel (1 Regi 7:12).
 788. Care rege a fost ucis de Iehu şi apoi aruncat în ogorul lui Nabot? Ahan, Ioram sau Iotam? Răspuns: Ioram (4 Regi 9:23-25).
 789. Cine săreau împrejurul altarului dumnezeului lor fals? Preoţii lui Dagon, ai lui Moloh sau ai lui Baal? Răspuns: Preoţii lui Baal (3 Regi 18:26).
 790. Din ce oraş provenea regele Saul? Mitpa, Rama sau Ghibeea? Răspuns: Ghibeea (1 Regi 10:26).
 791. Cine a văzut într-o viziune pe Cel vechi de zile? Isaia, Daniel sau Ioan? Răspuns: Daniel (Daniel 7:9).
 792. Cum se numeşte oraşul sfânt în acelaşi timp şi pentru evrei, şi pentru creştini şi pentru musulmani? Cairo, Ierusalim, sau Meca? Răspuns: Ierusalim.
793. În timpul cărui rege din Israel a fost o perioadă lungă de secetă în ţară ? Ieroboam, Saul sau Ahab? Răspuns: În timpul regelui Ahab (3 Regi 18:1-2)
. 794. Cine ştie unde este înmormântat Moise? Semfora, Aaron sau Dumnezeu? Răspuns: Doar Dumnezeu ştie unde este înmormântat Moise (Deuteronom 34:6).
795. Care tălmăcitor de vise a fost exilat în Babilon? Daniel, Ioan sau Iosif? Răspuns: Daniel (Daniel 1:1-6).
796. Prin ce s-a adeverit preoţia lui Aaron? Prin ungere, odrăslirea toiagului sau nu se ştie? Răspuns: Prin odrăslirea, înflorirea şi rodirea toiagului (Numerii 17:8).
797. Care profet a fost înmormântat în Rama după ce a fost plâns de tot Israelul? Eli, Samuel sau David? Răspuns: Samuel (1 Regi 25:1).
798. Care au fost cele două servitoare care i-au născut copii lui Iacob? Chetura şi Zilpa, Bilha şi Zilpa sau Bilha şi Agar? Răspuns: Bilha şi Zilpa (Facerea 30).
 799. Cine a alergat noaptea la preotul Eli, crezând că este chemat de el? Samuel, David sau Fines? Răspuns: Samuel (1 Regi 3:4-8).
800. Cine a fost primul păstor? Noe, Abel sau Lot? Răspuns: Abel (Facerea 4:2).
801. Care poartă a Ierusalimului a fost reconstruită în timpul lui Neemia? Poarta Damascului, a Oilor sau a lui Irod? Răspuns: Poarta Oilor (Neemia 3:1).
802. Care rege a văzut un altar despicându-se, ca semn că Dumnezeu a vorbit printr-un profet? Abia, Ieroboam sau Manase? Răspuns: Ieroboam (3 Regi 13:1-5).
803. Ce popor l-a păcălit de Iosua spunând că vine dintr-o ţară îdepătată Moabiţi, Filistenii sau Gabaoniţi? Răspuns: Gabaoniţi (Iosua 9:3-16).
804. Cine este prima persoană amintităîn Biblie, care şi-a săbăorit ziua de naşere? Laban, Faraon sau Lameh? Răspuns: Faraon (Facerea 40: 20).
 805. Cine a fost iertat de David după măturisirea păcatului şi implorarea milei lui? Simei, Abesalom sau Amon fiul său? Răspuns: Simei (2 Regi 19:18-20).
 806. Cine a visat o scară al cărei vârf ajungea până la cer? Sfântul Ilie, Iacov sau Sfântul Elisei? Răspuns: Iacov (Facerea 28:10-12).
807. Cine a intrepretat un vis cu o statuie compusă din diferite materiale? Daniel, Solomon sau David? Răspuns: Daniel (Daniel 2:26-45).
808. Ce pietre erau puse pe pieptarul judecăţii marelui preot? Turim şi Urim, Turim şi Unim sau Urim şi Tumim? Răspuns: Urim şi Tumim (Ieşirea 28:30).
809. Cine a murit fiindcă a atins Chivotul? Cadmiel, Uza sau Tadoc? Răspuns: Uza (2 Regi 6:6-7).
 810. Care este prima dovadă din Biblie că Dumnezeu iubeşte fiinţa umană chiar şi după cădere? Răspuns: Dovadă este întrebarea: Adame, unde eşti? (Facerea 3:9).
 811. Potrivit proverbelor, ce îi împiedică pe cei răi să doarmă? Foamea, dorinţa de a face rau său faptul că celor buni le merge bine? Răspuns: Dorinţa de a face rău (Proverbe 4:14- 16).
812. Care fată a lui Iacov a cauzat probleme mari, trecând într-un teritoriu străin? Diana, Dina sau Rahav? Răspuns: Dina (Facerea 34).
813. Conform Proverbelor, ce fel de om crede că lucrurile amare sunt dulci? Un om sărac, un om flămând sau un om prost? Răspuns: Un om flămând (Proverbe 27:7).
814. Care este numele zeului amonit căruia i se aduceau ca jertfă copii vii? Dagon, Moloh sau Baal? Răspuns: Moloh (Levitic 18:21).
 815. Cine a găsit un copil care plutea într-un coş pe fluviul Nil? Miriam, fiica lui Faraon sau o slujitoare a lui Faraon? Răspuns: Fiica lui Faraon (Ieşirea 2:5).
 816. Cine a plantat prima vie? Abel, Noe sau Avraam? Răspuns: Noe (Facerea 9:20).
817. Unde a fugit Moise din Egipt? În Madian, Moab sau Canaan? Răspuns: În Madian (Ieşirea 2:15).
 818. Cine l-a luat pe Sfântul Ilie în cer? Un înger, o flacără de foc sau un vârtej de vânt? Răspuns: Un vârtej de vânt (4 Regi 2:11).
819. Care rege l-a ucis pe Urie, fiul lui Semaia? Solomon, Ioiachim sau David? Răspuns: Ioiachim (Ieremia 26:20-23).
 820. Cine au fost cei care şi-au sfâşiat hainele atunci când evreii au murmurat împotriva intrării în Cannan? Moise şi Aaron, Iosua şi Caleb sau Iosua şi Moise? Răspuns: Iosua şi Caleb (Numerii 14:6).
821. Care profet al Moabului a avut o problemă cu o măgăriţă? Neeman, Mardoheu sau Balaam? Răspuns: Balaam (Numerii 22:1-35).
822. Care preot al lui Israel a murit când a auzit de capturarea Sfântului Chivot? Samuel, Eli sau Fineas? Răspuns: Preotul Eli (1 Regi 4:16-18).
823. Sacrificiul animalelor pentru a fi aduse ca jertfă a apărut ca urmare a intrării păcatului în lume. Cine a sacrificat primul animal: Dumnezeu, Adam şi Eva sau Noe? Răspuns: Dumnezeu (Facerea 3:21).
 824. Cine a construit primul altar poleit cu aur? Moise, Solomon sau David? Răspuns: Solomon (3 Regi 6:20).
 825. Cine avea un tron cu statui de lei lângă el? David, Solomon sau Saul? Răspuns: Solomon (3 Regi 10:18-20).
826. Care este numele soţiei lui Urie care a devenit soţia lui David şi mama lui Solomon? Beerseba, Batseba sau Izabela? Răspuns: Batseba (2 Regi 12:24).
827. Cărei regine i-a ţâşnit sângele pe caii regelui Iehu? Maaca, Atalia sau Izabela? Răspuns: Reginei Izabela (4 Regi 9:30-33).
828. În ce carte a Bibliei sunt menţionate oile negre? Rut, Iov sau Facerea? Răspuns: Facerea (30:35).
829. În ce periodă se petrece acţiunea cărţii Rut? A judecătorilor, a lui Moise sau a lui Iosua? Răspuns: Pe vremea Judecătorilor (Rut 1:1).
 830. Care este cel mai lung capitol din Biblie? Matei 24, Psalmul 118 sau Apocalipsa 22? Răspuns: Psalmul 118 (vezi Biblia).
 831. Care fluviu a fost transformat în sânge? Tigru, Nil sau Eufrat? Răspuns: Nilul (Ieşirea 7:20).
 832. Al cărei ţări era rege Tatăl Izabelei? Al Egiptului, al Asiriei sau al Sidonului? Răspuns: Era regele Sidonului (3 Regi 16:31).
 833. Sub care rege persan a slujit Neemia? Darius, Artaxerxe sau Cirus? Răspuns: Artaxerxe (Neemia 2:1).
 834. Care rege bolnav, deşi trebuia să moară, a mai primit 15 ani de viaţa? Iezechia, Iosia sau Sedechia? Răspuns: Regele Iezechia (4 Regi 20:1-6).
 835. Cine i-a spus lui Iezechia să pregătească ce are de rânduit, căci va muri? Isaia, Ieremia sau Iona? Răspuns: Proorocul Isaia (4 Regi 20:1).
 836. Cărui frate al lui Iosif i-a venit ideea să-l vândă şi cu ce sumă de bani? Iuda cu 20 de arginti, Ruben cu 30 de arginţi sau Iuda cu 30 de arginţi? Răspuns: Iuda l-a vândut pe Iosif, pentru 20 de arginţi (Facerea 37:26-28).
837. Părinţii cui s-au refugiat în Moab în timp ce fiul lor era urmărit de regele lui Israel? David, Iehu sau Zimri? Răspuns: Părinţii lui David (1 Regi 22:3-4).
838. Ce hrană au avut evreii în pustie? Prepeliţe, castraveţi sau mană ? Răspuns: Mană (Numerii 11:5-7).
 839. Unde s-a dus Avraam când a venit foametea? În Egipt, Caldeea sau Ur? Răspuns: În Egipt (Facerea 12:10).
 840. Cine a fost primul vânător? Esau, Cain sau Nimrod? Răspuns: Nimrod (Facerea 10:9).
841. Care judecător al lui Israel nu şi-a tăiat părul, până în momentul când şi-a deschis inima unei femei? Samson, Solomon sau Ehud? Răspuns: Samson (Judecători 16:15-17).
842. De ce l-a mustrat Moise pe Aaron? Pentru că a făcut ţapul de aur, pentru că a făcut viţelul de aur sau pentru că a lovit stânca de două ori? Răspuns: Pentru că a făcut viţelul de aur (Ieşirea 32:19-23).
 843. Cine a scos un ţipăt când l-a văzut pe Samuel? Femeia din Endor, Saul sau Eli? Răspuns: Femeia din Endor (1 Regi 28:7- 12).
844. Cum se numeau cei doi pomi care se aflau în mijlocul Raiului? Răspuns: Pomul vieţii şi pomul cunoşţintei binelui şi răului (Facerea 2:9).
 845. Cine i-a supărat pe fraţii săi, spunându-le ce a visat? David, Iosif sau Iuda? Răspuns: Iosif (Facerea 37:2-11).
 846. Care oraş era bine aşezat dar avea ape rele şi pământ sterp? Ierihon, Ierusalim sau Nazaret? Răspuns: Oraşul Ierihon (4 Regi 2:19).
847. Dacă un om lovea mortal pe altul, care voia să-i fure ceva, de ce anume depindea vinovăţia sau nevinovăţia celui care a ucis, conform Legii? Dacă era ziua afară era vinovat, dacă nu-l cunoştea pe hoţ era nevinovat sau dacă hoţul era israelit era vinovat? Răspuns: Dacă era ziua afară, era vinovat (Ieşirea 22:3).
848. Cine este primul om menţionat în Biblie că fiind păros? Cain, Esau ori Ismail? Răspuns: Esau (Facerea 27:11-23).
 849. Ce fel de păsări l-au hrănit pe Sfântul Ilie? Prepeliţele, corbii sau vrăbiile? Răspuns: Corbii (3 Regi 17:6).
 850. Care regină s-a fardat înainte de întâlnirea cu regele Iehu? Iael, Atalia sau Izabela? Răspuns: Regina Izabela (4 Regi 9:30).
851. Pe care munte s-a confruntat Sfântul Ilie cu preoţii lui Baal? Ebal, Carmel sau Vasan? Răspuns: Pe muntele Carmel (3 Regi 18:19).
 852. Care a fost prima pasăre pe care a slobozit-o Noe din arcă? Vrabia, porumbelul sau corbul? Răspuns: Corbul (Facerea 8:7).
853. După Lege, din ce se compunea masa de Paşte? Miel şi azimi, ori din azimi şi ierburi amare, sau miel, pâine 94 nedospită şi ierburi amare? Răspuns: Miel, pâine nedospită şi ierburi amare (Ieşirea 12:3-8).
 854. Cine a ucis un bărbat şi o femeie madianită în cortul bărbatului? Aaron, Finees sau Eleazar? Răspuns: Finees (Numerii 25:6-8).
855. Potrivit Legii, ce fel de pietre nu puteau fi folosite la construcţia unui altar? Pietre crăpate, pietre rotunde sau pietre cioplite? Răspuns: Pietrele cioplite (Ieşirea 20:25).
856. Care a fost prima soţie a lui David? Abigail, Micol sau Batseba? Răspuns: Micol (1 Regi 18:27).
 857. Care fiu al lui David a încercat să se proclame rege după moartea lui David? Adonia, Abesalom sau Abia? Răspuns: Adonia (3 Regi 1:5-53).
858. Ale cui oase au fost îngropate sub un stejar din Iabes? Ale Rahelei, ale lui Saul sau ale lui Iacov? Răspuns: Oasele lui Saul (1 Regi 31:12-13).
 859. La care munte a ajuns Sfântul Ilie când a fugit de Izabela? Pisga, Horeb sau Carmel? Răspuns: La muntele Horeb (3 Regi 19:1-8).
 860. La a cui moarte a plâns Avraam? A Sarrei, a lui Nahor sau a Agarei? Răspuns: A Sarrei (Facerea 23:2). 861. Prima înfrângere dincolo de Iordan a fost în asediul cărei cetăţi? Sihon, Ai sau Og? Răspuns: Ai (Iosua 7).
862. Care profet a făcut multe minuni fiind ucenic al unui alt mare profet? Samuel, Elisei sau Ilie? Răspuns: Profetul Elisei (4:4 Regi).
863. Care profet a vorbit despre timpul de pace când un copilaş va mâna fiarele salbatice? Iezechiel, Isaia sau Ieremia? Răspuns: Proorocul Isaia (Isaia 11:6).
864. Cine arunca cu pietre după David în timp ce acesta căuta să evite un război civil? Ioab, Ahitofel sau Simei? Răspuns: Simei (2 Regi 16:5-8).
865. Cât a durat seceta pe timpul Sfântului Ilie? Trei ani, trei ani şi jumătate sau trei ani şi două luni? Răspuns: Trei ani (3 Regi 18:1).
 866. Care preot al Salemului a fost şi preot al Dumnezeului celui Preaînalt? Samuel, Melchisedec sau Abimelec? Răspuns: Melchisedec (Facerea 14:18).
 867. Care rege al lui Israel s-a rugat Domnului şi s-a umilit adânc în timp ce era legat în lanţuri în Babilon? David, Manase ori Solomon? Răspuns: Regele Manase (2 Paralipomena 33: 11-12).
 868. Care bărbat a avut două soţii numite Ana şi Penina? Zaharia, Manoah sau Elcana? Răspuns: Elcana (1 Regi 1:1-2).
869. Care este numele celei care a murit născându-l pe Veniamin? Rebeca, Rahela sau Lia? Răspuns: Rahela (Facerea 35:16-18).
870. Care profet a mâncat o carte şi a găsit-o ca fiind dulce? Agheu, Iezechiel sau Maleahi? Răspuns: Iezechiel (Iezechiel 2:9- 3:3).
871. Pentru care păcat al lui David au murit 70. 000 de israeliţi într-o urgie? Pentru că a purtat multe războaie, pentru numărătoarea poporului sau pentru păcatul săvârşit cu Batseba? Răspuns: Pentru numărătoarea poporului (2 Regi 24:10- 15).
 872. Care este primul cuvânt din cartea Psalmilor? Domnul, slava sau fericit? Răspuns: Fericit (Psalm 1:1).
873. Conform Legii, câţi boi trebuia să dea hoţul în schimbul celui furat şi tăiat sau vândut? Patru, cinci sau doi? Răspuns: Cinci boi (Ieşirea 22:1).
 874. Care rege a ars scrisoarea profetului Ieremia? Zedechia, Iotam sau Ioiachim? Răspuns: Regele Ioiachim (Ieremia 36:1-23).
875. Despre cine a zis Noe că va locui în corturile lui Sem? Ham, Iafet sau Canaan? Răspuns: Despre Iafet (Facerea 9:27).
 876. Care rege s-a uitat pe fereastră şi i-a văzut pe Isaac şi pe Rebeca dezmierdându-se? Abimelec, Elimelec sau Faraon? Răspuns: Regele Abimelec (Facerea 26:8).
 877. Cine a construit primul oraş? Matusalem, Cain sau Noe? Răspuns: Cain (Facerea 4:17).
878. Cine s-a născut mai înainte , Iacov sau Esau? Răspuns: Esau (Facerea 25:25-26).
879. Cine a locuit în peşteră cu fetele sale după ce Sodoma şi Gomora au fost distruse? Avraam, Lot sau Iacov? Răspuns: Lot (Facerea 19:30).
880. Cine l-a aruncat pe Miheia în închisoare pentru că nu profeţea după placul lui? Ieroboam, Manase ori Ahab? Răspuns: Ahab (3 Regi 22:26-27).
 881. Ce anume l-a determinat pe Iosia să-şi sfâşie hainele? Seceta care era peste ţară, descoperirea Cărţii Legii sau apropierea duşmanilor? Răspuns: Descoperirea Cărţii Legii (4 Regi 22:11-19).
882. Care soţie a lui David n-a avut copii pentru că a criticat modul de exprimare a bucuriei lui? Batseba, Micol sau Abigail? Răspuns: Micol (2 Regi 6:23).
883. Care regină a lui Israel practica vrăjitoria? Atalia, nicio regina sau Izabela? Răspuns: Regina Izabela (4 Regi 9:22).
884. Care profet a prevăzut distrugerea altarelor din Betel? Agheu, Isaia sau Amos? Răspuns: Profetul Amos (Amos 3:14).
 885. Care carte spune că totul este deşertăciune şi goană după vânt? Iov, Ecclesiastul ori Psalmii? Răspuns: Ecclesiastul (Ecclesiastul 1:14).
886. În ce oraş a fost numit Saul, în mod public rege? În Betel, Ghilgal sau Rama? Răspuns: Ghilgal (1 Regi 11:14-15).
 887. Potrivit legământului încheiat de Dumnezeu cu Avraam, cât de mult se întindea pământul dat în stăpânirea lui? Cât de mult dorea Avraam, cât vedea cu ochii sau de la râul Egiptului până la râul Eufrat? Răspuns: De la râul Egiptului până la râul Eufrat (Facerea 15:18).
888. Locuitorii cărei cetăţi au scăpat de distrugere folosindu-se de viclenie? Salem, Ghibeon sau Ierihon? Răspuns: Locuitorii cetăţii Ghibeon (Iosua 9).
 889. Ce a făcut David cu apa adusă cu mare risc de trei oameni din fântâna de la poarta Betleemului? S-a spălat cu ea, a băut-o ori a vărsat-o înaintea Domnului? Răspuns: A vărsat-o înaintea Domnului (1 Cronici 11:18).
890. Cine a atacat noaptea o tabără madianită? Iosua, Ghedeon sau David? Răspuns: Ghedeon (Judecători 7:19).
891. Cine a fost primul preot al poporului Israel? Moise, Aaron sau Iosif? Răspuns: Aaron (Ieşirea 28:2-4).
 892. Moise fiind în tabernacol, de unde venea vocea lui Dumnezeu? Dinspre sfeşnic, dinspre Chivotul Legii sau din cer? Răspuns: Dinspre Chivotul Legii (Numerii 7:89).
893. Dumnezeu a trimis foc din cer că să-i ucidă pe soldaţii care veniseră să-l prindă pe care profet? Elisei, Mică sau Ilie? Răspuns: Ilie (4 Regi 1:10-12).
 894. Cine a născut un fiu la vârsta de 90 de ani? Ana, Sarra ori Agar? Răspuns: Sarra (Facerea 17:17; 21:1-5).
895. Pe cine a înviat Elisei? Pe fiul văduvei din Sarepta, pe fiul femeii sunamitence sau pe Eutihie? Răspuns: Pe fiul femeii sunamitence (4 Regi 4:32-36).
896. Unde au fost rostite cele 10 porunci de către Dumnezeu? Pe muntele Ararat, Sinai sau Nebo? Răspuns: Pe muntele Sinai (Ieşirea 19:23 - 20:1-17).
 897. Câţi îngeri l-au salvat pe Lot din Sodoma? Doi, şapte sau trei îngeri? Răspuns: Doi (Facerea 19:1-12).
898. Pe unde se plimba David când a văzut-o pe Batseba scăldându-se? Pe alee, pe acoperişul casei sau prin casă? Răspuns: Pe acoperişul casei domneşti (2 Regi 11:2). 899. Care era numele zeului-peşte al filistenilor? Dagon, Moloh sau Baal? Răspuns: Dagon (1 Regi 5:1-4).
900. Care rege plăcut Domnului a domnit de la 8 ani, făcând o nouă mişcare de reforma în Iuda? Iosia, Ioas sau Amatia? Răspuns: Iosia (4 Regi 22:1).
 901. Ai cui copii au murit din cauza unui vânt, care a distrus casa în care erau? Copiii lui Iehu, copiii lui Ghedeon sau copiii lui Iov? Răspuns: Copiii lui Iov au murit în acest fel (Iov 1:19).
 902. Care rege a dat un ospăţ în timpul căruia s-au arătat degetele unei mâini care au scris pe tencuiala zidului? Manase, Nabucadnetar ori Belsatar? Răspuns: Belsatar este numele acestui rege (Daniel 5:1-5).
903. Cărui rege i-a spus Dumnezeu: Te-am luat de la stână, de la oi, că să fii povăţuitorul poporului Meu? Saul, David sau Solomon? Răspuns: Lui David (2 Regi 7:8).
904. Care este numele primei păstoriţe? Rebeca, Rahela sau Sefora? Răspuns: Rahela (Facerea 29:9).
905. Care rege a primit 70 de capete de om în coşuri? Iehu, Saul sau Ahab? Răspuns: Iehu (4 Regi 10: 6-7).
906. Cine a avut un vis cu nişte vaci stând lângă un râu? Faraon, Daniel sau Nabucadnetar? Răspuns: Faraon (Facerea 41:1-3).
907. Cine a visat că nişte păsări mâncau dintr-un coş de pe capul lui? Putifar, brutarul lui Faraon sau paharnicul lui Faraon? Răspuns: Brutarul lui Faraon (Facerea 40:16-17).
908. Cine a fost slujitorul lui Elisei? Ghehazi, Ilie sau Agheu? Răspuns: Ghehazi (4 Regi 4:11-12).
 909. Care soldat a ucis un om în timp ce-l săruta? David, Ioab sau Iehud? Răspuns: Ioab (2 Regi 20:9-10).
910. Cine a închis uşa corabiei lui Noe? Sfântul Arhanghel Gavriil, Noe sau Dumnezeu? Răspuns: Dumnezeu (Facerea 7:16).
911. Cine a comparat Asiria cu un cedru din Liban care adăpostea toate păsările în ramurile lui? Osea, Iezechiel sau Ioil? Răspuns: Iezechiel (Iezechiel 31:3-6).
 912. Care lepros a dus o scrisoare de la regele Siriei la regele Israelului? Anania, Neeman sau Haman? Răspuns: Neeman (4 Regi 5:5-6).
 913. Care prooroc spune că în ziua când Domnul se va ridica să îngrozească pământul , oamenii îşi vor arunca idolii la şobolani şi lilieci? Amos, Isaia sau Ieremia? Răspuns: Proorocul Isaia (2:20).
 914. Care rege babilonian a provocat foamete în Ierusalim? Darius, Belsatar sau Nabucodonosor? Răspuns: Regele Nabucodonosor (4 Regi 25:1-3).
 915. Care insecte au constituit urgie pentru Egipt? Lăcustele, păduchii şi musca câinească; broaştele, ţânţarii şi tăunii ori lăcustele, păduchii şi ţânţarii? Răspuns: Broaştele,ţânţarii şi tăunii (Ieşirea 8:1-32).
916. Care este cea de-a noua poruncă ? Să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău, sau să nu pofteşti? Răspuns: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tau (Ieşirea 20:16).
917. Cine şi -a spus în sine că va pieri de mâna lui Saul? David, Goliat sau Ioab? Răspuns: David (1 Regi 27:1).
. Potrivit cu Maleahi, cum anume încercau evreii să-L înşele pe Dumnezeu în vremea aceea? Aducând ca jerfe 100 animale ce aveau cusur, în zeciuială şi daruri sau neajutând pe cei săraci? Răspuns: Voiau să-L înşele pe Dumnezeu în zeciuială şi daruri (Maleahi 3:8).
919. Cui aparţin următoarele cuvinte: Iată, că boala mea se schimbă în sănătate / Iată, amarul meu pace mi s-a făcut. Lui Isaia, cu ocazia chemării la slujbă, lui Iezechia, după însănătoşirea sa, sau unui necunoscut? Răspuns: Lui Iezechia (Isaia 38:17)
. 920. Care a fost ultima urgie din cele 10 din Egipt? Lăcustele, moartea primilor născuţi sau broaştele? Răspuns: Moartea pruncilor (Ieşirea 12:29-32).
921. Cine a poruncit uciderea lui Ahimelec şi a altor preoţi? Regele Ahab, Saul sau Manase? Răspuns: Regele Saul (1 Regi 22: 13-18).
922. Care pasăre a servit că hrană miraculoasă pentru israeliţi? Corbul, prepeliţa sau porumbelul? Răspuns: Prepeliţa (Ieşirea 16:11-13).
923. Care regină persană a fost înlăturată datorită refuzului ei de a se înfăţişa înaintea regelui la o petrecere? Vasti, Estera sau Rut? Răspuns: Regina persană Vasti (Estera 1:10-19).
924. Din ce era făcută turta aşezată pe rana regelui Iezechia spre însănătoşire? Smochine, stafide sau curmale? Răspuns: Din smochine (Isaia 38:21).
 925. Care rege s-a pocăit la predica lui Iona? Regele din Samaria, regele din Ninive sau regele din Ierusalim? Răspuns: Regele din Ninive (Iona 3:6).
926. Cine a apelat la nişte vrăjitori, care au făcut minuni dar mincinoase, pentru că şi Moise făcuse minuni cu puterea lui Dumnezeu? Faraon, Madian sau Ietro? Răspuns: Faraon (Ieşirea 7:11-12).
927. Ce s-a întâmplat cu fiii Noeminei? S-au recăsătorit în Moab, s-au întors în Israel ori au murit în Moab? Răspuns: Au murit în Moab (Rut1:1-5).
928. Care profet îl menţionează pe Nebo că unul din zeii Babilonului? Ieremia, Isaia sau Amos? Răspuns: Proorocul Isaia (Isaia 46:1).
929. Cine l-a ameninţat pe David că îi va da corpul păsărilor să-l mănânce? Saul, Samson sau Goliat? Răspuns: Goliat (1 Regi 17:44).
930. Unde şi-au construit samarinenii templu? În Ebal, Hor sau Garizim? Răspuns: În Garizim (Ioan 4:20-21; Judecatorii 9:7).
931. În care capitol al cărţii proorocului Isaia găsim învăţături despre adevăratul post? 51, 53 sau 58? Răspuns: În capitolul 58 (Isaia 58).
932. În care zi a creaţiei a făcut Dumnezeu plantele? A treia, a doua sau a patra? Răspuns: În a treia zi (Facerea 1:9- 13).
933. În timpul cărei bătălii s-a oprit soarele pe cer? Ierihon, Gabaon sau Ai? Răspuns: Gabaon (Iosua 10:12-15). 934. Care oraşe le-a distrus Dumnezeu cu foc şi cu pucioasă? Răspuns: Sodoma şi Gomora (Facerea 19:24).
935. Cine s-a vindecat de lepră în apa Iordanului? Ham, Neeman sau Ahab? Răspuns: Neeman sirianul (4 Regi 5:11-14)
. 936. Cu cine s-a căsătorit Rut? Cu Elimelec, cu Booz sau cu Chilion? Răspuns: Cu Booz (Rut 4:1-12).
937. Care este cea mai lungă rugăciune din Biblie? A lui Daniel, a lui Neemia sau a lui Ezdra? Răspuns: A lui Neemia (Neemia 9:5-38).
938. Care conducător canaanit a murit când Iaela, o evreică, i-a bătut un ţăruş în tâmplă? Ben Hadad, Sisera sau Debir? Răspuns: Sisera (Judecatorii 4:18-21).
939. Care profet s-a căsătorit cu o prostituată pe nume Gomer? Isaia, Amos sau Osea? Răspuns: Osea (1:2-3).
 940. Cine era căpetenia celor trei bărbaţi care i-au adus apa lui David, cu mari riscuri, trecând prin tabăra filistenilor? Abisai, Ioab sau Absalom? Răspuns: Abisai (1 Paralipomena 11:18-20).
941. Cine a călcat porunca lui Dumnezeu şi a luat pentru sine din lucrurile date spre nimicire? Acan, Datan sau Core? Răspuns: Acan (Iosua 7:1).
942. Care este primul profet menţionat în Biblie? Set, Avraam sau Ilie? Răspuns: Avraam (Facerea 20:1-7).
 943. Cine şi -a facut din Sucot-Benot un idol, considerându-l Dumnezeul lor? Oamenii din Cut, oamenii din Babilon sau oamenii din Egipt? Răspuns: Oamenii din Babilon (4 Regi 17:30).
944. Cine a vizitat în timpul nopţii o femeie care chema morţii? Saul, Balaam sau Ahab? Răspuns: Regele Saul (1Regi 28:8).
945. Câţi ani avea Avraam când a ieşit din Haran? 65, 75 sau 55? Răspuns: Avea 75 de ani (Facerea 12:4).
946. Ce spune poruncă a noua? Răspuns: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău (Deuteronom 5:20).
947. Care poruncă aminteşte de ziua odihnei? A cincea, a patra sau a doua? Răspuns: A patra (Ieşirea 20:8).
948. Care profet menţionează cartea de aducere aminte a Domnului? Isaia, Zaharia sau Maleahi? Răspuns: Profetul Maleahi (Maleahi 3:16-17).
 949. Cine a fost primul om despre care se spune că a lucrat obiecte din fier şi din aramă? Iabal, Tubalcain sau Matusalem? Răspuns: Tubalcain (Facerea 4:22).
 950. Cine a suferit o operaţie în timpul somnului? Adam, Abel sau Cain? Răspuns: Adam (Facerea 2:21).
951. Câţi ani au stat evreii în Egipt? 430, 470 sau 490? Răspuns: 430 de ani (Ieşirea 12:40).
952. Cine a profeţit despre intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim calare pe un măgar? Ieremia, Maleahi sau Zaharia? Răspuns: Zaharia (Zaharia 9:9).
953. Care oraş a fost construit de regele Omri drept capitală? Samaria, Ierusalim sau Damasc? Răspuns: Oraşul Samaria (3 Regi 16:23-24).
954. Cui îi este atribuită scrierea Ecclesiastului? Lui Moise, lui Solomon sau lui David? Răspuns: Lui Solomon (Ecclesiastul 1:1).
955. Care rege provenea din oraşul Ghibeea? Ahab, Saul sau Aşa? Răspuns: Regele Saul (1 Regi 10:26).
956. Care conducător de armată a capturat 31 de regi? David, Iosua sau Moise? Răspuns: Iosua (Iosua 12:7-24).
957. Care regină a călătorit de departe pentru a-l întâlni pe Solomon? Regina din Saba, Babilon sau Rama? Răspuns: Regina din Saba (3 Regi 10:1).
958. Care rege al lui Israel a plâns înaintea proorocului Elisei? Iezechia, Ahab sau Ioaş? Răspuns: Regele Ioaş (4 Regi 13:14).
 959. Care femeie rea a locuit în valea Sorec? Dalila, prima soţie a lui Samson sau vrăjitoarea la care a mers Saul? Răspuns: Dalila (Judecătorii 16:4).
960. Care a fost primul vis menţionat în Biblie? Visul lui Iosif, visul lui Avraam sau visul lui Abimelec? Răspuns: Visul lui Abimelec (Facerea 20:3-8).
961. Cine l-a ucis pe Abimelec? Răspuns: O femeie care a aruncat în el de pe zid o bucată de râşniţă (2 Regi 11:21).
962. Înainte de Turnul Babel câte limbi se vorbeau pe pământ? Una singura, mai multe sau nu se ştie? Răspuns: O singură limbă (Facerea 11:1).
963. Cine i-a spus preotului Pashurr că va fi dus prizonier în Babilon? Ieremia, Isaia sau Osea? Răspuns: Proorocul Ieremia (Ieremia 20:6).
964. Care rege al lui Israel a domnit 7 zile, apoi s-a sinucis şi a incendiat casa regala? Zimri, Omri sau Iehu? Răspuns: Regele Zimri (3 Regi 16:15-18).
965. Care preot l-a primit pe micul Samuel în casa lui? Eli, Ilie sau Eleazar? Răspuns: Preotul Eli (1 Regi 2:11).
966. Unde se spune că cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsă? Pildele lui Solomon, Iuda sau Iacov? Răspuns: Pildele lui Solomon (19:19).
967. Care preot a avut o soţie prostituată? Amos, Amasia sau Iezechiel? Răspuns: Preotul Amasia (Amos 7:10-17).
968. Care rege al Iudeii a avut cea mai lungă domnie? Manase, Ieroboam sau Abia? Răspuns: Regele Manase (4 Regi 21:1).
969. Care rege al Iudeii a condus o armată care a ucis 500.000 de israeliţi? Roboam, Abia sau Aşa? Răspuns: Regele Abia (2 Paralipomena 13:17).
 970. Cum se numea prinţesa Tirului, soţia regelui Ahab, care a adus în Israel religia păgână? Rahela, Izabela sau Rut? Răspuns: Izabela (3 Regi 16:30-33).
971. Ce s-a întâmplat după ce Moise şi Aaron eu ieşit din Cortul Adunarii şi au binecuvântat poporul? Răspuns: S-a arătat slava Domnului peste tot poporul (Levitic 9:23).
972. Care armată a fost distrusă în Marea Rosie? Armata siriană, filisteană sau egipteană? Răspuns: Armata egipteană (Ieşirea 14:13-31).
 973. Cine a găsit Cartea Legii în timpul lui Iosia? Tadoc, Ahia sau Hilchia? Răspuns: Hilchia (4 Regi 22:8).
 974. Cum se numeşte verişoara Noeminei care a însoţit-o în călătoria ei spre Israel? Orpa, Isabela sau Rut? Răspuns: Rut (Rut 1:16-18).
975. Cine a luat locul lui Zimri? Ozia, Ahazia sau Omri? Răspuns: Omri (3 Regi 16:15-17).
976. Pe cine a poruncit Domnul, că Moise să-l lase în locul său? Răspuns: Pe Iosua fiul lui Navi ( Numerii 27:18 ).
977. Care obiect Sfânt a fost dus de filisteni în templul lui Dagon? Altarul de aramă, Chivotul Legii sau Sfeşnicul? Răspuns: Chivotul Legii (1 Regi 5:2-4).
978. Cine domnea în Persia când Neemia a auzit veştile rele despre zidurile Ierusalimului? Cirus, Artaxerxe sau Darius? Răspuns: Artaxerxe (Neemia 2:1-3).
 979. Care rege al Israelului a dat regelui Tirului 20 de oraşe din Galileea? Solomon, Roboam sau Ahab? Răspuns: Regele Solomon (3 Regi 9:11).
 980. Cine a furat idolii tatălui ei? Rahela, Rebeca sau Lia? Răspuns: Rahela (Facerea 31:19).
981. Care profet a uns pe primii doi regi în Israel? Samuel, Amos sau Isaia? Răspuns: Samuel (1 Regi 10:1)
982. Care rege rău al lui Israel a avut 70 de fii? Manase, Ahab sau Baesa? Răspuns: Regele Ahab (4 Regi 10:1).
983. Care rege al Iudeii s-a căsătorit cu o fiică a lui Ahab? Iotam, Ioram sau Iosafat? Răspuns: Regele Iosafat (4 Regi 8:16- 18).
 984. Unde a fost ucis regele Iosia? În Valea Meghido, în Valea Sitim sau în Valea Ono? Răspuns: În Valea Meghido (4 Regi 23:29).
 985. Care prooroc a postit în Babilon în sac şi cenuşă? Ieremia, Daniel sau Iezechiel? Răspuns: Proorocul Daniel (Daniel 9:3).
986. Cum se numea femeia cu care s-a căsătorit Avraam după moartea Sarrei? Rut, Chetura sau Lia? Răspuns: Chetura (Facerea 25:1).
987. Care a fost numele soţiei lui Saul? Abigail, Ahinoam sau Terua? Răspuns: Ahinoam (1 Regi 14:50).
988. Când israeliţii au pierdut 30.000 de soldaţi pe vremea lui Samuel, cu cine se luptau? Cu egiptenii, cu filistenii sau sirienii? Răspuns: Cu filistenii (1 Regi 4:10).
 989. Care fiu de argintar a fost implicat în reconstruirea zidurilor Ierusalimului? Cadmiel, Neemia sau Uziel? Răspuns: Uziel (Neemia 3:8).
990. Care rege al Moabului a fost renumit că un mare crescător de oi? Og, Mesa sau Magog? Răspuns: Regele Mesa al Moabului (4 Regi 3:4).
991. Câţi mesageri au venit unul după altul la Iov cu veştile triste? 5, 4 sau 3? Răspuns: 4 mesageri (Iov 1:14-19).
992. S-a căit oare Domnul că l-a făcut rege pe Saul ? Da, nu sau nu se ştie? Răspuns: Da (1 Regi 15:34).
993. Cine a trimis doi spioni în Ierihon? Iosua, Iosafat sau Moise? Răspuns: Iosua (Iosua 2:1).
994. Cine a avut o soţie cu numele Iudit? Isav, Cadmiel sau David? Răspuns: Isav (Facerea 26:34).
 995. Soţia cărui egiptean l-a aruncat pe Iosif în închisoare, printr-o minciună? Soţia lui Putifar, soţia lui Hanan sau soţia lui Faraon? Răspuns: Soţia lui Putifar (Facerea 39:1,39:7- 20).
996. În care carte apare pentru prima dată interdicţia de a consuma sânge? Levitic, Facerea sau Ieşirea? Răspuns: În cartea Facerii (Facerea 9:4).
 997. Prin ce apă au trecut evreii conduşi de Iosua? Prin fluviul Nil, râul Iordan sau Marea Moartă? Răspuns: Prin râul Iordan (Iosua 3). 998. Cine a văzut lăcuste cu dinţi de leu? Ioan, Tefania sau Ioil? Răspuns: Ioil (Ioil 1:6).
999. Cum i s-a spus lui Osea să se numească fiica lui? Lo- Ruhama, Gomera sau Lo-Ami? Răspuns: Lo-Ruhama (Osea 1:6).
1000. Care rege bun al lui Iuda a fost ucis de slujitorii săi? Ioas, Amasia sau Aşa? Răspuns: Regele Ioas (4 Regi 12:20-21).
1001. Cine a fost băgat în închisoare ca duşman politic al filistenilor? Samson, David sau Abner? Răspuns: Samson (Judecători 16:23-24).
 1002. Care rege al lui Israel a distrus idolii din ţară şi i-a bătut pe filisteni, pustiindu-le pământul ? Iezechia, Iosia sau Aşa? Răspuns: Regele Iezechia (2 Regi 18:1-8).
1003. Psalmii din Biblia Ortodoxă sunt numerotaţi la fel cu cei din Bibliile altor culte? Răspuns: Nu. De exemplu, Psalmul 50 din Biblia Ortodoxă este Psalmul 51 în Bibliile altor culte.
1004. Cine a plâns când a văzut ce făcusera amaleciţii poporului din Ticlag? Samuel, David sau Eli? Răspuns: David (1 Regi 30:1-4).
1005. Cine a fost soţia lui Aman din Persia? Zeres, Rut sau Iael? Răspuns: Zeres (Estera 5:10).
 1006. Cine comanda armata lui Abesalom împotriva lui David? Ioab, Aşa sau Amasa? Răspuns: Amasa (2 Regi 17:25).
 1007. Care oraş era numit oraşul palmierilor? Ierusalim, Ierihon sau Samaria? Răspuns: Ierihon (2 Paralipomena 28:15).
 1008. Cine l-a ucis pe madianitul Zeeb la teascul lui? Armata lui Ghedeon, Iael sau Ghedeon? Răspuns: Armata lui Ghedeon (Judecători 7:24-25).
1009. Care văduvă, nora preotului Eli, a avut un copil numit Icabod? Soţia lui Finees, soţia lui Ofni sau Terua? Răspuns: Soţia lui Finees (1 Regi 4:19-21). 1010. Cine a mâncat miere din hoitul unui leu? Solomon, Abesalom sau Samson? Răspuns: Samson (Judecători 14:5-9).
1011. Care rege al lui Israel este menţionat că având o coroană şi o brăţară de aur? Saul, Solomon sau David? Răspuns: Regele Saul (2 Regi 1:10).
1012. Unde a primit regele asirian Senaherib tribut de la Iezechia? În Samaria, Lachis sau Ierusalim? Răspuns: În Lachis (4 Regi 18:13-16).
1013. Care este numele preotului care a fost prea indulgent cu copiii săi? Samuel, Eli sau Aaron? Răspuns: Numele preotului este Eli (1 Regi 3:13).
1014. La salutul lui Booz: Domnul să fie cu voi!, cum au Răspuns secerătorii din ţarină? Răspuns: Domnul să te binecuvânteze! (Rut 2:4).
1015. La ce l-a îndemnat Daniel pe Nabucodonosor pentru a i se ierta păcatele? Răspuns: La milostenie (Daniel 4:24).
1016. Cine i-a păzit pe cei trei tineri să nu fie arşi în cuptorul de foc, în câmpia Deira? Îngerul Domnului sau credinţa lor? Răspuns: Îngerul Domnului (Daniel 3:28).
1017. Câţi filisteni au murit împreună cu Samson? Aproximativ 2.000, aproximativ 30.000 sau aproximativ 109 3.000? Răspuns: Au murit aproximativ 3.000 de filisteni (Judecători 16:27).
1018. Conform Pildelor, ce fel de pâine este dulce omului? Pâinea minciunii, pâinea proaspătă sau cea furată? Răspuns: Pâinea minciunii (Pilde 20:17).
1019. Care este prima culoare menţionată în Biblie? Alb, verde sau roşu ? Răspuns: Verde (Facerea 1:30).
1020. Pentru cine l-a însărcinat Împăratul David pe Tiba să lucreze? Pentru Abesalom, Isboset sau Mefiboset? Răspuns: Pentru Mefiboset (2 Regi 9:10).
1021. Cine a construit primul altar? Noe, Abel sau Adam? Răspuns: Noe (Facerea 8:20).
1022. Care a fost cel dintâi nume al lui Israel, fiul lui Isaac? Iacov, Iosif sau Isaac? Răspuns: Iacov (Facerea 32:28).
1023. Cărui profet i s-a spus să-şi tundă părul şi a treia parte să o risipească în vant? Iezechiel, Osea sau Mică? Răspuns: Iezechiel (Iezechiel 5:2).
1024. De unde a venit împărăteasa care l-a vizitat pe Solomon? Din Saba, Siria sau Babilon? Răspuns: Din Saba (2 Paralipomena 9 :1-12).
1025. Cine a îndrăznit să-L întrebe pe Dumnezeu: Dacă am greşit, ce ţi-am făcut ţie păzitorule de oameni? Răspuns: Iov (Iov 7: 20).
1026. Cine aveau ca idoli pe Adramelec şi Anamelec? Egiptenii, Babilonienii sau Sefarvaimii? Răspuns: Sefarvaimii (4 Regi 17:31).
1027. După ce i-a învis pe filisteni, ce a făcut David cu zeii lor? Răspuns: I-a adunat şi i-a ars cu foc (1 Cronici 14:12).
1028. Cine a auzit vocea Domnului în Templu în anul când a murit regele Ozia? Ieremia, Osea sau Isaia? Răspuns: Isaia (Isaia 6:1-8).
 1029. Cine a dormit la Betel şi a visat îngeri? Laban, Iacov sau Balaam? Răspuns: Iacov (Facerea 28:11-15).
1030. Cine a rostit aceste cuvinte: Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Amos, Iov sau Isaia? Răspuns: Iov (Iov 1:21).
 1031. Cine se închinau idolului Nergal? Egiptenii, Samarinenii sau oamenii din Cut? Răspuns: Oamenii din Cut (4 Regi 17:30).
 1032. Care judecător a avut o soţie filisteancă? Ghedeon, Samson sau Iefta? Răspuns: Samson (Judecători 14).
1033. Locuitorii cărui oraş păgân s-au îmbrăcat în saci în semn de pocăinţă? Ierusalim, Ninive sau Ierihon? Răspuns: Locuitorii oraşului Ninive (Iona 3:7-8).
1034. Care profet a fost aruncat în valurile mării de pe o corabie în timpul unei furtuni? Iona, Isaia sau Ieremia? Răspuns: Profetul Iona (Iona 1:12-15).
1035. Cine a visat o statuie uriaşă doborâtă de un bolovan? Baltazar, Nabucodonosor sau Darius? Răspuns: Nabucodonosor (Daniel 2:34-35).
1036. Care profet le-a spus celor din Ierusalim că trebuie să se îmbrace în saci, la gândul zilei când vor fi distruşi? Amos, Isaia sau Osea? Răspuns: Ieremia (Ieremia 4:8). 1
037. Cui i-a spus Dumnezeu să se descalţe deoarece călca pe un pământ Sfânt? Sfântului Ilie, lui Moise sau lui Aaron? Răspuns: Lui Moise (Exod 3:5).
 1038. Cum se numea cel rânduit de Dumnezeu să facă podoabe de aur, argint şi de aramă? Moise, Betaleel sau Aaron? Răspuns: Betaleel (Ieşirea 31:2-5).
1039. Conform Ecclesiastului, ce e mai bine a fi decât un leu mort? Un om sărac, un câine viu sau un vierme viu? Răspuns: Un câine viu (Eccleziast 9:4).
1040. Care preot a murit şi a fost înmormântat în Mosera? Hilchia, Tadoc sau Aaron? Răspuns: Aaron (Deuteronom 10:6).
1041. Unde l-a ucis Cain pe Abel? În grădina Edenului, afară pe câmp sau... nu se ştie? Răspuns: Afară pe câmp (Facerea 4:8).
1042. Care profet a văzut un nor cât palma unui om? Elisei, Ilie sau Osea? Răspuns: Ilie (3 Regi 18:44).
 1043. Care cort a fost făcut după proiectul lui Dumnezeu? Niciun cort, cortul întâlnirii ori nu se ştie? Răspuns: Cortul întâlnirii (Exod 26:1-4).
1044. Cine a fost primul ucigaş? Abel, Cain sau Adam? Răspuns: Primul ucigaş a fost Cain (Facerea 4:8).
1045. Ce a văzut slujitorul lui Elisei, după ce acesta s-a rugat pentru el să i se deschidă ochii? O armată de îngeri, că sirienii l-au orbit sau armata sirienilor? Răspuns: O armată de îngeri (4 Regi 6:15-17).
1046. Cum se numea prima cetate fortificată, cucerită de Iosua, dincolo de Iordan? Ierusalim, Ai sau Ierihon? Răspuns: Ierihon (Iosua 6).
1047. În care ţară este muntele Seir? Edom, Israel sau Moab? Răspuns: Edom (Iezechiel 37:1-7,15).
1048. Cine a spus cuvintele: Drept este a se supune lui Dumnezeu şi cine este pământean să nu se asemene Lui! Iov, Antioh sau Osea? Răspuns: Antioh (2 Macabei 9:12).
 1049. Cine a întâlnit-o pe viitoarea lui soţie la o fântână unde ea voia să-şi adape oile? Aaron, Isac sau Iacov? Răspuns: Iacov (Facerea 29:1-10).
1050. De ce armă s-a folosit Samson când a ucis 1000 de filisteni? O suliţă, o falcă de măgar sau o sabie? Răspuns: O falcă de măgar (Judecători 15:15).
1051. Cine a pus 12 pietre, ca semn de aducere aminte că Dumnezeu a despicat apele Iordanului? Aaron, Iosua sau Moise? Răspuns: Cele 12 pietre, ca semn de aducere aminte, au fost puse de Iosua ( Iosua 4:6-8).
1052. Care rege al lui Israel a domnit numai doi ani, fiind ucis în timp ce împresura Ghibetonul? Iotam, Nadab sau Omri? Răspuns: Nadab (3 Regi 15:27).
1053. Care femeie îşi mişca doar buzele în rugăciune dar nu spunea nimic? Maria, Ana sau Safira? Răspuns: Ana (1 Regi 1:13).
1054. În care carte este descris cum s-a făcut împărţirea Canaanului? Exod, Iosua sau Deuteronom? Răspuns: Iosua (Iosua 13:31). 1055. Care a fost al doilea fiu al lui Iacov? Ruben, Simeon sau Dan? Răspuns: Simeon (Facera 29:33).
1056. Care fiu de rege a fost ucis şi decapitat în timp ce dormea în patul lui? Zimri, Işboşeţ sau Pecah? Răspuns: Işboşeţ (2 Regi 4:7).
 1057. Din ce lemn era făcută arca lui Noe? Lemn de stejar, lemn de salcâm sau lemn de cedru? Răspuns: Din lemn de salcâm (Facerea 6:13-16).
1058. Care este singura carte din Biblie care îl menţionează pe Dumnezeu râzând? Proverbe, Psalmii sau Ecclesiastul? Răspuns: Cartea Psalmilor (Psalm 2:4).
1059. Care femeie a fost suspectată de beţie în timp ce se ruga în Templu? Ana, Priscila ori Safira? Răspuns: Ana (1 Regi 1:13).
1060. Care captiv evreu a intrepretat visul lui Faraon? Răspuns: Visul lui Faraon l-a intrepretat Iosif (Facerea 41:1-36).
1061. Câţi oameni au fost hrăniţi după cuvântul Sfântului prooroc Elisei din 20 de pâini de orz? 50, 100 sau 200? Răspuns: 100 (2 Regi 4:42-44).
1062. Soţia cui s-a prefăcut într-un stâlp de sare? Răspuns: Soţia lui Lot.
1063. Care carte a Bibliei a fost scrisă împotriva Edomului? Osea, Avdie sau Ieremia? Răspuns: Avdie (vezi Avdie în Biblie).
1064. Care popor se închina zeului Moloh? Moabitii, amoniţii sau israeliţii? Răspuns: Amoniţii (1 Regi 11:7).
 1065. Cine au fost Fares şi Zara? Fiii lui David şi Abigail, fiii lui Iosif sau fiii lui Iuda şi Tamara? Răspuns: Fiii lui Iuda şi Tamara (Facerea 38:29-30).
1066. Care rege egiptean s-a luptat contra lui Iuda şi l-a omorât pe regele Iosia? Meco, Neco sau Tecco? Răspuns: Neco (4 Regi 23-29).
1067. Numele cărei femei este menţionat cel mai des în Biblie? Sarra, Elisabeta sau Maria? Răspuns: Sarra este menţionat de 56 de ori (vezi Biblia).
1068. Cum au murit cei 250 de oameni care s-au răsculat împotriva lui Moise? Răspuns: Au murit înghiţiţi de pământ (Numerii 16:32).
1069. Care era în Israel pedeapsa pentru neascultarea preotului? Era ras în cap, moartea sau era dat afară din slujbă? Răspuns: Moartea (Deuteronom 17:12).
1070. Care este numele cel mai des amintit în Biblie, după acela al lui Iisus? Isaia, Solomon sau David? Răspuns: David (vezi Biblia).
1071. Cine au fost părinţii lui Madian? Avraam şi Chetura, Lot şi Chetura sau Avraam şi Agar? Răspuns: Avraam şi Chetura (Facerea 25:1-2).
1072. Care rege al lui Iuda a ucis într-o zi 120.000 de oameni fiindcă îl părăsiseră pe Dumnezeu? Iehu, Pecah sau Iezechia? Răspuns: Pecah (2 Cronici 28:6).
1073. Care carte spune că ghicirea este urâciune înaintea Domnului? Deuteronom, Levitic sau Filipeni? Răspuns: Deuteronom (18:9-12).
1074. Cine l-a chemat pe Daniel cu glas tare? Darius, Misael sau Saul? Răspuns: Darius (Daniel 6:21).
1075. De ce l-au tăiat evreii pe proorocul Isaia cu fierăstrăul? Răspuns: L-au tăiat din două motive. În primul rând, pentru că a spus că L-a văzut pe Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că a proorocit despre o fecioară care va naşte, iar după parerea lor, pentru această naştere cetatea lor va fi distrusă, iar regatul, preoţia şi proorocia vor înceta.
1076. Care profet a avut viziunea unei zile dezolante în care nu va mai fi nicio pasăre pe cer? Ieremia, Osea sau Isaia? Răspuns: Ieremia (Ieremia 4:25).
1077. Cine l-a izgonit pe Adam din Rai? Răspuns: Adam însuşi s-a izgonit. Propriu-zis l-au izgonit trei mari păcate: mândria, neascultarea şi lăcomia.
1078. Pentru închinarea înaintea cărei zeiţe îi acuza Ieremia pe evreii din Egipt? Yanni, Diana sau regina cerului? Răspuns: Regina cerului (Ieremia 44:11,17).
1079. Cine a plâns când a văzut ce făcuseră amaleciţii poporului din Ticlag? David, Solomon sau Eli? Răspuns: David (1 Regi 30:1-4).
1080. Care patriarh ar fi fost gata să-şi sacrifice fiul iubit Dacă nu l-ar fi oprit un înger? Noe, Avraam sau Isaac? Răspuns: Patriarhul Avraam (Facerea 22:9-12).
1081. Cine au fost cei doi soli care i-au adus lui David vestea înfrângerii şi morţii lui Abesalom? Ioab şi Ahimaat, Ioab şi Husai sau Ahimaat şi Husai? Răspuns: Ahimaat şi Husai (2 Regi 18:19-32).
 1082. Care judecător a zidit un altar căruia i-a pus numele DOMNUL PĂCII? Ghedeon, Iefta sau Samson? Răspuns: Ghedeon (Judecători 6:24).
 1083. Care profet a avut o soţie la care a ţinut foarte mult, dar care a murit brusc? Osea, Iezechiel sau Amos? Răspuns: Iezechiel (Iezechiel 24:18).
1084. Care a fost singurul rege al lui Israel care a ucis atât un rege al lui Iuda, cât şi al lui Israel? Ieroboam, Iehu sau Ahab? Răspuns: Iehu (4 Regi 9:24-27).
1085. Care rege al lui Iuda a condus o armată care a ucis 500.000 de israeliţi? Abia, Roboam sau Aşa? Răspuns: Abia (2 Paralipomena 13:17).
1086. Cum se numeşte primul rege al poporului Israel şi cum se tâlcuieşte numele său? Răspuns: Primul rege al poporului Israel se numeşte Saul şi numele Saul se tâlcuieşte cu cerut, solicitat sau dat prin rugaciune.
 1087. Care rege al lui Isarel a adus jertfe celor doi viţei de aur pe care i-a făcut? Solomon, Ieroboam sau Roboam? Răspuns: Ieroboam (1 Regi 12:32-33).
 1088. Cine a avut 19 fii şi o fiică de la soţiile lui legitime? Saul, Solomon ori David? Răspuns: David (2 Regi 3:1-9; 2 Regi 12:24; 1 Paralipomena 14:3-7).
1089. Era ruda regele Saul cu David? Răspuns: Da, fiindcă David era ginerele lui Saul, fiind căsătorit cu fiica acestuia Micol, deşi mai târziu i-a luat-o şi a măritat-o cu altcineva.
1090. Pe regele Saul l-a iertat Dumnezeu? Răspuns: L-a iertat o dată dar a două oară deşi s-a căit nu l-a mai iertat.
 1091. În care oraş sirian a vizitat Elisei un rege bolnav? Parpar, Abana sau Damasc? Răspuns: Damasc (4 Regi 8:7).
1092. Cine i-a aprins ogorul lui Ioab pentru a-i atrage atenţia acestuia? Adonia, David sau Abesalom? Răspuns: Abesalom (2 Regi 14:28-33).
1093. Cum se numeşte bărbatul despre care un faraon a recunoscut că este plin de Duhul lui Dumnezeu? Iosif, Avraam sau Iacov? Răspuns: Iosif (Facerea 41: 38).
 1094. Care rege al lui Israel a construit Penuel-ul? Amatia, Ieroboam sau Ioachim? Răspuns: Ieroboam (3 Regi 12:1-33).
1095. Care dintre regii lui Israel poate fi numit regele ţăran? Răspuns: Regele Saul poate fi numit aşa fiindcă părinţii lui au fost ţărani cultivatori de pământ.
1096. Care prooroc zice: Părinţii au mâncat agurida şi copiilor li s-au sterpezit dinţii. Amos, Ieremia sau Osea? Răspuns: Ieremia (Ieremia 31:29).
 1097. Unde a murit şi a fost înmormântat Aaron fratele lui Moise? Răspuns: Pe varful muntelui Hor (Jabal Harun)(Numerii 20:27-28).
1098. Care fiu al lui Ghedeon a fost ucis de o femeie? Ahazia, Abimelec sau Ahimelec? Răspuns: Abimelec (Judecători 9:53).
 1099. Care este numele zeului amonit căruia i se aduceau jertfă copii? Baal, Moloh sau Dagon? Răspuns: Moloh (Levitic 18:21; Regi 11:7).
 1100. Cine l-a orbit pe regele Sedechia? Nabucodonosor, Darius, sau Neco? Răspuns: Nabucodonosor (Ieremia 39:5-7).
 1101. Din ce materiale a fost făcut cosuletul în care a fost pus Moise? Lemn şi smoală; papură, lut, lemn şi smoală sau papură, catran şi smoală? Răspuns: Papură, catran şi smoală (Exod 2:3).
1102. Care rege din Gherara a luat-o pe Sarra de lângă Avraam? Abimelec, Ahitofel sau Ahimelec? Răspuns: Abimelec (Facerea 20:2).
1103. Câte zile a fost întuneric la cea de-a noua urgie în Egipt? Cinci zile, o zi sau trei zile? Răspuns: Trei zile (Ieşirea 10:21-23).
1104. A cui mamă a fost o văduva pe nume Terua? Ioas, Ioab sau Ieroboam? Răspuns: Ieroboam (2 Regi11:26).
 1105. Câte şuviţe de păr avea Samson în cap? 3 şuviţe, 5 şuviţe sau 7 şuviţe? Răspuns: Avea 7 şuviţe de păr în care stătea toată puterea lui (Judecători 16:19).
1106. Care sunt primele două plante dăunătoare, menţionate în Biblie? Pirul, pălămida sau spinii? Răspuns: Spinii şi pălămida (Facerea 3:18).
 1107. Cui i-a promis Dumnezeu că cei ce-l vor blestema vor fi blestemaţi de El? Iacov, Avraam sau Isaac? Răspuns: Avraam (Facerea 12:3).
1108. Care profet a avut o viziune cu patru care trase de cai diferit coloraţi? Ioan, Isaia sau Zaharia? Răspuns: Zaharia (Zaharia 6:1-3).
 1109. De unde i-a Răspuns Dumnezeu lui Iov? Din Templu sau din sânul vijeliei? Răspuns: Din sânul vijeliei (Iov 38:1).
1110. În ce stătea puterea lui Samson? În muşchi, în credinţă sau în păr? Răspuns: În păr, căci era nazireu.
 1111. Cunoaşteţi câţi judecători renumiţi au fost în Vechiul Testament? Răspuns: Patru judecători au fost renumiţi: Ghedeon, Samson, Eli şi Samuel.
 1112. De câte ori s-a cufundat Neeman sirianul (4 Regi 5:10) în apa Iordanului pentru a se curăţi de lepră? Răspuns: Neeman sirianul s-a afundat de 7 ori în apa Iordanului. Să ne căim şi noi ca să ne spele Dumnezeu de lepra păcatelor.
1113. Care rege a condus măcelărirea a 47.000 de sirieni? David, Saul ori Ahab? Răspuns: David (1 Paralipomena 19:17- 18).
 1114. Ce făceau copiii lui Iov atunci când au murit? Munceau la câmp, mâncau şi beau vin sau păzeau oile? Răspuns: Mâncau şi beau vin (Iov 1:13).
 1115. Frunzele cărui copac au fost folosite pentru a acoperi goliciunea lui Adam şi Eva? Cedru, smochin sau maslin? Răspuns: Smochin (Facerea 3:7).
 1116. Unde sunt menţionate în Biblie, oile negre? Facerea, Rut sau Exod? Răspuns: În capitolul Facerea (Facerea 30:35).
1117. Care este primul metal menţionat în Biblie şi în ce ţară ? Argintul, aurul sau platina? Răspuns: Aurul din ţara Havila (Facerea 2:11).
 1118. A cui capişte a ars-o Abimelec în timp ce poporul se ascundea în el? Capiştea lui Baal, capiştea lui Dagon sau capiştea lui Berit? Răspuns: Templul lui Berit (Judecători 9:46- 49).
 1119. Care bărbat a avut două soţii, Ana şi Penina? Zaharia, Iosif sau Elcana? Răspuns: Elcana (1 Regi 1:1-2).
1120. Cine citea cuvintele legii când poporul a început să planga? Neemia, Ezdra sau Natan? Răspuns: Ezdra (Neemia 8:9).
1121. Despre cine a zis Noe că va locui în corturile lui Sem? Iafet, Canaan sau Ham? Răspuns: Iafet (Facerea 9:27).
 1122. Cine a plecat să trăiască împreună cu filistenii în timpul foametei? Isaac, Iacov sau Avraam? Răspuns: Isaac (Facerea 26:1).
 1123. Este păcat să dea cineva ceva cu camătă? Răspuns: Da, căci aşa scrie la legiuirile casnice: Să nu dai cu camătă fratelui tau nici argint, nici pâine... (Deuteronom 23:19).
 1124. A mai păcătuit altcineva înainte de Adam şi Eva? Dacă da, cine? Răspuns: Înainte de Adam şi Eva a păcătuit Lucifer cu îngerii săi.
 1125. Când a încetat de a mai cădea mană? Răspuns: Mană a încetat să mai cadă după ce evreii au trecut Iordanul conduşi de Iosua, urmaşul lui Moise atunci când se pregăteau să cucerească cetatea Ierihonului.
1126. În mijlocirea lui Avraam pentru Sodoma, acesta porneşte de la o cifră maximă de oameni buni care puteau fi în Sodoma, ajungând apoi la o cifră minimă. Care sunt 119 cifrele? 50 şi 10, 100 şi 5 sau 50 şi 5 ? Răspuns: Cifra maximă a fost 50, iar cifra minimă 10 (Facerea 18:26-32).
 1127. Cine a urmat după Moise la conducerea poporului israelit? Răspuns: A urmat Iosua Navi. 1128. Unde este menţionat pentru prima dată în Biblie bdeliul (răşina arborelui de cauciuc)? În Facerea, Ieşirea sau Numerii? Răspuns: În Facerea (2:12)
. 1129. Care a fost slujitorul lui Moise? Ietro, Aaron sau Iosua? Răspuns: Iosua (Ieşirea 24:13; Iosua 1:1).
1130. Cine a spus că el nu este nici profet, nici fiu de profet? Mica, Amos sau Isaia? Răspuns: Amos ( 7:14).
1131. Cine a fost exilat în tinutul Nod? Iubal, Lot sau Cain? Răspuns: Cain (Facerea 4:13-16).
1132. Cine a primit scrisoarea de la David prin care i s-a cerut să-l lase pe Urie în locul cel mai greu? Ioab, Adonia sau Abesalom? Răspuns: Ioab (2 Regi 11:14).
 1133. Despre cine se spune în Biblie că umbla cu Dumnezeu? Sfântul Ilie, Sfântul Enoh sau proorocul Isaia? Răspuns: Sfântul Enoh (Facerea 5:22).
1134. Cine i-a condus pe evrei timp de 40 de ani cât au rătăcit prin pustie în drum spre Cannan? Răspuns: I-au condus Moise şi fratele său Aaron.
1135. Ce a trebuit să înalţe Moise într-o prăjină astfel încât oricine era muşcat de şerpi şi privea la el să trăiască? Un şarpe de aramă, un steag sau o năframă? Răspuns: Un şarpe de aramă (Numeri 21:8-9).
1136. De câte ori s-a rugat Sfântul Ilie să cadă foc din cer şi să mistuie arderea de tot? De trei ori, de două ori sau o dată? Răspuns: O dată (3 Regi 17:1; Iacov 5:17).
1137. Cum se numeşte mama lui Iabal, cel considerat a fi tatăl celor ce trăiesc în corturi şi pazesc turmele? Ada, Sela sau Noema? Răspuns: Se numeşte Ada (Facera 4:20-21).
 1138. Cu ce se ocupau Abel şi Cain? Răspuns: Abel a fost păstor de oi şi Cain lucrător de pământ (Facerea 4:2).
1139. Pe cine a văzut măgăriţa lui Valaam stând cu sabia scoasă din teacă la marginea drumului? Pe Sfântul Arhanghel Mihail, pe Solomon sau pe îngerul Domnului? Răspuns: Pe îngerul Domnului (Numeri 22:23).
1140. Ce se afla în Sfânta Sfintelor în Vechiul Testament? Răspuns: În Sfânta Sfintelor se aflau: Chivotul Legii, care adăpostea Tablele Legii (Ieşirea 25:10-22).
1141. Cum se numeau copiii lui Moise? Gherşon şi Eliezer, Set şi Enos sau Malaleil şi Ehoh? Răspuns: Gherşon şi Eliezer (Ieşirea 2:22).
1142. Câţi voievozi i-a promis Dumnezeu lui Avraam că se vor naşte din fiul sau Ismael? 9, 12 sau 15? Răspuns: 12 voievozi (Facerea 17:20).
1143. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să renunţe la pedepsirea poporului Lui pentru relele pe care le făcea? Rugăciunea lui Aaron, a poporului sau a lui Moise? Răspuns: Rugăciunea lui Moise (Ieşirea 32:11-14).
1144. Cine s-a îngrijit de Rut când ea strângea spice pe ogor? Elimelec, Booz sau Manase? Răspuns: Booz (Cartea lui Rut 2:14-15).
 1145. La ce interval de timp se sărbătorea anul de Sabat? Odată la cinci ani, la trei ani sau la şapte ani? Răspuns: Odată la şapte ani (Ieşirea 23:10).
 1146. Când a pus Adam numele tuturor vietăţilor, înainte de a o face Dumnezeu pe Eva sau după aceea? Răspuns: Adam a pus numele tuturor vietăţilor înainte că Dumnezeu s-o facă pe Eva.
 1147. Din Grădina Edenului ieşea un râu cu patru braţe. Cum se numeau braţele şi câte au fost identificate? Răspuns: Cele patru braţe (râuri) se numeau Tigrul, Eufratul, Fisonul şi Gihonul. Au fost identificate doar două: Tigrul şi Eufratul.
 1148. Cine mergea în pustiu înaintea taberei lui Israel? Aaaron, îngerul Domnului sau Moise? Răspuns: Îngerul Domnului (Ieşirea 23:20).
 1149. Dumnezeu i-a pus pe Adam şi pe Eva în Grădina Edenului. Cum se traduce Eden? Răspuns: Eden se traduce cu plăcere. Deci Grădina Edenului insemna Grădina plăcerilor.
1150. Dumnezeu este Făcatorul cerului şi al pământului. El a făcut lumea din nimic. În câte zile a făcut lumea? Răspuns: Dumnezeu a făcut lumea în şase zile.
 1151. Ce a făcut Domnul Dumnezeu în ziua cea dintâi a creaţiei? Animalele, lumina sau plantele? Răspuns: Lumina (Facerea 1:3-5).
1152. Mai cunoaşteţi nume de persoane care au zidit altare de jertfă în afară de Noe? Răspuns: Da. Iosua a înălţat altar pe muntele Ebal (Iosua 8:30); Ghedeon la Ofra (Judecători 6:24); Aaron la Sichem (Facerea 12:7); Avraam pe muntele Moria (Facerea 22:9); Iacov la Betel (Facerea 35:7); Moise a zidit altar la Rafidim (Exod 17:15) şi altul pe muntele Sinai (Ieşirea 24:4).
1153. Care este primul lucru pe care l-a făcut Noe, spre slava lui Dumnezeu, după ce a ieşit din corabie? Răspuns: După ieşirea din corabie, primul lucru care l-a făcut Noe a fost să zidească un altar (Facerea 8:20).
1154. Câţi ani a proorocit Sfântul Elisei că va veni o foamete peste pământ? Răspuns: Şapte ani (4 Regi 8:1).
 1155. De ce trebuia făcuta tăierea împrejur la 8 zile cu exactitate? Pentru că aşa a poruncit Dumnezeu, aşa era obiceiul la evrei sau pentru că atunci este viteza de coagulare cea mai rapidă din toată durata vieţii omului? Răspuns: Pentru că la 8 zile  de la naştere viteza de coagulare a sângelui este cea mai ridicată din toată durata vieţii .
 1156. Cum se numeşte Tatăl tuturor celor care cântă la chitară şi din cimpoi? Batuel, Iubal sau Zimran? Răspuns: Se numeşte Iubal (Facerea 4:21).
1157. Cum se numea primul bărbat poligam şi cum se numeau soţiile lui? Lot, Iubal sau Lameh? Răspuns: Primul bărbat care şi-a luat două soţii se numea Lameh şi şi-a luat femei pe Ada şi pe Sela (Facerea 4:19).
1158. Cum a fost umilit Aman în faţa lui Mardoheu? I-a cerut iertare ori a trebuit să-l plimbe pe acesta călare şi să-l laude? Răspuns: A trebuit să-l plimbe pe acesta călare şi să-l laude (Estera 6:11).
 1159. Care sunt primii oameni care au adus jertfe înaintea lui Dumnezeu? Avraam şi Noe, Avraam şi Lot sau Abel şi Cain? Răspuns: Primii oameni care au adus jertfe înaintea lui Dumnezeu sunt Abel şi Cain (Facerea 4:3-4).
1160. Cine a construit primul Templu din Ierusalim şi cine l-a reconstruit pe cel de-al doilea pe ruinele celui dintâi? Răspuns: Primul Templu din Ierusalim l-a costruit Împăratul Solomon, iar pe cel de-al doilea l-a reconstruit Zorobabel.
 1161. Despre câte preoţii se vorbeşte în Vechiul Testament? Răspuns: În Vechiul Testament se vorbeşte despre 3 preoţii: - preoţia lui Melhisedec; - preoţia leviţilor după rânduiala lui Aaron; - preoţia împărătească, adică a întregului popor.
1162. În Vechiul Testament, la Templu, în Sfânta Sfintelor se află printre altele năstrapa de aur. Ce era năstrapa? Răspuns: Năstrapa era vasul cu mană.
1163. Moise şi Aaron au ajuns în Canaan? Răspuns: Nu au ajuns în Canaan.
 1164. A cui a fost iniţiativa construirii primului Templu din Ierusalim? Avraam, Dumnezeu sau Noe? Răspuns:  Iniţiativa a fost a lui Dumnezeu, după cum mărturiseşte proorocul David: Toate acestea (planurile construirii Templului) sunt în scrisoarea insuflată de la Domnul, care m-a luminat pentru toate lucrările zidirii (1 Paralipomena 28:19).
1165. Ce rege a poruncit să fie dărâmate casele de desfrâu de lângă templul Domnului? Răspuns: Iosia (4 Regi 23:7).
 1166. Cine zice în inima lui: Nu este Dumnezeu! Înţeleptul, nebunul sau păgânul? Răspuns: Nebunul (Psalm 13:1).
1167. Cine i-a spus lui David să meargă să-i urmărească pe amaleciţii care au ars oraşul Ticlag? Un servitor amalecit, Domnul Dumnezeu sau Achis? Răspuns: Domnul Dumnezeu (1 Regi 30:1-8).
 1168. Câţi ani a domnit Împăratul David şi unde? Răspuns: Împăratul David a domnit 40 de ani: în Hebron 7 ani şi 33 de ani în Ierusalim (3 Regi 2:11).
1169. Cine l-a vândut pe Iosif, fraţii săi? Răspuns: Da, l-au vândut fraţii săi, prin faptul că din smerenie, n-a putut să le spună cumpărătorilor că cei care-l vând sunt chiar fraţii săi. Dar tocmai această smerenie l-a făcut să ajungă al doilea după Faraon la conducerea Egiptului.
1170. Ce spune Dumnezeu prin proorocul Iezechiel despre proorocii mincinoşi? Răspuns: Vai de proorocii cei mincinoşi care urmează duhul lor şi nu văd nimic (Iezechiel 13:3).
1171. În Pildele lui Solomon, cine se spune că este începutul înţelepciunii? Credinţa, frica de Dumnezeu sau iubirea? Răspuns: Frica de Dumnezeu (Pildele lui Solomon 1:7).
 1172. Cum se numeşte patriarhul care a văzut o scară ce unea cerul cu pământul ? Avraam, Iacob sau Isaac? Răspuns: Se numeşte patriarhul Iacob.
 1173. Cum se numea nepotul lui Avraam? Enoh, Lot sau Cain? Răspuns: Lot (Facerea 11:31).
 1174. Ce culoare trebuia să aibă funia pe care Rahab urma să o atârne la fereastră? Roşie, cărămizie sau galbenă? Răspuns: Roşie (Iosua Navi 2:18).
 1175. Adam a pierdut harul prin neascultare şi mândrie, lipsind de har şi pe urmaşii lui. După căderea lui Adam din Rai, care este primul om care a aflat har de la Dumnezeu? Răspuns: Primul om care a aflat har de la Dumnezeu este Noe (Facerea 6:8).
 1176. După cei doi conducători, Moise şi Iosua Navi, cine a urmat la conducerea poporului israelit? Răspuns: Conducerea poporului israelit au luat-o judecătorii (Judecători 2:16).
 1177. Fetele cărui om au devenit mamele moabiţilor şi amoriţilor? Isaac, Iov sau Lot? Răspuns: Lot (Facerea 19:30- 38).
1178. Cum s-a numit cel de-al treilea copil al protopărinţilor noştri Adam şi Eva şi cum se traduce numele lui? Enoh, Set sau Lameh? Răspuns: Copilul s-a numit Set şi se traduce cu înlocuit (Facerea 4:25).
1179. Cine a construit primul oraş? Noe, Matusalem sau Cain? Răspuns: Cain (Facerea 4:17). 1180. Ce vârstă avea Noe când a venit potopul? 480, 500 sau 600 de ani? Răspuns: Noe avea 600 de ani.
1181. Prin ce s-a cunoscut faptul că jertfa lui Abel a fost bineprimită de Dumnezeu iar jertfa lui Cain nu a fost primită? Răspuns: Prin felul cum se ridica fumul din arderea jertfei. Dacă se ridica spre cer jertfa respectivă era bineprimită, iar Dacă se împrăştia paralel cu pământul nu era primită.
 1182. Cine a ascultat de sfatul lui Husai? Solomon, Abesalom sau Samson? Răspuns: Abesalom (2 Regi 15:32-37).
1183. Ce anume a fost schimbat în ţânţari la cea de-a treia urgie din Egipt? Iarba, praful sau cenuşa? Răspuns: Praful (Ieşirea 8:16).
 1184. În ce ţară se află muntele Seir? În Moab, Israel sau Edom? Răspuns: Edom (Iezechiel 35:1-7,15).
 1185. Ce perioadă a fost ascuns Moise de către mama lui? O lună, două luni sau trei luni? Răspuns: Trei luni (Ieşirea 2:2).
1186. Care carte din Biblie vorbeşte despre Dumnezeul cetăţuilor? Osea, Iezechiel sau Daniel? Răspuns: Daniel (Daniel 11:36-39).
1187. Unde trebuia să-l aducă Avraam că jertfa pe Isaac? Pe muntele Moria, Ararat sau în câmpia Sinear? Răspuns: Pe muntele Moria (Facerea 22:2).
1188. Câţi copii a avut Noe şi care era numele lor? Răspuns: Noe a avut trei copii şi numele lor erau: Sem, Ham şi Iafet (Facerea 5:32).
1189. Unde a avut Solomon un vis când a cerut înţelepciune? Mitpa, Betel sau Ghibeon? Răspuns: Ghibeon (1 Regi 3:5-15).
1190. Care rege al Vasanului a fost renumit pentru că avea un pat de fier uriaş? Og, Gog sau Magog? Răspuns: Og (Deuteronom 3:11).
1191. După moartea lui Ghedeon, înaintea cărui zeu canaanit s-au închinat israeliţii? Moloh, Dagon sau Baal- Berit? Răspuns: Baal-Berit (Judecători 8:33).
1192. Care era dumnezeul Ecronului consultat de Ahazia? Baal-Zebub, Moloh sau Belzebul? Răspuns: Baal-Zebub (4 Regi 1:2).
1193. Cine a avut viziunea unui coş cu fructe coapte? Amos, Isaia sau Ieremia? Răspuns: Amos (Amos 8:1).
1194. După moartea lui Aman, cine a primit inelul cu sigiliu al regelui persan? Mardoheu, Mefiboset sau Isboset? Răspuns: Mardoheu (Estera 8:10-13).
1195. Cum se numeşte primul om în al cărui nume s-a intervenit profetic „de sus“? Adam, Avraam sau Noe? Răspuns: Numele lui este Avram care apoi s-a numit Avraam.
 1196. Care judecător şi-a dat fata ca ardere de tot înaintea Domnului? Tola, Iehud sau Ieftae? Răspuns: Ieftae (Judecători 11:29-39).
1197. Unde se aflau copiii lui Iov atunci când au murit? Acasa; în casa fratelui lor mai mare sau pe câmp? Răspuns: În casa fratelui lor mai mare (Iov 1:13).
 1198. David s-a luptat cu uriaşul Goliat şi lovindu-l cu o piatră pornită din prastie l-a omorât (1 Regi 17:49). Goliat a căzut în faţă cu fruntea în ţărână. De ce nu a căzut pe spate cum ar fi fost normal? Răspuns: Sfinţii Părinţi spun că uriasul Goliat în loc să cadă pe spate a căzut în faţă cu fruntea în ţărână pentru că a fost lovit de la spate de îngerul Domnului: Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz ameţit de vin, şi a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi (Psalm 77: 71-72).
 1199. Thora (Pentateuhul) este cartea Sfântă a evreilor. Ce înseamnă Thora? Ce înseamnă Pentateuh? Răspuns: Thora înseamnă învăţătură iar Pentateuh înseamnă primele cinci cărţi din Biblie: Facerea, Ieşirea, Deuteronomul, Leviticul şi Numerii.
1200. Cum se traduce numele Iosif? Judecată, fericit sau adaos? Răspuns: Adaos (Facerea 30:24).
1201. Ce nume a dat Iacov, locului unde a văzut o scară până la Cer? Betel, Samaria sau Ierusalim? Răspuns: Betel (Facerea 28:19).
1202. Cum se traduce cuvântul Betel? Locuinţa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu sau nu se ştie? Răspuns: Casa lui Dumnezeu (Facerea 28:19).
1203. Cum se numea roaba Liei, fiica lui Laban? Rahav, Rebeca sau Zilpa? Răspuns: Zilpa (Facerea 29:24).
1204. În care carte ni se spune că un leopard nu-şi poate schimba petele? Ieremia, Zaharia sau Maleahi? Răspuns: Ieremia (13:23).
1205. Care seminţie a lui Israel a fost aproape nimicită de celelalte la Ghibeea? Dan, Efraim sau Veniamin? Răspuns: Veniamin (Judecători 20:20-48).
1206. Care seminţie a lui Israel şi-a luat soţii dintre dansatoarele din Silo? Veniamin, Efraim sau Dan? Răspuns: Veniamin (Judecători 21:20-23).
 1207. Cum se numea ţinutul din care au plecat evreii spre Cannan? Răspuns: Ţinutul se numea Ur.
1208. Câţi ani a domnit regele David peste Hebron şi Ierusalim? 10, 30 sau 40 de ani? Răspuns: David a domnit 7 ani peste Hebron şi 33 de ani în Ierusalim (3 Regi 2:11)
 1209. Cine a spus că nenorocirea nu va veni de două ori? Agheu, Naum sau Miheia? Răspuns: Naum (Naum1:9).
1210. Ce ţară şi-a văzut 185.000 din soldaţii ei măcelăriţi de îngerul Domnului? Egipt, Asiria sau Persia? Răspuns: Asiria (4 Regi 19:35).
1211. Cu ce a fost atinsă gura proorocului Isaia de către un serafim? Cu un cărbune aprins, cu tămâie sau cu isop? Răspuns: Cu un cărbune aprins (Isaia 6:6).
1212. Mama cărui conducător de armată l-a aşteptat zadarnic pe fiul ei să se întoarcă din război? Mama lui Sisera, mama lui David sau mama lui Saul? Răspuns: Mama lui Sisera (Judecători 5:28). 1213. Ce plantă se folosea pentru curăţirea leproşilor? Trestia, isopul sau cedrul? Răspuns: Isopul (Levitic 14:4).
1214. Cărui rege al lui Israel i-a zis Sfântul Ilie că nu se va mai scula de pe patul pe care zace? Iezechia, Ohozia sau Ahaz? Răspuns: Ohozia (4 Regi 1:2-4).
 1215. Ce pedeapsă a primit David fiindcă a dat vrăjmaşilor Domnului pricină să-L hulească? Răspuns: A murit primul copil pe care l-a avut cu Batseba (2 Regi 12:18).
 1216. Cine a fost iertat de David după mărturisirea păcatului şi implorarea milei lui David? Amon, Abesalom sau Şimei? Răspuns: Şimei (2 Regi 19:18-20).
1217. Cum se numeşte regele care a sfărâmat idolii şi a biruit pe Etiopieni? Aşa, Abia sau Roboam? Răspuns: Regele Aşa (2 Paralipomena 14:2-3).
1218. Cum se numea bărbatul care a profeţit că Ieroboam va domni peste 10 semintii ale lui Israel? Ahaz, Ohozia sau Ahia? Răspuns: Ahia (3 Regi 11:29-40).
1219. Care era cel mai tânăr fiu al lui Iosif? Efraim, Manase ori Veniamin? Răspuns: Efraim (Facerea 41:51-52). 1220. Cine a purtat primul voal de nuntă? Rebeca, Lia sau Rahela? Răspuns: Rebeca (Facerea 24:65).
1221. Care a fost prima plagă din Egipt? Broaştele, lăcustele sau transformarea apei în sânge? Răspuns: Transformarea apei în sânge (Ieşirea 7:14-24).
1222. Oare s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om? Dacă da, când s-a căit? Răspuns: Da, Dumnezeu s-a căit înainte de potop după cum scrie în Biblie: I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ (Facerea 6:6).
1223. Cine a scris poporului din Samaria privitor la soarta celor 70 de fii ai lui Ahab? Amos, Iehu sau Sfântul Ilie? Răspuns: Iehu (4 Regi 10:1-2).
1224. Care este cel dintâi nume rostit de Dumnezeu sub formă de nume de om? Cain, Eva sau Adam? Răspuns: Cel dintâi nume rostit de Dumnezeu sub formă de nume de om este Adam: Adame, unde eşti? (Facerea 3:9).
 1225. Care rege păgân a postit după ce Daniel a fost aruncat în groapa cu lei? Cirus, Nabucadnetar sau Darius? Răspuns: Darius (Daniel 6:1-18).
 1226. Care sunt primele două animale la care face referire Biblia? Răspuns: Primele două animale sunt şarpele (Facerea 3:1) şi oaia (Facerea 4:4).
 1227. Cine şi-a sfâşiat hainele când cupa lui Iosif a fost găsită în sacul lui Veniamin? Iuda fratele lui Iosif, Ruben ori fraţii lui Iosif? Răspuns: Fraţii lui Iosif (Facerea 44:13).
1228. Al cui rege era Eglon? Al Moabului, al Siriei sau al Madianului? Răspuns: Eglon era rege al Moabului (Judeacatori 3:15).
 1229. Care au fost primii oameni care au înălţat jertfelnice şi au adus sacrificii lui Dumnezeu? Răspuns: Primii oamenii care au înălţat jerfelnice şi au adus sacrificii lui Dumnezeu au fost Abel şi Cain.
1230. Care erau cele şapte sărbători ale evreilor în Vechiul Testament? Răspuns: Cele 7 sărbători ale evreilor erau: Sabatul (ziua de odihnă şi de rugăciune), Paştile (în amintirea ieşirii din Egipt), Cincizecimea (la 50 de zile după Paşti, amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai), Sărbătoarea corturilor (evoca timpul petrecut de evrei în pustiul Arabiei, adapostiţi în corturi), Sărbătoarea ispăşirii (marele preot intra în Sfânta Sfintelor şi stropea Chivotul legii cu sângele unui animal jertfit, iar un berbec încărcat cu păcatele poporului era trimis în pustie), Sărbătoarea dedicaţiei (amintea sfinţirea templului curăţit de Iuda Macabeul), Sărbătoarea sorţilor sau Purim (cu caracter de bucurie populară, evocând scăparea poporului evreu din robia persană).
1231. Câţi ani a pribegit poporul lui Israel în pustiu? Răspuns: 40 de ani. 1232. Care rege al lui Israel a adus jertfe celor doi viţei de aur pe care i-a făcut? Ieroboam, Solomon sau Roboam? Răspuns: Ieroboam (3 Regi 12:32-33).
 1233. Care fiu al lui Iosia a fost pedepsit de Dumnezeu? Ioiachim, Iotam sau Ioiachin? Răspuns: Ioiachim (Ieremia 22:18). 1234. Cine cumpăra cai din Egipt cu 150 de sicli? David, Ahab ori Solomon? Răspuns: Solomon (3 Regi 10:28-29).
1235. De câte ori i-a schimbat Laban simbria lui Iacov? Răspuns: De zeci de ori (Facerea 31:7).
 1236. Cu ce lună începe anul la evrei? Ianuarie, septembrie sau iulie? Răspuns: La evrei, anul, începe cu luna septembrie.
 1237. Ce cunoaştere a dobândit Adam prin neascultare? Răspuns: Prin neascultare lui Adam i s-au deschis ochii minţii spre păcat, a dobândit cunoştinta binelui şi răului.
1238. Dumnezeu a refăcut comuniunea cu oamenii incheind legăminte. Cu cine a încheiat Dumnezeu legăminte în Vechiul Testament? Răspuns: Dumnezeu a încheiat legăminte cu Noe, Avraam, Moise...
1239. În a câta zi a Creaţiei a creat Dumnezeu fiinţa umană? Răspuns: Dumnezeu a creat fiinţa umană în ziua a şasea: Şi a făcut Dumnezeu om după Chipul Său (Facerea 1:27).
1240. Din câte persoane era formată familia lui Iacov atunci când a coborât în Egipt? 25 de persoane, 60 de persoane sau 75 de persoane? Răspuns: 75 de persoane (Facerea 46:27).
1241. Cine au fost cei doi martori care i-au dus lui David vestea înfrângerii şi morţii lui Abesalom? Răspuns: Ahimaat şi Husai (2 Regi 18:19-32).
1242. În Biblie, care carte urmează după Facerea? Numerii, Ieşirea sau Leviticul? Răspuns: Ieşirea (vezi Biblia).
 1243. Cum se numeşte fiul lui Iosafat care i-a ucis pe fraţii săi şi s-a închinat la idoli? Răspuns: Ioram (Facerea 4:1).
 1244. Cine l-a trimis pe Aaron înaintea lui Moise, pe când acesta venea în Egipt? Faraon, Ietro sau Dumnezeu? Răspuns: Dumnezeu (Ieşirea 4:27).
1245. După încetarea potopului, ce păcat a făcut Noe? Răspuns: După potop, Noe s-a îmbătat (Facerea 9:21).
 1246. Cum se numea acela care a voit să nimicească tot poporul lui Mardoheu? Aman, Hatac sau Teres? Răspuns: Aman (Estera 3:6).
 1247. Michelangelo l-a sculptat pe Moise. De ce i-a pus coarne în cap? Răspuns: Termenul keren din Sfânta Scriptură se poate traduce raze sau coarne. Michelangelo a tradus cuvântul keren cu coarne şi de aceea i le-a pus lui Moise în cap.
1248. Câţi bărbaţi şi-a oprit Domnul dintre israeliţi, care nu şi-au plecat genunchiul lor înaintea lui Baal? 7.000, 4.000 sau 3.000? Răspuns: 7.000 (3 Regi 19:18).
1249. În timpul cărei bătălii s-a oprit soarele pe cer? Gabaon, Ai sau Ierihon? Răspuns: Gabaon (Iosua 10:12-15).
1250. Pe vârful cărui munte s-a oprit corabia lui Noe? Răspuns: S-a oprit pe vârful muntelui Ararat (Facerea 8:4).
1251. Cine este strămoşul celor ce locuiesc în corturi? Lameh, Iabal sau Tubal-Cain? Răspuns: Iabal (Facerea 4:20).
 1252. Ce se spune în Biblie despre cei care merg la vrăjitori? Răspuns: Nu se cuvine oare poporului să alerge la Dumnezeu său? Să întrebe pe cei morţi pentru cei vii? (Isaia 8:19).
1253. Care preot a primit o scrisoare prin care era criticat că nu-l pedepseşte pe Ieremia? Ahia, Sofonie sau Hilchia? Răspuns: Sofonie (Ieremia 29:25-27).
 1254. Care a fost forma specială de guvernare pe care a dato Moise poporului evreu? Răspuns: Forma specială de conducere este teocraţia, în virtutea căreia Dumnezeu era socotit Legislatorul, Conducătorul şi Judecătorul suprem al lui Israel.
1255. Sub câţi regi s-a păstrat conducerea monarhică în Israel şi cum se numeau ei? Răspuns: Conducerea monarhică s-a păstrat sub trei regi: Saul, David şi Solomon.
1256. Care sunt cele trei forme de conducere ale unui popor? Răspuns: Cele trei forme de conducere sunt: TEOCRAŢIA, MONARHIA ŞI DEMOCRAŢIA.
1257. A profetizat Adam? Răspuns: Da, a profetizat atunci când, sculându-se din somn, a zis: Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său (Facerea 2:23).
1258. Când a încetat preoţia Vechiului Testament? Răspuns: A încetat odată cu dărâmarea Templului din Ierusalim (anul 70) şi în acelaşi timp cu încetarea aducerii jertfelor.
 1259. Ce a făcut Dumnezeu cu Adam şi Eva după călcarea poruncii de a nu mânca din pomul cunoşţintei binelui şi răului? Răspuns: I-a izgonit din rai (Facerea 3:21-24).
1260. Sub care conducători s-a păstrat ca formă de conducere teocraţia? Răspuns: Teocraţia s-a păstrat sub trei conducători: Moise, Iosua şi Samuel.
1261. Care patimă l-a impins pe Cain să-l ucida pe Abel? Răspuns: Invidia.
1262. Cine pregătise o spânzurătoare pe care a fost chiar el spânzurat? Răspuns: Aman (Estera 7:10).
 1263. Ce s-a întâmplat cu inima lui Faraon atunci când a refuzat să-i asculte pe Moise şi Aaron? Răspuns: S-a împietrit (Ieşirea 8:15).
1264. Ce perioadă de timp a fost ascuns Moise de către mama lui? Răspuns: 3 luni (Ieşirea 2:2).
1265. Cum era pământul la început? Răspuns: Netocmit şi gol (Facerea 1:2).
1266. Cum se numeau cetăţile zidite de israeliţi pentru egipteni? Răspuns: Pitom şi Ramses (Ieşirea 1:11).
 1267. Cum se numeau moaşele femeilor israelite? Răspuns: Sifra Şi Pua (Ieşirea 1:15).
 1268. Ce le-a dat Dumnezeu moaşelor, pentru că nu au omorât copiii israeliţilor? Răspuns: Dumnezeu le-a întărit neamul (Ieşirea 1:21).
1269. Cine a fost Avraam? Răspuns: Avraam a fost Patriarh al Vechiului Testament.
1270. La sfârşitul celor 2300 de seri şi dimineţi din Daniel capitolul 8, ce trebuia să aibă loc? Răspuns: Curăţirea Sfântului Locaş (Daniel 8:14)
. 1271. Cine a scris primele cinci cărţi din Biblie: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii şi Deuteronomul? Răspuns: Moise (vezi Biblia).
1272. Ce a păţit regele Ozia pentru că a tămâiat în Templu? Răspuns: I-a apărut lepra pe frunte (2 Paralipomena 26:19).
 1273. În care carte a Bibliei scrie că este o zi a Domnului când El se va ridica împotriva tuturor lucrurilor de preţ plăcute la vedere? Ieremia, Isaia sau Iezechiel? Răspuns: În cartea proorocului Isaia (Isaia 2:16).
1274. Cine a avut o soţie numită Iudit? Isav, David sau Cadmiel? Răspuns: Isav (Facerea 26:34).
 1275. Ce vârstă avea regele Manase când a fost uns rege şi câţi ani a domnit el în Ierusalim? Răspuns: La 12 ani a fost uns rege şi a domnit 55 de ani (2 Cronici 33:1).
1276. Care este numele profetului care a fost un simplu păstor din Tecoa? Amos, Habacuc sau Osea? Răspuns: Amos (Amos 1:1).
 1277. Când asirienii au deportat poporul din Israel, câte din cele 12 seminţii au rămas pe loc? Două seminţii, una sau trei? Răspuns: O seminţie (4 Regi 17:18).
 1278. Care profet n-a stat în adunarea celor ce petrec ca să nu se veselească cu ei? Ieremia, Isaia sau David? Răspuns: Ieremia (Ieremia 15:17).
1279. Cine a fost comandantul armatei lui Abimelec? Tola, Ioab sau Ficol? Răspuns: Comandantul armatei lui Abimelec a fos Ficol (Facerea 21:22).
 1280. Care frate mai mare al lui David s-a supărat pe el pentru că venise să vadă lupta? Eliab, Abinadab sau Sama? Răspuns: Eliab (1Regi 17:28-30).
1281. În ce carte apare prima interdicţie de a consuma sânge? Facerea, Iov sau Exod? Răspuns: Facerea (9:4).
1282. Cine a fost cel mai tânăr rege menţionat în Biblie? Ioas, Iehu sau Iosua? Răspuns: Cel mai tânăr rege menţionat în Biblie a fost Ioas (2 Cronici 24:1).
1283. Care a fost cea mai numeroasă armată menţionata în Biblie? A lui Cirus, Nabucadnetar sau Zerah Etiopianul? Răspuns: A lui Zerah Etiopianul (2 Cronici 14:9).
1284. Cine a fost mai în vârstă? Moise sau Aaron? Răspuns: Aaron (Ieşirea 6:20).
1285. Ce rege sirian a fugit când israeliţii au ucis într-o singură zi, 100.000 de sirieni? Benhadad, Hazael ori Sanherib? Răspuns: Benhadad (3 Regi 20:29-30).
1286. Unde s-a născut Avraam? În Buz, Moab sau Urul Caldeii? Răspuns: În Urul Caldeii (Facerea 11:31).
1287. Care rege al Moabului a fost omorat de Aod? Eglon, Magog sau Moloh? Răspuns: Eglon (Judecători 3:15-30).
1288. Cum a aprins Samson, grâul nesecerat al filistenilor? Răspuns: A prins 300 de vulpi, a luat făclii şi le-a legat câte două vulpi de coadă şi între ele câte o făclie (Judecătorii 15:4).

Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV