DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

21 ianuarie 2014

Cei curaţi cu inima


„Cei desăvârşiţi nu simt numai spinul păcatelor lor, ci găsesc într-înşii murmurând toate păcatele oamenilor. Căci prin cei
desăvârşiţi se răsfrânge sfinţenia lui Dumnezeu, ca printr-o oglindă şi într-înşii iarăşi toată firea omenească-şi simte durerea şi păcatul. Abia lor le îngăduie Atotştiutorul Dumnezeu să bată război cu stricătorul firii omeneşti şi cu sabia Duhului neîntrerupt să-l ardă. Dar nu spre el le e privirea, ci având toată făptura lor absorbită de dar, s-au făcut ca un pârjol într-un rug nearzător şi, strămutaţi de
dragostea lui Dumnezeu, chiar şi numai cu atâta, că sunt în lumea aceasta, ard pe „stăpânitorul” ei în inimă, ca o sabie de văpaie. Această nebănuită simţire a neputinţelor, întru care se desăvârşeşte darul lui Hristos, ne face înţeleasă mutarea din cele de aici a unui cuvios părinte:
Venind el la vremea mutării din viaţa aceasta, şi în jurul lui
şezând Părinţii, a strălucit faţa lui ca soarele. Şi le-a zis lor: „Iată Ava
Antonie a venit”. Şi după puţin a zis: „Iată ceata Proorocilor a
venit”. Şi iarăşi faţa lui mai mult a strălucit. Şi a zis: „Iată ceata
Apostolilor a venit”. Şi s-a îndoit faţa lui în strălucire. Şi se părea ca
şi cum ar vorbi cu cineva, şi i s-au rugat lui bătrânii zicând: „Cu cine
vorbeşti, Părinte?”
- Iată îngerii au venit să mă ia, şi mă rog ca să
fiu lăsat să mă mai pocăiesc puţin”
. Şi i-au zis lui bătrânii: „Nu ai
trebuinţă să te pocăieşti, Părinte!” Şi le-a zis lor bătrânul: „Cu
adevărat nu mă ştiu pe mine să fi pus început (pocăinţei) ”. Şi au
cunoscut Părinţii că a ajuns desăvârşirea. Şi iarăşi de năpraznă s-a
făcut faţa lui ca soarele, şi s-au temut toţi. Şi le-a zis lor: „Vedeţi,
Domnul a venit, şi zice: „Aduceţi-Mi pe vasul pustiului!” Şi îndată
şi-a dat duhul, şi s-a făcut ca un fulger şi s-a umplut tot locul de
bună mireasmă”. Cu aceste graiuri trece pragul dincolo, în adâncul
smereniei, nevoitorul ce a ajuns desăvârşirea (Patericul, ed. III,
Râmnicul Vâlcea, 1930, p. 211-212).
.

CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV