DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

2 iunie 2011

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi a noastră Egumenă

DOAMNE AJUTA!
O, Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Maica noastră Egumenă a tuturor sfintelor mănăstiri ortodoxe din toată lumea şi din Sfântul Munte, primeşte smeritele noastre rugăciuni şi le du la Atotmilostivul nostru Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre cu harul Său ; caută cu ochiul tău cel milostiv şi cere de la Domnul mântuirea noastră, că fără mijlocirea ta la îndurerarea şi purtarea de grijă a Mântuitorului nostru şi Fiul tău , noi , smeriţii şi nevrednicii, nu putem ajunge la adevărata mântuire, căci am pângărit viaţa noastră în deşertăciuni lumeşti. Iată , se apropie timpul secerişului lui Hristos şi vine ziua Judecăţii celei înfricoşate. Noi însă, păcătoşii, pierim în adâncul păcatelor pentru fărădelegile noastre cele rele , trăind în viaţa aceasta ca şi cum noi nu am muri niciodată. Preamilostivă Stăpână şi Egumena noastră, arată-te nouă chezăşuitoare a binelui şi a mântuirii noastre şi nu ne lăsa pe noi, că diavolul urmăreşte în fiecare zi pierzarea sufletelor noastre, ca să ne arunce în prăpastiile şi întunecimile iadului , în prăpastiile şi întunecimile iadului, în infernul clocotitor de focul cel nestins ; toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, ca prin bine primită rugăciunea ta către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să dobândim împărăţia cea Cerească , unde , împreună cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril , cu toate Puterile Cereşti şi cu toţi sfinţii cei ce au binecuvânta Milostivului Dumnezeu, să ne bucurăm şi să ne veselim în veci. Amin !

CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV