DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

23 martie 2015

DIN SUFLET PENTRU SUFLET: 486 Întrebări din Biblie cu răspuns

486 Întrebări din Biblie cu răspuns

FIE DOAMNE MILA TA SPRE
NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...

                                                                                                                               PREOT IOAN 
 
1. Unde s-au refugiat Sfântul Iosif şi Fecioara Maria?
Răspuns :In Egipt (Matei 2:13).
2. Cine au fost aceia care au rostit cuvintele: „Pocăiţi-vă, căci s-a
apropiat împărăţia cerurilor“?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:2) şi Mântuitorul Iisus
Hristos (Matei 4:17).
3. Cum se numea fratele Sfântului Apostol Petru?
Răspuns: Andrei (Ioan 1:40).
4. Ce se va întâmpla cu acela care-şi va pierde sufletul pentru
Domnul Iisus?
Răspuns: Îl va câştiga (Marcu 8:35).
5. Ce purta ca îmbrăcăminte Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Purta o haină de păr de cămilă şi era încins la mijloc cu
o cingătoare de piele (Marcu 1:6).
6. Ce striga mulţimea la intrarea Domnului Iisus călare pe
mânzul asinei în Ierusalim?
Răspuns: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele
Domnului!“ (Ioan 12:13; Marcu 11:9; Matei 21:9).
7. Cine a venit în timpul nopţii la Domnul Iisus?
Răspuns: Nicodim (Ioan 3:1-2).
8. Cine L-a numit după înviere pe Domnul Iisus „Domnul meu şi
Dumnezeul meu“?
Răspuns: Sfântul Apostol Toma (Ioan 20:28).
9. Care este darul fără plată al lui Dumnezeu?
Răspuns:Viaţa veşnică (Ioan 3:16).
10. Cine este Împăratul slavei?
Răspuns: Domnul Puterilor (Psalmi 23:16).
11. Care dintre ucenici s-a lepădat de Domnul Iisus?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Marcu 13:30, 71-72).
12. Care dintre ucenici nu a crezut în învierea lui Iisus până când
n-a văzut cu ochii lui semnul cuielor în mâinile Lui şi până nu a
pus mâna în coasta Lui?
Răspuns: Sfântul Apostol Toma (Ioan 20:25-28).
13. Ce înseamnă Emanuel?
Răspuns: Cu noi este Dumnezeu (Matei 1:23).
14. Pe cine a întâlnit Domnul Iisus la fântâna lui Iacov?
Răspuns: Pe femeia samarineancă (Ioan 4:6-9).
15. Cine a spus următoarele cuvinte referindu-se la Domnul Iisus:
„Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii“?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan 1:29).
16. Ce diferenţă de vârstă era între Domnul Iisus şi Sfântul Ioan
Botezătorul?
Răspuns: Aproximativ şase luni (Luca 1:27-36).
17. În câte zile a creat Dumnezeu cerurile şi pământul, marea şi
tot ce este în ele?
Răspuns: În şase zile (Ieşire 20:21).
18. Ce pom se afla în mijlocul grădinii Eden?
Răspuns: Pomul vieţii (Facerea 2:9).
19. Ce se spune în Pildele lui Solomon despre începutul
înţelepciunii?
Răspuns: Este frica de Dumnezeu (Pilde 1:7).
20. Cine I-a spus Domnului Iisus următoarele cuvinte: „Tu eşti
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Marcu 8:29).
21. Pe ce avea să zidească Domnul Iisus Biserica Sa?
Răspuns: Pe piatra credinţei (Matei 16:18).
22. Care este păcatul care nu poate fi iertat?
Răspuns: Păcatul de a huli împotriva Sfântului Duh (Luca 12:10).
23. A fost Sfântul Petru însurat?
Răspuns: Da (Matei 8:14; I Corinteni 9:5).
24. În câte zile a creat Dumnezeu cerul şi pământul?
Răspuns: În şase zile (Ieşirea 31:17).
25. Pe cine a ales Pavel ca să meargă cu el în Siria şi Cilicia?
Răspuns: Pe Sila (Faptele Apostolilor 15:22-23).
26. Unde a văzut Pavel altarul unui Dumnezeu necunoscut?
Răspuns: În Atena (Faptele Apostolilor 17:16, 23).
27. Unde şi-a botezat Sfântul Ioan ucenicii?
Răspuns: În Betabara, dincolo de Iordan (Ioan 1:28).
28. Cine i-a însoţit pe Sfinţii Apostoli Pavel şi Barnaba până în
Antiohia?
Răspuns: Ioan, numit şi Marcu (Faptele Apostolilor 12:25).
29. Cine este învierea şi viaţa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 11:25).
30. Ce a mai spus Domnul Iisus după ce spusese: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa“
Răspuns: „Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine“ (Ioan
14:6).
31. Care au fost cuvintele cu care Domnul Iisus i-a chemat pe
Sfinţii Petru, Andrei, Matei şi Filip să lase pescuitul şi să-L
urmeze?
Răspuns: „Veniţi după Mine“ (Marcu 1:16).
32. Pe cine a adus Sfântul Apostol Andrei la Domnul Iisus?
Răspuns: Pe Sfântul Apostol Petru, fratele său (Ioan 1:40-41).
33. Cine a rostit următoarele cuvinte: “Rabi, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel“?
Răspuns: Natanael (Ioan 1:49).
34. Ce ar însemna dacă nu ar fi o înviere a morţilor?
Răspuns: Că nici Hristos n-a înviat (1 Corinteni 15:16).
35. Ce trebuiau să aştepte ucenicii în Ierusalim?
Răspuns: Făgăduinţa Tatălui (Faptele Apostolilor 1:4).
36. Care a fost ultimul oraş vizitat de Sfântul Apostol Pavel, aşa
cum reiese din Faptele Apostolilor?
Răspuns: Roma (Faptele Apostolilor, capitolul 28).
37. Care evanghelist a avut patru fete care prooroceau?
Răspuns: Filip (Faptele Apostolilor 21:8-9).
38. Care au fost primii misionari trimişi în misiune de către
Biserica din Antiohia?
Răspuns: Pavel şi Barnaba (Faptele Apostolilor 15:22).
39. Unde au fost pentru prima dată ucenicii numiţi „creştini“?
Răspuns: În Antiohia (Faptele Apostolilor 11:26).
40. Unde urmau apostolii să fie martorii lui Iisus?
Răspuns: În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la
marginile pământului (Faptele Apostolilor 1:8).
41. Pe cine a văzut Domnul Iisus şezând la vamă şi l-a chemat să
vină după El?
Răspuns: Pe Matei (Matei 9:9).
42. Pavel a sădit, Apollo a udat, dar cine a fost Acela care a făcut
să crească?
Răspuns: Dumnezeu (1 Corinteni 3:6).
43. Ce anume produce întristarea după voia lui Dumnezeu?
Răspuns: O pocăinţă care duce la mântuire (2 Corinteni 7:10).
44. Cum a dovedit Dumnezeu dragostea Lui pentru noi, pe când
eram încă păcătoşi?
Răspuns: Prin faptul că Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8).
45. Cu cine s-a întâlnit Domnul Iisus pe muntele Schimbării la
Faţă?
Răspuns: Cu Moise şi Ilie (Luca 9:28-30).
46. Cum a procedat Zaheu ca să-L poată vedea pe Domnul Iisus?
Răspuns: S-a suit într-un sicomor (Luca 19:4).
47. Când a fost auzită vocea din cer care spunea: “Acesta este
Fiul Meu cel iubit…“?
Răspuns: La botezul Domnului Iisus (Matei 3:16-17).
48. Cine este sarea pământului?
Răspuns: Ucenicii Domnului Iisus (Matei 5:13).
49. Ce trebuiau să facă cei şaptezeci de ucenici trimişi de Domnul
Iisus în misiune, dacă o cetate nu voia să-i primească?
Răspuns: Să-şi scuture praful care s-a lipit de picioarele lor (Luca
9:5).
50. Cine a rostit cuvintele: „N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi,
ci cei bolnavi”?
Răspuns: Domnul Iisus (Luca 5:31).
51. În ce moment al zilei a tocmit vierul ultimii oameni ca să-i
lucreze via?
Răspuns: La ceasul al unsprezecelea (Matei 20:6).
52. Mulţi sunt chemaţi, dar câţi sunt cei aleşi?
Răspuns: Puţini (Matei 22:14).
53. Cine a spus teminicerului următoarele cuvinte: „Să nu-ţi faci
nici un rău, căci toţi suntem aici“?
Răspuns: Pavel (Faptele Apostolilor 16:28).
54. Despre cine se spune că şi-a părăsit dragostea cea dintâi?
Răspuns: Biserica din Efes (Apocalipsa 2:1-4).
55. Când este timpul potrivit şi ziua mântuirii?
Răspuns: Acum (2 Corinteni 6:2).
56. Care a fost primul ucenic care a propovăduit Evanghelia în
Samaria?
Răspuns: Filip (Faptele Apostolilor 8:5).
57. Cum le-a arătat Dumnezeu magilor de la Răsărit drumul care
ducea la pruncul Iisus?
Răspuns: Prin steaua Lui (Matei 2:9).
58. Ce meserie avea Matei înainte de a deveni ucenicul lui Iisus?
Răspuns: Vameş (Matei 9:9).
59. Cine este numit Sfetnic Minunat?
Răspuns: Un Prunc ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat (Isaia 9:5).
60. Cum este slăbiciunea lui Dumnezeu?
Răspuns: Mai puternică decât tăria oamenilor (1 Corinteni 1:25).
61. Ce lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru?
Răspuns: Ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului (Timotei 2:4).
62. Cum va veni ziua Domnului?
Răspuns: Ca un fur noaptea (1 Tesaloniceni 5:2).
63. Cine nu trebuie să fie împiedicaţi să vină la Iisus?
Răspuns: Copiii (Luca 18:16).
64. Despre cine s-a zis: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă
micşorez“?
Răspuns: Despre Domnul Iisus, de către Sfântul Ioan Botezătorul
(Ioan 3:30).
65. În ce oraş nu a putut Domnul Iisus să facă prea multe minuni
din cauza necredinţei?
Răspuns: În Nazaret (Matei 13:57-58).
66. Cum vor putea cunoaşte toţi că suntem ucenicii lui Iisus?
Răspuns: Atunci când vor vedea dragostea noastră, unul faţă de
celălalt (Ioan 13:35).
67. Cine sunt mama şi fraţii Domnului Iisus?
Răspuns: Oricine va face voia Tatălui din ceruri (Matei 12:50).
68. Cum va avea loc schimbarea noastră?
Răspuns: Într-o clipă (Tesaloniceni 4:15-18).
69. Cine au fost primii care l-au vizitat pe pruncul Iisus?
Răspuns: Păstorii (Matei 2:1-11).
70. Numeşte trei dintre fiii lui Adam şi ai Evei.
Răspuns: Cain, Abel şi Set (Facerea 4:1-2, 25).
71. Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci…?
Răspuns: În putere (1 Corinteni 4:20).
72. Când va avea loc schimbarea noastră?
Răspuns: La cea din urmă trâmbiţă (Tesaloniceni 4:16-17).
73. Ce va mărturisi orice limbă spre slava lui Dumnezeu?
Răspuns: Că Iisus Hristos este Domnul (Filipeni 2:11).
74. Prin ce am fost mântuiţi?
Răspuns: Prin har (Efeseni 2:8).
75. Cine a prăvălit piatra de la mormântul Domnului Iisus?
Răspuns: Un înger (Matei 28:2).
76. Care cetate a fost prima cucerită de Iosua?
Răspuns: Ierihonul (Iosua Navi 6:2, 12-13).
77. Cui i-a spus Domnul Iisus următoarele cuvinte: „Iată cu
adevărat un israelit în care nu este vicleşug“?
Răspuns: Lui Natanael (Ioan 1:47).
78. Cine este la sânul Tatălui?
Răspuns: Fiul cel Unul-Născut (Ioan 1:18).
79. Pentru cine este Evanghelia lui Hristos?
Răspuns: Întâi pentru Iudeu, apoi pentru Grec (Romani 1:16).
80. Prin cine putem noi avea pace cu Dumnezeu?
Răspuns: Prin Domnul nostru Iisus Hristos (Romani 5:1).
81. Cum s-a numit nepotul lui Avraam?
Răspuns: Lot (Facerea 11:31).
82. Din ce ţară se trăgea Agar?
Răspuns: Din Egipt (Facerea 25:12).
83. Pentru cine suntem noi o mireasmă a morţii spre moarte?
Răspuns: Pentru cei ce sunt pe calea pierzării (2 Corinteni 2:15-
16).
84. Fiul Omului nu a venit să I se slujească, ci…?
Răspuns: Ca El să slujească si să-Şi dea sufletul răscumpărare
pentru mulţi (Marcu 10:45).
85. Cine sunt aceia care au păcătuit, aşa cum citim în scrisoarea
către Romani?
Răspuns: Toţi (Romani 3:23).
86. Cine zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu“?
Răspuns: Nebunul (Psalmi 13:1; 52:1).
87. Cine este Calea, Adevărul şi Viaţa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 14:6).
88. Cine este adevărata viţă?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 15:1).
89. Care a fost răspunsul dat la întrebarea temnicerului: „Ce
trebuie să fac ca să fiu mântuit?”?
Răspuns: „Crede în Domnul Iisus” (Faptele Apostolilor 16:27-31).
90. Cum se numea evreul din Alexandria, cu darul vorbirii şi tare
în Scripturi care a venit la Efes?
Răspuns: Apollo (Faptele Apostolilor 18:24).
91. Cu ce botez boteza Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Cu botezul pocăinţei (Marcu 1:4).
92. Cine a spus cuvintele: „Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac
şi eu creştin“.
Răspuns: Agripa (Faptele Apostolilor 26:28).
93. Cum se numeşte fiul şi moştenitorul lui Avraam?
Răspuns: Isaac (Facerea 21:3; 25:5).
94. Cum s-a numit şi ce vârstă a atins cel mai bătrân om de pe
pământ?
Răspuns: Matusalem, 969 de ani (Facerea 5:27).
95. Ce trebuie să facă acela care voieşte într-adevăr să-L urmeze
pe Domnul Iisus?
Răspuns: Să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-L urmeze
(Marcu 8:34).
96. Cine a venit ca martor, să mărturisească despre Lumină?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Ioan 1:8).
97. Cine l-a condus pe Natanael la Domnul Iisus?
Răspuns: Filip (Ioan 1:45-46).
98. Ce a făcut Dumnezeu în cea dintâi zi a creaţiei?
Răspuns: Lumina (Facerea 1:3-5).
99. Ce se va întâmpla cu toţi acei care se încred în Domnul?
Răspuns: Îşi înnoiesc puterea (Psalmi 83:6-8).
100. Pe cine trebuie noi să mângâiem?
Răspuns: Pe poporul lui Dumnezeu (Isaia 40:1).
101. Ce trebuie să cerem oamenilor în calitatea noastră de trimişi
şi împuterniciţi ai lui Hristos?
Răspuns: Să se împace cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:20).
102. Cine este sfârşitul Legii?
Răspuns: Hristos (Romani 10:4).
103. Ce a făcut Dumnezeu în cea de-a doua zi a creaţiei?
Răspuns: Întinderea de cer (Facerea 1:6-8).
104. Cum s-a numit tatăl lui Ioan Botezătorul?
Răspuns: Zaharia (Luca 1:67).
105. Despre cine se spune că sunt pârga celor adormiţi?
Răspuns: Hristos (1 Corinteni 15:20).
106. Pentru cine suntem o mireasmă de viaţă spre viaţă?
Răspuns: Pentru cei ce sunt pe calea mântuirii (2 Corinteni 2:16).
107. Ce este harul?
Răspuns: Un dar de la Dumnezeu (Efeseni 2:8).
108. Până când va trebui să împărăţească Domnul Iisus?
Răspuns: Până când va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale
(Psalmi 109:1).
109. Ce vârstă a avut Domnul Iisus când a mărturisit pentru
prima dată în Templu despre Domnul?
Răspuns: 12 ani (Luca 2:42).
110. Cine a fost prima persoană care L-a întâlnit pe Domnul Iisus
după învierea Sa?
Răspuns: Maria (Marcu 16:9).
111. Cum s-a numit tatăl lui Ioan şi Iacov?
Răspuns: Zevedeu (Luca 5:10).
112. Cine avea să boteze cu Duhul Sfânt?
Răspuns: Domnul Iisus (Matei 3:11).
113. Cine a fost acela care i-a spus Domnului Iisus următoarele
cuvinte: „Tu ai cuvintele vieţii veşnice“?
Răspuns: Sfântul Apostol Petru (Ioan 6:68).
114. Ce spune Domnul Iisus, cine a fost mai înainte să se nască
Avraam?
Răspuns: Domnul Iisus Însuşi (Ioan 8:58).
115. În ce zi a săptămânii a avut loc învierea Domnului Iisus?
Răspuns: În prima zi a săptămânii (Marcu 16:9).
116. Ce culoare trebuia să aibe funia pe care Rahab trebuia s-o
atârne de fereastră?
Răspuns: Roşie (Iosua Navi 2:18).
117. Cine sunt aceia care sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu?
Răspuns: Toţi (Romani 3:23).
118. Ce ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu care este în
Iisus Hristos?
Răspuns: Nimic (Romani 8:35-39).
119. Cine s-a făcut trup şi a trăit printre noi?
Răspuns: Cuvântul (Ioan 1:14).
120. De unde era originar Avraam?
Răspuns: Din Urul Caldeii (Facerea 11:31).
121. Cum s-a numit soţia lui Avraam?
Răspuns: Sarra (Facerea 17:15).
122. Ce se va întâmpla cu cel ce vrea să-şi păstreze viaţa?
Răspuns: Şi-o va pierde (Matei 16:25).
123. Cine este acela care Îl cunoaşte deplin pe Tatăl?
Răspuns: Fiul (Matei 11:27).
124. Cine este mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul?
Răspuns: Cel mai mic în Împărăţia cerurilor (Luca 7:28).
125. De ce i-a spus Domnul Iisus lui Petru următoarele cuvinte:
„Înapoia mea, Satano“?
Răspuns: Căci nu cugeta cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale
oamenilor (Matei 16:23).
126. Cum s-a numit fratele mai mare al lui David?
Răspuns: Eliab (1 Regi 17:28).
127. Care împărăteasă l-a vizitat pe Solomon?
Răspuns: Împărăteasa din Saba (II Paralipomena 9:1).
128. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume nu ca să judece
lumea ci…?
Răspuns: Ca lumea să fie mântuită prin El (Ioan 3:17).
129. Cine este cel mai mare dintre noi?
Răspuns: Slujitorul nostru (Matei 23:11).
130. Pentru cine a murit Domnul Iisus?
Răspuns: Pentru fărădelegile noastre (1 Petru 3:18).
131. Ce semnificaţie are lepădarea lui Israel?
Răspuns: A dus la împăcarea lumii (Romani 11:15).
132. Ce a crezut Maria, când L-a întâlnit pe Domnul Iisus cel
înviat din morţi?
Răspuns: A crezut că era grădinarul (Ioan 20:15).
133. Care dintre apostoli este autorul celor mai multe dintre
scrisorile cuprinse în Noul Testament?
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (vezi Epistolele către: Romani,
Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni,
Timotei, Tit, Filimon, Evrei).
134. De unde avea să vină Izbăvitorul?
Răspuns: Din Sion (Romani 11:26).
135. A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?
Răspuns: Nicidecum (Romani 11:6).
136. Cine a văzut vreodată pe Dumnezeu?
Răspuns: Nimeni (Ioan 1:18).
137. În ce lună a ieşit Israel din Egipt?
Răspuns: Luna Aviv (Deuteronom 16:1).
138. Caţi oameni au ieşit din Egipt la Exod, afară de copii?
Răspuns: Aproape 600.000 (Ieşirea 12:37).
139. Ce perioadă a fost ascuns Moise de către mama lui?
Răspuns: Trei luni (Ieşire 2:2).
140. Cine a dat numele Moise acestui personaj?
Răspuns: Fata lui Faraon (Ieşirea 2:5-10).
141. Cum se numea socrul lui Moise?
Răspuns: Ietro (Ieşirea 3:1).
142. Cum se numeau copiii lui Moise?
Răspuns: Gherşom şi Eliezer (1 Paralipomena 23:15).
143. Câţi membri ai familiei lui Iacov au intrat în Egipt pe
vremea lui Iosif?
Răspuns: 75 (Facerea 46:27).
144. Despre cine ne spune Biblia că “umbla înaintea lui
Dumnezeu“?
Răspuns: Despre Enoh (Facerea 5:22).
145. Ce au cântat îngerii la naşterea Domnului Iisus?
Răspuns: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace,
între oameni bunăvoire!“ (Luca 2:14).
146. Ce ne este de ajuns?
Răspuns: Harul lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:7-9).
147. Ce va secera omul?
Răspuns: Ceea ce seamănă (Galateni 6:7).
148. Pentru cine este imposibil să moştenească Împărăţia lui
Dumnezeu?
Răspuns: Carnea şi sângele (1 Corinteni 15:50).
149. Numeşte 2 persoane din Biblie pe care Dumnezeu i-a luat la
El într-un mod neobişnuit.
Răspuns: Enoh şi Ilie (Evrei 11:5, Ecclesiasticul 48:12).
150. Ce text a scris mâna pe perete în palatul lui Belşaţar?
Răspuns: Mene, mene, techel ufarsin (Daniel 5:25).
151. Prin cine vor fi binecuvântate toate familiile pământului?
Răspuns: Prin Avraam (Facerea 18:18).
152. Cu cine trebuie noi să ne îmbrăcăm?
Răspuns: Cu Hristos (Galateni 3:27).
153. Cum suntem dacă ne-am pus credinţa în Hristos numai
pentru viaţa aceasta?
Răspuns: Mai de plâns decât toţi oamenii (1 Corinteni 15:19).
154. Ce făceau ucenicii în timp ce Domnul Iisus se ruga în
Ghetsimani?
Răspuns: Dormeau (Matei 26:36-45).
155. Pe cine a văzut măgăriţa lui Balaam stând cu sabia scoasă
din teacă la marginea drumului?
Răspuns: Pe Îngerul Domnului (Numerii 22:23-25).
156. Ce a trebuit să înalţe Moise într-o prăjină astfel ca oricine
care era muşcat şi privea la el să trăiască?
Răspuns: Un şarpe de aramă (Numerii 21:8).
157. De câte ori s-a rugat Ilie pentru ca să cadă foc din cer şi să
mistuie arderea de tot?
Răspuns: O singură dată (Iacov 5:17).
158. Cum a fost umilit Aman în faţa lui Mardoheu?
Răspuns: A trebuit să-l plimbe pe acesta călare şi să-l laude
(Estera 6:9).
159. Câţi îngeri au vizitat Sodoma în ajunul distrugerii ei?
Răspuns: Doi îngeri (Facerea 19:1).
160. Cine a adăpostit în casa ei cele două iscoade trimise de Iosua
la Ierihon?
Răspuns: Rahav (Iosua Navi 6:25).
161. Cine a spălat picioarele ucenicilor?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 13:3-5).
162. La cât s-a ridicat numărul bărbaţilor credincioşi după ce
Sfinţii Petru şi Ioan au vindecat pe ologi, au predicat evanghelia şi
ca urmare au fost aruncaţi în teminiţă?
Răspuns: Cinci mii (Faptele Apostolilor 4:4).
163. Ce nu au dat cei de la stânga Domnului celor însetaţi?
Răspuns: Nu le-a dat să bea (Matei 25:35).
164. Ce acoperă dragostea?
Răspuns: Mulţime de păcate (I Petru 4:8).
165. Ce trebuie să locuiască din belşug în noi?
Răspuns: Cuvântul lui Hristos (Coloseni 3:16).
166. Cine a spălat rănile lui Pavel şi Sila?
Răspuns: Temnicerul (Faptele Apostolilor16:27-33).
167. Cine a dat cele cinci pâini şi cei doi peşti când Domnul a
hrănit pe cei cinci mii de oameni?
Răspuns: Un băieţel (Ioan 6:9).
168. Cui îi aparţine Împărăţia cerurilor?
Răspuns: Celor săraci cu duhul (Matei 5:3).
169. Cu ce a binecuvântat Ilie pe femeia şunamiteancă pentru
ospitalitatea ei?
Răspuns: I-a făgăduit că va naşte un copil (4 Regi 4:16-17).
170. Care a fost handicapul lui Mefiboşet, fiul lui Ionatan?
Răspuns: Era olog de picioare (II Regi 9:13).
171. Cine vor fi adunate în faţa Fiului omului când El va reveni în
slava Sa şi va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale?
Răspuns: Toate neamurile (Matei 25:31-32).
172. Cine s-a îngrijit de Rut când ea strângea spice pe ogor?
Răspuns: Booz (Rut 2:3-8).
173. Cine este cel care vindecă?
Răspuns: Domnul (Psalmi 102:1-3).
174. Care poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău, cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău“?
Răspuns: Cea dintâi şi cea mai mare poruncă (Marcu 12:30-31).
175. La ce interval se sărbătoreşte anul de Sabat?
Răspuns: O dată la şapte ani (Deuteronom 15).
176. Ce trebuie să faci ca să fii cel dintâi?
Răspuns: Să fii robul tuturor (Matei 20:26).
177. Cine mergea în pustiu înaintea taberei lui Israel?
Răspuns: Îngerul lui Dumnezeu (Ieşirea 14:19).
178. A afirmat Domnul Iisus că Lazăr murise?
Răspuns: Da (Ioan 11:14).
179. David a arătat bunăvoinţă fiului lui Nahas, aşa cum Nahas
arătase bunăvoinţă faţă de el… Cum se numea fiul lui Nahaş?
Răspuns: Hanun (I Paralipomena 19:2).
180. Ce îl mângâie pe David dacă ar fi să umble prin mijlocul
morţii?
Răspuns: Toiagul şi varga lui Dumnezeu (Psalmi 22:5).
181. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să renunţe la pedepsirea poporului
Lui pentru relele pe care le făceau?
Răspuns: Rugăciunea lui Moise (Ieşirea 32:11).
182. În care dintre cele patru evanghelii este descrisă prima
minune săvârşită de Domnul Iisus?
Răspuns: În evanghelia lui Ioan (Ioan 2:11).
183. Pe cine a înviat Ilie din morţi?
Răspuns: Pe fiul văduvei din Sarepta (3 Regi 17:23).
184. Cui i se va da?
Răspuns: Aceluia care va cere (Matei 7:7).
185. Ce este un leac bun?
Răspuns: O inimă veselă (Pilde 17:22).
186. Cu ce te încununează Dumnezeu?
Răspuns: Cu milă şi cu îndurări (Psalmi 102:4).
187. Cum s-a numit tânărul care a adormit în timpul predicilor
din Troa şi ca urmare a căzut din catul al treilea, a murit şi a fost
înviat de Pavel?
Răspuns: Eutihie (Faptele Apostolilor 20:9).
188. În ce zi a săptămânii strângeau credincioşii din Corint
ajutoare pentru sfinţi?
Răspuns: În prima zi a săptămânii (1 Corinteni 16:1-2).
189. Cine este autorul Faptelor Apostolilor?
Răspuns: Luca (Faptele Apostolilor 1:1).
190. Din ce seminţie era Moise?
Răspuns: Levi (Ieşirea 2:1-10).
191. Cum se numea sora lui Moise?
Răspuns: Mariam (Ieşirea 6:20).
192. Cum se numea fratele lui Moise?
Răspuns: Aaron (Ieşirea 6:20).
193. Cum se numea soţia lui Moise?
Răspuns: Sefora (Ieşirea 2:21).
194. Când s-a întors Pavel la Dumnezeu?
Răspuns: Când se afla în drum spre Damasc (Faptele Apostolilor
9:1-3).
195. Care a fost primul păgân asupra căruia s-a pogorât Sfântul
Duh?
Răspuns: Corneliu (Faptele Apostolilor, capitolul 10).
196. Ce este după Sfântul Apostol Pavel, Cuvântul lui Dumnezeu
ca parte din armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Sabia Duhului (Efeseni 6:17).
197. Pe care prooroc l-a citat Sfântul Petru în ziua Cincizecimii?
Răspuns: Pe Ioil (Faptele Apostolilor 2:20).
198. Cine sunt numiţi fii ai lui Avraam?
Răspuns: Cei ce au credinţă (Galateni 3:7).
199. Care era tălmăcirea numelui Tavita?
Răspuns: Căprioară (Faptele Apostolilor 9:36).
200. Ce putem lua cu noi pe lumea cealaltă?
Răspuns: Nimic (Psalmi 48:17-18).
201. Unde a vindecat Sfântul Pavel un şchiop din naştere şi l-au
numit oamenii pe el Hermes iar pe Barnaba Zeus?
Răspuns: În Listra (Faptele Apostolilor 14:8-12).
202. De ce s-a purtat David bine cu Mefiboşet?
Răspuns: Pentru că era fiul lui Ionatan (2 Regi 21:7).
203. Cine a fost slobozit la porunca lui Pilat în locul Domnului
Iisus?
Răspuns: Pe Baraba (Ioan 18:36-40).
204. Cum L-a trădat Iuda pe Fiul omului?
Răspuns: Cu o sărutare (Luca 22:48).
205. Ce stă scris în Apocalipsă, contra cui a trebuit să lupte
arhanghelul Mihail şi îngerii lui?
Răspuns: Contra balaurului (Apocalipsa 12:7).
206. De către cine a fost luat în timpul lui Eli, Chivotul lui
Dumnezeu?
Răspuns: De către Filisteni (I Regi capitolele 4:5).
207. Cine a încercat să-L omoare pe Domnul Iisus imediat după
naşterea Sa?
Răspuns: Irod (Matei 2:13).
208. Cine a încercat să-l salveze pe Iosif din mâinile fraţilor lui?
Răspuns: Ruben (Facerea 37:14-21).
209. Cum se numeşte locul unde a petrecut Domnul Iisus noaptea
dinaintea răstignirii?
Răspuns: Ghetsimani (Matei 26:36).
210. Cine ura din gelozie pe David?
Răspuns: Saul (I Regi 18:7-8).
211. Cine a fost acela care a fost omorât cu pietre pentru că a luat
ca pradă o manta frumoasă de Sinear, 200 de sicli de argint şi o
placă de aur?
Răspuns: Acan (Iosua Navi 7:20-25).
212. Când trebuiau israeliţii să lase o vreme de odihnă pentru
pământ, să nu-l semene, şi să dea ceea ce ieşea din el ca hrană
săracilor?
Răspuns: Tot al şaptelea an (Levitic 25:4-6).
213. Cine a zis către Israel: „duceţi-vă singuri de vă luaţi paie de
unde veţi găsi”?
Răspuns: Faraon (Ieşirea 5:10-11).
214. Cine se roagă pentru revenirea Domnului Iisus?
Răspuns: Duhul şi Mireasa (Apocalipsa 22:17).
215. Ce câştigă biruinţa asupra lumii?
Răspuns: Credinţa noastră (I Ioan 5:4).
216. Cine a fost răstignit odată cu Domnul Iisus?
Răspuns: Doi tâlhari (Matei 27:38).
217. Ce ne spune Biblia despre cei care sunt batjocoriţi pentru
Numele lui Hristos?
Răspuns: Ei sunt fericiţi (Matei 5:11).
218. De cine a fugit Ilie după vedenia de pe muntele Carmel?
Răspuns: De Izabela (III Regi 18:42; 19:1-4).
219. Cine este la uşă?
Răspuns: Judecătorul (Iacov 5:9).
220. Cu ce trebuie să fim încălţaţi?
Răspuns: Cu râvna Evangheliei păcii (Efeseni 6:15).
221. Cine este numit în Apocalipsă balaurul cel mare?
Răspuns: Diavolul (Apocalipsa 12:9).
222. Câţi ucenici L-au părăsit pe Domnul Iisus atunci când a fost
luat prizonier?
Răspuns: Toţi (Matei 26:56).
223. Când ne va ierta Dumnezeu, Care este credincios şi drept,
toate păcatele şi ne va curăţa de orice nelegiuire?
Răspuns: Dacă ne mărturisim păcatele (1 Ioan 1:9).
224. Ce i-a socotit Domnul ca neprihănire lui Avraam?
Răspuns: Că a crezut pe Domnul (Galateni 3:6).
225. Ce formează platoşa în armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Dreptatea (Efeseni 6:14).
226. Din câţi soldaţi era formată armata lui Ghedeon când a
învins pe Madian?
Răspuns: 300 (Judecători 7:7).
227. Către cine a zis Dumnezeu cuvintele: „Voi binecuvânta pe cei
ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema“?
Răspuns: Către Avraam (Facerea 12:3).
228. Cum s-a numit nevasta lui David care l-a salvat de la
moartea ce i-o pregătise Saul?
Răspuns: Micol (I Regi 18:27).
229. Cine a devenit după moartea lui Moise conducătorul
poporului Israel?
Răspuns: Iosua (Deuteronom 1:38).
230. De câte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului înainte să-i
cadă zidurile?
Răspuns: De 13 ori (Iosua Navi 6:11-15).
231. Cui i s-a dat ca moştenire Hebronul?
Răspuns: Lui Caleb (Iosua Navi 14:13).
232. Pe când erau la Ghilgal, a doua zi de Paşte, israeliţii au
mâncat din grâul ţării. Ce s-a întâmplat în acea zi?
Răspuns: Nu a mai căzut mană (Iosua Navi 5:11-12).
233. Cine a zis: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului“?
Răspuns: Iosua (Iosua Navi 24:15).
234. Cine a ucis cu un otig de plug 600 de oameni?
Răspuns: Samson (Judecători 16:31).
235. Cine avea 30 de fii care stăpâneau 30 de cetăţi?
Răspuns: Ieftae (Judecători 12:7-9).
236. Cine era o sâcâitoare şi profitoare?
Răspuns: Dalila (Judecători, capitolul 16).
237. Cine a murit datorită unei pietre de râşniţă?
Răspuns: Abimelec (Judecători 9:53).
238. Pe lângă funcţia de judecător, ce altă funcţie mai avea
Debora?
Răspuns: Proorociţă (Judecători 4:4).
239. Despre care soţ se spune că a fost văzut jucându-se cu soţia
lui?
Răspuns: Isaac (Facerea 26:8).
240. Despre cine se spune că a fiert o ciorbă de linte?
Răspuns: Iacov (Facerea 25:29).
241. Cine a zis: „Sunt eu păzitorul fratelui meu“?
Răspuns: Cain (Facerea 4:9).
242. Cine a zis: „Aici este degetul lui Dumnezeu!“?
Răspuns: Magii (Ieşirea 8:19).
243. Câţi ani a mâncat poporul Israel mană?
Răspuns: Patruzeci de ani (Ieşirea 16:35).
244. Cine l-a sfătuit pe Moise să aleagă judecători?
Răspuns: Ietro (Ieşirea 18:14-23).
245. Cine a scris cele 10 porunci pe cele 2 table de piatră?
Răspuns: Dumnezeu (Deuteronomul 4:12-13).
246. Când Moise a spus: „Cine este pentru Domnul, să vină la
mine!“, care seminţie a mers la el?
Răspuns: Levi (Ieşirea 32:26).
247. Cine a fost arhitectul (proiectantul) Sanctuarului din pustie?
Răspuns: Dumnezeu (1 Macabei 4:36, 55).
248. În ce împrejurare se spune că: „Poporul a şezut de a mâncat
şi a băut; apoi s-au sculat să joace“?
Răspuns: La ridicarea viţelului de aur (Ieşirea 32:1-6).
249. Ce se putea aduce ca jertfe?
Răspuns: Păsări şi animale (Facerea 8:20, Deuteronom 15:19-22).
250. Care fii ai lui Aaron au murit pentru că au adus foc străin?
Răspuns: Abihu şi Nadab (Leviticul 10:1-2).
251. Care peşti se pot consuma?
Răspuns: Peştii care au solzi şi înotătoare (Deuteronom 14:9).
252. La cine trebuia să se prezinte pentru examinare cel ce avea,
ori era suspect de lepră?
Răspuns: La preoţi (Leviticul 13:2).
253. La ce interval se repeta anul sabatic?
Răspuns: Din 7 în 7 ani (Leviticul 25:4).
254. Care dintre seminţii n-a fost numărată între celelalte?
Răspuns: Levi (Numerii 1:49).
255. Care era perioada între care slujeau leviţii?
Răspuns: Între 25 şi 50 de ani (Numerii 8:24).
256. Soţia lui Moise era…
Răspuns: Etiopiană (Numerii 12:1).
257. Cine a ţinut toată tabăra lui Israel pe loc timp de 7 zile?
Răspuns: Mariam (Numerii 12:15).
258. Cine şi cui i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat să-i blestemi
pe vrăjmaşii mei, şi iată tu îi binecuvintezi!“?
Răspuns: Balac lui Valaam (Numerii 23:11).
259. Pe cine a desemnat Dumnezeu ca succesor al lui Moise?
Răspuns: Iosua, fiul lui Non (Deuteronom 31:7).
260. Cât timp trebuia să rămână ucigaşul în cetatea de scăpare?
Răspuns: Până la moartea marelui preot (Numerii 35:25).
261. Care seminţii s-au aşezat dincoace de Iordan, în Galaad?
Răspuns: Ruben, Gad, jumătatea lui Manase (1Paralipomena
12:37).
262. Care 2 persoane ieşite din Egipt având peste 20 de ani,
urmau să intre în Canaan?
Răspuns: Caleb şi Iosua (Numerii 14:30).
263. Câţi martori erau necesari într-un proces?
Răspuns: Cel puţin 2 (Deuteronom 19:15).
264. Cum va avea loc revenirea Domnului Iisus?
Răspuns: Pe nori (Matei 24:30).
265. Cine a fost acela care a voit să nimicească tot poporul lui
Mardoheu?
Răspuns: Aman (Estera 3:6).
266. Ce înseamnă numele lui „Iahveh“ sau „Dumnezeu“?
Răspuns: “Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşirea 3:14).
267. Cine urma să fie trimis ca ajutor lui Moise pentru a-i uşura
vorbirea?
Răspuns: Aaron (Ieşirea 4:7-15).
268. La care dintre urgii şi a câta, vrăjitorii lui Faraon au
recunoscut degetul lui Dumnezeu?
Răspuns: Ţânţarii, urgia a treia (Ieşirea 8:16-19).
269. Ce carte urmează după Ezdra?
Răspuns: Neemia (Vezi Biblia).
270. Ce carte urmează după Isaia?
Răspuns: Ieremia (Vezi Biblia).
271. Cine a fost ales în locul lui Iuda?
Răspuns: Matia (Faptele Apostolilor 1:16-26).
272. Câte suflete au fost botezate în ziua cincizecimii?
Răspuns: 3000 (Faptele Apostolilor 2:41).
273. Pe cine au înşelat Anania şi Safira?
Răspuns: Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 5:1-9).
274. Cine a rostit cuvintele: „Dacă această hotărâre sau lucrul
acesta este de la oameni, se va nimici; iar dacă este de la
Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să aflaţi şi
luptători împotriva lui Dumnezeu“.
Răspuns: Gamaliel (Faptele Apostolilor 5:38-39).
275. De ce a fost învinuit Sfântul Ştefan?
Răspuns: De hulă (Faptele Apostolilor, capitolul 7).
276. Cum au văzut faţa Sfântului Ştefan toţi cei care şedeau în
sobor?
Răspuns: Ca o faţă de înger (Faptele Apostolilor 6:15).
277. Ce strigau cei răsculaţi de argintarul Dimitrie?
Răspuns: „Mare este Artemisa Efesenilor“ (Faptele Apostolilor
19:24-28).
278. Cine a avertizat Pavel, că vor ameninţa turma lui Hristos,
după plecarea lui?
Răspuns: Lupi îngrozitori (Faptele Apostolilor 20:29).
279. Ce carte urmează după Facere?
Răspuns: Ieşirea (Vezi Biblia).
280. Unde scrie: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: În casa
Domnului vom merge“?
Răspuns: Psalmi 122:1.
281. Unde este comoara noastră?
Răspuns: Unde este şi inima noastră (Luca 12:34).
282. Ce se va întâmpla cu cei ce plâng?
Răspuns: Ei voi fi mângâiaţi (Matei 5:4).
283. Care dintre ucenici a fost acela care a crezut imediat vestea
învierii Domnului Iisus adusă de cele două Marii?
Răspuns: Niciunul (Luca 24:10-11).
284. În a cui casă slujea Iosif?
Răspuns: Casa lui Putifar (Facerea 39:1).
285. Ce va aduce, după Sfântul apostol Pavel, primirea din nou a
lui Israel?
Răspuns: O înviere din morţi (Romani 11:15).
286. Ce este propovăduirea crucii pentru cei ce sunt pe calea
pierzării?
Răspuns: O nebunie (1 Corinteni 1:18).
287. Pe cine mai numeşte Dumnezeu “poporul Meu” în afară de
Israel, după cum stă scris în Isaia?
Răspuns: Egiptul (Isaia 19:25).
288. Ce vede poporul care umblă îndelung în întuneric?
Răspuns: O lumină mare (Isaia 9:1).
289. Ce va însoţi pe psalmist în toate zilele vieţii sale?
Răspuns: Mila lui Dumnezeu (Psalmi 22:7).
290. În ce moment al zilei trebuie lăudat Numele Domnului?
Răspuns: De la răsăritul soarelui până la apusul lui (Psalmi
112:3).
291. Cine este păstorul cel bun?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 10:7, 11).
292. Cine a afirmat pentru prima dată: „oricine va chema numele
Domnului, va fi mântuit“?
Răspuns: Ioil (Ioil 3:5).
293. Cu ce eşti încălţat dacă porţi armătura lui Dumnezeu?
Răspuns: Cu Evanghelia păcii (Efeseni 6:15).
294. Va putea intra oricine zice „Doamne, Doamne“ în împărăţia
cerului?
Răspuns: Nu (Matei 7:21).
295. Cine este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni?
Răspuns: Omul Iisus Hristos (1 Ioan 2:1).
296. Unde şi-a arătat Domnul Iisus pentru prima dată prin semne
slava Sa, şi ca urmare ucenicii au crezut în El?
Răspuns: În Cana Galileii (Ioan 2:11).
297. Unde se afla Iisus şi ucenicii lui când acesta le-a dat sarcina
de a fi martorii lui după ce se va fi pogorât Duhul Sfânt peste ei şi
le-a dat putere?
Răspuns: La Ierusalim (Faptele Apostolilor 1:1-12).
298. Care este singura cale care duce la Tatăl ceresc?
Răspuns: Prin Domnul Iisus (Ioan 14:6).
299. Ce i-a spus Domnul Iisus lui Nicodim, ce trebuia să se
întâmple ca cineva să poată vedea Împărăţia lui Dumnezeu?
Răspuns: Să se nască de sus (Ioan 3:1-3).
300. Unde este pusă o piatră aleasă şi scumpă în capul unghiului?
Răspuns: În Sion (Romani 9:33).
301. Câţi bărbaţi a păstrat Domnul dintre cei care nu şi-au plecat
genunchiul în faţa lui Baal?
Răspuns: Şapte mii (3 Regi 19:9-18).
302. Cine va mărturisi în faţa noastră despre Domnul Iisus?
Răspuns: Duhul adevărului (Ioan 15:26).
303. Cum este jugul Domnului Iisus?
Răspuns: Bun (Matei 11:30).
304. Ce meserie avea Sfântul Andrei?
Răspuns: Pescar (Marcu 1:16).
305. Despre cine a spus Domnul Iisus: „el este Ilie“?
Răspuns: Despre Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 11:12-14).
306. Cine a venit pe lume ca să despartă pe fiu de tatăl său, pe
fiică de mama sa?
Răspuns: Domnul Iisus (Matei 10:5, 35).
307. Cine l-a uns pe David împărat peste Israel?
Răspuns: Samuel (1 Regi 16:11-13).
308. Cine erau în timpul lui Samson duşmanii lui Israel?
Răspuns: Filistenii (Judecători 15:11).
309. Ce sarcină a avut Otniel, fratele mai mic al lui Caleb?
Răspuns: Să judece pe Israel (Judecători 3:9).
310. Cine vor fi cei care vor învia cei dintâi atunci când Domnul
va veni cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu sunetul
trâmbiţei?
Răspuns: Morţii întru Hristos (1 Tesaloniceni 4:16).
311. Ce se poate spune despre sarcina Domnului Iisus?
Răspuns: Este uşoară (Matei 11:30).
312. Câţi dinari a primit fiecare în pilda lucrătorilor viei?
Răspuns: Unul (Matei 20:2).
313. Când poate spune cineva că este o făptură nouă?
Răspuns: Dacă este în Hristos (2 Corinteni 5:17).
314. Cine s-a făcut trup şi a locuit printre noi?
Răspuns: Cuvântul (Ioan 1:14).
315. Pe ce munte i-a înfruntat Sfântul Ilie pe preoţii lui Baal?
Răspuns: Pe muntele Carmel (3 Regi 18:15-20).
316. Pe ce munte vor sta picioarele Domnului Iisus la revenirea
Lui pe pământ?
Răspuns: Pe muntele Măslinilor (Zaharia 14:4).
317. Cum se numeşte unul dintre fraţii Domnului Iisus?
Răspuns: Iacov (Galateni 1:19).
318. Ce se întâmplă dacă Fiul ne va face liberi?
Răspuns: Liberi vom fi într-adevăr (Ioan 8:36).
319. Ce i-a răspuns Domnul Iisus celui care I-a cerut să-i dea voie
să-şi îngroape tatăl înainte de a-L urma?
Răspuns: „Vino după Mine, şi lasă morţii să-şi îngroape morţii
lor“(Matei 8:21-22).
320. De unde veneau magii ca să se închine pruncului Iisus?
Răspuns: De la Răsărit (Matei 2:1-2).
321. Cum se numeau cei trei fii ai lui Noe?
Răspuns: Sem, Ham şi Iafet (Facerea 5:32).
322. Care este vrăjmaşul care va fi nimicit cel din urmă?
Răspuns: Moartea (1 Corinteni 15:26).
323. Care este boldul morţii?
Răspuns: Păcatul (1 Corinteni 15:56).
324. Care este lupta cea bună?
Răspuns: Lupta credinţei (1 Timotei 6:12).
325. Cine a predicat în pustiu şi a anunţat venirea Domnului
Iisus?
Răspuns: Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 3:1).
326. Ce semnificaţie are denumirea „Hristosul“?
Răspuns: Mesia (Ioan 1:41).
327. Umblăm nu prin vedere, ci prin…
Răspuns: Credinţă (2 Corinteni 5:7).
328. Pentru ce a murit Hristos, El Cel drept pentru cei nedrepţi?
Răspuns: Ca să ne aducă la Dumnezeu (1 Petru 3:18).
329. Cine trebuie să devină ucenici ai lui Iisus?
Răspuns: Toate neamurile (Romani 1:5).
330. Care este porunca veche, dar şi nouă?
Răspuns: Să ne iubim unii pe alţii (1 Ioan 2:5, 7).
331. Cum mai numeşte Domnul Iisus, Sfântul Duh?
Răspuns: Mângâietorul (Ioan 14:26).
332. Cine trăiesc în lume şi totuşi nu fac parte din ea?
Răspuns: Ucenicii Domnului Iisus (Ioan 15:19).
333. Ce simbolizează sămânţa în pilda semănătorului?
Răspuns: Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:11).
334. Cine se afla de faţă la schimbarea Domnului Iisus?
Răspuns: Petru, Iacov şi Ioan (Marcu 9:2).
335. Când putem noi aduce mult rod?
Răspuns: Când suntem în Domnul Iisus (Ioan 15:2).
336. Cum i-a trimis Domnul Iisus pe ucenici?
Răspuns: Ca pe nişte oi în mijlocul lupilor (Luca 10:3).
337. Ce spune în scrisoarea către Romani, cine Îl caută pe
Dumnezeu?
Răspuns: Niciunul (Romani 3:11).
338. Cine a fost acela care întâi i-a persecutat pe credincioşi ca
mai apoi să predice credinţa pe care el însuşi a vrut s-o distrugă?
Răspuns: Sfântul Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 22:3-4).
339. Pe cine trebuie să propovăduim?
Răspuns: Pe Hristos cel răstignit (1 Corinteni 1:23).
340. Cine anume sunt purtaţi de Duhul Sfânt?
Răspuns: Oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu (2 Petru 1:21).
341. Cum se numea ologul pe care l-a vindecat Sfântul Petru?
Răspuns: Enea (Faptele Apostolilor 9:33-34).
342. Ce s-ar întâmpla dacă mi-aş împă______________rţi toată averea pentru
hrana săracilor şi dacă mi-aş da trupul să fie ars, dar n-aş avea
dragoste?
Răspuns: Nu mi-ar folosi la nimic (1 Corinteni 13:3).
343. De cine trebuie să fie cunoscută blândeţea voastră?
Răspuns: De toţi oamenii (Tit 3:2).
344. Unde scrie: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi“?
Răspuns: Matei 7:1.
345. La sfârşitul celor 2300 de seri şi dimineţi din Daniel capitolul
8, ce trebuia să aibă loc?
Răspuns: Curăţirea Sfântului Locaş (Daniel 8:13-14).
346. Prima epistolă a Sfântului Petru a fost adresată
credincioşilor din:
Răspuns: Galatia şi Bitinia (1 Petru 1:1).
347. Câte zile şi câte nopţi a postit Iisus în pustie?
Răspuns: 40 de zile şi 40 de nopţi (Matei 4:2).
348. Cine a dus crucea lui Iisus?
Răspuns: Simon din Cirene (Matei 27:32).
349. Cine a scris Exodul?
Răspuns: Moise.
350. Ce înseamnă Gherşom?
Răspuns: „Rătăcit sunt eu în pământ străin“ (Ieşirea 18:3).
351. Cum se numeau cetăţile zidite de israeliţi egiptenilor?
Răspuns: Pitom şi Ramses (Ieşirea 1:11).
352. Cum se numeau moaşele femeilor israelite?
Răspuns: Sifra şi Pua (Ieşirea 1:15).
353. Cum a răsplătit Dumnezeu moaşelor, pentru că nu au
omorât copiii israeliţilor?
Răspuns: Le-a întărit neamul (Ieşirea 1:17-21).
354. De ce a fugit Moise din Egipt?
Răspuns: A omorât un egiptean (Ieşirea 2:11-15).
355. Ce perioadă a fost ascuns Moise de către mama lui?
Răspuns: 3 luni (Ieşirea 2:2).
356. Cine a scris Facerea?
Răspuns: Moise.
357. Ce înseamnă cuvântul latin „genesis“?
Răspuns: Început.
358. Ce formează primele 5 cărţi ale Bibliei, scrise de Moise?
Răspuns: Pentateuhul lui Moise.
359. Cum era pământul la început?
Răspuns: Netocmit şi gol (Facerea 1:2).
360. Unde scrie: „Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi odihni pe voi“?
Răspuns: Matei 11:28.
361. Cine ţine cheile morţii şi ale locuinţei morţilor?
Răspuns: Domnul Iisus Hristos (Apocalipsa 1:13-18).
362. Al cui coif trebuie să-l purtăm ca parte a armăturii lui
Dumnezeu?
Răspuns: Coiful mântuirii (Efeseni 6:17).
363. Cine vor fi cei care îi vor judeca pe îngeri?
Răspuns: Noi (1 Corinteni 6:3).
364. Cine pregătise spânzurătoarea pe care a fost spânzurat
Haman?
Răspuns: Aman (Estera 5:14, 7:10).
365. Ce s-a întâmplat cu inima lui Faraon când a el refuzat să
asculte de Moise şi Aaron?
Răspuns: S-a împietrit (Ieşirea 7:13).
366. Cum se numea filisteanul care a fost învins de David?
Răspuns: Goliat (1 Regi 21:8-9).
367. Din ce cauză nu mai era nici o vlagă în oasele lui David?
Răspuns: Din cauza păcatului (Psalmi 37:3).
368. Cui îi aparţin cuvintele: „Se apropie zilele de jelire pentru
tatăl meu; atunci am să ucid pe Iacov, fratele meu“?
Răspuns: Lui Isav (Facerea 27:41).
369. Are Dumnezeu în vedere faţa omului?
Răspuns: Nu (Galateni 2:6).
370. Pe cine au trebuit să lase fraţii lui Iosif înlănţuit în urmă în
Egipt?
Răspuns: Pe Simeon (Facerea 42:6-26).
371. Cine a pierit în Marea Roşie pentru că a urmărit pe Israel?
Răspuns: Armata egipteană (Ieşirea 15:4).
372. Cum s-au numit cei doi bărbaţi trimişi să cerceteze Canaanul
şi care se încredeau în promisiunile lui Dumnezeu?
Răspuns: Iosua şi Caleb (Numerii 14:38).
373. Cum se numeşte locuitorul din Uz despre care se spune că
era fără prihană şi drept?
Răspuns: Iov (Iov 1:1).
374. Ce va face Dumnezeu cu cei desfrânaţi şi adulteri?
Răspuns: Dumnezeu îi va judeca (1 Corinteni 5:9-13).
375. Cu ce trebuie să ne încingem mijlocul?
Răspuns: Cu adevărul (Efeseni 6:14).
376. Ce carte urmează după Neemia?
Răspuns: Estera (Vezi Biblia).
377. Ce carte urmează după Faptele Apostolilor?
Răspuns: Romani (Vezi Biblia).
378. Unde este scris: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că
în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre
Mine“?
Răspuns: Ioan 5:39.
379. Unde este scris: „În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca
să nu greşesc Ţie“?
Răspuns: În cartea Psalmilor (Psalmi 118:11).
380. Ce carte urmează după Iezechiel?
Răspuns: Daniel (Vezi Biblia).
381. Care este cea mai lungă carte din Vechiul Testament?
Răspuns: Psalmii.
382. Cine L-a trădat pe Domnul Iisus?
Răspuns: Iuda (Ioan 13:2).
383. A încercat vreodată David să-l omoare pe Saul?
Răspuns: Nu (1 Regi 18:10).
384. Cine va fi nimicit de tăria mâinii Domnului?
Răspuns: Cel fărădelege (Psalmi 38:14).
385. Cu ce scotea dracii Domnul Iisus?
Răspuns: Cu degetul lui Dumnezeu (Luca 11:20).
386. A făcut regele Ioaş ceea ce era plăcut în ochii Domnului?
Răspuns: Da (4 Regi 12:2).
387. Cine l-a condamnat la moarte pe Domnul Iisus?
Răspuns: Pilat din Pont (Luca 13:24).
388. Ce spune Domnul Iisus despre cei prigoniţi pentru dreptate?
Răspuns: Că a lor este Împărăţia cerurilor (Matei 5:10).
389. Cine a spus cuvintele: „A Mea este răzbunarea; Eu voi
răsplăti“?
Răspuns: Domnul Dumnezeu (Romani 12:19).
390. Ce a făcut Domnul Iisus cu toţi cei ce sufereau de felurite
boli şi chinuri, cu îndrăciţii, cu lunaticii şi cu slăbănogii?
Răspuns: Îi vindeca (Matei 4:24).
391. Cine l-a vindecat pe Neeman de lepră?
Răspuns: Elisei (4 Regi 5:10-14).
392. Ce trebuie să-ţi legi de gât şi să scrii pe tăbliţa inimii tale?
Răspuns: Mila şi adevărul (Pildele lui Solomon 3:3).
393. Ce au făcut cei ce cântau din fluier şi gloata când Domnul
Iisus le-a spus că fetiţa fruntaşului sinagogii nu a murit, ci
doarme?
Răspuns: Au râs de El (Luca 8:53).
394. Ce s-ar întâmpla dacă aş avea atâta credinţă încât aş putea
muta munţii din loc, dar n-aş avea dragoste?
Răspuns: N-aş avea nimic (1Corinteni 13:2).
395. Cine este dispreţuit chiar şi de prietenul său?
Răspuns: Săracul (Pildele lui Solomon 14:20).
396. Cine este pâinea vieţii?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 6:35).
397. Cum trebuie să te porţi cu vrăjmaşii?
Răspuns: Să-i iubeşti (Matei 5:44).
398. Ce nu va pierde oricine va da un pahar de apă vreunuia
dintre aceşti micuţi?
Răspuns: Plata sa (Matei 10:42).
399. Dacă Domnul Iisus nu a venit ca să cheme la pocăinţă pe cei
drepţi, atunci pentru cine a venit?
Răspuns: Pentru cei păcătoşi (Luca 5:32).
400. Pe soacra cui a vindecat Domnul Iisus de friguri încât ea s-a
sculat din pat şi a început să-I slujească?
Răspuns: Pe soacra lui Petru (Matei 8:14-15).
401. Ce i-a poruncit Dumnezeu lui Moise, ce trebuia el să facă
pentru ca apa Marei să nu mai fie amară?
Răspuns: Să arunce un lemn în apă (Ieşirea 15:21-23).
402. Cui i se va deschide?
Răspuns: Celui ce va bate (Luca 11:9).
403. Prin ce se ispăşeşte păcatul?
Răspuns: Prin iubire şi credincioşie (Pildele lui Solomon).
404. Ce putem noi prin Hristos Care ne întăreşte?
Răspuns: Totul (Filipeni 4:13).
405. Ce trebuie să facem cu lucrurile neroditoare ale
întunericului?
Răspuns: Să le osândim (Efeseni 5:18).
406. Cui i-a dat Domnul Iisus în grijă pe mama Lui?
Răspuns: Sfântului Apostol şi evanghelist Ioan (Ioan 19:26-27).
407. Câte coşnite cu rămasiţe de pâine au rămas după hrănirea
celor 5000?
Răspuns: 12 (Marcu 8:19).
408. Cu ce măsura ni se va măsura?
Răspuns: Cu măsura cu care vom măsura (Luca 6:38).
409. Care este cea mai mare virtuţi: credinţa, nădejdea sau
dragostea?
Răspuns: Dragostea (1 Corinteni 13:13).
410. Cine a fost aruncat în temniţă pentru că a refuzat să înşele
pe stăpânul său?
Răspuns: Iosif (Facerea 39:11-20).
411. Cine au fost aceia care au refuzat să se închine chipului de
aur?
Răspuns: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego (Daniel 3:12).
412. Care este plata păcatului?
Răspuns: Moartea (Romani 6:23).
413. Cine s-a aprins de mânie după răspunsul dat de Elifaz,
Bildad şi Ţofar lui Iov?
Răspuns: Elihu (Iov 32:2-3).
414. Unde a fugit Lot când Dumnezeu a hotărât distrugerea
Sodomei şi Gomorei?
Răspuns: În munte (Facerea 19:21-24).
415. Ce a făcut Pilat cu Domnul Iisus când a auzit că acesta era
Galileean?
Răspuns: L-a trimis la Irod (Luca 23:7).
416. Mai mult face puţinul celui drept decât…
Răspuns: Bogăţia multă a păcătoşilor (Psalmi 36:16).
417. Cum se numeşte sărbătoarea izbăvirii poporului evreu
datorită intervenţiei Esterei?
Răspuns: Purim (Estera 9:24-26).
418. Care a fost semnul legământului dintre Avraam şi
Dumnezeu?
Răspuns: Tăierea împrejur (Facerea 17:11).
419. Care este numele oraşului care va fi judecat, aşa cum stă
scris în Apocalipsă?
Răspuns: Babilon (Apocalipsa 18:10).
420. Câte cetăţi de scăpare trebuiau să fie în Israel după porunca
lui Dumnezeu?
Răspuns: 6 (Numerii 35:13).
421. Cine a fost găsit demn de a deschide cartea şi cele şapte
peceţi ale ei?
Răspuns: Leul din seminţia lui Iuda (Apocalipsa 5:5).
422. Cine nu a fost păzitorul fratelui său?
Răspuns: Cain (Facerea 4:9).
423. Cum putem noi să urmăm pilda lui Dumnezeu?
Răspuns: Trăind in dragoste (Ioan 13:35).
424. De ce are să se îngrijească Dumnezeu?
Răspuns: De toate trebuinţele noastre (1 Petru 5:7).
425. Pe cine avem întotdeauna cu noi?
Răspuns: Pe săraci (Matei 26:11).
426. Cine vor avea parte de milă?
Răspuns: Cei milostivi (Matei 5:7).
427. Ce carte urmează după Ieşire?
Răspuns: Leviticul (Vezi Biblia).
428. Cine este Uşa?
Răspuns: Domnul Iisus (Ioan 10:9).
429. Ce se va întâmpla celui ce va căuta?
Răspuns: Va afla (Matei 7:8).
430. Ce înseamnă Hacheldamah?
Răspuns: Ţarina sângelui (Faptele Apostolilor 1:19).
431. Cine este destinatarul cărţii Faptele Apostolilor?
Răspuns: Teofil (Faptele Apostolilor 1:1).
432. De ce au pribegit copiii lui Israel 40 de ani în pustie?
Răspuns: S-au împotrivit Domnului (Psalmi 94:11).
433. Ce înseamnă „Moise“?
Răspuns: Scos (Ieşirea 2:10).
434. Ce meserie avea socrul lui Moise?
Răspuns: Preot al Madianului (Ieşirea 3:1).
435. Cât timp a stat Pavel în insula Malta?
Răspuns: 3 luni (Faptele Apostolilor 28:1, 11).
436. Cât timp a stat Pavel la Roma?
Răspuns: 2 ani (Faptele Apostolilor 28:16, 31).
437. Ce diferenţă de vârstă era între Moise şi Aaron?
Răspuns: 3 ani (Ieşirea 7:7).
438. Câţi au scăpat dintre egipteni, la trecerea Mării Roşii?
Răspuns: Niciunul (Ieşirea 14:28).
439. Ce origine avea tatăl lui Timotei?
Răspuns: Grec (Faptele Apostolilor 16:1).
440. Ce origine avea mama lui Timotei?
Răspuns: Iudaică (Faptele Apostolilor 16:1).
441. Cine era tatăl lui Iona?
Răspuns: Amitai (Iona 1:1).
442. Unde a fugit Iona, ca să se ascundă de Domnul?
Răspuns: La Tarsis (Iona 1:3).
443. Cât de mare era Ninive?
Răspuns: Cât o călătorie de 3 zile (Iona 3:3).
444. Câte persoane au intrat în corabia lui Noe?
Răspuns: 8 (1 Petru 3:20).
445. Care a fost semnul că Domnul nu va mai nimici pământul
prin potop?
Răspuns: Curcubeul (Facerea 9:13-15).
446. Cum se numea fratele lui Abel?
Răspuns: Cain (Facerea 4:2).
447. Cum s-a numit logodnicul Mariei?
Răspuns: Iosif (Matei 1:16).
448. Cine a fost soţia lui Adam?
Răspuns: Eva (Facerea 3:20).
449. Câţi ucenici pe care i-a şi numit Apostoli a avut Domnul
Iisus?
Răspuns: 12 (Luca 6:13).
450. În ce capitol din Ieşire sunt scrise poruncile?
Răspuns: 20 (Ieşirea 20:1-17).
451. Ce au spus oamenii din jurul lui Pavel, când l-a muşcat o
viperă de mână?
Răspuns: Că este zeu (Faptele Apostolilor 28:3-6).
452. Ce carte urmează după Estera?
Răspuns: Iov (Vezi Biblia).
453. Câte capitole are Facerea?
Răspuns: 50 (Vezi Biblia).
454. Câte capitole are Iona?
Răspuns: 4 (Vezi Biblia).
455. Ce nume a dat Iacov locului unde a văzut scara cerului?
Răspuns: Betel (Facerea 28:10-19).
456. Cum se numea roaba lui Lia?
Răspuns: Zilpa (Facerea 29:24).
457. Ce semnificaţie are numele Ruben?
Răspuns: A căutat Domnul spre smerenia mea (Facerea 29:32).
458. Ce semnificaţie are numele Simeon?
Răspuns: Ascultare (Facerea 29:33).
459. Ce semnificaţie are numele Levi?
Răspuns: Alipire (Facerea 29:34).
460. Ce semnificaţie are numele Iuda?
Răspuns: Lăudat fie Domnul (Facerea 29:35).
461. Ce semnificaţie are numele Neftali?
Răspuns: Luptă dumnezeiască (Facerea 30:8).
462. Ce semnificaţie are numele Gad?
Răspuns: Noroc (Facerea 30:11).
463. Ce semnificaţie are numele Aşer?
Răspuns: Fericit (Facerea 30:18).
464. Ce semnificaţie are numele Isahar?
Răspuns: Răsplătire (Facerea 30:18).
465. Ce semnificaţie are numele Zabulon?
Răspuns: Locuinţă (Facerea 30:20).
466. Ce semnificaţie are numele Dan?
Răspuns: Dumnezeu a făcut dreptate (Facerea 30:6).
467. Ce semnificaţie are numele Iosif?
Răspuns: Adaos (Facerea 30:24).
468. Ce semnificaţie are numele Mahanaim?
Răspuns: Două tabere (Facerea 32:2).
469. Ce semnificaţie are numele Peniel?
Răspuns: Faţa lui Dumnezeu (Facerea 32:20).
470. Ce semnificaţie are numele Israel?
Răspuns: Cel ce luptă cu Dumnezeu (Facerea 32:28).
471. Ce semnificaţie are numele Sucot?
Răspuns: Şuri (Facerea 33:17).
472. Ce semnificaţie are numele Betel?
Răspuns: Casa lui Dumnezeu (Facerea 28:19).
473. Ce semnificaţie are numele Veniamin?
Răspuns: Fiul durerii (Facerea 35:18).
474. Cu câte urgii a pedepsit Dumnezeu Egiptul?
Răspuns: 10 urgii (Ieşirea, capitolele 8-11).
475. Câte colibi a dorit să facă Petru pe muntele schimbării la
faţă?
Răspuns: 3 (Luca 9:33).
476. Câţi coţi avea în înălţime chipul de aur ridicat de
Nebucadneţar?
Răspuns: 60 (Daniel 3:1).
477. Câte zile trebuia, conform poruncii împărăteşti, ca toţi
oamenii din imperiu să i se închine doar lui Darius?
Răspuns: 30 (Daniel 6:13).
478. În vedenia din capitolul 7 din Daniel, ordinea primelor 3
fiare este:
Răspuns: Leu, urs, leopard (Daniel 7:4-6).
479. Când a primit vedenia scrisă în capitolele 10, 11, 12, Daniel
era:
Răspuns: Pe malul râului Tigru (Daniel 10:4).
480. Când Sfântul apostol Petru dă sfaturi referitoare la familie,
el oferă drept exemplu cuplul...
Răspuns: Avraam şi Sara (1 Petru 3:6).
481. Prima epistolă a lui Petru a fost scrisă de:
Răspuns: Silvan (1 Petru 5:12).
482. Petru afirma că învăţătorii mincinoşi din biserică urmează
calea lui:
Răspuns: Balaam (2 Petru 2:15).
483. Unde locuia Tavita?
Răspuns: În Iope (Faptele Apostolilor 9:36).
484. La ce vârstă a murit Iosif?
Răspuns: 110 ani (Facerea 50:26).
485. Câte capitole are Apocalipsa?
Răspuns: 22 (Vezi Biblia).
486. Ce se va răci în zilele din urmă?
Răspuns: Dragostea celor mai mulţi (Matei 24:12).
S-ar putea să îţi placă şi:


sursa

DIN SUFLET PENTRU SUFLET: 486 Întrebări din Biblie cu răspuns: FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...      ... FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE!BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...
Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV