DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

16 ianuarie 2015

CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE AGHIASMA MARE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI  SA TE BINECUVANTEZE...                                                                                                 Preot Ioan
                              Credincioşii obişnuiesc să ia acasă aghiasmă mare
(de la Bobotează) şi să o păstreze la loc de cinste, în vase curate.
Începând cu ajunul Bobotezei şi până la sfârşitul praznicului, adică
până la 13 ianuarie inclusiv, credincioşii pot să bea din aghiasma mare
timp de nouă zile în şir.
După această perioadă, se gustă dintr-însa pe nemâncate, în zile
de post şi ajunare, la sărbătorile mari, după spovedanie, în curăţie
trupească şi sufletească. Îndeosebi cei opriţi de la împărtăşire se pot
mângâia luând aghiasmă mare şi apoi anafură. Aghiasma mare se mai
poate lua după împărtăşanie, iar când luăm numai anafură, aghiasma
mare se ia înainte de anafură.
            De asemenea putem stropi cu aghiasmă mare casa şi lucrurile
dintr-însa, curtea şi grădina, vitele, ogoarele, viile şi livezile, pentru a
le feri de rele, anumite obiecte din uzul pietăţii particulare (cruciuliţe,
iconiţe ş.a.). În caz de boală, se gustă aghiasmă sau se stropesc cu ea
părţile bolnave ale trupului, spre a ajuta la tămăduire. Dacă prisoseşte
sau s-a învechit nu trebuie aruncată oriunde, ci o vărsăm în loc
neumblat şi curat, pentru a nu fi pângărită.

                     Apa sfinţită în Biserica Ortodoxă

           Apa este elementul cel mai însemnat pentru toate creaturile.
Creştinii, în general, şi bolnavii, în special, trebuie să consume apă
sfinţită. În felul acesta se vor împărtăşi de energiile necreate ale
Duhului Sfânt ce exista în compunerea ei.
Sfinţirea apei înseamnă aducerea ei la starea iniţială, aşa cum o
crease Dumnezeu la început, când era apa vie, sfântă şi nealterabilă.
Dar, după căderea omului în păcat, a început alterarea şi pierderea
calităţii de apă vie.
     Preotul nu face decât să-i redea apei actuale, ale cărei molecule se
mişcă dezordonat (mişcarea Browniană), nealterabilitatea - stare în
care mişcarea moleculelor este ordonată şi ritmică. În acest sens,
putem afirma din nou cu toată convingerea că sfinţiţii liturghisitori ai
Bisericii noastre ortodoxe, prin Sfintele Taine şi Ierurgiile pe care le
săvârşesc, sfinţesc materia prin harul Duhului Sfânt.

                 Sfinţirea apei, în Biserica noastră Ortodoxă,
                           se realizează în patru feluri:

1. Primul fel de sfinţire a apei este chiar la naştere. Copilul, ştim
că se naşte cu păcatul strămoşesc, deci, este necurat. De aceea,
Biserica a rânduit ca moaşa copilului să vină la biserică cu un vas cu
apă, pe care o va sfinţi preotul. Cu această apă se spală pruncul în
albie, se stropeşte şi se dă să înghită puţin. Se procedează astfel pentru
a nu trăi pruncul fără să se împărtăşească de harul lui Dumnezeu, prin
această apă sfinţită, până la botezul lui, când se împărtăşeşte pe deplin
cu Hristos.
2. O a doua sfinţire a apei se face la săvârşirea Tainei Sfântului
Botez. Deci, când se botează pruncul, se sfinţeşte mai întâi apa din
cristelniţă si după aceea se botează pruncul în apa sfinţită.
3. Cea de-a treia sfinţire a apei este Aghiasma Mică sau
Sfeştania. Aceasta se face ori de câte ori este nevoie. De obicei în
fiecare lună. Cu această apă se stropeşte casa, lucrurile din casă,
gospodăria, animalele, oamenii bolnavi, ogoarele, maşinile şi, în
general, toate dependinţele omeneşti, fără deosebire. Apa care rămâne
de la sfinţire, se pune într-un vas la un loc curat şi se ia în fiecare
dimineaţă pe nemâncate după anafură, când suntem curaţi trupeşte şi
sufleteşte şi ne-am împlinit rugăciunile dimineţii. Copiilor le este
recomandată în fiecare dimineaţă. Bolnavii mai pot fi stropiţi şi cu
Aghiasmă Mică de la Izvorul Tămăduirii, sărbătoare ce este aşezată în
calendar după Sfintele Paşti, în vinerea din Săptămâna Luminată.
4. A patra sfinţire a apei se numeşte Aghiasma Mare şi se
sfinţeşte o singură dată pe an, la Bobotează (Botezul Domnului), 6
ianuarie. Se consumă de la 6 ianuarie până la 14 ianuarie, dimineaţa
pe nemâncate. După aceea, în tot cursul anului, această Aghiasmă
Mare se păstrează într-o sticlă la loc curat şi nu
se consumă decât atunci când omul posteşte şi nu
mănâncă nimic toată ziua, până la 4-5 dupăamiaza

şi este spovedit, după care se ia anafură.
Fiecare creştin trebuie să aibă în casa sa, 
in sticle curate, la un loc curat, cele două 
feluri de apă sfinţită: Aghiasma Mare şi Aghiasma Mică. De asemenea, trebuie să
mai aibă anafură (pâine sfinţită) şi ulei sfinţit de la Sfântul Maslu.
Astfel, dimineaţa, după ce ne sculăm, ne spălăm, ne îmbrăcăm, ne
închinăm şi spunem rugăciunile dimineţii, luăm o bucăţică de anafură,
înghiţim de trei ori Aghiasmă Mică şi ne ungem pe frunte în semnul
Sfintei Cruci cu untdelemn sfinţit de la Sfântul Maslu. Tot legat de
modul de folosinţă al apei sfinţite dorim să mai adăugăm:
oricine poate consuma apă sfinţită cu condiţia să nu mănânce
şi să nu bea nimic după orele 24, adică miezul nopţii, pentru ca ziua
următoare să o începem cu harul lui Dumnezeu, ce se află în această
apă sfinţită;
pentru cei căsătoriţi, condiţia principală pe care trebuie să o
îndeplinească pentru a consuma apa sfinţită este “curăţenia trupească”;
elevii şi studenţii pot să bea dimineaţa, înainte de masă, şi să se
stropească pe frunte şi pe hainele de pe ei, pentru a le lumina
Dumnezeu mintea, pentru a le dărui înţelegere şi pricepere;
se poate stropi prin casă atunci când se crede de cuviinţă
(suspect de farmece, descântece, vrăjitorii sau alte lucrări diavoleşti);
celor bolnavi, apa sfinţită le este de mare trebuinţă: să o bea pe
nemâncate; să-şi stropească hainele de pe ei şi rănile sau locurile
dureroase;
grajdul animalelor se poate stropi în fiecare lună cu apă sfinţită,
dar mai ales când apar diferite boli la animale sau păsări;
grădinile şi ţarinile este foarte indicat să se stropească cu apă
sfinţită atât la semănat şi recoltat, cât şi la apariţia dăunătorilor sau
altor boli;
maşinile şi orice utilaj cu care lucrăm, de asemenea să se
stropească cu apă sfinţită împotriva accidentelor;
femeile pot folosi apa sfinţită numai în perioada de curăţenie
trupească.

              Prin împărtăşirea în fiecare zi cu aceste elemente sfinţite, cu
credinţă, cu rugăciune şi cu post, se dobândeşte sănătate trupească şi
sufletească, se întăreşte credinţa, se sfinţeşte tot ce ţine de casele
oamenilor şi se alungă diavolii, teama, frica de moarte, visele rele şi
orice primejdie. Acea zi este binecuvântată de Dumnezeu.
Astăzi nu ai voie:
Să te cerţi,
Să fii trist,
Să fii rău,
Să fii urâcios,
Să fii nedrept,
Să nu munceşti,
Să uiţi că eşti om!
Astăzi ai voie,
Să iubeşti...
Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV