DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

25 aprilie 2018

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


O, Preafericită Stăpână, Ceea Ce ca o lună împodobeşti cerul Bisericii strălucind cu razele minunilor până la marginile lumii, luminează şi cerul inimilor noastre întunecate de norii ispitelor cu lumina pocăinţei şi a iertării Soarelui dreptăţii.
Munte umbrit ai fost văzută în oglinda proorociei, iar acum pe culmile neajunse ale înălţimilor Luminii odihnindu-Te, nu încetezi a ne cerceta cu milostivire pe noi, cei căzuţi în văile patimilor. Muntele Rarău se înfrumuseţează cu icoana Ta, care nu încetează a chema din depărtări pe cei ce acoperiţi de întunericul patimilor. Pe muntele pătimirilor ducând crucea noastră, Te rugăm să ne întinzi mână de ajutor, ca să ne izbăvim noi de toate cursele protivnicilor noştri.
Rai înţelegător ai fost vestită de minţile cele mai înalte şi adierile Duhului veselindu-Te, în veşmântul trupului Tău ai îmbrăcat pe Cuvântul, Cel Care a mijlocit mai apoi auzirea cuvântului Tatălui pe pământ. În iadul patimilor mele fiind ţinut ca Adam mă tânguiesc şi din focul chinurilor Te rog să mă slobozeşti Preacurată, Ceea Ce eşti Ploaie binecuvântată a milostivirii.
Ca Una Ce în braţele Tale ai purtat pe Cel Ce cu mâna Sa a zidit toate întru înţelepciune, întinde mâinile Tale la rugăciune şi risipeşte norul ispitelor monahilor celor ce bine se nevoiesc pe calea mântuirii în cinstită mănăstirea Ta. Ca o iconoamă bogată în daruri păzeşte pacea în mănăstirile şi schiturile Tale de pretutindeni şi umple vistieriile lor de bunătăţi cereşti şi pământeşti. Întinde scara desăvârşirii monahilor celor ce se ostenesc a Se apropia de Soarele Ce luminează pe toţi cu razele iubirii Sale nesfârşite.
Pe Cel din sânurile Tatălui ai născut, Care în sânurile pământului S-a pogorât ca să aducă pe Adam iarăşi în sânul iubirii părinteşti. Cu starea Ta de faţă înaintea Lui mijloceşte nouă readucere în staulul pocăinţei şi hrăneşte-ne pe noi ca o maică milostivă cu laptele cel duhovnicesc al credinţei. Cu nădejdea încinge sufletele noastre şi cu picăturile dragostei curate curăţeşte inima noastră de toate gândurile deşertăciunii.
Ca Una Ce eşti Cunună a muntelui Rarău, încununează şi mintea noastră cu mărgăritarele gândurilor îngereşti şi risipeşte norul patimilor, odihnind mintea noastră întru lumina îneţelepciunii. Din temniţa patimilor ne slobozeşte şi cu trâmbiţa rugăciunii Tale trezeşte mintea noastră din somnul rătăcirii celei pe meleagurile deşertăciunilor lumeşti către alergarea în pământul înţelegător al comorilor duhovniceşti revărsate în cuvinte insuflate de Duhul.
Sădeşte în inimile noastre râvna pentru rugăciune curată şi ajută-ne a păzi nestricată legătura dreptei credinţe. Păstorilor noştri le dăruieşte lumina neîncetată a înţelepciunii spre buna călăuzire a turmei la izvorul Cuvântului. Pe păstoriţi îi întăreşte întru ascultare de mai marii lor şi prin smerita cugetare arată-i vrednici moştenitori ai bogăţiilor cereşti făgăduite celor ce vor merge pe calea Mieluşelului Celui Blând şi Smerit, Care a fost jertfit pentru păcatele noastre.Maică a Cuvântului, în corturile slavei cereşti primeşte-ne pe noi mijlocind răspuns bun la judecată, Tu, Ceea Ce Te-ai arătat Cort însufleţit pe pământ şi împodobit cu glasurile cântărilor îngereşti.
Întăreşte paşii noştri pe calea Adevărului şi în locul fumului patimilor dăruieşte inimii noastre miresmele cele tainice ale gândurilor Înţelepciunii. Avându-Te pe Tine rugătoare neîncetată la tronul Celui Preaînalt, ne bucurăm întru nădejdea mântuirii, cerându-Ţi cu stăruinţă ca în ceasul sfârşitului nostru să ne păzeşti de mânia vrăjmaşilor nevăzuţi şi la judecată să ne deschizi uşa milostivirii dumnezeieşti, ca intrând întru cămara slavei să lăudăm neîncetat pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

MD. POCEAEV

c3

Cum se cunosc icoanele MD


Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în naştere şi după naştere.

CATEGORII

—Care sunt cele 12 vineri din an care se tin; ce semnifica (1) .Icoana Maicii Domnului „Slovenskaia” (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 15 octombrie (1) 486 Întrebări din Biblie cu răspuns (1) 8 martie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) Acatist al Sfintei Icoane a Maicii Domnului Ognevidnaia din Areovind (1) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA PUTNA (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 ianuarie) (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DINTR-UN LEMN (1) ACATIST PENTRU COPII AVORTATI (1) Acatistul Acoperamantul Maicii Domnului (1) Acatistul Bunei Vestiri (25 martie ) (1) Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa (1) ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI (1) Acatistul Izvorul Tămăduirii (1) ACATISTUL MAICII DOMNULUI – Bucuria tuturor celor necajiti (1) Acatistul Nasterii Domnului (1) Acatistul Nasterii Maicii Domnului (1) Acatistul Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie) (1) Acoperamantul Maicii Domnului (6) ADORMIREA MAICII DOMNULUI (14) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (4) AICI 24 ORE ORTODOXE -PROGRAMUL UNEI ZILE (1) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (8) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (16) AICI GASESTI POVESTIRI ORTODOXE (5) AICI GASESTI RUGACIUNI SI ACATISTE (15) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (8) AICI-NOUL TESTAMENTIN FORMAT AUDIO (1) ALTARUL ORTODOX (1) Altă minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) APOCALIPSA (2) ARGHIROFILIA (1) ARGUMENTE PENTRU CINSTIREA MAICII DOMNULUI (1) ASCULTAREA DE PREOTUL DUHOVNIC (1) Aș colinda…POEZII DE ANUL NOU (2) BIBLIA CEA ADEVĂRATĂ (2) BISERICA ORTODOXA WIENA (3) BISERICI (48) BLESTEMUL (1) BOBOTEAZA (12) Braul Maicii Domnului (1) Bunavestire (6) CANDELĂ ŞI MÂNTUIRE (3) Canon de mulțumire către Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu (1) Canon la Pavecernița mică (1) Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. (1) CANTARI BISERICESTI- LITURGICE (1) CANTEC DE SLAVA CATRE MAICA DOMNULUI CANTĂ CORUL APOSTOLIA (2) CARTI (1) CE SANT ICOANELE? (10) CELE 10 PORUNCI (1) Cele 500 de nume ale Maicii Domnului şi semnificaţiile lor (1) Cele 7 cauze care duc la aparitia bolilor (1) Cine a fost Fecioara Maria? (1) Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia" -5 iunie (1) Cinstirea Maicii Domnului (1) CITATE DIN SF. EVANGHELIE (7) Completare la cateheza „O mamă creştin ortodoxă“ (1) Completare la cateheza despre Lumânare (1) Convorbiri Duhovnicesti (1) Credinta fara fapte de credinta nu e credinta. (1) CREŞTINISM şi YOGA ÎN TOTALĂ CONTRADICŢIE UNA CU ALTA!!! (1) croi (1) CUGETARI SI CITATE ORTODOXE (1) Cum arata ingerii? (1) CUM ÎNŞEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (14) CUVANT CATRE CRESTINII ORTODOCSI DUMNEZEU ŞI OMUL (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE I N V I D I E (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE PURUREA FECIORIA MAICII DOMNULUI (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE VEŞNICIE (1) Cuvânt către creştinii ortodocşi – Despre omul leneş (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE POMELNIC ŞI ACATIST (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE AGHIASMA MARE (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE CELE 3 MARI MINUNI DIN SFÂNTA BISERICĂ ORTODOXĂ (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE I S P I T Ă (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE INFLUENŢA COMPUTERULUI (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE LUMÂNARE (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE M I N C I U N Ă (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE R Ă B D A R E (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S M E R E N I E (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMINTEALĂ (1) Cuvine-se cu adevarat. (1) Cuvinte alese - Maica Gavrilia (1) DARURILE MAICII DOMNULUI (1) De ce o iubesc pe mama (1) DESPRE FĂŢĂRNICIE (1) DESPRE BLESTEM ŞI IERTARE (1) DESPRE M I N C I U N Ă (1) DESPRE LUMÂNARE (1) DESPRE VRǍJITORIE (1) DESPRE BOALĂ ŞI SUFEINŢĂ (1) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE EGOISM (1) Despre muzica rock (1) DESPRE ATEISM (2) DESPRE AVORT (9) DESPRE B L Â N D E Ţ E (1) D