DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

13 februarie 2011

Rugăciune către Maica Domnului
O! Maică Maică a lui Iisus
Ce ne priviţi şi ne jăliţi de Sus
O! Maică Milostiva mea şi a tuturor
Învaţă-ne
Să ne rugăm evlavios
La Fiul Tău
Dumnezeul nostru Iisus Hristos.
O! Maică Maică Măiculiţa mea şi a tuturor
Ajută-ne
Îndreaptă-ne pe Calea Sfinţilor, a Îngerilor
Ca Fiul Tău să ne vadă împreună
Şi să ne miluiască cu a lui Mare Milă
Că-ci de vom fi cu toţii împreună
Noi ne vom ruga la El în mare
rugăciune
Ca El să aibă către noi Mare Milă
Şi cu ajutorul vostru, a a voastrelor rugăciune
Să ne Salveze El şi să ne De-a Lumină.
O! Maică Maică Măiculiţa noastră
Îndură-te de noi
Şi ne dă a Ta povaţă
Vorbeşte-ne
Unşte-ne în rugăciune
Să fim noi şi acei de Jos cu Tine
O! Scumpă Sfîntă Maică Preacurată
Auzi-ne rugăciunile noastre către Tine ridicate
Ajută-ne mijlocitoarea noastră
Că-ci ne vedeţi de Sus
Şi ne vedeţi în Pieirea noastră
Venită ea – Pieirea de la mintea noastră
Iar acum, fiind noi cu minţile preaîntunecate
Nu mai vedem noi cum, şi ce să facem
Spre Salvarea noastră – a Omenirii
Că-ci dacă noi nu te aveam cu noi pe Tine
Cred că Pieirea ne era garantată
Că-ci ceea ce facem
Doar este vădit pe faţă
Ne creăm grăbiţi grăbindune Pieirea noastră
Şi nu ştim noi ce noi mai departe a face
Ca să ne schimbăm noi cursa noastră
De a ne îndepărta de Pieirea noastră.
Ajută-ne Tu Maică Preaînţeleaptă
Că-ci Tu le poţi face cu uşurinţa Ta de Maică
Ce eşti Tu înzestrată cu de toate bune, Sfinte
Şi cu acea Înţelepciune Dumnezeiască
Că-ci Fiul Tău Dumnezeul nostru
Te-a înzestrat cu tot ceea ce-i Sfînt
Şi eşti Tu Curată, Sfîntă în tot şi toate
Şi Tu şi numai Tu Sfîntă Maică
Ne poţi ajuta cu a Ta Milă de Maică
Şi să-l îmblănzeşti pe Fiul Tău către această Omenire în Pieire.
Şi apoi să venim cu toţii la Tine
Să stăm înaintea Feţei Lui
Şi să ne bucurăm
Să Te mulţumim
Să-L mulţumim
Şi în veselie noi cu toţii: acei de Sus şi acei de Jos
Să fim.
Amin.CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV