DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

15 mai 2016

Femeile Mironosiţe

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


                           ==Myrrh-bearing women==Μυροφόρες γυναίκες==Жен Мироносиц==

             Duminica a III-a după Paşti (a Femeilor Mironosiţe) Marcu 15, 43-47, 16, 1-8.
            "În vremea aceea, venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."
                                                                   Femeile mironosiţe
Femeile mironosiţe (purtătoare de miruri) au fost, potrivit Tradiţiei, în număr de opt. Fiecare din cele patru Evanghelii atribuie acestor femei roluri diferite, atât în vremea Răstignirii Domnului cât şi în dimineaţa Învierii, la mormântul Domnului, poate şi din cauză că cele opt femei au ajuns în mai multe grupuri şi la momente diferite în locurile respective. Cele opt femei sunt:

Maria Magdalena
Maria, Maica Domnului.
Ioana
Salomeea (soţia lui Zevedei)
Maria lui Cleopa (sau a lui Alfeu)
Suzana
Maria din Betania
Marta din Betania

Dintre acestea, primele cinci sunt cele mai cunoscute şi mai vizibile încă din textul Scripturii. Acestora, Tradiţia le adaugă pe ultimele trei. Cinci din aceste femei erau şi foarte bogate – Maria Magdalena, Ioana, Suzana şi surorile Maria şi Marta din Betania.
Faptul că mai multe din aceste femei purtau numele Maria, iar cel puţin două din aceste Marii au avut câte un fiu pe nume Iacov a dus la unele neclarităţi. Astfel, Maria, soţia lui Cleopa a fost mama lui Iacov, unul din cei Doisprezece Apostoli; o altă Marie a fost mama „fraţilor Domnului” : Iacov, Iosi (numit şi Barsaba sau Iustus), Iuda şi Simon. Dacă aceştia au fost fiii dreptului Iosif din prima căsătorie, e posibil ca Maica Domnului, ca mamă vitregă, să fie cea numită „mama lui Iacov şi a lui Iosi”, Iacov fiind Sf. Apostol Iacov cel Drept (Matei 13, 55, Galateni 1, 19), iar Iosi fiind cel numit şi Barsabas, Iustus sau Iuda (Fapte 1, 23 şi 15, 22). Unii autori ortodocşi consideră însă că mama „fraţilor Domnului”, identificabilă cu „sora mamei lui” Iisus, poate tocmai „Maria lui Cleopa” [1].
În tradiţia occidentală, Sf. Iacov al lui Alfeu este uneori identificat cu Sf. Iacov, „fratele Domnului”. În tradiţia răsăriteană, fratele Domnului a fost episcop al Ierusalimului între anii 30-60 d. Hr. şi nu a plecat niciodată din zona Ierusalimului. El este acel Iacov care a formulat hotărârile sinodului apostolic de la Ierusalim din anul 48 d. Hr. (Fapte 15, 13-21). În tradiţia răsăriteană, Iacov, fiul lui Alfeu a fost unul din propovăduitorii Evangheliei către neamuri, îndeosebi în Egipt, unde a primit şi mucenicia.
Cele opt femei au petrecut multă vreme alături de Domnul, slujindu-I vreme de trei ani, cât a durat propovăduirea Sa. Despre Maria Magdalena, Ioana, Suzana şi celelalte se spune că slujeau Domnului „din avutul lor” (Luca 8,3). Ele Îl urmează pe Iisus din Galileea şi vin împreună cu El la Ierusalim (Matei 27,55, Marcu 15,40-41, Luca 23,55).
În Duminica a treia după Paşti, numită şi "Duminica Femeilor Mironosiţe", prăznuim potrivit sinaxarului din Penticostar pomenirea femeilor purtătoare de miruri de mare preţ care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morţi. Tot în această Duminică se face pomenire de Iosif cel cu bun chip sau de neam nobil şi de Nicodim, care au fost martori ai îngropării Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


sursa

CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV