DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

11 august 2014

Rugăciune către Maica Domnului

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

        Bucură-Te, Împărăteasă prealăudată de glasurile îngereşti, Lumină ce străluceşti gândurile noastre, Cetatea Cea nebiruită a creştinilor nevoitori, Limanul păcii dumnezeieşti, Hotarul netrecut al veşniciei, Cununa laudelor imnografilor, Porumbiţă cuvântătoare a tainelor Duhului, Privighetoare Ce viersuieşti pe ramurile gândurilor omeneşti, Munte preasfinţit al rugăciunii, Izvor Ce potoleşti setea noastră de îndumnezeire, Lăcaşul bucuriei Ce chemi pe toţi la Împărăţia cea cerească, Cămara întru Care S-a odihnit Mirele Ceresc, Palatul de aur zidit pe pământ de mâna Tatălui, Carte întru Care Duhul a scris binecuvântarea mântuirii neamului omenesc, Privighetoare a rugăciunii Ce ne trezeşti din somnul păcatului, Mângâierea sufletelor celor ostenite de alergarea pe calea mântuirii, Legătura binecuvântării prin care s-a tăiat legătura blestemului Evei, Lauda Cea luminată Care covârşeşti toate razele laudelor, nu ne pricepem noi a Te lăuda după vrednicie, însă întru nepriceperea noastră alergăm la limanul mântuirii Tale. Vezi suspinurile inimii noastre, vezi neputineţele care ne necăjesc în orice ceas, vezi şi pe vrăjmaşii noştri nevăzuţi, care păzesc călcâiul nostru şi cu sabia păcatului vor să ne lovească spre căderea în groapa osândirii. Acoperământul rugăciunii Tale să se aşterne peste toată lumea, ca să aflăm pacea cea dorită a lui Hristos, surpând tulburările cele de multe feluri ale vrăjmaşilor noştri.
Ceea Ce voieşti ca toţi să vină la cunoştinţa dumnezeiască şi să se izbăvească de focul cel veşnic, caută cu blândeţe spre toţi şi numai cu talanţii rugăciunilor Tale răscumpără păcatele noastre, căci săraci fiind de fapte bune nu ştim cum să ne înfăţişăm înaintea Dreptului judecător.
Poartă a Luminii Te-ai arătat deschisă cu cheia gândului smerit, deci, deschide-mi şi mie uşa pocăinţei şi mă primeşte întru bunăvoirea Stăpânului la masa îndurărilor Sale. Soleşte-mi grabnică iertare mie, celui ce cu osârdie am lucrat toată fapta cea vicleană şi cu sabia neascultării de poruncile dumnezeieşti m-am rănit. Pe căile păcii mă călăuzeşte, pe mine, cel ce am alunecat în tulburare şi scoate-mă din întunericul păcatelor mele. Întinde-mi mână de ajutor din icoana rugăciunii, Tu, Ceea Ce ai purtat în braţele Tale pe cel Ce primeşte rugăciunile tuturor şi revarsă milă după mulţimea îndurărilor Sale. Nu mă lăsa să fiu batjocură celui viclean pentru mulţimea patimilor mele, ci deschide-mi vistieriile darurilor şi mă arată lucrător de fapte bune prin mila Stăpânului.
În vremea ieşirii noastre din această lume să ne fii aproape, păzindu-ne de toată mânia vrăjmaşilor nevăzuţi şi deschizându-ne porţile îndurărilor dumnezeieşti. Alungă de la noi toate săgeţile gândurilor ispititorului şi rupe zapisul păcatelor noastre, ca să ne arătăm noi cărţi luminate ale faptelor bune. Ceea Ce eşti Carte a Vieţii, scrie-ne pe noi în cartea mântuirii cu condeiul rugăciunii Tale, ca izbăvindu-ne de focul cel veşnic, să Îţi aducem Ţie totdeauna flăcările laudelor dumnezeieşti împreună cu serafimii. Amin.


CRESTINISM - ORTODOX

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV