DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

15 decembrie 2013

CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DSPRE CREDINŢA CEA ADEEVǍRATǍ

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

                  Sfanta Biserica Ortodoxa intre pagani si eretici 

Motto: Dupa cum soarele rasare rosu si apune tot rosu ,tot asa si la noi, daca ne-am nascut ortodocsi ,trebuie sa murim ortodocsi !

                                                 Preot Ioan
                                           Iubiti credinciosi 
Religia este azi ,parca mai mult ca oricand , o trebuinta a sufletului care ne pretinde si ne obliga SĂ TRĂIM SI O VIAȚĂ SPIRITUALĂ pe lăngă cea trupească .
Religia in ființa și esența ei nu provine de la om ci este un fenomen dat .
Căci in har sănteți măntuiți ,prin credință și aceasta nu este de la voi .
,este darul lui Dumnezeu (Efeseni 2-8)
Prin urmare avem credința de la Dumnezeu ...
Am putea defini relegia ca fiind: Comuniunea filiala de iubire sfăntă dintre Dumnezeu și om ,trăita inlăuntrul inimii și manifestata in afară,prin credință dreaptă , cult religios ,virtuți morale și fapte bune .
Crestinismul este religia intemeiată pe invațătură ,persoana și viața lui Iisus Hristos .
Trebuie știut că creștinismulș are trei confesiuni(ramuri)
1, ORTODOXIA 
2, CATOLICISMUL
3,PROTENSTANTISMUL
Iar religiile lumii sănt in număr de trei :Iudaismul ,Islaismul și Creștinismul, așa cum se poate vedea din imaginea de mai jos 

Creștinismul mai este numit și ,,religia măntuirii,, sau, ,,religia iubirii,,și este adevărat , pentru că cea mai mare poruncă in creștinism este iubirea .
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine insuți (Marcu 12:32)Căci insuși Dumnezeu este iubire (Ioan 9-5)
Celelalte două mari religii nu pot avea aceasta dumnezeiasca porunca a iubirii, pentru ca iubirea implică in mod obligatoriu relația eu-tu , adică cel puțin două persoane ,ori in iudaism și islaism este vorba de un Dumnezeu monopersonal(  Iehova este Dumnezeu- tatăl , iar Alah tot Dumnezeu  -tatăl căci nici evreii nici Islamiștii nu cred nici astăzi in Dumnezeu-Duhul Sfănt , respectiv in Sfănta Treime )spre diferența creștinilor care este unul in ființă darintrit in parsoane .
Cele trei persoane se iubesc , și acest ocean nemărginit de iubire divină ,se revarsă asupra noastră , iar noi trebuie să revărsăm iubirea către semeni și Dumnezeu .
Creştinismul este religia cea adevărată pentru că profetul acestei religii este chiar Iisus Hristos om adevărat și Dumnezeu adevărat și care de fapt este singurul profet intemeietor de religie care a înviat a treia zi din morţi şi S-a înălţat cu trupul la cer, şezând de-a dreapta Tatălui. Hegel spunea despre creştinism că este religia absolută, adevărata religie. Creştinismul ortodox apare în ţara noastră începând din anul 40 d.Hr. prin predica Sfântului Apostol Andrei (ca dovadă, Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 11, când se vorbeşte şi despre sciţii din Sciţia Mynor,adică din Dobrogea, unde există şi astăzi, peştera în care a dormit Sfântul Apostol Andrei...
Celelalte false religii adică, Budismul, Taoismul, Confucianismul etc. sunt numite şi ele religii datorită faptului că au la bază un cult religios, însă în fapt nu sunt adevărate, pentru că nu-L adoră pe unicul şi adevăratul Dumnezeu. Din cele trei mari religii amintite mai sus, cea adevărată este CREŞTINISMUL.
Se zice că Sfântul Ioan Gură de Aur s-a înfuriat, odată, în timpul predicii şi a început a răcni: „Rupeţi-mi nasul, ţipa el, - scoateţi-mi ochii, tăiaţi-mi urechile...“ Ascultătorii s-au îngrozit. Nu ştiau ce s-a întâmplat cu părintele lor care de obicei vorbea foarte liniştit. „- A, v-aţi îngrozit de sfâşierea trupului meu, îşi schimbase tonul şi faţa Sfântul Părinte - dar nu vă îngrăziţi când sfâşiaţi Trupul lui Hristos prin erezii şi culte religioase?“. Ar trebui să ne îngrozească sfâşierea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru care Iisus Hristos şi-a vărsat scumpul Său sânge.

După cum bine se vede din imaginea de mai sus, Ortodoxia a mers drept,adică cu respectarea strictă a dogmelor formulate de Sfinţii Părinţi în cele şapte sinoade ecumenice.
Dar, în 16.07.1054 catolicii se rup de ortodocşi luând-o la dreapta (adică introduc dogme noi, fără consensul întregii Biserici şi fără nici un temei biblic: Primatul Papal, Filioque, Azima şi Purgatoriul).
În 1517 din catolici, prin reforma iniţiată de Luther se rup protestanţii care, renunţă la ierarhia bisericească (episcopi, preoţi, diaconi), la venerarea Maicii Domnului, la Cruce, la Sfinţi etc., uitând faptul că, Sfintele Taine se săvârşesc numai prin episcopi şi preoţi.
 Ori, într-o religie fără preoţie, teologia poate fi comparată cu poezia. De fapt, protestanţii nu mai recunosc decât două din cele şapte Taine ale Sfintei Biserici, respectiv Botezul şi Euharistia dar şi acestea la ei nu sunt săvârşite de preoţi. Din aceşti protestanţi rupţi din har, după cum arată şi schiţa de mai sus au apărut neoprotestanţii (noii protestanţi), adică cultele care sunt astăzi în număr de aproximativ 3.000 şi care apar şi dispar în istorie ca revărsările de ape, căci nu au continuitate apostolică. Chiar Luther dându-şi seama de greşeala pe care a săvârşit-o, a spus pe patul de moarte: „Vai mie, că această rătăcire nu se va sfârşi în veac!“
În 1534 are loc o nouă schismă, cea anglicană când sub influenţa lui Henric al VIII-lea Biserica Anglicană se rupe de Roma. Oare există atâţia dumnezei după numărul cultelor?
Nu scrie clar în Biblie: „UN DOMN, O CREDINŢĂ ŞI UN BOTEZ“ (Efeseni 4:6), „OARE S-A ÎMPĂRŢIT HRISTOS?“ (1Corinteni 1:13).
                                    Iubiţi credincioşi,
După ce am lămurit aceste câteva lucruri, să ne gândim la faptul că după 45 de ani de comunism (negură spirituală), este normal ca foarte mulţi oameni să-şi pună întrebarea: Oare, toate credinţele sunt adevărate? Oare Dumnezeu este şi la ortodocşi, şi la adventişti, şi la baptişti, şi la penticostali, şi la  iehovişti, şi la evanghelişti, şi la nazarineni, etc.? O, NU! De o mie de ori NU, nu este la toţi, este numai la ortodocşi. Auziţi ce clar ne spune Sfântul Apostol Pavel: OARE S-A ÎMPǍRŢIT HRISTOS? (1 Corinteni 1:13). Categoric NU! Moise le-a spus evreilor:Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn (Deuteronom 6: 4). Nu s-a împărţit Dumnezeu în 3000 de părţi (după numărul cultelor religioase care există azi), şi ca dovadă Însuşi Iisus Hristos, ştiind ce se va întâmpla după înălţarea Sa la cer, S-a rugat în grădina Ghetsimani Ca toţi să fie una (Ioan 17:21).
UNA înseamnă ca toţi să fie de o singură credinţă şi acest lucru ne este precizat cât se poate de clar în Noul Testament: ESTE UN DOMN, O CREDINŢǍ, UN BOTEZ (Efeseni 6: 5).
Există deci, un Domn (Iisus Hristos), o credinţă (cea ortodoxă) şi un singur botez (cel pe care l-am primit prin preot în Sfânta Biserică la 40 de zile de la naştere). În Evanghelia de la Luca 17:14, Iisus Hristos le-a spus celor zece leproşi:„Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor!“. Nu le-a spus „Arătaţi-vă pastorilor“, ci PREOŢILOR. Şi aceasta pentru că numai preotul poate săvârşi Sfintele Taine (Botez, Mirungere, Cununie, Spovedanie, Împărtăşanie, Sfântul Maslu), pe când pastorul, deşi vorbeşte despre Dumnezeu, nu le poate săvârşi pentru că nu are Harul Duhului Sfânt, el fiind numai un ADMNISTRATOR. Dumnezeu ne spune aşa: „Cel ce pe voi (adică episcopi, preoţi, diaconi) vă ascultă, pe Mine Mă ascultă. Cel ce se leapădă de voi (adică de episcopi, preoţi, diaconi) de Mine (Iisus Hristos) se leapădă, iar cel ce se leapădă de Mine (de Iisus Hristos), se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine (Dumnezeu Tatăl)“ (Luca 10:16).
Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru Iisus Hristos, ştiind ce va urma după înălţarea Sa la Cer, ne-a spus: VEDEŢI SǍ NU VǍ ÎNŞELE CINEVA, CǍCI MULŢI VOR VENI ÎN NUMELE MEU ZICÂND CǍ SUNT EU ŞI VOR AMǍGI PE MULŢI (Marcu 13: 5-6). DAR DUHUL GRǍIEŞTE LǍMURIT CǍ ÎN VREMURILE CELE DE APOI, UNII SE VOR DEPǍRTA DE LA DREAPTA CREDINŢǍ, LUÂND AMINTE LA DUHURILE CELE ÎNŞELǍTOARE ŞI LA ÎNVǍŢǍTURILE DEMONILOR, PRIN FǍŢǍRNICIA UNOR MINCINOŞI CARE SUNT ÎNFIERAŢI ÎN CUGETUL LOR (1 Timotei 1:2).
Vina celor ce au părăsit ortodoxia şi au trecut la alte culte
religioase le aparţine numai lor. Pentru rătăcirea lor îi aşteaptă focul iadului, căci Iisus Hristos ne-a avertizat: Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni ca să ducă în rătăcire, de se poate şi pe cei aleşi. 
DAR VOI LUAŢI SEAMA, IATǍ DINAINTE V-AM SPUS EU VOUǍ TOATE (Marcu 13:22-23).
Despre cei ce au căzut din dreapta credinţă strămoşească (creştin ortodoxă),
Dumnezeu ne spune în Biblie: Cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură (Evrei 6:6).
Bunica mea îmi spunea cînd eram mic că, aproape de sfârşitul vecurilor, diavolul va merge la Dumnezeu şi-I va spune: Doamne, Dumnezeule, oamenii au fost ai Tăi aproape 2000 de ani, lasă-i acum puţin şi pe mâna mea ca să vedem care sunt ai Tăi şi care sunt ai mei. Dacă citim în Biblie versetul: SIMONE, SIMONE, IATǍ SATANA V-A CERUT SǍ VǍ CEARNǍ CA PE GRÂU (Luca 22:31), vom observa că într-adevăr, astăzi parcă mai mult ca oricând se împlinesc aceste cuvinte. Slujbaşii Satanei iau astăzi masca evlaviei şi platoşa falsei smerenii, şi practică un prozelitism înveninat ,umblând zi şi noapte pretutindeni prin tramvaie, autobuze, prin parcuri, prin gări, prin spitale, pe la uşile apartamentelor noastre, ducând o practică antievanghelică de  învrăjbire confesională, de încălcare flagrantă a libertăţii credinţei. Acest lucru este dăunător poporului nostru, care a fost încreştinat de Sfântul Apostol Andrei în anul 40. În aceste vremuri în care credinţa ne este pusă la încercare, să ne amintim un cuvânt plin de înţelepciune din popor: Săracul se înrăieşte, iar bogatul înnebuneşte.
Cum să înţelegem asta? E simplu! Săracul se înrăieşte (din cauza sărăciei) şi bogatul înnebuneşte (din cauza bogăţiei). Şi atunci, amândoi se îndepărtează de Dumnezeu:săracul pentru că este prea sărac şi bogatul pentru că este prea bogat. De aceea să ne rugăm aşa: Doamne, nu-mi da nici atât de mult, dar nici atât de puţin încât să uit de Tine! Să nu uităm că, dacă vrem să ne mântuim, nu trebuie să întindem mâna ca Iuda, primind bani, cadouri, cărţi religioase de la alte culte religioase, ci trebuie să ne ducem crucea până pe Golgota căci Cel care va răbda până la sfârşit acela se va mântui (Matei 10:33).

                                                       Iubiţi credincioşi,
Nu vă părăsiţi credinţa strămoşească, ortodoxia, nu vă vindeţi sufletele Satanei!
Oare, nu ştiţi că avem trei minuni mari ale zilelor noastre care dovedesc că ortodoxia este CALEA cea adevărată? Aceste minuni, pe care nu le are nici o altă credinţă sunt: 1. Lumina Sfântă de la Ierusalim; 2. Moaştele Sfinte (ţara noastră este presărată cu trupuri de Sfinţi care n-au putrezit); 3. Apa Sfinţită (Aghiasma de la Bobotează care nu se strică niciodată, şi care ne dovedeşte clar că Dumnezeu lucrează prin absolut toţi preoţii ortodocşi). Nu uitaţi că cel mai important lucru din viaţa noastră este să fim spovediţi şi împărtăşiţi CEL PUŢIN în cele patru posturi mari ale anului (Sfintele Paşti, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfânta Maria şi Crăciun), să nu lipsim duminica de la Sfânta Liturghie, să ţinem post CEL PUŢIN miercurea şi vinerea, să ne rugăm cât mai mult...Aşadar, ne-am născut creştini ortodocşi, ca toţi moşii şi strămoşii noştri, şi trebuie să murim tot                                       ortodocşi după
                                  CUM SOARELE 
RASARE ROȘU ȘI
APUNE TOT ROȘU       

                        DUMNEZEULUI NOSTRU, SLAVǍ,
        ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!
                              
Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV

Cum se cunosc icoanele MD


Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în naştere şi după naştere.