CRESTINISM - ORTODOX

DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

21 ianuarie 2015

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...       Bucură-Te, oglinda drepților și nebiruita apărătoare a celor necăjiți, sub acoperământul Tău cel strălucitor primește-ne pe noi, cei întunecați la suflet de multe păcate, ca să lăudăm milostivirea Ta cea negrăită și să ne facem părtași vieții celei veșnice. Îndulcește amărăciunea păcatelor noastre cu dulceața darului Tău, căci viața noastră de iad s-a apropiat și suntem lipsiți de ajutor omenesc.
Ceea Ce ai născut pe Raza slavei Tatălui, cu raza rugăciunii Tale luminează inima mea, ca să pornesc cu tot sufletul spre Soarele dreptății și să mă izbăvesc de umbrele patimilor. Întoarce blânda Ta privire și spre noi, cei cufundați în cumplite boli și necazuri, ca să aflăm dezlegare de neputințele noastre prin stăruitoarele Tale rugăciuni către Împăratul Cel milostiv și iubitor de oameni. Ușurează suferința, contenește întărâtările bolilor și cu pacea lui Hristos întărește inimile noastre cele tulburate de multe griji lumești.
Bucură-Te, fântâna cea adâncă a rugăciunii, chimvalul pocăinței, vasul cel ales al darurilor Duhului, cununa lumii îngerești, mângâierea pământenilor, slava drepților, întărirea monahilor, dorirea pustnicilor, mireasma înțelepciunii, pecetea darului, casa Cuvântului, lumina celor smeriți, raza povățuitoare spre pământul făgăduinței, grădină a Raiului plină de florile virtuților, munte înalt al sfințeniei, calea mântuirii credincioșilor, mijlocitoare fierbinte la tronul ceresc, tămăduirea neputincioșilor, mângâierea celor străini, acoperitoarea celor necăjiți, limanul odihnei cerești, nu ne lăsa pe noi singuri în întunericul acestei lumi, ci ne povățuiește pe căile cele drepte ale poruncilor Domnului.
Nu ne lăsa pe noi în viforul primejdiilor, Preacurată, Ceea Ce prin nașterea Ta ai adus în lume adierea milostivirii dumnezeiești, pe care o dăruiește și nouă, celor ce Te cinstim pe Tine.
Bucură-Te, întărirea credincioșilor, suspinul binecuvântat al pustnicilor, lumina nevoitorilor, călăuza drepților, limanul credincioșilor, floarea desăvârșirii, poarta mântuirii, vasul de taină al fecioriei, casa Împărăției, oglinda Adevărului, nu ne lăsa pe noi în mijlocul ispitelor, ci ne miluiește după mare mila Ta.
Pe calea poruncilor lui Hristos îndreptează-ne Preacurată, Ceea Ce cu nașterea Ta ai îndreptat căile noastre cele rătăcite către Calea mântuirii. Ceea Ce ești Ploaie a milostivirii, picură și spre noi a Ta îndurare, ca să nu fim noi înghițiți de furtuna deznădăjduirii. Cu semințele rugăciunilor tale hrănește și inimile noastre, ca să aducă roadele cele bogate ale darurilor cerești. Cu trâmbița pocăinței deschide ochii inimii noastre, ca să căutăm totdeauna pe Soarele dreptății.

Vai mie, căci boala cea trupească și-a întins tentaculele și rău mă chinuie, trăgându-mă spre adâncul deznădăjduirii. Nu mă lăsa, Preacurată, ci alungă de la mine cumplitele dureri ale bolii trupești. ia împreună rugători cu Tine pe toți doctorii fără de argint, care s-au arătat sluji milostive ale Doctorului Celui Mare și vino și mă slobozește pe mine din cumplita neputință în care am alunecat din pricina păcatelor mele.Caută cu milostivire spre mine, căci robul Tău sunt, măcar de am covârșit pe toți oamenii cu răutatea, cu nesupunerea, cu lenevirea și cu toate patimile cele spurcate. Știu că pentru mulțimea fărădelegilor mele Milostivul Dumnezeu a îngăduit Crucea bolii, ca să mă curățesc de cumplitele păcate și să-mi văd greșelile și să mă păzesc de pricinile păcatelor. Știu că peste măsură am greșit și cu cuvântul, și cu fapta și cu poftele cele dobitocești, dar zidirea mâinilor Sale sunt. Roagă-Te să nu mă piardă pe mine în fărădelegile mele, că deși pedepsește ca un Dumnezeu și Părinte pe tot cel ce greșește, iarăși Se întoarce, fiind biruit de a Sa milostivire. Căci zis-a Preabunul Ziditor să nădăjduim în mila Sa și nu ne va pierde în necazuri și boli. deci, pe Acesta pleacă-L spre milă, Fecioară, ca să ridice povara cea cumplită a neputinței mele și să-mi dea a-I mulțumi pentru a Sa tămăduire și să-L slăvesc în veci. Amin.
ARHIVA BLOG

MD. POCEAEV