DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

26 decembrie 2016

Icoana Maicii Domnului Betleemita

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

                                          Astazi 26 Decembrie praznuim :Cinstirea Icoanei 
În absida dreaptă a Bisericii Naşterii din Betleem, la loc de cinste este aşezată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită şi Betleemita. Multe femei au fost dăruite cu prunci după ce s-au rugat cu credinţă Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Un odor de mare preţ al Bisericii Naşterii Domnului din Betleem este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Betleemita, ce este aşezată într-un frumos proschinitar, în dreapta scării care duce în Peştera Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Icoana este unică în lume atât pentru că Maica Domnului este reprezentată zâmbind, cât şi pentru faptul că Pruncul său binecuvântează cu mâna credincioşii. Chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în această icoană debordează de nesfârşită afecţiune şi linişte, iar zâmbetul uşor de pe faţa ei veseleşte sufletele pelerinilor.
Nu există date precise despre originea icoanei. După tradiţie, icoana a fost zugrăvită de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.
Icoana este îmbrăcată într-o ferecătură din aur şi argint deosebit de frumoasă, împodobită cu pietre preţioase dăruite de ţarina Ecaterina ruşilor în urma unei minuni pe care a făcut-o Născătoarea de Dumnezeu cu ea. Când a vizitat Ţara Sfântă, ţarina a dăruit veşmintele ei ca să fie „îmbrăcată” Stăpâna lumii întregi. A oferit chiar şi bijuteriile personale, ca să fie aşezate în icoană şi a hotărât ca pe viitor ţarinele să nu mai poarte rubine, încât acest lucru să rămână un privilegiu exclusiv al Maicii Domnului.
De-a lungul timpului, Icoana Maicii Domnului din Betleem a fost dusă în procesiuni atât în Ţara Sfântă, dar şi Grecia şi Rusia.
Icoana Maicii Domnului Betleemita este prăznuită pe 26 decembrie, odată cu Soborul Maicii Domnului.

3 decembrie 2016

Rugăciune

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...,

,Alunecând de la înăţimea celei mai bune şi desăvârşite vieţi, în locaşul cel mai de jos al iadului m-am pogorât, dar prin  tine iarăşi m-am făcut mai presus de toată începătoria şi puterea , Stăpână, ceea ce ai născut pe Mântuitorul meu.
S-a deschis uşa cea încuiată a Raiului celui din Eden, Stăpână, prin tine, ceea ce eşti uşa dumnezeiască cea însufletită şi vie, prin care numai Dumnezeu a trecut şi a lăsat-o încuiată, pentru aceea, rogu-mă, uşile vieţii deschide-mi.
Vas sfânt al Preasfântului Duh şi Sfânt Potir, Născătoare de Dumnezeu, sfinţeşte sufletul meu care a devenit sălaş al duhurilor necurate, înoind acum degrabă duhul meu până în străfunduri.
Risipind întunericul şi noaptea patimilor cu dimineaţa pocăinţei, sufletul meu cel adormit în întunericul necunoştiinţei, cu lumina dumnezeieştii cunoştinţe, trezeşte-l ca să mănânce şi sa fie călăuzit spre lumină, cu strălucirea rugăciunilor tale.
Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu răutăţile mele, fără prihană Stăpână, dar tu izbăveşte-mă.
Din tinereţe am dispreţuit dumnezeieştile porunci ale Fiului tău, Stăpână, şi am alunecat în patimi de necinste.
Acum ascultă glasul suspinului meu şi dăruieşte-mi mie duh zdrobit, inimă smerită, Mireasă nenuntită.
Te cinstim pe tine cădelniţă de aur întru care S-a aprins Cuvântul Tatălui, Trupul cel preasfânt, şi lumea a umplut de dumnezeiască mireasmă şi a sfinţit văzduhul cel întinat de grăsimea jertfelor spurcate.
Tu picuri tuturor, roua vindecărilor, ca un izvor de tămăduiri şi de mântuire şi ca un râu al lui Dumnezeu plin cu ape dumnezeieşti, nematerialnice, hrănind sufletele şi dându-le viată. Pentru aceea, rogu-mă, şi pe mine, cel bolnav, mă tămăduieşte.
Dumnezeiesc alabastru al mirului celui fără de moarte, izvor sfânt al apei celei vii şi de viaţă dătătoare, uşă a mântuirii te laud pe tine, raiul cel cuvântător al lui Dumnezeu, cetatea cea însufleţită a Împăratului Hristos.
Cu minte curăţită, dă-mi mie putere să te văd pe tine pururea, bucuria inimii mele, Fecioară, şi cu lumina ta sa fiu strălucit şi să mă împărtăşesc de buna ta mireasmă.
Dă-mi mie harul de a mă îngriji de pocăinţă sinceră, plâns din inimă şi de străpungerea inimii, căci iată, deznădăjduit fiind de mulţimea păcatelor mele, alerg la mila ta.
Ceea ce ai înălţăt smerita fire a muritorilor şi pe săraci i-ai ridicat de la pământ şi pe cei sărmani i-ai ridicat din necurăţia patimilor, şi pe mine ridică-mă din tina răutăţilor, Preanevinovată.
Zid nebiruit, temelie tare, adăpost sigur şi liniştit dobândindu-te pe tine, Prealăudată Stăpână, cei înviforaţi pe marea patimilor, spre limanul cel liniştit şi la apărarea ta scăpând cu credinţă, pace dobândim.
Munte netăiat mai dinainte te-a văzut pe tine Daniel, Fecioară, din care s-a tăiat piatra cea netăiată de mână, Hristos. Dar acum mă rog, degrab ridică piatra grea a împietririi de pe inima mea.
Cleştele cel dumnezeiesc care ai primit în chip de negrăit cărbunele cel dumnezeiesc, stinge cărbunii aprinşii ai patimilor mele, Preasfântă, cu roua rugăciunilor tale, ca să te slăvesc pe tine întru toţi vecii.
De cămara de nuntă cea desfătată a sfinţilor şi de patul de nuntă cel ceresc, Ceea ce eşti cămara dumnezeieştii slave, învredniceşte-mă, îmbrăcându-mă cu haina strălucită a nepătimirii, Maica lui Dumnezeu, şi încingându-mă cu veşmântul nestricăciunii.
Noaptea cea fără de lumină mă cuprinde, căci faptelor întunericului m-am robit, dar tu Fecioară, cu lumina ta mă luminează pe mine …….
Iată apărarea mea, iată mântuirea mea, iată ocrotirea sufletului meu şi bucuria, iată scăparea mea, iată acoperământul meu şi nădejdea mea cea tare, Fecioară şi Stăpână.
Aflându-te pe tine frumoasă cu trupul şi cu sufletul, frumoasă şi cu mintea, Cel frumos S-a întrupat din pântecele tău cel feciorlnic, înfrumuseţând urâţenia mea, ca un Dumnezeu, pe Care roagă-L, Curată, să mă mântuiască.
Cârmuieşte tu viaţa mea şi inima mea o umple de bucurie. Dezleagă chinurile nemăsuratelor mele suspinuri şi toată amărăciunea sufletului meu, Buno, schimb-o în bucurie adevărată.
Tu singură eşti ocrotitoare neînfruntată, Fecioară, lauda şi slava creştinilor, depărtează de la mine muncile, iar norii nenorocirilor întoarce-i în lumina bucuriei”.
(Sfântul Ioan al Evhaitelor)
(Culegere selectivă)

Rugăciune către Maica Domnului pentru izbavirea de patima betiei

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


Preamilostivă Stăpână! La acoperământul tău alergăm acum: rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci ne auzi cu milostivire pe noi – soţii, copii şi mame – , şi vindecă-i pe fra­ţii şi pe surorile şi pe rudeniile noastre, câţi sunt stăpâniţi de greaua patimă a beţiei, iar din această pricină cad de la maica lor, Biserica lui Hristos.
O, Milostivă Maică a lui Dumnezeu! Atinge-te de inimile lor şi degrab ridică-i din căderile pă­cătoase, adu-i pe ei la înfrânarea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul tău, pe Hristos Dumnezeul nos­tru, ca să ne ierte nouă greşelile noastre şi să nu abată milele Sale de la norodul Său, ci să ne întă­rească în trezvie şi curăţie. Primeşte, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor care varsă lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care se tânguiesc pentru soţii lor, ale copiilor săr­mani care sunt părăsiţi de cei rătăciţi, şi ale noas­tre, ale tuturor celor ce cădem la icoana ta, şi să ajungă această strigare a noastră, cu rugăciuni­le tale, la Tronul Celui Preaînalt.
Acoperă-ne şi ne păzeşte de vânarea celui viclean şi de toate cursele vrăjmaşului, iar în ceasul cel cumplit al ieşirii noastre, ajută-ne să trecem fără poticnire prin vămile văzduhului şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte de osânda cea veşnică, ca să ne acope­re pe noi mila lui Dumnezeu, în vecii cei nesfârşiţi. Amin

1 decembrie 2016

Lerui Mos Crăciun

Ai păcătuit? Nu-ţi cer nimic altceva decât aceasta: intră în biserică şi spune-I cu pocăinţă lui Dumnezeu: "Am păcătuit".citat din Sfântul Ioan Gură de Aur

11 noiembrie 2016

Icoana Maicii Domnului „Milostiva” (Kykkiotisa)

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


--------------12 NOIEMBRIE -----
икона Божией Матери «МИЛОСТИВАЯ» (КИККСКАЯ)
Icon of the Mother of God "graciously" (Kykkos)
Εικόνα της Παναγίας «Ελεήμων» (Kykkiotisa)
Icona della Vergine "misericordioso" (Kykkiotisa)
Conform tradiției, această icoană a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Ea a primit numele de „Kykkiotisa” de la Muntele Kykkos, ce se află în Cipru. Icoana a fost așezată în Mănăstirea Imperială (denumită astfel deoarece a fost construită prin donațiile împăratului bizantin Alexie I Comnenul, în semn de mulțumire pentru vindecarea fiicei sale).
Înainte de a fi adusă și așezată în insula Cipru, icoana Maicii Domnului „Milostiva” a fost purtată în procesiune prin întreaga regiune.
La început, icoana a fost păstrată de cea mai veche comunitate creștină din Egipt, iar în anul 980 a fost adusă la Constantinopol, unde a rămas în vremea împăratului Alexie I Comnenul (sfârșitul secolului XI – începutul secolului al XII-lea).
În acea perioadă, un cuvios pe nume Isaia a primit prin descoperire dumnezeiască locul unde trebuia să ajungă icoana. Așadar, prin eforturile sale, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost transferată în insula Cipru și așezată în biserica construită special pentru ea.
Imediat ce icoana Maicii Domnului „Milostiva” a sosit pe insulă, au avut loc mai multe minuni. Încă din cele mai vechi timpuri și până în prezent, cei ce suferă de orice fel de neputințe și vin de se roagă cu credință înaintea icoanei Maicii Domnului „Milostiva”, primesc vindecare pe măsura credinței lor.
Nu doar creștinii ortodocși cred că icoana Maicii Domnului „Milostiva” este făcătoare de minuni, ci și cei de alte credințe vin și se roagă înaintea sfintei icoane pentru izbăvire din nevoi. Imperiul Otoman a scutit mănăstirea de plata taxelor, de dragul icoanei. Datorită multitudinilor de cereri împlinite, icoana a fost numită „Milostiva” sau „Cea Îndurătoare”.
Icoana Maicii Domnului „Milostiva” (Kykkiotisa) are o caracteristică remarcabilă: este acoperită de un văl din colțul din stânga sus până în dreapta jos, astfel încât nimeni să nu poată vedea fața Maicii Domnului și a Pruncului Hristos.
Această icoană este de timp „Hodighitria” (Îndrumătoarea) și se aseamănă cu Icoana „Axion estin” (Vrednică eşti) a Maicii Domnului.
O copie a acestei icoane este cinstită în Mănăstirea Nikolsk (mănăstire de maici) din orașul Mukachevo.

Maimulte icoane găsiti aici:

Icoana Maicii Domnului „Milostiva” (Kykkiotisa)

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


--------------12 NOIEMBRIE -----
икона Божией Матери «МИЛОСТИВАЯ» (КИККСКАЯ)
Icon of the Mother of God "graciously" (Kykkos)
Εικόνα της Παναγίας «Ελεήμων» (Kykkiotisa)
Icona della Vergine "misericordioso" (Kykkiotisa)
Conform tradiției, această icoană a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Ea a primit numele de „Kykkiotisa” de la Muntele Kykkos, ce se află în Cipru. Icoana a fost așezată în Mănăstirea Imperială (denumită astfel deoarece a fost construită prin donațiile împăratului bizantin Alexie I Comnenul, în semn de mulțumire pentru vindecarea fiicei sale).
Înainte de a fi adusă și așezată în insula Cipru, icoana Maicii Domnului „Milostiva” a fost purtată în procesiune prin întreaga regiune.
La început, icoana a fost păstrată de cea mai veche comunitate creștină din Egipt, iar în anul 980 a fost adusă la Constantinopol, unde a rămas în vremea împăratului Alexie I Comnenul (sfârșitul secolului XI – începutul secolului al XII-lea).
În acea perioadă, un cuvios pe nume Isaia a primit prin descoperire dumnezeiască locul unde trebuia să ajungă icoana. Așadar, prin eforturile sale, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost transferată în insula Cipru și așezată în biserica construită special pentru ea.
Imediat ce icoana Maicii Domnului „Milostiva” a sosit pe insulă, au avut loc mai multe minuni. Încă din cele mai vechi timpuri și până în prezent, cei ce suferă de orice fel de neputințe și vin de se roagă cu credință înaintea icoanei Maicii Domnului „Milostiva”, primesc vindecare pe măsura credinței lor.
Nu doar creștinii ortodocși cred că icoana Maicii Domnului „Milostiva” este făcătoare de minuni, ci și cei de alte credințe vin și se roagă înaintea sfintei icoane pentru izbăvire din nevoi. Imperiul Otoman a scutit mănăstirea de plata taxelor, de dragul icoanei. Datorită multitudinilor de cereri împlinite, icoana a fost numită „Milostiva” sau „Cea Îndurătoare”.
Icoana Maicii Domnului „Milostiva” (Kykkiotisa) are o caracteristică remarcabilă: este acoperită de un văl din colțul din stânga sus până în dreapta jos, astfel încât nimeni să nu poată vedea fața Maicii Domnului și a Pruncului Hristos.
Această icoană este de timp „Hodighitria” (Îndrumătoarea) și se aseamănă cu Icoana „Axion estin” (Vrednică eşti) a Maicii Domnului.
O copie a acestei icoane este cinstită în Mănăstirea Nikolsk (mănăstire de maici) din orașul Mukachevo.

Maimulte icoane găsiti aici:

7 noiembrie 2016

Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie)

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...---------7 NOIEMBRIE---------------
Icon of the Mother of God “the Joyful”//"Взыграние Младенца" Угрешская икона Божией Матери. //
În aparență, icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” se aseamănă icoanei Macii Domnului „Pelagonitissa”, o variantă a icoanei Maicii Domnului „Glikophilousa” („Dulcea sărutare”) sau cea de tip „Eleusa”. Ea este numită uneori și icoana Maicii Domnului „Pruncul săltând de bucurie”.
Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) este prăznuită pe 7 noiembrie.
Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) a fost descoperită lângă Moscova pe 7 noiembrie 1795. Nu se știe nimic din istoricul icoanei dinaintea aflării ei; se cunosc doar mulțimea minunilor ce au avut loc în fața acestei sfinte icoane.
Icoane asemănătoare se află în Mănăstirea Novodevici din Moscova și în Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.
Icoana Maicii Domnului „a Bucuriei” (Vzigranie) este numită uneori și Icoana Maicii Domnului „Pruncul săltând de bucurie”.
https://oca.org/…/103243-icon-of-the-mother-of-god-the-joyf…

3 noiembrie 2016

DOR DE TINE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


de Preot Sorin Croitoru 

Tu îmi ești izvor de bine
Și în inimă-mi ești foc:
Cine a crezut în Tine
Și nu Te-a iubit pe loc?..

Știu că dragostea de Tine
Nu în vorbe se declară,
Ci în fapte milostive
Către cei cu viață-amară..

Dar Te rog: primește-mi vorba,
Lasă-mă să Te slăvesc
Într-o lume-'n care-atâția
Te urăsc și Te hulesc!

Știu că-'n fapte se iubește,
Nu în versuri de iubire,
Dar Te rog: iubirea-'n versuri
Să-mi primești, spre mântuire!

A mea viață-i necăjită,
Vino ca să-i schimbi Tu mersul..
A mea inimă-i rănită:
Ca un sânge curge versul!

Lasă-mă să-mi cânt necazul,
Lasă-mă să-mi plâng amarul:
Mi s-a terminat puterea,
Doamne, înmulțește-mi Harul!

Fă-mi Tu viața poezie,
Fă-mi Tu poezia faptă,
Dă Tu aripi rugăciunii
Care se rostește-'n șoaptă!

Cât mă mir de-a Ta dreptate..
Sunt un biet neputincios,
Până vei veni cu Harul,
Domnul meu Iisus Hristos!
amin

3 octombrie 2016

RUGACIUNE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


O, Preabuna Aparatoare a neamului crestinesc, Maica Celui ce tine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsa asupra noastra milele si darurile Lui ca sa nu ne infricosam noi de vrajmasii vazuti si nevazuti, ca celor ce nadajduiesc spre Tine ai zis: „Eu sunt cu voi si nimeni impotriva voastra”.
Pazeste adevarata si sfanta noastra Dreptmaritoare Biserica si locasul acesta de dezbinari si eresuri si pune inceput de pocainta poporului nostru. Intoarce Sfanta Rusie si tara noastra pe calea de Domnul daruita a credintei nevatamate, ca sa se umple de tamaia rugaciunilor si sa infloreasca precum crinul; ca sa traim in bunacuviinta si curatenie, paziti de Tine fiind intotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastra a altor neamuri, de razboiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame si de molima; de moarte naprasnica, de robiile si dezbinarile din familie; viata calugareasca o intareste si ne mantuieste pre noi, Preacurata, ca spre Tine nadajduim dupa cuvantul Tau: „Eu sunt cu voi si nimeni impotriva voastra”.
Roaga-Te pentru noi, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluieste si ne mantuieste pre noi ca sa nu ne lipseasca pre noi de aparare si sa ne invredniceasca a fi partasi Imparatiei Sale, precum El Insusi a zis: „Eu sunt cu voi si nimeni impotriva voastra”. Ca Lui i se cuvine toata slava, stapanirea, cinstea si inchinaciunea – Tatalui si Fiului si Sfantului Duh acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Istoric al Icoanei Facatoare de Minuni a Maicii Domnului

“EU SUNT CU VOI SI NIMENI IMPOTRIVA VOASTRA”

2 octombrie 2016

Pictarea Maicii Domnului înaripată în bisericile noastre ortodoxe din România.

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


                         /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                             Winged icon of Virgin Mary===Icona alato della Vergine Maria
                             ფრთიან ღვთისმშობლის ხატი==Φτερωτού εικόνα της Παναγίας
                         Крылатый икона Божьей Матери==Icono de la Virgen María con alas
                       ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dupa ce am postat articolul in care aratam icoana Mantuitorului in chip de inger,cu aripi,astazi doresc sa aduc in atentie o alta icoana rara-Maica Domnului cu aripi
Sfânta Mănăstire Govora din judeţul Vâlcea, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, adună în fiecare an, la 15 august, sute de credincioşi, care vin să se roage la o icoană unică în ţară, dar şi în lume. Aceasta se află deasupra uşii de la intrarea în lăcaşul de cult şi o întruchipează pe Maica Domnului cu aripi şi cu Sfântul Acoperământ. Icoana a fost pictata între anii 1700-1711 de zugravii Şcolii brâncoveneşti de la Horezu. Mânăstirea este ca o oază de linişte şi de verdeaţă, departe de agitaţia zilnică, în mijlocul florilor multicolore, aproape de natură şi de Dumnezeu. În fiecare an, pe 15 august, credincioşii se adună aici într-un număr mare, să se roage la icoana Maicii Domnului, icoană mai rar pictată în bisericile din ţară la o scară atât de mare. Una dintre cele mai vechi din ţară Aflată la doar 18 kilometri de municipiul Râmnicu Valcea, Mănăstirea Govora se numără printre cele mai vechi din ţară, fiind ridicată parţial în secolul al XIV-lea şi al XV-lea, sub domnia lui Vlad Dracul. Data la care s-a aşezat crucea pentru sfinţirea acestui frumos aşezământ rămâne încă tăinuită. În 1440 a fost distrusă de boierul Albu cel Mare, în perioada domniei lui Vlad Ţepeş, pentru ca, după aceea, între anii 1492-1496, să fie refăcută de Vlad Călugărul şi Radu cel Mare. Între anii 1640-1645, domnitorul Matei Basarab face mănăstirii o reparaţie totală, în vederea instalării tiparniţei dăruite de mitropolitul Petru Movila de la Kiev. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, în perioada anilor 1710-1711, mănăstirea a fost restaurată şi extinsă. Tot atunci, a fost realizată şi pictura icoanei care o întruchipează pe Maica Domnului cu aripi. Icoană realizată de zugravii şcolii Brâncoveneşti „Este o scenă unicat, care atrage, an de an, foarte mulţi credincioşi în zonă”, a declarat Maica Stareţă Hiruvima despre icoana Maicii Domnului. Starea spune că icoana, care se află chiar deasupra uşii de la intrarea în mănăstire este unică în ţară, dar şi în lume. Chiar dacă o asemenea icoană mai poate fi regăsită la Lainici, aceea este realizată la dimensiuni mult mai mici faţă de cea aflată la Mănăstirea Govora. Istoricul ei este legat de „zugravi”, cum se numeau pictorii pe vremea lui Brâncoveanu, dar şi de Şcoala Brâncovenească de la Horezu, unde s-au format primele grupe care au executat picturile mănăstirii Hurezi, alături de Ioan de la Horezu. „Istoricii spuneau, în perioada interbelică, despre această icoană că este una dintre cele mai valoroase picturi care s-a păstrat din anii 1700”, ne-a spus maica stareţă. „Cei care au realizat această pictură au avut cu siguranţă cunoştinţe şi credinţă în Dumnezeu, precum o aveau domnitorii şi strămoşii noştri. Fără cunoştinţele vaste din Sfânta Scriptură, nu ar fi putut realiza o pictură de o asemenea valoare”, ne-a explicat maica stareţă. În acest sens, mărturie stau rândurile scrise de Ioan Evanghelistul. „Maicii Domnului i se dau aripile marelui vultur, ia pruncul şi zboară din faţa balaurului în pustie, pentru un timp”, se menţionează în capitolul 12 din Apocalipsa. Conform spuselor maicii stareţe, acesta pare să fie singurul text care aminteşte de aripile Maicii Domnului. Despre Acoperământul Maicii Domnului, datele au apărut ceva mai târziu, undeva în jurul secolului XVII la periferia Constantinopolului, însă tot pictorii de la Şcoala Brâncovenească de la Horezu au fost cei care au preluat acest motiv în pictura religioasă. Semnificaţia acestui acoperământ, dar şi a faptului că tot mai mulţi credincioşi vin la această mănăstire se leagă de faptul că Maica Domnului i-a ajutat şi îi ajută pe toţi cei care îi cer ajutorul. „Sub acoperământ se află clerul şi poporul care reprezintă biserica. Măicuţa îi acoperă aici pe toţi cei care îi cer ajutorul. Este cea care duce rugăciunile credincioşilor la tronul Fiului Său şi Dumnezeului Nostru”, ne-a mai explicat maica stareţă. Sâmbătă, lăcaşul de cult a fost arhiplin, deoarece s-a prăznuit atunci şi hramul mănăstirii,
...Aceast pictură iconografică a fost fotografiată la Mănăstirea Petru Vodă pe unul din pereţii exteriori ai bisericii.
Aceiaşi pictură am observat-o şi în biserica Mănăstirii Bic din apropierea Şimleului Silvaniei(SĂLAJ)
Pe acelasi criteriu scripturistic,dar independent de situatia din Tarile Romanesti,a aparut in Rusia Icoana Maicii Domnului AZOV
sursa
https://www.facebook.com/pios.marian/posts/1493304734014821


Rugăciune la Icoana Maicii Domnului Cucuzeliţa

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


                                                                                       Rugăciunea

O, Icoană a laudelor Ingeresti , Vârful cel neatins al Dorului Dumnezeiesc ,
Poarta Cerească a Luminii , Dulcele Canon al melozilor , Cununa Slavei Imnografilor ,
Măsura neajunsă a vredniciei , Cortul cel Intelegător al Tainelor Dumnezeiesti ,
Hotarul cel netrecut al desăvârsirii , Cartea cea cu slove de aur a Întelepciunii ,
Comoara Darurilor duhovnicesti , Adâncul cel Nemăsurat al Milostivirii ,
Trâmbita Vestitoare a Tainelor Treimii , Veselia negrăită a iubitorilor de nevointă ,
Floarea cea plină de miresmele virtutilor ,
Muntele cel Preaînalt întru care se ascund Comorile tuturor Darurilor Duhului ,
Izvorul cel dulce curgător al Tainelor Ceresti , Usa pocăinţei celor deznădăjduiti ,

Cum Te vom numi pe Tine , Stăpână , Cea de a cărei laudă se înspăimântă si Cetele Ingeresti , iar peste glasurile oamenilor se asterne tăcerea .
Cu adevărat , întru Tine se ascund toate Măririle Dumnezeiesti , căci covârsesti toate cu Frumusetea Fecioriei Tale si Faci să se cutremure inimile cele smerite înaintea Luminii Tale celei mai presus de cuget .

Auzit-a Cuviosul Ioan Cucuzel prea Dulcele Tău Glas , căci nu Ti-ai întors auzul Inimii , Stăpână , de la Cel ce îsi luase ca Acoperământ smerenia si se nevoia în Sfântă Mănăstirea Ta să-Ti aducă Strălucirile Laudelor Dumnezeiesti cu Glasul Său cel Ingeresc .
O monedă de aur ai pus în mâna smeritului lucrător , ca mulţumire pentru nevointa Sa si Dat-ai Lui Legământul făgăduintei că nu îl vei părăsi niciodată . Pentru aceasta , si boala picioarelor Acestuia ai Vindecat , ca mai cu osârdie să alerge cu gândul pe pajistea laudelor Ingeresti si din adâncul sufletului să-Ti Cânte Tie cu Mulţumire cântări vrednice de Frumusetea Sfinteniei Tale Prea Alese .

Iată , eu mă aflu cu totul nepriceput în lucrarea laudelor , ba încă si povara păcatelor mari port prin desertăciunea acestei lumi si mă tem de tăierea de la legătura Milei Dumnezeiesti .
Deci , înaintea Icoanei Tale cad , Prefericită , si Te rog :
Îmblânzeste mânia cea dreaptă a Ziditorului Meu si cu ploile Rugăciunilor Tale sterge păcatele mele însemnate în zapisul Judecătii . Alungă tulburarea gândurilor rele din inima mea si Dăruieste Auzului acesteia Dulceata curgerii laudelor din Izvorul Intelepciunii Dumnezeiesti sădit în grădina mintii mele .

Carte nescrisă de mână omenească a imnografilor Esti , Prealăudată , Ceea ce insufli celor de Tine alesi gândurile cele Luminate ale Intelepciunii Celei de Sus . Deci , cu Mâna Ta , smulge spinii patimilor din mintea mea si aruncă în pământul inimii mele semintele
Cuvintelor Ceresti , ca să ajung la plinirea vremii a culege din livada inimii roadele laudelor Ingeresti , pe care să Ti le aduc la prinos de multumire .

Cu Razele Rugăciunilor Tale Păzesti Lavra Ta de toate săgetile vrăjmasilor si Esti Rugătoare Neadormită Inaintea Tronului Ceresc pentru monahii ce bine se nevoiesc în Casa Ta .
Dar nu ne uita nici pe noi , cei ce înotăm în marea acestei vieti , ci Intinde Mână de Ajutor , ca să ajungem la limanul laudelor Ceresti .

Păzeste Muntele Tău cel Sfânt de toată tulburarea lumească si pe muntele inimilor noastre Zideste Scara Rugăciunii , ca mergând din treaptă în treaptă să ajungem la Inăltimea Doririlor Dumnezeiesti , împletindu-Ti Tie cântări de laudă si aducând neîncetată multumire si slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh , Căruia I Se cuvine toată închinăciunea în vecii vecilor .

Amin !

http://www.doxologia.ro/ceaslov/rugaciuni/rugaciune-la-icoana-maicii-domnului-cucuzelita

1 octombrie 2016

Sinaxar 1 Octombrie

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

În aceasta lună, în ziua întâi, prăznuim pomenirea Acoperământului Preasfintei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.
Sinaxar 1 Octombrie
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The covering our Holy Theotokos and Ever Virgin Mary.-Virgin of Mercy
El que cubre nuestra Santa Madre de Dios y siempre Virgen María.
Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Μνήμη Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Acoperamantul Maicii DomnuluiTrebuie să ştim că acest praznic a început a se prăznui pentru o pricină ca aceasta: în zilele împăratului Leon cel Înţelept în Constantinopol, spre o duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea în sfânta biserică Vlaherna a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în întâia zi a lunii octombrie, şi mulţimea poporului stând înainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos şi-a ridicat ochii în sus împreună cu ucenicul său, Fericitul Epifanie, şi au văzut pe Împărăteasa cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind pe popor cu cinstitul său omofor, înconjurată de oşti cereşti şi de mulţime de sfinţi, care stăteau în haine albe cu cucernicie împrejurul ei; din care doi erau mai aleşi, Sfântul Ioan înaintemergătorul şi Evanghelistul Ioan. Iar cele cu umilinţă graiuri ale rugăciunii ei către iubitul său Fiu şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: "Împărate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte pe Tine, şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile". ştiind şi noi pe solitoarea şi pe acoperitoarea noastră, să năzuim către dânsa cu umilinţă strigând: "Acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor, şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău".

30 septembrie 2016

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

27 septembrie 2016

Pe tine te laudam

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


Fecioara Maica Maria
Stapana Imparateasa
Pe tine te laudam 
Curata fiica din Adam
Parfum de floare aleasa
Pe tine te laudam
Aleasa fiica de imparat
Fecioara nenuntita
Pe tine te laudam
Smerenia te-a ridicat
Si te-a facut slavita
Pe tine te laudam
Mai sus de ceruri te-ai suit
Prin nasterea straina
Pe tine te laudam
Pe heruvimi ai covarsit
In cinste si lumina
Pe tine te laudam
Si serafimii in zborul lor
La slava ta cu dor privesc
Pe tine te laudam
Arhanghelii si ceata lor
De frumusetea ta doresc
Pe tine te laudam
Cantarea heruvimilor
Spre tine se indreapta
Pe tine te laudam
Iar ceata serafimilor
In ode se desfata
Pe tine te laudam
Arhanghelii neincetat
Cu toate ostile ceresti
Pe tine te laudam
In dorul lor nesaturat
Din lauda nu se opresc
Pe tine te laudam
Esti bucuria cetelor
De ingeri laudata
Pe tine te laudam
Esti pacea si sfintitul dor
A sfintilor curata
Pe tine te laudam
Esti mangaierea tuturor
Ce tie se inchina
Pe tine te laudam
Esti Maica ortodocsilor
Si-a lor nadejde buna
Pe tine te laudam
A randuielilor ceresti
Stapana mult cantata
Pe tine te laudam
Esti si a celor pamantesti
Scapare intemeiata
Pe tine te laudam
Din aurorile ceresti
Faclie luminata
Pe tine te laudam
Si noua ne impartasesti
Lumina cea curata
Pe tine te laudam
Potir sfintit ce daruiesti
Izvor de nemurire
Pe tine te laudam
Adapa-ne pe noi cei rai
Cu vesnica-ti iubire
Pe tine te laudam
Si ne hraneste neincetat
Cu painea de viata
Pe tine te laudam
Ce dintru tine s-a luat
Fecioara prea curata
Pe tine te laudam
O, Maica fara de pacat
Balsam de mangaiere
Pe tine te laudam
Ne fi celor ce-am apucat
cararea spre Inviere
Pe tine te laudam
Fecioara Maica te avem
Liman de mantuire
Pe tine te laudam
Si bucurie si indemn
Si cale de suire
Pe tine te laudam
Bucura-te roza de mai
Si floarea curatiei
Pe tine te laudam
Bucura-te sfintite Rai
Salasul fecioriei
Pe tine te laudam
Mireasa sfanta al tau dor
Ne umple de iubire
Pe tine te laudam
Si ni se face tuturor
Urcus spre Imparatie
Pe tine te laudam
Fecioara, acoperamant
A lumii intregi Stapana
Pe tine te laudam
Pazeste al nostru sfant pamant
Si vatra si gradina
Pe tine te laudam
Si cu caldura te rugam
Stapana prea sfintita
Pe tine te laudam
Pazeste-ne, te imploram,
De-a celui rau ispita
Pe tine te laudam
Ne apara si te pazim
Si turn de aparare
Pe tine te laudam
Si calauza celora
Ce-n tine-si-au scapare
Pe tine te laudam
Si Imparatia lui Hristos
Ne-o da ca mostenire
Pe tine te laudam
Ca sa-ti aducem ca prinos
A noastra multumire
Pe tine te laudam
Si sa-ti cantam neincetat
Cantarea ta-n vecie
Pe tine te laudam
Cuvine-se cu adevarat
Sa te slavim Marie
Pe tine te laudam.

sursa internet

26 septembrie 2016

CÂNTEC DE SĂRBĂTOARE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

de Preot Sorin Croitoru


Azi Biserica se-'mbracă
În veșmânt de sărbătoare,
Căci ni s-a născut Preasfânta,
Și e bucurie mare.

Saltă cerul și pământul,
Cei de Sus și cei de jos,
Căci azi a venit pe lume
Maica Domnului Hristos!

Fraților români, să mergem
Astăzi la Ierusalim,
Pe Sionul sfânt cu grabă,
Mic și mare să suim!

Sfinte Drepte Ioachime,
Vrem să îți vedem Pruncuța,
Ca în semn de preacinstire
Să îi sărutăm mânuța!

Pace ție, Sfântă Ana,
Maică de Împărăteasă.
Fie Dumnezeu cu tine,
Căci azi I-ai născut Mireasă!

Cântați o cântare dulce,
Voi, Arhangheli de lumină,
Căci vi s-a născut Stăpână
Peste-a Raiului Grădină!

Să ne închinăm popoare,
Pruncei pline de Duh Sfânt,
Căci prin ea, ca prin fereastră,
Domnul vine pe pământ!

Cântați voi, pământ și mare,
Cu tot neamul omenesc:
Pântecele Pruncei Sfinte
Va fi Tron dumnezeiesc!

Cântă, fire omenească,
Mare este cinstea ta,
Căci în pântecele Pruncei,
Dumnezeu Se va-'ntrupa!

Din Fecioara Se va naște
Dumnezeul Cel de sus
Ce va mântui poporul,
Și Se va chema Iisus.

Cu al ei piept feciorelnic
Va hrăni pe Dumnezeu,
De aceea lumea-'ntreagă,
O va preacinsti mereu!

Azi Biserica își strigă
Cu glas mare bucuria:
Să răsune Universul,
Că NI S-A NĂSCUT MARIA!

25 septembrie 2016

MAICĂ ȘI FECIOARĂ

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


de Preot Sorin Croitoru 

De când pe pământ trăiește
Stirpea noastră omenească,
N-a fost nimeni ca Maria,
Nici nu cred c-o să se nască..

Ca Preasfânta Născătoare
N-au mai fost, nici n-or să fie:
Dumnezeu, pe EA a vrut-o
Maică, pentru veșnicie!

Multe mame-au fost în lume
(Căci copii se nasc mereu..),
Numai UNA dintre ele
L-a născut pe Dumnezeu!

Multe mame-'n lumea asta
Au născut, și-or naște iară..
Numai UNA dintre ele
A născut, fiind FECIOARĂ!

Multe fete s-au jertfit,
Rămânând pe veci fecioare..
Dintre ele, numai UNA
Este mamă iubitoare!

Peste tot în lumea asta,
Mamele nu sunt fecioare,
Iar fecioarele nu-s mame,
Cât vom mai trăi sub soare!

Dumnezeu a biruit
Însă, rânduiala firii:
Maica Sa e-'n veci Fecioară,
Spre mirarea omenirii!

Minunată, sfântă taină:
Pântecele fecioresc
A fost prefăcut de Domnul
În sălaș dumnezeiesc!

Nu e lucru mai frumos
Pe acest bătrân pământ,
Ca Fecioara ce devine
Casă, Domnului Cel Sfânt!

Mă voi minuna mereu,
Minunați-vă și voi:
Dumnezeu, prin întrupare
S-a făcut copil ca noi!

Auzit-a, deci, Fecioara,
Cu sfială și cu teamă,
De la Dumnezeu din gură,
Cel mai dulce nume: "MAMĂ"!

O chemăm și noi ca mamă,
La necaz și la durere:
Ea ne apără de rele
Și ne dă mereu putere.

Ea în Ceruri mijlocește
Pentru noi, la Fiul Sfânt,
De aceea, TOȚI CREȘTINII
O IUBESC PE-ACEST PĂMÂNT!
amin

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644746019

SFÂNTA CRUCE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


de Preot Sorin Croitoru
Când mă uit la Sfânta Cruce,
Inimioara mi se strânge,
Căci Te văd murind, Iisuse,
În dureri și plin de sânge..
Când mă uit la Sfânta Cruce,
Văd Măicuța Ta cum plânge,
Cum, privindu-Te pe Tine,
Inimioara i se frânge!
Când mă uit la Sfânta cruce,
Văd a Tatălui iubire:
Și-a trimis Fiul la chinuri,
Pentru-a noastră mântuire!
Când mă uit la Sfânta Cruce,
Văd o dragoste preamare:
Ai murit cerând, Iisuse,
Pentru-ai Tăi călăi, iertare!
Când mă uit la Sfânta Cruce,
Lacrimi îmi brăzdează fața:
Pentru-a noastră veșnicie,
În dureri Tu Ți-ai dat viața!
Ai lăsat slava din ceruri
Și cântările-'ngerești,
Ca să mori pentru sfințirea
Firii noastre omenești!
Ai lăsat slava din ceruri,
Strălucirea Ta de Fiu,
Și-ai venit să mori pe Cruce,
Ca în veci să fiu eu viu!
Sângele-Ți vărsat pe Cruce,
Curge iar în Liturghii:
Din Potirul Cinei Tale,
Tu sfințești pe-ai Tăi copii.
Trupul Tău străpuns pe Cruce,
Ni-l dai ca Preasfântă Hrană,
Ce dă viață făr' de moarte,
Nu ca a lui Moise mană..
A venit prin Sfânta Cruce
Mântuirea pe pământ,
De aceea, cu sfială
Sărutăm noi Lemnul Sfânt!
amin

RĂSTIGNIRE

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...de Preot Sorin Croitoru 

Doamne, cât a plâns Măicuța
Înaintea Crucii Tale..
Inima ei de Fecioară
Se-înnegri atunci de jale!

Uda din belșug pământul,
Vărsând lacrimile sale,
Iar jelirea ei duioasă
Se-auzea departe-'n vale..

Căci văzând cum al Tău sânge
Se scurgea încet pe Cruce,
Ea Te implora din suflet:
"Fiul meu scump, nu Te duce"!

Căuta cu deznădejde
Să-Ți audă vocea blândă..
Cât ar fi dorit să-Ți șteargă
Fața slabă, sângerândă!

Cât ar fi dorit să-Ți spele
Mâinile, cu fier străpunse!
Ți-ar fi curățit de sânge
Și picioarele împunse..

Cu-ale ei ei mâini delicate
Ți-ar fi smuls cuie și spini,
Însă o țineau departe
De-al Tău trup, soldați haini..

Citind eu în Sfânta Carte,
Înțeles-am cu uimire
Că atuncea, pe Golgota,
A mai fost o răstignire!

Căci pe când Tu, de pe Cruce,
Ai strigat spre Cer cu teamă,
Răstignitu-s-a cu Tine
Și a Ta Preasfântă Mamă!

amin

23 septembrie 2016

Rugăciune

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


       Cand avem necazuri, cand suntem bolnavi cand suntem in grele incercari, haideti sa ne rugam, sa cerem ajutor de la Maicuta Domnului. Sfanta fecioara este o buna mijlocitoare catre Dumnezeu si ori de cate ori ii cerem ajutorul, rugaciunile noastre nu raman neascultate.
Maicuta Domului vine grabnic in intampinarea noastra, noi trebuie doar sa nu nepierdem increderea si sa deznadajduim.

Ceea ce singura esti bucuria celor scarbiti si Partinitoare celor ce se nedreptatesc. Mangaierea celor ce plang si ajutor celor neajutorati. Cercetarea celor neputinciosi si acoperamant si sprijin celor ce se chinuiesc. Liman celor inviforati, toiag orbilor, povatuitoare celor rataciti si scapare tare celor din nevoi, Nascatoare a lui Dumnezeu cu totul fara prihana. Ia aminte la rugaciunea mea cea smerita, pe care o aduc tie din adancul inimii si ma izbaveste de viforul cel rau al gandurilor. Izbaveste- ma din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire si departeaza de la mine nepasarea si lenevirea. Ajuta-ma ca sa ma izbavesc de obiceiul cel rau al pacatelor ca sa scap de tiranisirea cea amara a diavolilor.
Si te rog Stapana, dupa cum stii, mantuieste-ma pe mine nevrednicul robul tau, cel ce spre tine dupa Dumnezeu mi-am pus nadejdea mantuirii mele. Invredniceste-ma Preacurata ca sa fac cu osardie poruncile Fiului tau si Dumnezeului nostru si sa pazesc intotdeauna asezamintele cele mantuitoare.
Si ma invredniceste ca sa cuget intotdeauna cu minte luminata si sa intampin slavosloviile lui cele bine primite. Ca spre tine ceea ce ne daruieste toate bunatatile si ne esti grabnic ajutatoare, nadajduind aduc acesta cerere. Deci sa nu cad din nadejdea care o am catre tine prea curata, nici sa ma intorc smerit si rusinat; Ci sa aflu prin tine de Dumnezeu daruita Stapana, degraba implinirea cererilor mele. Ca totdeauna, ca pe o ajutatoare nebiruita a noastra a pacatosilor care implinesti toate cererile noastre bune, sa te laud si sa te preamaresc pe tine; Acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

22 septembrie 2016

Despre Maica Domnului

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


Sa aveti mare evlavie,fratilor,la Fecioara Maria,si fericita este casa si familia aceea care are in casa icoana Maicii Domnului,si in fiecare dimineata ii citeste Acatistul si cinstitul ei Paraclis,si toti stiu rugaciuni catre Maica Domnului.
Mult pot si sfintii lui Dumnezeu,dar nici unul cat Maica Domnului.Daca nu era Maica Domnului in ceruri,intre Sfanta Treime si noi,lumea asta se pierdea de mult.Ea pururea sta in genunchi si se roaga Preasfintei Treimi.Ea este a patra fata duhovniceasca din ceruri.Intai este Tatal,Fiul si Duhul Sfant,adica Sfanta Treime,apoi a patra este Maica Domnului.Auziti cum canta Biserica:"Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii.."De ce?Ea a purtat in pantecele ei pe cele ce a zidit serafimii si heruvimii din nefiinta.Ea n-a purtat un sfant in pantecele ei,ci pe Fiul lui Dumnezeu,pe Cel ce a facut heruvimii si serafimii numai cu gandirea,pe care L-a purtat in pantecele ei.Ea este Imparateasa heruvimilor,imparateasa a toata faptura,camara intruparii lui Dumnezeu-Cuvantul.Usa Luminii,ca lumina cea neapropiata ganditoare,prin ea a venit in lume.Usa Vietii,ca Viata Hristos,prin ea a intrat.Poarta cea incuiata prin care n-a trecut nimeni decat Domnul,cum spune Proorocul Iezechiel (cap.44,2).
Scara catre cer,pod catre cer;porumbita care a incetat pierderea sau potopul pacatelor,precum porumbita lui Noe a adeverit incetarea potopului.Cadelnita dumnezeiasca,ca a primit focul dumnezeirii,si Biserica a Preasfantului Duh.
Cine este Maica Domnului?Este Mireasa Tatalui.Maica Cuvantului si Biserica Duhului Sfant.Cand auzi un blestemat de sectar ca nu crede in Maica Domnului,fugi,ca acesta este fiu al iadului.Vor vedea in ziua Judecatii,ceea ce spune Psalmul 44-11:"De fata a statut imparateasa de-a dreapta Ta,imbracata in haina aurita si prea infrumusetata".Maica lui Dumnezeu,Imparateasa cerului si a pamantului,cata mila are de cei ce au crezut in ea si au laudat-o,si cata urgie are sa vina peste cei ce n-au crezut in ea!Ce vor face sectele care nu cred in Maica Domnului si popoarele care n-o cinstesc?Cand ea sta de-a dreapata maririi,sta de-a dreapata Sfintei Treimi!Si cate miliarde de suflete care au credinta si nadejde in Maica Domnului vor trece usor vamile vazduhului si din moarte la viata,pentru ca au cinstit-o pe Maica Domnului.Deci,va rog sa nu lipseasca din casa Acatistul Maicii Domnului,Paraclisul si alte rugaciuni catre Maica Domnului,si la icoana ei sa arda candela permanent.Cand vezi icoana Maicii Domnului cu Prunncul Hristos in brate,tu sti ce vezi acolo?

Cerul si pamantul;Cerul este Hristos,Cel mai presus de ceruri,Ziditorul cerului si al pamantului;si Maica Domnului reprezinta pamantul,adica toate popoarele de pe fata pamantului,ca ea este din neamul nostru.Este din semnitie imparateasca si arhiereasca.Bratele Maicii Domnului sunt mult mai puternice decat umerii heruvimilor si ale preafericitelor tronuri.Deci,pe cine tine Fecioara Maria in brate?Voi stiti pe cine tine?Pe Cel ce a facut cerul si pamantul si toate cele vazute si nevazute.Stiti voi cine este Maica Domnului,si cata cinste,cata putere si cata mila are?
Este mama noastra,ca are mila si de saraci,si de vaduve si de crestini.Pururea se roaga Mantuitorului Hristos pentru noi toti.De cand i-a spus arhanghelul Gavriil,care venise in Nazaret la ea cu crin,cine este Cel ce se va naste,zicandu-i:"Bucura-te ceea ce esti plina de har,Marie,Domnul este cu tine"(Luca 1,28).Ea fiind fecioara,nestiind de barbat,l-a intrebat pe arhanghel:"Cum va fi aceasta sa nasc,ca eu nu stiu de barbat?Si i-a spus chipul zamislirii,ca prin auz va fi.Duhul Sfant va veni peste tine si puterea celui Preainalt te va umbri.Prin aceasta si Sfantul care se va naste din tine,Fiul lui Dumnezeu se va chema (Luca 34,35).Ea s-a umplut de toate darurile Duhului Sfant devenind camara.Daca un om credincios intelege tainele marri dumnezeiesti,cu atat mai mult Maica Domnului.Ea si-a dat seama ca este camara lui Dumnezeu-Cuvantul.Si ganditi-va,cand il purta in brate pe Hristos si-L alapta:"Pe cine m-am invrednicit eu sa nasc si sa port in brate",de aceea,ea s-a numit "roaba"(Luca 1,38).Iata cat har avea Maica Domnului.Si fecioria,ca era de neam imparatesc,al lui David,si arhieresc,al lui Aaron;si nu facea nimic,daca nu era smerita.Cand a vazut ce misiune are ea pe pamant,i-a spus ingerului:"Iata,roaba Domnului.Fie mie,dupa cuvantul tau!

"(Pr.Cleopa)

.Icoana Maicii Domnului „Slovenskaia”

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE..


23 SEPTEMBRIE

Икона Божией Матери Словенская==Mother of God Icon Slovenian
Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a arătat făcătoare de minuni în ziua de 23 septembrie 1635, în satul Slovenska din raionul Kostroma.
În timp ce era la vânătoare, un vânător a descoperit din întâmplare o bisericuță mică de lemn, care era șubrezită și acoperită cu mușchi. El a intrat în mica bisericuță și a descoperit că toate odoarele se degradaseră odată cu trecerea timpului, cu excepția icoanei Maicii Domnului ce se afla în altar. Nebăgând în seamă descoperirea, a lăsat totul așa cum găsise.
A doua zi, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat unui bolnav pe nume Titus din satul Șerstneva, spunându-i că se va vindeca dacă va merge să se roage înaintea icoanei sale dintr-o biserică abandonată, pe care o descoperise un oarecare vânător.
Titus a mers și i-a povestit preotului Evdochim cele întâmplate, și împreună cu el a mers pe calea indicată de Maica Domnului. În drumul lor, s-au întâlnit cu vânătorul ce descoperise biserica abandonată. Acesta i-a condus la biserica ce se afla în ruine de peste șase decenii.
Descoperirea miraculoasă a icoanei, și minunea săvârșită prin ea, a fost percepută ca un semn de către Titus, care a hotărât să rămână în locul unde a aflat icoana. Mai târziu, acesta a primit voturile monahale.
Mai târziu, în același loc a fost zidită Mănăstirea Slovenskaia. În anul 1764, mănăstirea a fost desființată iar biserica transformată în biserică parohială.
În 1806, lângă pădure a fost ridicată o biserică de piatră în cinstea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Slovenskaia”, transformată în anul 1892 într-o nouă biserică cu trei altare, sfințite în cinstea icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”, a Sfântului Prooroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul și a Sfinților Zosima și Savatie, făcătorii de minuni de la Solovăț.
Sursa

21 septembrie 2016

Icoana Maicii Domnului Pelagonitissa/Пелагонитисса

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...Potrivit traditiei, Sfantul Evanghelist Luca a fost primul care a pictat icoane ale Maicii Domnului, pe cand aceasta se afla inca in viata. Originalele acestora nu s-au pastrat dar se crede ca ele au servit ca prototipuri pentru iconografia de mai tarziu. In afara de icoanele atribuite Sfantului Evanghelist Luca, traditia vorbeste de un chip nefacut de mana al Maicii Domnului. Cel mai raspandit tip de icoana a Sfintei Marii este acela de Maica a lui Dumnezeu cu pruncul in brate. Ea pune un brat pe umarul copilului care binecuvinteaza cu dreapta. Asa apare pe bolta altarului si pe cata­peteasma. Reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul in brate isi are ori­ginea prin sec. V, in timpul discutiilor mariologice provocate de erezia lui Nestorie si cea a lui Eutihie. Sfantul Evanghelist Luca pictand Maica Domnului Pelagonitissa Icoana Maicii Domnului Pelagonitissa este o varianta a acestei reprezentari a Maicii Domnului cu pruncul, mai exact a icoanei Maicii Domnului "Dulcea sarutare” (Glykophilousa). Pruncul Hristos imbratisand-o pe maica Sa, intors cu spatele catre cel ce priveste, caracterizeaza acest tip iconografic.
Pelagonitissa
The Pelagonitissa (also known as "The Virgin with the Playing Child") is a type of depiction of the Virgin Mary (often in icons) in which the Virgin holds an infant Jesus in an abrupt movement, his head back and grabbing onto her.
Pelagonitissa was developed in the twelfth and thirteenth centuries in the Byzantine Empire, particularly in Macedonia. The name Pelagonitissa refers to the city of Bitola, previously known as Pelagonia.
Pelagonitissa painting in the Church of St. George, Staro Nagoričane
Pelagonitissa is often seen as a variant of the Eleusa icon in which the infant Jesus rests.One of the best-known examples is in the Church of St. George, Staro Nagoričane, restored by the Serbian king Milutin in the 13th centur
Пелагонитисса
[править | править вики-текст]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Пелагонитисса
Пелагонитисса — икона Божией Матери.
Время появления иконы неизвестно. Пелагонитисса относится к иконографическому типу «Взыграние Младенца» (разновидность типа Елеусы). Он становится известен уже в XIII веке (например, миниатюра сирийской псалтири 1203 года из Британской библиотеки). Самый ранний образ с эпитетом «Пелагонитисса» находится в церкви Св. Георгия в Старо Нагоричино, фреска с этим изображением относится к 1318 году.
Икона типа Пелагонитиссы из Хиландара с надписью «Аврамиотисса» относится к XIV веку.
Списки почитаемого в Пелагонии образа Божией Матери Пелагонитисса появляются на Руси не ранее XVII века.

8 septembrie 2016

Rugaciune rostita la Nasterea Maicii Domnului

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


O, Preasfanta, Preacurata si Preanevinovata dumnezeiasca Prunca si Fecioara Maria, care te-ai nascut din parinti drepti si fara prihana, spre bucuria si mantuirea a toata lumea. O, Preasfanta Fecioara, floarea firii omenesti, preafrumoasa si preainteleapta, care din tulpina uscata si neroditoare ai rasarit si care, prin a ta nastere, intristarea preafericitilor tai parinti si a toata lumea ai risipit-o; nu ne lasa pe noi, pacatosii si nevrednicii, care intru intristari si scarbe ne aflam din pricina pacatelor noastre. O, roada preasfintita a rugaciunii si a infranarii, asculta rugaciunea neputinciosilor robilor tai si, cu darul preasfintelor tale rugaciuni, ajuta-ne noua si ne invata a ne ruga lui Dumnezeu din inima, fara de raspandire si fara de forma.
Pe tine, chemarea lui Adam celui cazut, te rugam sa mijlocesti pentru noi catre Dumnezeu, ca sa ne cheme cu darul Sau la adevarata pocainta. Pe tine, Maica bucuriei, te rugam, veseleste cu darul tau sufletele noastre cele mahnite si cuprinse de intristare. Tu, Maica Luminii, mijloceste la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea mintilor si a inimilor noastre. Tu, raiule cuvantator, ajuta-ne cu darul rugaciunilor tale sa ne curatim de intinaciunea pacatelor noastre, ca sa ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel insufletit al Cuvantului, ajuta-ne noua sa vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfanta si cu totul fara de prihana a lui Dumnezeu, ajuta-ne ca sa vedem si noi, cei neputinciosi, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului si Maica celor intai-nascuti. Tu, caruta Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este stralucitoare celor drepti si sfinti. Tu, norul cel in chipul porfirei cu raze de aur, umbreste-ne pe noi de acea fierbinteala a poftelor trupesti si de aprinderea maniei si a iutimii. Pe tine, ceea ce esti starea fulgerului dumnezeirii si raza cea stralucita a Soarelui celui de gand, te rugam, lumineaza-ne cu darul tau, ca sa nu uitam ca si noi suntem biserici ale lui Dumnezeu si sa nu intristam cu pacatele noastre Duhul lui Dumnezeu, Care locuieste in noi. Tu, noian al darurilor celor duhovnicesti, ajuta-ne sa dobandim si noi, nevrednicii, darul lui Dumnezeu in veacul de acum si in cel viitor. Tu, salas al Duhului Sfant, mijloceste cu darul tau la Dumnezeu, ca inima curata sa zideasca in noi si cu duh drept sa innoiasca cele dinlauntru ale noastre.
Pe tine, Maica indurarii si a mangaierii, te rugam, cu adanca umilinta a inimii, sa stai langa noi in ceasul cel mai de pe urma al vietii noastre, ca sa ne ajuti si sa ne mangai sufletele in vremea despartirii de acest trup stricacios si de veacul acesta trecator. Pe tine, porumbita intelegatoare cu aripi de aur si cu straluciri de fulger, te rugam din toata inima sa calatoresti cu noi pana ce vom trece toate vamile cele infricosatoare ale vazduhului si toata puterea intunericului celui de sub cer. Pe tine, usa vietii, a luminii si a bucuriei, te rugam sa ne ajuti sa intram pe portile cele sfinte ale imparatiei cerurilor si sa ajungem, cu darul preasfintelor si preaputemicelor tale rugaciuni, la lumina veseliei celei neasemanate si neapropiate.
Pe tine, Imparateasa cerului si a pamantului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi si care ai nascut pe Ziditorul Serafimilor si i-ai intrecut intru cinstire pe Heruvimi, te rugam, noi, pacatosii si nevrednicii robii tai, sa stai aproape de sufletele noastre in ziua cea mare si infricosatoare a Judecatii de apoi si sa imblanzesti mania cea sfanta si dreapta a Domnului si Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca sa miluiasca si sa mantuiasca sufletele noastre. Amin.

ARHIVA BLOG

ICOANA MD

MD. POCEAEV