DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

21 aprilie 2015

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 ianuarie)
CONDAC 1

Icoana Ta, Preacurată, din insula Tinos este izvor de minuni pentru toți cei care aleargă către Tine cu credință, dăruind tuturor cele spre mântuire, ca să scoată din adâncurile inimii mărgăritarele laudelor de: Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !


ICOS 1

Mulți suferinzi au aflat mângâiere la cinstită icoana Ta, Preacurată, căci nu ai încetat a cerceta pe poporul cel necăjit și a aprinde făclia nădejdii în sufletele cele pustiite de mâhnire, ca toți să Îți aducă întru bucurie cântări ca acestea:

Bucură-Te, tămăduirea celor robiți de boală;
Bucură-Te, mângâierea celor împovărați de întristare;
Bucură-Te, îmblânzirea celor răniți de răutate;
Bucură-Te, mir înțelegător peste rănile noastre sufletești;
Bucură-Te, mireasă a sfințeniei neajunse de gând;
Bucură-Te, a insulei Tinos laudă neîncetată;
Bucură-Te, gură a cântărilor celor îngerești;
Bucură-Te, cer înțelegător al drepților lui Hristos;
Bucură-Te, nădejde tare a celor care se roagă Ție;
Bucură-Te, scăparea noastră dintru adâncul păcatelor;
Bucură-Te, scară prin care suim la înălțimea mântuirii;
Bucură-Te, vas al slavei pecetluit de darul Treimii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !


CONDAC 2

De mare dar ai învrednicit pe bătrânul Barba-Polizoi, Preacurată, arătându-Te lui și poruncindu-i să caute icoana Ta cea aducătoare de bogate binecuvântări, ca să cânte toți cu bucurie: Aliluia !

ICOS 2

Pe ogorul unui localnic i-ai poruncit bătrânului să sape pentru a afla icoana Ta cea de minuni izvorâtoare, dar ogorul inimii sale era încă acoperit de spinii necredinței și se temea să nu fie vreo înșelăciune diavolească, dar noi mărim purtarea Ta de grijă pentru mântuirea oamenilor și Îți cântăm așa:

Bucură-Te, că Te-ai arătat împodobită cu toată frumusețea bătrânului;
Bucură-Te, că l-ai povățuit cu dulce cuvânt a căuta icoana Ta;
Bucură-Te, că ai voit a-i dărui lui icoana în semn de prețuire;
Bucură-Te, că ai căutat spre inima lui smerită;
Bucură-Te, că rugăciunile lui smerite le-ai primit;
Bucură-Te, că l-ai sfătuit să lepede îndoiala;
Bucură-Te, că i-ai proorocit că va zidi și o biserică;
Bucură-Te, că ai voit a cerceta cu mila Ta insula Tinos;
Bucură-Te, că Te-ai milostivit de cei neputincioși;
Bucură-Te, că i-ai făgăduit bătrânului ajutorul Tău;
Bucură-Te, că și pe noi ne cercetezi în nevoile noastre;
Bucură-Te, că ești grabnică solitoare mântuirii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 3

Multă nedumerire a cuprins sufletul bătrânului Barba-Polizoi, neștiind dacă arătarea cea minunată este de la Dumnezeu sau de la cel viclean, dar a alergat spre preot ca să-i dezlege taina, cântând: Aliluia !

ICOS 3

Mult s-a frământat bătrânul când preotul i-a spus că arătarea minunată este lucrare drăcească și tuturor a povestit minunea, însă doar doi prieteni l-au crezut și împreună au început să sape după icoana cea de minuni izvorâtoare, cântând Ție așa:

Bucură-Te, că ești apărătoare a insulei noastre;
Bucură-Te, că ne-ai cercetat pe noi cu milostivire;
Bucură-Te, că nu ne lași în încercările noastre;
Bucură-Te, mângâierea celor zdrobiți de necredință;
Bucură-Te, nor luminos călăuzitor la Ierusalimul ceresc;
Bucură-Te, blândețe care alungă frica;
Bucură-Te, vas minunat al darurilor cerești;
Bucură-Te, nor cuprinzător al tainelor Treimii;
Bucură-Te, bogăție neîmpuținată de milostivire;
Bucură-Te, scut al mântuirii celor neputincioși;
Bucură-Te, călăuzitoarea credincioșilor spre mântuire;
Bucură-Te, descoperirea tainelor celor mai presus de minte;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 4

Monahiei Peleghia i-ai poruncit Stăpână, să arate minunea icoanei îngropate și să se îngrijească de zidirea Bisericii, ca toți să afle sub acoperământul Ei mila Domnului cântând: Aliluia !

ICOS 4

Monahia Pelaghia a povestit episcopului Gavriil despre minunata Ta arătare, Stăpână, prin care i-ai poruncit să înceapă săpăturile pentru aflarea icoanei Tale, iar cu lacrimi preasfințitul slujitor a încuviințat plinirea poruncii Tale, strigând Ție în adâncul inimii unele ca acestea:

Bucură-Te, Împărăteasă purtătoare de grijă pentru toți;
Bucură-Te, că ai binevoit să ne arăți comoara icoanei Tale;
Bucură-Te, că și de mai multe daruri ai voit a învrednici turma Ta;
Bucură-Te, că întru necazurile noastre ne-ai cercetat pe noi;
Bucură-Te, că nu ne lași pe noi niciodată fără ajutorul Tău;
Bucură-Te, că mult s-au ostenit lucrătorii pentru aflarea icoanei;
Bucură-Te, că răspândirea holerei i-a făcut i-a făcut să reia căutările;
Bucură-Te, că fântâna secată s-a umplut de apă cu darul Tău;
Bucură-Te, că după 700 de ani sub pământ s-a descoperit icoana Ta;
Bucură-Te, că și biserică prea frumoasă Ți s-a zidit Ție;
Bucură-Te, că ai trimis și bani pentru săvârșirea zidirii;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea ta de grijă;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 5

Pe căpitanul vasului englez și corabia sa i-ai salvat de la cumplita primejdie și acesta și-a plinit cu bucurie făgăduința, dăruind bani pentru ridicarea lăcașului Tău, în care toți cântă cu mulțumire: Aliluia !

ICOS 5

Pe cel bolnav, care se aruncase în apele mării din îndemnul celui viclean, l-ai izbăvit din moarte și ai primit jertfa lui pentru ridicarea bisericii Tale și laudele lui din inimă smerită:

Bucură-Te, că ai cercetat grabnic pe cel din primejdie;
Bucură-Te, că l-ai izbăvit pe el din moarte cumplită;
Bucură-Te, că ai trimis lui grabnic un caic;
Bucură-Te, că ai primit cu bucurie averea lui;
Bucură-Te, că sărăcia nu l-a împiedicat a sluji Ție;
Bucură-Te, că acesta a luat și chipul monahicesc;
Bucură-Te, că tuturor povestea minunile Tale;
Bucură-Te, că bogat era el în credința pentru Tine;
Bucură-Te, că în smerenie a viețuit până la sfârșitul vieții;
Bucură-Te, că ai primit cu blândețe jertfa dragostei lui;
Bucură-Te, că ai auzit grabnic suspinurile inimii lui;
Bucură-Te, că pe toți sprijini pe calea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 6

Nu ai depărtat de la izvorul milei Tale, Preacurată, nici pe cei de altă credință, ci pe toți ai adăpat cu apa cea curată a minunilor Tale, ca să cânte Ție cu bucurie: Aliluia !

ICOS 6

Pe aga cel care cu credință a venit la biserica Ta, cerând tămăduirea picioarelor paralizate, nu l-ai lipsit de ajutorul Tău, Preacurată, iar el cu bucurie a lăudat minunea Ta, săltând în cântări ca acestea:

Bucură-Te, că pe toți chemi la izvorul tămăduirilor Tale;
Bucură-Te, că Te înduri de tot sufletul necăjit;
Bucură-Te, că nu disprețuiești pe cei bolnavi;
Bucură-Te, că nu oprești milele Tale nici dinspre cei de altă credință;
Bucură-Te, că ai dat tămăduire celui care nădăjduia spre Tine;
Bucură-Te, că nu s-a rușinat el a cere ajutorul Tău;
Bucură-Te, căci cu bucurie a plecat pe picioarele sale de la biserica Ta;
Bucură-Te, că a dăruit Ție bani pentru ridicarea unei fântâni;
Bucură-Te, că până astăzi se păstrează mărturiile minunilor Tale;
Bucură-Te, că toți au slăvit negrăită milostivirea Ta;
Bucură-Te, că nici pe noi nu ne lipsești de darul Tău;
Bucură-Te, ridicarea celor căzuți în boli cumplite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 7

De femeile care nu mai știau calea către gazda unde rămăsese pruncul lor le-ai povățuit, iar ele cutremurate de purtarea Ta de grijă, au cântat cu bucurie: Aliluia !

ICOS 7

Icoana Ta a fost și furată de cel fără frică de Dumnezeu, dar nu ai îngăduit să fie depărtată de insula Ta și s-a aflat imediat, toți lăudându-Te așa:

Bucură-Te, că ai arătat grabnic furtul icoanei;
Bucură-Te, că a fost prins cel care o furase;
Bucură-Te, că nu ai îngăduit nelegiuiri în lăcașul Tău;
Bucură-Te, că pe toți îndemni spre o viață cinstită;
Bucură-Te, că Te înduri de cei disprețuiți;
Bucură-Te, că cercetezi pe cei neputincioși;
Bucură-Te, că nu ai lipsit insula Ta de comoara icoanei;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea Ta de grijă;
Bucură-Te, grabnică tămăduire a celor gârboviți de boală;
Bucură-Te, plinirea rugăciunii celor umiliți;
Bucură-Te, poartă către cer a monahilor;
Bucură-Te, ascultarea rugii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 8

Lacrimile copilei care se ruga pentru sora sa cu piciorul infectat au revărsat mila Maicii Domnului, iar jertfa de mulțumire adusă a minunat pe toți pelerinii care cântau: Aliluia !

ICOS 8

Pe toată linia frontului oastea greacă vedea pretutindeni chipul Tău ce se arăta noaptea îngrijindu-Te de cei în dureri, care aduceau Ție laude de mulțumire ca acestea:

Bucură-Te, apărătoare nebiruită a Ortodocșilor;
Bucură-Te, cea îmbrăcată în durere și slavă;
Bucură-Te, a ostașilor mângâiere fierbinte;
Bucură-Te, apărătoare Doamnă a luptătorilor;
Bucură-Te, vegherea celor din nevoi;
Bucură-Te, pavăză tare a credinței;
Bucură-Te, călăuzitoare a obștii duhovnicești;
Bucură-Te, a soldaților întărire în luptă;
Bucură-Te, milostivire negrăită împărțită credincioșilor;
Bucură-Te, povățuitoare către lumina Învierii;
Bucură-Te, carte nescrisă a Adevărului;
Bucură-Te, carte a rugăciunii smerite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 9

Cei cu minte înțelenită în patimi nu pot pricepe minunile lucrate spre slava lui Dumnezeu, Preacurată, dar noi, mărturisind adevărul, cântăm cu bucurie: Aliluia !

ICOS 9

Întinde mâinile Tale, cu care ai ținut pe Cel Care ne poartă pe noi deasupra valurilor lumești, și cere cu stăruință să se milostivească spre noi și să îmblânzească pe toți cei care ne necăjesc, ca să putem cânta Ție:

Bucură-Te, stindardul păcii lui Hristos;
Bucură-Te, minune mai presus de orice minune;
Bucură-Te, făclie a rugăciunii neîncetate;
Bucură-Te, blândețe care alungă orice teamă;
Bucură-Te, luminarea celor lipsiți de înțelepciune;
Bucură-Te, brațe ale milostivirii lui Hristos;
Bucură-Te, sprijinitoarea celor neputincioși;
Bucură-Te, scară prin care suim la Adevăr;
Bucură-Te, sabie înfricoșătoare duhurilor răutății;
Bucură-Te, îmblânzirea celor otrăviți de răutate;
Bucură-Te, fulger ce alungă gândurile cele rele;
Bucură-Te, stup în care se adună mierea rugăciunii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 10

Cei izbăviți prin rugăciunile Tale din moarte fulgerătoare au adus Ție cu dragoste glasuri de mulțumire împreună cu mireasma laudelor de: Aliluia !

ICOS 10

Pe cei aflați în corabia lovită de recif i-ai salvat de la moarte, iar ei ca răsplată au adus Ție o corabie de argint; noi, cei care călătorim pe marea acestei vieți, aducem Ție precum văduva cei doi bănuți laudele acestea :

Bucură-Te, salvarea corabiei invadate de apă;
Bucură-Te, nădejdea celor care călătoresc pe mare;
Bucură-Te, ridicarea noastră din adâncul întristării;
Bucură-Te, că rechinul trimis a salvat corabia;
Bucură-Te, că ne scoți și pe noi din mâinile vrăjmașilor;
Bucură-Te, că smerești răzvrătirile celor nedrepți;
Bucură-Te, că aperi pe cei nedreptățiți;
Bucură-Te, că ne porți în corabia rugăciunii;
Bucură-Te, că ne întărești pe calea pocăinței;
Bucură-Te, că ne ferești de prăpastia pierzării;
Bucură-Te, că întărești pe cei slăbiți de ispite;
Bucură-Te, că ne dai putere pe cărarea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 11

Multe suflete aleargă cu nădejde la icoana Ta și află multă milă, aducând înaintea Ta smerite rugăciuni spre slava Căruia cetele îngerești Îi cântă: Aliluia !

ICOS  11

Sufletul meu cel înghețat de viforul multor ispite Te rog să îl încălzești cu focul rugăciunii Tale, ca să aduc și eu făclii de cântări ca acestea:

Bucură-Te, apărătoare nebiruită a credincioșilor;
Bucură-Te, mângâierea celor neputincioși;
Bucură-Te, alungarea viforului ispitelor;
Bucură-Te, adierea păcii lui Hristos;
Bucură-Te, mireasmă a înțelepciunii cerești;
Bucură-Te, carte a însemnărilor dumnzeiești;
Bucură-Te, pom sfințit al darurilor duhovnicești;
Bucură-Te, mijlocitoare a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-Te, liman liniștit al pocăinței;
Bucură-Te, mare a înțelepciunii de sus;
Bucură-Te, corabie a scăpării din patimi;
Bucură-Te, îmbrățișarea celor disprețuiți;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 12

Lăcașul Tău este loc ales de pelerinaje unde se aduc neîncetat rugăciuni pentru dobândirea celor de folos spre mântuire, iar noi împodobim lăcașurile inimilor cu rugile către Tine cântând: Aliluia !

ICOS 12

Înaintea icoanei Tale se aduc neîncetat jertfe de rugăciuni pentru tămăduirea și mântuirea celor din nevoi, iar noi, cu gând împovărat de neputințe, strigăm către Tine ca să ne dăruiești, Maică, bogată milă, aducându-Ți cântări ca acestea:

Bucură-Te, vederea celor orbiți de păcat;
Bucură-Te, întărirea celor neputincioși cu trupul;
Bucură-Te, pocăința sufletelor regăsite;
Bucură-Te, insulă a minunilor dumnezeiești;
Bucură-Te, bogăție a îndurărilor Părintelui ceresc;
Bucură-Te, risipirea durerilor celor necăjiți;
Bucură-Te, vas al rugăciunii curate;
Bucură-Te, mir de taină al sfințeniei;
Bucură-Te, scară a înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-Te, a insulei Tinos podoabă prea strălucită;
Bucură-Te, carte a minunilor nepătrunse;
Bucură-Te, munte al sfințeniei neapropiate;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 13

O, Maică Prealăudată, comoara insulei Tinos, întinde rugăciunea Ta până la marginile pământului și ne cuprinde pe toți întru aceeași dragoste a Cuvântului prin care să ne izbăvim de muncile cele veșnice, cântând: Aliluia !

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...
Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV